Про тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 1998 р. за N 586/3026

Дію наказу зупинено на період доопрацювання та внесення змін і доповнень
 (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 17 листопада 1998 року N 326)

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 23 липня 2001 року N 300)

Додатково див. наказ
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 23 лютого 2000 року N 33

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.96 N 1033 "Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню", з метою упорядкування штатної чисельності в закладах охорони здоров'я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу, працівників кухонь та їдалень і типові штати адміністративно-управлінського і господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я:

республіканської (АР Крим), обласних лікарень (додаток 1);

центральних міських і міських лікарень, медико-санітарних частин, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік (додаток 2); 

центральних районних і районних лікарень сільських районів, центральних районних поліклінік сільських районів, міських лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст та селищ міського типу з чисельністю населення до 25 тис. чоловік (додаток 3);

дитячих обласних, міських лікарень (додаток 4);

дільничних лікарень (додаток 5);

госпіталів для інвалідів війни (додаток 6);

інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень (додаток 7);

туберкульозних лікарень, дитячих туберкульозних лікарень (додаток 8);

бюро судово-медичної експертизи (додаток 9);

психіатричних лікарень (відділень, палат), у тому числі дитячих (додаток 10);

патологоанатомічних бюро (додаток 11);

станцій переливання крові (додаток 12);

міських лікарень швидкої медичної допомоги (додаток 13);

лікарень відновного лікування (додаток 14);

лікарень на водному транспорті та лікарень на залізничному транспорті (додаток 15);

спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення (додаток 16);

психоневрологічних диспансерів (додаток 17);

протитуберкульозних диспансерів, відділень і кабінетів (додаток 18);

лепрозоріїв (додаток 19);

лікарсько-фізкультурних диспансерів, розташованих у містах з населенням понад 100 тис. чоловік (додаток 20);

кардіологічних диспансерів (додаток 21);

наркологічних лікарень та диспансерів (додаток 22);

ендокринологічних диспансерів (додаток 23);

онкологічних диспансерів, відділень, кабінетів (додаток 24);

шкірно-венерологічних диспансерів, відділень і кабінетів (додаток 25);

структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, діагностичних центрів, центрів медичної статистики (додаток 26);

центрів здоров'я (додаток 27);

поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу (робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до 25 тис. чол., центральних районних поліклінік сільських районів, поліклінік на водному та залізничному транспорті (додаток 28);

поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чол. (додаток 29);

дитячих міських поліклінік (поліклінічних відділень) у містах з населенням понад 25 тис. чол. (додаток 30);

станцій (відділень) швидкої медичної допомоги (додаток 31);

будинків дитини (додаток 32);

пологових будинків (акушерських відділень (палат) і відділень (палат) для новонароджених) (додаток 33);

офтальмологічних лікарень (додаток 34);

дитячих спеціалізованих санаторіїв (крім туберкульозних) (додаток 35);

дитячих туберкульозних санаторіїв (додаток 36);

санаторіїв для дорослих (додаток 37);

санітарно-епідеміологічних станцій (додатки 38 - 44);

централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров'я (додаток 45);

адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я (крім аптечних) (додаток 46);

працівників кухонь та їдалень лікувально-профілактичних закладів (додаток 47).

2. Увести в дію тимчасові штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я, затверджені цим наказом, з 1 жовтня 1998 року.

3. Установити, що:

3.1. Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров'я, визначена згідно з цими тимчасовими штатними нормативами і типовими штатами, є граничною.

3.2. Фактична штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, не повинна перевищувати кількості штатних посад установи станом на 1 січня 1998 року з урахуванням наступних скорочень чисельності згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.3. Вищестоящі організації, які згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 164 затверджують штатні розписи підвідомчих закладів охорони здоров'я, при скороченні чисельності за відповідними рішеннями Уряду повинні дотримуватись принципу диференційованого встановлення закладам завдань із скорочення, з урахуванням вже проведеного ними до 1 січня 1998 року скорочення чисельності працівників та наявності вакантних посад, надаючи пріоритетність первинній медико-санітарній допомозі, службі екстреної і швидкої медичної допомоги, медичній допомозі дітям і матерям та зберігаючи мережу лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості.

4. Керівникам закладів охорони здоров'я, що безпосередньо підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України:

4.1. Формувати штати працівників закладів з урахуванням тимчасових штатних нормативів і типових штатів в межах лімітів бюджетних асигнувань на заробітну плату та з дотриманням вимог пункту 3 цього наказу.

4.2. Подати на затвердження до Міністерства штатні розписи не пізніше 1 жовтня 1998 року.

5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. Довести цей наказ до відома керівників підпорядкованих закладів.

5.2. Затверджувати штати закладів охорони здоров'я з урахуванням тимчасових штатних нормативів та типових штатів у межах виділених лімітів бюджетних асигнувань на заробітну плату та з дотриманням вимог пункту 3 цього наказу. 

5.3. Забезпечити перегляд та перезатвердження штатних розписів закладів охорони здоров'я до 1 жовтня 1998 року і подати до Міністерства інформацію щодо стану цієї роботи не пізніше 15 грудня 1998 року.

6. Покласти персональну відповідальність за своєчасне і неухильне виконання цього наказу на заступника Міністра охорони здоров'я України Коротка О. Ш., Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальників управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

А. М. Сердюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра фінансів України 

В. М. Матвійчук 


 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь республіканської АР Крим та обласних лікарень

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку одна посада на відповідну кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість
ліжок 

Акушерське 

лікар-акушер-гінеколог 

15 

Алергологічне 

лікар-алерголог 

25 

Гінекологічне 

лікар-акушер-гінеколог 

25 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог 

25 

Гематологічне 

лікар-гематолог 

12 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст 

25 

Інфекційне боксоване 

лікар-інфекціоніст 

20 

Інфекційне для хворих на нейроінфекції 

лікар-інфекціоніст 

15 

Кардіологічне 

лікар-кардіолог 

25 

Кардіохірургічне 

лікар-хірург серцево-судинний 

15 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

лікар-кардіолог 

20 

Неврологічне 

лікар-невропатолог 

25 

Неврологічне для хворих з порушенням кровообігу 

лікар-невропатолог 

20 

Нейрохірургічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Нефрологічне 

лікар-нефролог 

25 

Опікове 

лікар-комбустіолог 

15 

Онкологічне 

лікар-онколог 

20 

Ортопедично-травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

25 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог 

25 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог 

25 

Проктологічне 

хірург-проктолог 

20 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

25 

Терапевтичне 

лікар-терапевт 

20 

Ревматологічне 

лікар-ревматолог 

25 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

25 

Туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз 

лікар-ортопед-травматолог 

40 

Туберкульозне легеневе 

лікар-фтизіатр  

30 

Туберкульозне легенево-хірургічне 

лікар - торакальний хірург 

15 

Туберкульозне для хворих на менінгіт 

лікар-фтизіатр 

15 

Туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз 

лікар-уролог, лікар-акушер-гінеколог  

25 

Урологічне 

лікар-уролог 

20 

Хірургічне 

лікар-хірург 

25 

Хірургічне торакальне 

лікар-хірург торакальний 

15 

Ендокринологічне 

лікар-ендокринолог 

25 

Пульмонологічне 

лікар-пульмонолог 

25 

Нейротравматологічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Судинної хірургії 

лікар-судинний хірург 

15 

Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медперсоналу відповідних відділень 

Дитячі відділення (палати) усіх найменувань 

за штатними нормативами медперсоналу відповідних відділень (палат) дитячих обласних лікарень 


2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) установлюються:

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, отоларингологів, психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади;

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних, туберкульозних легенево-хірургічних - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

в) у відділеннях судинної хірургії - 1 - 2 посади лікаря серцево-судинного хірурга (для забезпечення екстрених виїздів);

г) у проктологічних - 0,5 посади лікаря-онколога на відділення;

ґ) в акушерських - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню - виключно для госпіталізації вагітних з серцево-судинними захворюваннями, якщо в лікарні є відповідне відділення на 40 і більше ліжок;

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок.

3. При розрахунках числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який проводить лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

4. Посади лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-акушерів-гінекологів і лікарів-офтальмологів для надання екстреної хірургічної, травматологічної, гінекологічної і офтальмологічної допомоги встановлюються обласним управлінням охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи понад посади лікарів, установлених для відповідних відділень. 

5. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

6. Посади лікарів для надання консультативної поліклінічної допомоги встановлюються з розрахунку:

Найменування посад лікарів 

Число посад на 100 тис.
дорослого населення області 

Акушер-гінеколог 

0,08 

Алерголог 

0,05 

Гастроентеролог 

0,06 

Гематолог 

0,04 

Кардіолог 

0,08 

Невропатолог 

0,10 

Нейрохірург 

0,03 

Нефролог 

0,04 

Отоларинголог 

0,08 

Офтальмолог 

0,09 

Ревматолог 

0,07 

Терапевт 

0,13 

Ортопед-травматолог 

0,05 

Уролог 

0,05 

Хірург 

0,06 

Ендокринолог 

0,06 


7. Посади лікарів-дерматовенерологів, лікарів-онкологів, лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів усіх спеціальностей, лікарів судово-психіатричних експертів і лікарів-фтизіатрів диспансерних відділень (кабінетів), кабінету з медичної генетики і для хворих зі статевими розладами, лікарів для надання консультативної поліклінічної допомоги дитячому населенню області, республіки (АР Крим) в разі надання зазначених видів допомоги в лікарні встановлюються за штатними нормативами, затвердженими для відповідних диспансерних відділень, кабінетів, консультативних поліклінік у складі дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень.

8. Посади лікарів радіологічного, рентгенорадіологічного відділення, лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними нормативами відповідних відділень (палат, кабінетів).

9. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, лікарів-анестезіологів з обслуговування кардіологічних відділень і відділень судинної хірургії встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

10. Посади лікарів-лаборантів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада на:

30 гематологічних ліжок;

60 нефрологічних ліжок, але не більше 1 посади;

120 проктологічних ліжок;

віварій в лікарнях на 400 і більше ліжок у разі проведення експериментів на тваринах;

б) з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, і додатково 0,5 посади в разі наявності алергологічного кабінету (для приготування індивідуальних алергенів) і 2 посади в разі наявності кабінету з медичної генетики;

в) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні диспансерні відділення (кабінети) в зв'язку з відсутністю диспансерів - згідно з підпунктом "б" без урахування посад лікарів-онкологів, лікарів дерматовенерологів, лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку: 1 посада на 10 посад лікарів-дерматовенерологів, лікарів-фтизіатрів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада на 5 посад лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом. 

11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання і апаратури:

а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок;

б) з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) для флюорографічного обстеження населення з метою профілактики - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок;

г) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні диспансерні відділення (кабінети) у зв'язку з відсутністю диспансерів, - згідно з підпунктом "б" без урахування посад лікарів-онкологів і лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада на 6 посад лікарів-фтизіатрів, які ведуть амбулаторний прийом. 

12. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада на рентгенотерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

13. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада:

а) у стаціонарі - на 400 ліжок;

б) у поліклініці - на 40 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

14. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються:

а) 1 посада на 300 ліжок, крім того, 0,5 посади в нейротравматологічних, нейрохірургічних відділеннях на 60 і більше ліжок та інфекційному відділенні для хворих на нейроінфекції;

б) з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

15. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада:

а) у стаціонарі - на 500 ліжок;

б) у поліклініці - на 60 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

16. Посади лікарів-дієтологів установлюються за наявності:

а) від 300 до 500 ліжок - 0,5 посади;

б) на 500 і більше ліжок - 1 посада.

17. Посади лікарів відділень (кабінетів): із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

18. Посади лікарів відділень переливання крові, організованих у складі обласних, республіканської (АР Крим) лікарень, установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

19. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в лікарнях на 500 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

20. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень (палат) 

Мінімальна кількість ліжок, при якій встановлюється посада завідуючого лікаря відповідної спеціальності 

Примітка 

а) акушерське обсерваційне, патології вагітності 

25 

два відділення з установленням посади завідуючого організовуються при кількості не менше 90 ліжок відповідного профілю; вводиться замість 0,5 посади лікаря 

б) акушерське фізіологічне 

45 

у відділеннях до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 120 і більше ліжок 

в) гематологічне, інфекційне для хворих на нейроінфекції, нейрохірургічне, нефрологічне, стоматологічне, туберкульозне для хворих на менінгіт, урологічне 

30 

у відділеннях до 60 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з встановленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 90 і більше ліжок відповідного профілю 

г) гастроентерологічне, гінекологічне, інфекційне, кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда, неврологічне, нейротравматологічне, опікове, онкологічне, проктологічне, офтальмологічне, отоларингологічне, ендокринологічне, ревматологічне 

40 

- " - 

ґ) кардіохірургічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, туберкульозне легенево-хірургічне, туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз, туберкульозне легеневе 

50 

у відділеннях (крім кардіохірургічного, туберкульозного легенево-хірургічного та для хворих на урогенітальний туберкульоз) до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,75 посади лікаря, на 80 і більше ліжок - замість 0,25 посади лікаря 

д) хірургічне торакальне 

25 

е) неврологічне для хворих з порушенням мозкового кровообігу, ортопедичне, судинної хірургії, терапевтичне, травматолого-ортопедичне, травматологічне, хірургічне, кардіологічне 

60 

є) пологове 

120 акушерських ліжок 

ж) відділення інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

з) дитячі відділення всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 

и) відділення всіх найменувань 

у випадках, коли посади завідуючих відділеннями за спеціальностями, наведеними в даному пункті, не можуть бути введені в порядку, який передбачений у підпунктах а) - з) даного пункту, ці посади встановлюються в лікарні з числом посад лікарів відповідної спеціальності не менше 5 


21. Посади завідуючих диспансерними відділеннями, які є в складі обласної, республіканської (АР Крим) лікарні, встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених відділень.

22. Посади завідуючих відділеннями: анестезіології та інтенсивної терапії, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, рентгенорадіологічним, переливання крові та ендоскопічним установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

23. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарні на 250 ліжок і більше. За наявності в складі лікарні не менше 250 інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення у її штаті додатково встановлюється посада завідуючого зазначеним відділенням.

24. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

25. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.

26. Посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка має понад 100 акушерських та гінекологічних ліжок, замість однієї посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.

27. Посада заступника головного лікаря з хірургічної допомоги може встановлюватися в лікарні на 800 і більше ліжок, яка має не менше 300 ліжок хірургічного циклу. При цьому акушерські і гінекологічні ліжка включаються в кількість зазначених ліжок хірургічного циклу в тому випадку, якщо в штаті лікарні не встановлена посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги.

28. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності вводиться в лікарні, якій встановлено не менше 25 посад лікарів амбулаторного прийому.

Середній медичний персонал

29. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

при 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

при 2-ступеневій системі обслуговування хворих 

а) інфекційне, онкологічне, неврологічне, ортопедичне, проктологічне, ревматологічне, судинної хірургії, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, 
туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий та урогенітальний туберкульоз, урологічне, нефрологічне  

25 
  

20 
  

б) інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на нейроінфекції, туберкульозне для хворих на менінгіт 

10 

в) кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда, 
кардіологічне 


25 

15 
20 

г) гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

30 

ґ) гінекологічне 

30 

д) кардіохірургічне, хірургічне торакальне: 

  

  

післяопераційні палати; 

10 

доопераційні палати і палати післяопераційного догляду 

15 

е) нейротравматологічне, нейрохірургічне, опікове, неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку 

20 

15 

є) ендокринологічне, туберкульозно-легеневе 

40 

30 

ж) туберкульозне легенево-хірургічне: 

  

  

післяопераційні палати 

10 

палати післяопераційного догляду 

20 

15 

доопераційні палати 

40 

30 

з) гематологічне  

12 

10 

и) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 

і) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 


30. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться:

а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада на відділення з кількістю 50 і більше ліжок;

б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - 2 посади у відділеннях на 60 і більше ліжок;

в) в опікових відділеннях - 2 посади на відділення;

г) у туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

У лікарнях, що мають палати анестезіології та інтенсивної терапії, нормативи, передбачені підпунктами а) і б), не застосовуються.

31. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах) установлюються за штатними нормативами акушерських відділень (палат) міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік.

32. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада (в кардіохірургічних, хірургічних торакальних та відділеннях судинної хірургії - 2 посади) на 30 ліжок хірургічного циклу.

33. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної хірургічної, гінекологічної та офтальмологічної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів, що введені з цією метою згідно з п. 4.

34. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного циклу.

В опікових відділеннях зазначені посади вводяться з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.

35. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

36. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

а) від 150 до 250 ліжок - 1 посада;

б) від 251 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост та додатково 1 посада на кожні 100 ліжок понад 600.

За наявності в лікарні не менше 250 інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост для прийому інфекційних хворих.

37. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) у стаціонарі при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

б) незалежно від системи обслуговування хворих:

у гематологічному - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

у ревматологічному, нефрологічному, кардіологічному, неврологічному для хворих з порушенням кровообігу мозку та відділенні судинної хірургії - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок;

в опіковому відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

у туберкульозному легеневому та відділенні для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз: до 80 ліжок - 1 посада; на 80 і більше ліжок - 1,5 посади;

у психіатричному відділенні - за нормативами, затвердженими для цих відділень;

в) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

38. Посади медичних сестер лікарських кабінетів консультативної поліклініки (крім кабінету з медичної генетики) встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду лікаря, що веде амбулаторний прийом, і лікаря-радіолога, передбаченого п. 12.

39. Посади медичних сестер, у тому числі дільничних, протитуберкульозних, психоневрологічних і онкологічних диспансерних відділень (кабінетів), ендоскопічних відділень (кабінетів) установлюються в порядку та за штатними нормативами медичного персоналу відповідних підрозділів.

40. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії та медичних сестер (палатних) для обслуговування палат інтенсивної терапії при кардіологічних відділеннях установлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

У разі наявності в лікарні опікового відділення додатково встановлюється 0,5 посади медичної сестри-анестезистки.

41. Посади середнього медичного персоналу радіологічних відділень, переливання крові, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації та ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу зазначених відділень.

42. Посади лаборантів установлюються:

а) з розрахунку - 1 посада на 100 ліжок та додатково з розрахунку 1 посада на:

30 гематологічних ліжок;

30 нефрологічних ліжок;

40 проктологічних ліжок;

60 кардіологічних ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

60 кардіологічних ліжок (за відсутності в лікарні відділення (палат) інтенсивної терапії);

30 нейрохірургічних ліжок.

При наданні лікарнею екстреної хірургічної і гінекологічної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів і лікарів-акушерів-гінекологів додаткові посади лаборантів вводяться у кількості, що забезпечує перебування лаборанта у вечірній і нічний час;

б) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом і додатково 3 посади за наявності кабінету з медичної генетики;

в) у поліклініках лікарень, у складі яких є відповідні диспансерні відділення (кабінети) в зв'язку з відсутністю диспансерів, згідно з підпунктом б) без урахування посад лікарів-онкологів, лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів і, крім того, з розрахунку: 1 посада на 2 посади лікарів-онкологів і 1 посада на 3 посади лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів, що ведуть амбулаторний прийом.

43. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 42, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

44. Посади рентгенлаборантів установлюються:

а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, що встановлені згідно з підпунктами а) і б) п. 11 і додатково:

за наявності нейрохірургічного, проктологічного відділення на 50 і більше ліжок - 0,5 посади;

за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку 1 посада на 70 ліжок, але не більше 1 посади;

за наявності травматолого-ортопедичного (травматологічного) відділення - 1 посада;

б) при введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги згідно з п. 4 - 1 посада в зміну, яка не забезпечена посадою рентгенлаборанта у відповідності з підпунктом а) цього пункту;

в) для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок.

45. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

46. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок і додатково 1 посада на кожні 10 ліжок для хворих на нейроінфекції;

б) 1 посада на кожне травматолого-ортопедичне, ортопедичне, травматологічне, неврологічне, нейрохірургічне і нейротравматологічне відділення.

47. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково 1 посада на кожні 20 ліжок для хворих на нейроінфекції;

б) з розрахунку 1 посада на 40 ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

в) 0,5 посади на кожне травматолого-ортопедичне, травматологічне, ортопедичне, неврологічне, туберкульозне відділення для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз.

48. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики, але не менше 1 посади за наявності зазначеного кабінету.

49. Посади інструкторів з трудотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.

50. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) у довідковому бюро 1 посада на 300 - 500 ліжок, а за наявності понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

б) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

в) у рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

г) у консультативній поліклініці - з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

51. Посади дезінфекторів установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

52. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які введені згідно з п. 20, а в диспансерних відділеннях - за штатними нормативами цих відділень.

53. Посади старших акушерок установлюються в акушерських відділеннях замість посад старших медичних сестер, передбачених у п. 52.

54. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у лікарні за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.

55. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється у лікарні за наявності не менше 5 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість однієї з них.

56. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в лікарні на 500 і більше ліжок замість посади медичної сестри.

57. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється в поліклініці з числом посад медичних реєстраторів не менше 10.

58. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється за наявності не менше 20 лікарських посад.

59. Посада головної медичної сестри вводиться в кожній лікарні.

3. Молодший медичний персонал

60. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) інфекційне, неврологічне, нефрологічне, онкологічне, ортопедичне, проктологічне, ревматологічне, судинної хірургії, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий та урогенітальний туберкульоз, урологічне, кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

30 

б) інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на нейроінфекції, туберкульозне для хворих на менінгіт 

15 

в) гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне, кардіологічне 

35 

г) гінекологічне 

35 

ґ) кардіохірургічне, хірургічне торакальне: 

  

післяопераційні палати; 

10 

доопераційні палати і палати післяопераційного догляду 

15 

д) нейротравматологічне, нейрохірургічне, опікове, неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку 

20 

е) ендокринологічне, туберкульозне легеневе 

45 

є) туберкульозне легенево-хірургічне: 

  

післяопераційні палати 

10 

палати післяопераційного догляду 

20 

доопераційні палати 

45 

ж) гематологічне 

12 

з) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

и) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 


61. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих у лікарнях з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) гастроентерологічне, інфекційне, неврологічне, опікове, онкологічне, ортопедичне, отоларингологічне, офтальмологічне, проктологічне, ревматологічне, судинної хірургії, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий і урогенітальний туберкульоз, урологічне, хірургічне 

35 

б) інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на нейроінфекції, туберкульозне для хворих на менінгіт 

15 

в) нейротравматологічне, нейрохірургічне, неврологічне для хворих з порушенням кровообігу мозку 

25 

г) туберкульозне легеневе, ендокринологічне 

  

ґ) гематологічне 

50 

д) відділення (палати) інших найменувань; 

                           10
за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

е) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень 


62. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських відділень (палат) та відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами зазначених відділень у складі міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік.

63. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії та палат інтенсивної терапії в кардіологічних відділеннях установлюються за штатними нормативами зазначених відділень і палат.

64. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

65. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях вводяться 3 зазначені посади, в гематологічному - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

66. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок. В опікових відділеннях вводиться 2 зазначені посади.

67. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, в опікових - не менше 1 посади на відділення.

68. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються:

а) за наявності 150 - 300 ліжок - 2 посади; 

б) за наявності понад 300 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) за наявності 600 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково 2 посади на кожні 200 ліжок понад 600.

За наявності в лікарні не менше 250 інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост для обслуговування інфекційних хворих.

69. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету установлюються відповідно до посад медичних сестер цього кабінету.

70. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів (крім кабінету з медичної генетики) встановлюються:

а) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом;

б) у стоматологічному кабінеті для обслуговування стаціонарних хворих - відповідно до посад лікарів-стоматологів, установлених згідно з п. 5, але не більше 1 посади;

в) в алергологічному кабінеті - з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-алергологів.

71. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів, лаборантів, включаючи посаду завідуючого.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

72. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

73. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, яка надає зазначені процедури. 

74. Посади молодшого медичного персоналу відділення переливання крові, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, ендоскопічного, радіологічного і диспансерних відділень установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

75. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного кабінету.

76. Посади молодших медичних сестер для перевезення і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень (кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

77. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада в кардіохірургічному, хірургічному торакальному відділенні на 30 і більше ліжок;

б) 1 посада у відділеннях інших найменувань за наявності в кожному з них не менше 40 ліжок;

в) 1 посада на відділення з числом ліжок менше, ніж передбачено в підпунктах а) і б) цього пункту при умові обслуговування хворих за 2-ступеневою системою; 

г) у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії - за штатними нормативами зазначених відділень;

ґ) 1 посада в консультативній поліклініці з числом лікарських посад амбулаторного прийому не менше 10.

78. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 1 посада на реєстратуру в зміну.

Медичний персонал відділень планової та екстреної консультативної допомоги

79. Завідуючий відділенням - лікар-терапевт - 1 посада.

80. Лікарі для надання планової та екстреної консультативної допомоги дорослому населенню - з розрахунку 0,65 посади (сумарно) на 100 тис. дорослого населення області (АР Крим), дітям (за відсутності відповідної дитячої лікарні) - за штатними нормативами дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень.

81. Фельдшер - 5 посад.

82. Молодша медична сестра - 2 посади.

Персонал організаційно-методичних відділів

83. Посади медичного персоналу організаційно-методичних відділів установлюються за нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад у лікарнях при чисельності населення області, республіки 

понад
2 млн. чол. 

від 1 до
2 млн. чол. 

до
1 млн. чол. 

Лікар-методист 

Фельдшер 

Відділення медичної статистики 

Завідуючий відділенням - лікар-статистик 

Лікар-статистик 


84. Крім того, в штаті відділення медичної статистики додатково встановлюються посади медичних статистиків:

а) за наявності 100 - 300 ліжок - 1 посада;

б) за наявності від 300 до 500 ліжок - 1,5 посади;

в) за наявності від 500 до 1000 ліжок - 3 посади;

г) за наявності 1000 ліжок - 4 посади і 1 посада на кожні 400 ліжок понад 1000;

ґ) у поліклініці - за наявності до 50 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, - 1 посада, понад 50 посад лікарів - 2 посади.

У разі відсутності в області, республіці (АР Крим) відповідної дитячої лікарні або диспансеру в штаті організаційно-методичного відділу додатково вводяться посади відповідних спеціалістів за штатними нормативами дитячих обласних, республіканської (АР Крим) лікарень і диспансерних відділень.

У разі наявності в області, АР Крим центру (бюро) з медичної статистики або іншого закладу з аналогічними функціями, посади лікарів-статистиків і лікаря-методиста, передбачених таблицею цього пункту, не вводяться.

Медичний персонал консультативних офтальмологічних поліклінік (відділень)

85. Посади медичного персоналу консультативних офтальмологічних поліклінік (відділень) установлюються в межах штатів відповідних закладів охорони здоров'я.

Персонал сурдологопедичних кабінетів

86. Посади медичного і педагогічного персоналу сурдологопедичних кабінетів установлюються за рішенням органів охорони здоров'я відповідно до штатних нормативів зазначених кабінетів дитячих обласних лікарень.

Медичний і педагогічний персонал міських і дитячих міських поліклінік у складі обласних, республіканської лікарень

87. Посади медичного і педагогічного персоналу міських і дитячих міських поліклінік установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів у складі міських лікарень.

Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, передбачена цими штатними нормативами, не встановлюється, якщо вона може бути введена відповідно до п. 28.

Персонал аптек

88. Посади персоналу аптек вводяться за штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою.

Педагогічний персонал

89. Посади вихователів і логопедів у дитячих відділеннях стаціонарів установлюються за штатними нормативами зазначених відділень у складі дитячих обласних, республіканської (АР Крим) і спеціалізованих лікарень.

У штат неврологічних відділень посади логопедів вводяться в залежності від обсягу роботи.

Персонал кухонь

90. Посади службовців і професії робітників кухонь установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

91. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Персонал республіканського, обласних медико-генетичних кабінетів (консультацій)

92. Посади медичних працівників медико-генетичних кабінетів (консультацій) встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я та вводяться в межах чисельності, визначеної для республіканської (АР Крим) та обласної лікарень, за штатними нормативами зазначених підрозділів відповідно до додатка 26.

Примітки:

1. При організації в лікарні централізованої стерилізаційної посади медичного персоналу (старшої медичної сестри і молодших медичних сестер) можуть установлюватися в залежності від обсягу роботи за рахунок загальної кількості посад медичного персоналу, установлених лікарні.

2. Розрахунок кількості посад медичного персоналу централізованих бактеріологічних, біохімічних і цитологічних лабораторій проводиться за штатними нормативами зазначених лабораторій.

3. Штати медичного персоналу профпатологічних і алергологічних відділень установлюються в залежності від контингенту хворих, які госпіталізовані, за штатними нормативами відповідних відділень (терапевтичних, неврологічних, тощо). При цьому до штату алергологічних відділень замість передбачених цими нормативами лікарських посад вводяться посади лікарів-алергологів.

4. У разі обслуговування лікарні на 300 і більше ліжок госпрозрахунковою міжлікарняною аптекою в штаті лікарні встановлюється 1 посада провізора-технолога або фармацевта.

5. Лікарське обслуговування хворих у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні в стаціонарі лікарень, як правило, забезпечується штатними лікарями в межах їх робочого часу за обліковий період.

У великих лікарнях крім чергування лікаря у лікарні може також організовуватись чергування лікаря у декількох відділеннях, за наявності в них не менше 200 ліжок.

При цьому повинні враховуватися посади лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-офтальмологів і лікарів-акушерів-гінекологів, які вводяться для надання екстреної хірургічної, травматологічної, офтальмологічної та гінекологічної допомоги. 

6. До посад лікарів, які ведуть консультативний амбулаторний прийом, у залежності від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади: лікарів-лаборантів, - методистів, -рентгенологів, -радіологів, -фізіотерапевтів, -дієтологів, -анестезіологів, -статистиків, з лікувальної фізкультури, з функціональної діагностики, лікарів відділень планової і екстреної консультативної допомоги.

7. При розрахунку кількості посад медичного персоналу з анестезіології та інтенсивної терапії ліжка у відділеннях судинної хірургії, які використовуються для хірургічного лікування хворих із застосуванням трансторакального або трансабдомінального доступу, враховуються як ліжка хірургічних торакальних відділень.

8. Чисельність населення, від якої розраховуються окремі посади медичного персоналу за цими штатними нормативами, визначається за даними органів статистики. При цьому до дорослого населення належать особи 15-річного віку і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).

Чисельність прикріпленого до лікарні контингенту для надання відповідних видів допомоги виключається при розрахунках посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів охорони здоров'я.

9. У штатні розклади можуть вводитися тільки цілі, 0,25, 0,5 або 0,75 посади.

Округлення проводиться за однойменними посадами таким чином:

підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13 - 0,37 округлюються до 0,25; цифри 0,38 - 0,62 округлюються до 0,5; цифри 0,63 - 0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до одиниці.

У такому ж порядку проводиться округлення за категоріями персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал та ін.), але лише в цілому по закладу. Якщо в результаті округлення за посадою лікаря-ревматолога одержано менше 1 посади, то округлення проводиться до повної посади.

10. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій дозволяється залучення спеціалістів з інших закладів. Потрібні кошти для оплати консультантів передбачаються в кошторисі лікарні.

11. Укріплення окремих структурних підрозділів, уведення посад (крім лікарів-психіатрів, лікарів-невропатологів), не передбачених цими штатними нормативами (зубних лікарів замість посад лікарів-стоматологів, лікарів-бактеріологів замість лікарів-лаборантів та інші) може за потреби здійснюватись у межах встановленої штатної чисельності.

При цьому не дозволяється введення посад, не передбачених цими штатними нормативами, а для лікарського персоналу, крім того, діючою номенклатурою лікарських посад. Не дозволяється також використання не за призначенням посад, що вводяться в залежності від обсягу роботи.

12. Посади лікарів-невропатологів для надання цілодобової спеціалізованої допомоги встановлюються в штаті тільки в тих лікарнях, у складі яких організовані неврологічні відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку.

13. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування встановлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведених у додатку 26.

 

 

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь центральних міських і міських лікарень медико-санітарних частин, розташованих у містах з населенням понад 25 тисяч чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посади лікаря 

Кількість ліжок 

Акушерське 

лікар-акушер-гінеколог 

15 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог 

30 

Гінекологічне 

лікар-акушер-гінеколог 

25 

Гематологічне 

лікар-гематолог 

12 

Ендокринологічне 

лікар-ендокринолог 

30 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст 

25 

Інфекційне боксоване 

лікар-інфекціоніст 

20 

Кардіохірургічне 

лікар-хірург серцево-судинний 

15 

Кардіологічне 

лікар-кардіолог 

25 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

лікар-кардіолог 

20 

Неврологічне 

лікар-невропатолог 

25 

Нейротравматологічне, нейрохірургічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Нефрологічне 

лікар-нефролог 

25 

Опікове 

лікар-комбустіолог 

15 

Онкологічне 

лікар-онколог 

20 

Ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог 

30 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог 

30 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог 

30 

Проктологічне 

лікар-хірург-проктолог 

20 

Ревматологічне 

лікар-ревматолог 

30 

Судинної хірургії 

лікар-хірург судинний 

15 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

25 

Терапевтичне 

лікар-терапевт 

30 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

25 

Туберкульозне для хворих на кістково- 
суглобовий туберкульоз 

лікар-ортопед-травматолог 
  

40 
  

Туберкульозне легеневе 

лікар-фтизіатр 

30 

Туберкульозне легенево-хірургічне 

лікар-хірург торакальний 

15 

Туберкульозне для хворих на менінгіт 

лікар-фтизіатр 

15 

Туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз 

лікар-уролог
лікар-акушер-гінеколог 

20 

Урологічне 

лікар-уролог 

25 

Хірургічне 

лікар-хірург 

25 

Хірургічне торакальне 

лікар-хірург торакальний 

15 

Шкірно-венерологічне 

лікар-дерматовенеролог 

30 

Інфекційне для хворих на нейроінфекції 

лікар-інфекціоніст 

15 

Відділення (палати) інших найменувань і для інвалідів війни 

за штатними нормативами відповідних відділень 

  

Дитячі відділення (палати) всіх назв 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень (палат) дитячої обласної лікарні 

  


2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) встановлюються:

а) у нейрохірургічних і нейротравматологічних відділеннях - з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів і лікарів-психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади;

б) у хірургічних торакальних, кардіохірургічних та туберкульозних легенево-хірургічних відділеннях - 1 посада лікаря-терапевта на відділення;

в) у відділеннях судинної хірургії - 1 - 2 посади лікаря-хірурга судинного (для забезпечення термінової допомоги у виїзних умовах);

г) у проктологічних відділеннях - 0,5 посади лікаря-онколога на відділення;

ґ) в акушерських відділеннях, які використовуються виключно для госпіталізації вагітних з серцево-судинними захворюваннями - 1 посада лікаря-терапевта на лікарню, яка має в своєму складі зазначене відділення на 40 і більше ліжок;

д) у неврологічному відділенні для хворих з порушенням кровообігу мозку - з розрахунку 1 посада лікаря-терапевта на 60 ліжок.

3. При розрахунку кількості посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх кількість скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, які ведуть лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункової кількості посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

4. Посади лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів-офтальмологів для надання екстреної хірургічної, травматологічної, акушерсько-гінекологічної, офтальмологічної допомоги встановлюються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням закладу в залежності від обсягу цієї роботи понад посади лікарів, передбачені у відповідних відділеннях.

5. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

6. Посади лікарів радіологічного, рентгенологічного відділень і лікарів-ендоскопістів встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень.

7. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології, інтенсивної терапії, лікарів-анестезіологів з обслуговування кардіологічних відділень і відділень судинної хірургії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

8. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада на:

30 гематологічних ліжок;

60 нефрологічних ліжок, але не більше 1 посади;

120 проктологічних ліжок;

віварій в лікарнях на 400 і більше ліжок у разі проведення експериментів на тваринах.

У відділенні із застосування апарата "штучна нирка" посади лікарів-лаборантів установлюються за штатними нормативами зазначеного підрозділу.

9. Посади лікарів-рентгенологів установлюються у разі наявності відповідного обладнання і апаратури з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

10. Посади лікарів-радіологів установлюються у разі відсутності в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада на рентгенотерапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я залежно від обсягу роботи.

11. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і, крім того, по 0,5 посади на кожне нейротравматологічне, нейрохірургічне відділення на 60 і більше ліжок і на інфекційне відділення для хворих на нейроінфекції.

У лікарнях з кількістю ліжок менше 200 зазначений норматив не застосовується.

12. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

У лікарні з кількістю ліжок менше 150 зазначений норматив не застосовується.

13. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

14. Посади лікарів-дієтологів установлюються за наявності:

від 300 до 500 ліжок - 0,5 посади;

на 500 і більше ліжок - 1 посада.

15. Посади лікарів-хірургів відділень із застосування апарата "штучна нирка" і лікарів відділень гіпербаричної оксигенації та лікарів відділення (кабінету) ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

16. Посади лікарів відділення переливання крові, організованого в складі міської лікарні, встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

17. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в лікарнях на 500 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

18. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділення 

Мінімальна кількість ліжок, при якій встановлюється посада завідуючого відділенням 

Примітка 

Акушерське обсерваційне, патології вагітності 

25 

два відділення організовуються у разі наявності не менше 90 ліжок відповідного профілю з установленням посад завідуючих замість 0,5 посади лікаря 

Акушерське фізіологічне 
  

45 
  

у відділенні до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 
0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 120 і більше ліжок 

Гематологічне, інфекційне для хворих на нейроінфекції, нейрохірургічне, нефрологічне, стоматологічне, туберкульозне для хворих на менінгіт, урологічне 

30 

у відділеннях до 60 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються у разі наявності 90 і більше ліжок відповідного профілю 

Акушерсько-гінекологічне, гастроентерологічне, гінекологічне, інфекційне, кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда, неврологічне, нейротравматологічне, опікове, онкологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, проктологічне, ревматологічне, ендокринологічне 

40 

також 

Кардіохірургічне, шкірно-венерологічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, туберкульозне легенево-хірургічне, туберкульозне легеневе, туберкульозне для хворих на урогенітальний туберкульоз 

50 

у відділеннях (крім кардіохірургічного, туберкульозного легенево-хірургічного і для хворих на урогенітальний туберкульоз) до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,75 посади лікаря; на 80 і більше ліжок - замість 0,25 посади лікаря 

Хірургічне торакальне 

25 

Неврологічне, ортопедичне, судинної хірургії, терапевтичне, травматологічне, ортопедично-травматологічне, хірургічне, кардіологічне 

60 

Пологове 

120 акушерських ліжок 

  

Відділення інших найменувань і для інвалідів війни 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

Дитячі відділення всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 

Відділення всіх найменувань 

  

у випадках, коли посади завідуючих відділеннями за спеціальностями, переліченими в даному пункті, не можуть бути введені в порядку, який передбачений підпунктами "1 - 10" даного пункту, ці посади встановлюються в лікарні, якій встановлено не менше 5 посад лікарів відповідної спеціальності 


19. Посади завідуючих відділеннями: анестезіології та інтенсивної терапії, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, рентгенрадіологічним, переливання крові і ендоскопічним установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

20. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарні на 250 і більше ліжок. У лікарнях на 600 ліжок зазначена посада встановлюється замість 1 посади лікаря приймального відділення. За наявності в складі лікарні не менше 250 інфекційних ліжок і створенні окремого приймального відділення в її штаті додатково установлюється посада завідуючого зазначеним відділенням.

21. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням установлюється у випадках, якщо лікарні встановлено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих вводиться замість 1 посади лікаря.

22. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики лікаря-статистика встановлюється:

а) у лікарні, яка має в своєму складі міську поліклініку, - за наявності в стаціонарі не менше 250 ліжок.

У штаті лікарні з меншою кількістю ліжок зазначена посада вводиться у тих випадках, коли поліклініці лікарні встановлено не менше 30 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) у лікарні, яка не має в своєму складі міської поліклініки, - за наявності в стаціонарі не менше 500 ліжок. 

23. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.

Посада заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення міста встановлюється в центральній міській лікарні за наявності не менше 300 ліжок в інших лікувально-профілактичних закладах міста, підпорядкованих лікарні.

24. Посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка має понад 100 акушерських і гінекологічних ліжок, замість посади завідуючого відділенням.

25. Посада заступника головного лікаря з хірургічної допомоги може встановлюватись в лікарні на 800 і більше ліжок, яка має не менше 300 ліжок хірургічного циклу. При цьому акушерські і гінекологічні ліжка включаються до кількості зазначених ліжок, якщо в штаті лікарні не встановлена посада заступника головного лікаря відповідно до п. 24.

Середній медичний персонал

26. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

при 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

при 2-ступеневій системі обслуговування хворих 

Інфекційне, неврологічне, нефрологічне, онкологічне, ортопедичне, проктологічне, ревматологічне, судинної хірургії, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий і урогенітальний туберкульоз, урологічне 

30 

25 

Інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на нейроінфекції, туберкульозне для хворих на менінгіт 

10 

Кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда, 
кардіологічне 

-
 
25 

15
 
20 

Гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

30 

Гінекологічне 

30 

Кардіохірургічне, хірургічне торакальне: 

 

 

в післяопераційних палатах
в доопераційних палатах та палатах післяопераційного догляду 

10
15 

Нейротравматологічне, нейрохірургічне, опікове, неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку 

20 

15 

Шкірно-венерологічне, ендокринологічне, туберкульозно-легеневе 

40 

30 

Туберкульозне легенево-хірургічне: 

  

  

післяопераційні палати 

10 

палати післяопераційного догляду 

20 

15 

доопераційні палати 

40 

30 

Гематологічне 

12 

10 

Відділення (палати) інших найменувань та для інвалідів війни 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


27. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться:

а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада на відділення, які мають понад 50 ліжок;

б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих:

у відділеннях до 60 ліжок - 0,5 посади;

у відділеннях на 60 та більше ліжок - 1 посада;

в) в опіковому відділенні - 2 посади на відділення;

г) у туберкульозному відділенні - з розрахунку 1 посада на 100 ліжок;

ґ) у педіатричних відділеннях для новонароджених і недоношених дітей, неврологічних та хірургічних для новонароджених, які мають не менше 30 ліжок, а також у пульмонологічних для дітей до 3-х років (включно), інфекційних, інфекційних боксованих, інфекційних для дітей, хворих на нейроінфекції, які мають не менше 40 ліжок, - до 1 цілодобового посту.

У лікарнях, які мають палати анестезіології та інтенсивної терапії, нормативи, передбачені підпунктами "а" і "б", не застосовуються. 

28. Посади акушерок акушерських відділень (палат) і відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

29. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада (в кардіохірургічних, хірургічних торакальних відділеннях і відділеннях судинної хірургії - 2 посади) на 30 ліжок хірургічного циклу.

30. Посади операційних медичних сестер з екстреної хірургічної, гінекологічної та офтальмологічної допомоги установлюються відповідно до посад лікарів, які встановлені відповідно до п. 4.

31. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного циклу.

В опікових відділеннях зазначені посади вводяться з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.

32. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

33. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

а) від 150 до 250 ліжок - 1 посада;

б) від 250 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково по 1 посаді на кожні 150 ліжок понад 600.

За наявності в лікарні не менше 250 інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост зазначених працівників для прийому інфекційних хворих.

34. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

б) незалежно від системи обслуговування хворих:

у відділеннях кардіологічному, неврологічному для хворих з порушенням кровообігу мозку, нефрологічному, ревматологічному, судинної хірургії - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок;

в опіковому та гематологічному відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

у туберкульозно-легеневому відділенні і відділенні для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз до 80 ліжок - 1 посада, на 80 і більше ліжок - 1,5 посади;

у психіатричному відділенні - за нормативами відповідних відділень.

35. Посади середнього медичного персоналу відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії і медичних сестер (палатних) для обслуговування палат інтенсивної терапії при кардіологічних відділеннях установлюються за штатними нормативами відповідних відділень. За наявності в лікарні опікового відділення додатково встановлюється 0,5 посади медичної сестри-анестезистки.

36. Посади середнього медичного персоналу відділень: радіологічних, переливання крові, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, ендоскопічного встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень.

37. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада на:

20 нефрологічних ліжок;

40 проктологічних ліжок;

60 кардіологічних ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

60 кардіологічних ліжок (за відсутності в лікарні відділення (палат) анестезіології і інтенсивної терапії);

30 нейрохірургічних та гематологічних ліжок.

При наданні лікарнею екстреної хірургічної та гінекологічної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів та лікарів-акушерів-гінекологів додаткові посади лаборантів уводяться в кількості, що забезпечує перебування лаборанта у вечірній та нічний час.

38. Посади фельдшерів-лаборантів установлюються у межах нормативу посад лаборантів, передбаченого п. 37, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

39. Посади рентгенлаборантів установлюються: 

а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, установлених відповідно до п. 9 і додатково:

за наявності нейрохірургічного, проктологічного відділення на 50 і більше ліжок - 0,5 посади;

за наявності нефрологічного відділення з розрахунку 1 посада на 70 ліжок, але не більше 1 посади;

за наявності травматолого-ортопедичного (травматологічного) відділення - 1 посада;

б) при введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної та травматологічної допомоги згідно з п. 4 - 1 посада в зміну, не забезпечену у відповідності з підпунктом а) цього пункту рентгенлаборантами.

40. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

41. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок і додатково 1 посада на кожні 10 ліжок для хворих на нейроінфекції;

б) 1 посада на кожне ортопедичне, неврологічне, нейротравматологічне, нейрохірургічне, травматологічне, травматолого-ортопедичне відділення.

42. Посада медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури встановлюється:

а) з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково 1 посада на кожні 20 ліжок для хворих на нейроінфекції;

б) 0,5 - 1 посада на кожне неврологічне, ортопедичне, травматологічне, травматолого-ортопедичне, туберкульозне відділення для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз;

в) з розрахунку 1 посада на 40 ліжок для хворих на інфаркт міокарда.

43. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики.

44. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.

45. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) у довідковому бюро - в розрахунку 1 посада на 500 ліжок, але не менше 1 посади в лікарні на 200 і більше ліжок;

б) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

в) у рентгенівському архіві - 1 посада в лікарні на 500 і більше ліжок.

46. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок. 

У лікарні з числом ліжок менше 100 зазначений норматив не застосовується.

47. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

У лікарні з числом ліжок менше 100 зазначений норматив не застосовується.

48. Посади старших медичних сестер відділень установлюються згідно з посадами завідуючих відділеннями, які вводяться відповідно до п. 18.

49. Посади старших акушерок установлюються в акушерських відділеннях замість посад старших медичних сестер, які вводяться відповідно до п. 48.

50. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної замість однієї з них.

51. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) вводиться в лікарні, якій встановлено не менше 5 посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу, замість однієї з них.

52. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в лікарні на 400 та більше ліжок замість посади медичної сестри.

53. Посади головних медичних сестер встановлюються в лікарнях на 50 і більше ліжок, зарахованих до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників.

Молодший медичний персонал

54. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими, молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) інфекційне, неврологічне, нефрологічне, онкологічне, ортопедичне, проктологічне, ревматологічне, судинної хірургії, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий і урогенітальний туберкульоз, урологічне, кардіологічне для хворих на інфаркт міокарда 

30 

б) інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на менінгіт, туберкульозне для хворих на нейроінфекції 

15 

в) гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

г) гінекологічне, кардіологічне 

35 

ґ) кардіохірургічне, хірургічне торакальне: 

  

у післяопераційних палатах 

10 

у доопераційних палатах та палатах післяопераційного догляду 

15 

д) нейротравматологічне, нейрохірургічне, опікове, неврологічне відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку 

20 

е) шкірно-венерологічне, ендокринологічне, туберкульозне-легеневе 

45 

є) туберкульозно-легеневе хірургічне: 

  

післяопераційні палати 

10 

палати післяопераційного догляду 

20 

доопераційні палати 

40 

ж) гематологічне 

12 

з) відділення (палати) інших найменувань та для інвалідів війни 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

и) дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


55. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) гастроентерологічне, інфекційне, неврологічне, нефрологічне, опікове, онкологічне, ортопедичне, отоларингологічне, офтальмологічне; проктологічне, судинної хірургії, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, ревматологічне, туберкульозне для хворих на кістково-суглобовий і урогенітальний туберкульоз, урологічне, хірургічне 

30 

б) інфекційне боксоване, інфекційне для хворих на нейроінфекції, туберкульозне для хворих на менінгіт 

15 

в) нейротравматологічне, нейрохірургічне, неврологічне для хворих з порушенням кровообігу мозку 

25 

г) шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе, ендокринологічне 

50 

ґ) гематологічне 

10 

д) відділення (палати) інших найменувань та для інвалідів війни 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень 

е) дитячі відділення всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


56. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських відділень (палат) і відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

57. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії і палат інтенсивної терапії при кардіологічних, неврологічних відділеннях установлюються за штатними нормативами зазначених відділень (палат).

58. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

59. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок, у гематологічному - на 30 ліжок. В опікових відділеннях вводиться 3 зазначені посади.

60. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок. В опікових відділеннях вводиться не менше 1 зазначеної посади.

61. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (крім опікових).

В опікових відділеннях вводиться 2 зазначені посади.

62. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності в лікарні:

а) 150 - 200 ліжок - 1 посада; 

б) понад 200 до 300 ліжок - 2 посади;

в) понад 300 до 500 ліжок - 1 цілодобовий пост;

г) понад 500 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково 1 посада на кожні 150 ліжок понад 500.

У лікарнях на 600 і більше ліжок додатково встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри для приймання одягу від хворих, що поступають. За наявності в лікарні не менше 250 інфекційних ліжок, а також організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост молодших медичних сестер для обслуговування інфекційних хворих.

63. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету установлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету.

64. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету з обслуговування стаціонарних хворих встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів, введених згідно з п. 5, але не більше 1 посади.

65. Посади молодших медичних сестер лабораторії установлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, встановлюються додаткові посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

66. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 450 ліжок.

67. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, яка здійснює зазначені процедури. 

68. Посади молодшого медичного персоналу відділень переливання крові, із застосування апарата "штучна нирка", гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики, ендоскопічного, радіологічного встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

69. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 0,5 посади на посаду лікаря зазначеного кабінету.

70. Посади молодших медичних сестер для перевезення і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень (кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

71. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада у кардіохірургічному, хірургічному торакальному відділенні за наявності не менше 30 ліжок;

б) 1 посада у відділеннях інших найменувань за наявності не менше 40 ліжок;

в) 1 посада у відділенні з кількістю ліжок менше, ніж передбачено у підпунктах а), б) цього пункту, за умови обслуговування хворих за 2-ступеневою системою;

г) у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії - за штатними нормативами відповідних відділень.

Медичний і педагогічний персонал міських і дитячих міських поліклінік, які входять до складу лікарень

72. Посади лікарів, середнього і молодшого медичного і педагогічного персоналу міських і дитячих міських поліклінік, які входять до складу лікарень, установлюються за штатними нормативами відповідних поліклінік.

Персонал аптек
(вводиться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)

73. Посада завідуючого-провізора встановлюється в лікарні на 100 і більше ліжок.

74. Посада заступника завідуючого-провізора встановлюється в лікарні на 600 і більше ліжок.

75. Посади провізорів-технологів або фармацевтів встановлюються за наявності:

а) від 100 до 1000 ліжок - з розрахунку 1 посада на 100 ліжок;

б) понад 1000 ліжок - 10 посад і додатково по 1 посаді на кожні 150 ліжок (понад 1000).

76. Посади провізорів-аналітиків установлюються за наявності:

а) 200 - 500 ліжок - 0,5 посади;

б) понад 500 до 1000 ліжок - 1 посада;

в) понад 1000 ліжок - 1 посада і додатково по 1 посаді на кожні 500 ліжок понад 1000 ліжок.

77. Посади фасувальниць установлюються за наявності:

а) від 300 - 900 ліжок з розрахунку 1 посада на 300 ліжок;

б) понад 900 ліжок - 3 посади і додатково по 1 посаді на кожні 400 ліжок (понад 900).

78. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються в залежності від кількості посад провізорів-технологів і фармацевтів за наявності:

а) від 100 до 1000 ліжок з розрахунку 40 % від кількості зазначених посад;

б) понад 1000 ліжок - з розрахунку 30 % від кількості зазначених посад.

Педагогічний персонал

79. Посади логопедів уводяться в штаті неврологічних відділень у залежності від обсягу роботи.

Персонал кухонь

80. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників відповідних підрозділів.

Персонал організаційно-методичних кабінетів (відділів) центральних міських лікарень

81. Посади медичного персоналу оргметодкабінету (відділів) установлюються за нормативами:

Найменування посади 

у містах з населенням (тис. чол.) 

від 40 до 60 

понад 60 

Лікар-методист 

Фельдшер або акушерка 


Оргметодвідділи (замість оргметодкабінетів) організовуються при введенні до їх штату (поряд із зазначеними вище посадами лікарів-методистів, фельдшерів, акушерок) посад завідуючих кабінетом обліку і медичної статистики - лікарів-статистиків і медичних статистиків, передбачених пп. 22 і 47 цього додатка, а також посад міських педіатрів, лікарів оргметодкабінетів і медичних статистиків міських поліклінік.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

82. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Персонал міських медико-генетичних кабінетів

83. Посади медичних працівників медико-генетичних кабінетів установлюються за рішенням органу охорони здоров'я та вводяться в межах чисельності, визначеної для міської лікарні, за штатними нормативами зазначених підрозділів відповідно до додатка 26.

Примітки:

1. При встановленні штатів централізованих стерилізаційних, бактеріологічних, біохімічних і цитологічних лабораторій, профпатологічних і алергологічних відділень (кабінетів), введенні аптечних працівників при обслуговуванні лікарні госпрозрахунковою аптекою, обслуговуванні хворих у вечірній та нічний час, у вихідні та святкові дні, врахуванні ліжок у відділеннях судинної хірургії при розрахунку штатів з анестезіології та інтенсивної терапії, округленні при розрахунку кількості посад, уведенні окремих посад і проведенні консультацій застосовується порядок, установлений для обласних лікарень.

2. Посади лікарів-невропатологів для надання цілодобової спеціалізованої допомоги встановлюються в штаті лише в лікарнях, у складі яких організовані неврологічні відділення для хворих з порушенням кровообігу мозку.

3. Якщо в місті є спеціалізований заклад (шкірно-венерологічний диспансер, туберкульозна та інфекційна лікарні, кардіологічний та ендокринологічний диспансери, опіковий та онкологічний центри), то відповідні відділення можуть організовуватись у міських лікарнях за рішенням органу охорони здоров'я за наявності обсягу роботи.

4. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

 

Додаток 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь центральних районних і районних лікарень сільських районів, центральних районних поліклінік сільських районів, міських лікарень і поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу з чисельністю населення до 25 тис. чоловік

А. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу центральних районних і районних лікарень сільських районів

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділення (палат) 

Найменування посади лікаря 

Кількість ліжок 

Акушерське  

лікар-акушер-гінеколог  

15 

Гінекологічне  

лікар-акушер-гінеколог  

25 

Інфекційне  

лікар-інфекціоніст  

30 

Інфекційне дитяче  

лікар-інфекціоніст дитячий  

20 

Інфекційне боксоване  

лікар-інфекціоніст  

20 

Інфекційне боксоване для дітей  

лікар-педіатр  

15 

Шкірно-венерологічне (для дорослих і дітей)  

лікар-дерматовенеролог  

35 

Неврологічне
неврологічне для дітей  

лікар-невропатолог
лікар-невролог  

20
15 

Для новонароджених:
здорових
обсерваційного акушерського відділення
недоношених  

лікар-педіатр, лікар-педіатр-
неонатолог
лікар-педіатр, лікар-педіатр-
неонатолог
лікар-педіатр,
лікар-педіатр-неонатолог  

25
 
10
 

Отоларингологічне (для дорослих і дітей)  

лікар-отоларинголог  

25 

Офтальмологічне (для дорослих і дітей)  

лікар-офтальмолог  

25 

Педіатричне  

лікар-педіатр  

20 

Терапевтичне  

лікар-терапевт  

30 

Травматологічне, травматолого-ортопедичне (для дорослих і дітей) 

лікар-ортопед-травматолог  

25 

Туберкульозне легеневе  

лікар-фтизіатр  

30 

Туберкульозне легеневе для дітей  

лікар-фтизіатр дитячий  

25 

Урологічне (для дорослих і дітей) 

лікар-уролог  

20 

Хірургічне (для дорослих і дітей) 

лікар-хірург  

25 

Гастроентерологічне  

лікар-гастроентеролог  

30 

Гематологічне  

лікар-гематолог  

12 

Кардіологічне  

лікар-кардіолог  

25 

Відділення інших найменувань 

згідно з штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських, дитячих міських та спеціалізованих лікарень 


2. Посади лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів та лікарів-акушерів-гінекологів для надання екстреної хірургічної, травматологічної і гінекологічної допомоги встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи. 

3. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню встановлюються з розрахунку:

Найменування посад лікарів 

Кількість посад на 1000 чол. населення 

яке проживає в населеному пункті, де розташована лікарня, і безпосередньо обслуговується нею 

яке проживає поза населеним пунктом, де розташована лікарня, і безпосередньо обслуговується нею (приписна дільниця) 

яке проживає на іншій території району і обслуговується лікарнею (для ЦРЛ без урахування населення діяльності РЛ) 

доросле 

дитяче 

доросле 

дитяче 

доросле 

дитяче 

Лікар-терапевт дільничний 

0,5 

0,4 

Лікар-терапевт  

0,03 

Лікар-хірург, лікар уролог (сумарно) 

0,035 

0,03 

0,03 

0,02 

0,01 

0,01 

Лікар-ортопед-травматолог 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

Лікар-акушер-гінеколог  

0,1 

0,125 

0,025 

Лікар-педіатр дільничний  

1,25 

1,0 

Лікар-педіатр  

0,02 

Лікар-отоларинголог  

0,04 

  

0,02 

  

0,01 

  

Лікар-отоларинголог дитячий 

0,05 

0,02 

0,015 

Лікар-офтальмолог  

0,04 

0,05 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

Лікар-невропатолог
лікар-невролог дитячий  

0,05

-
0,15 

0,03

-
0,09 

0,01

-
0,03 

Лікар-стоматолог і
лікар-стоматолог-хірург (сумарно) 

0,27 

0,27 

0,25 

0,25 

0,02
0,015 

0,02 

Лікар-кардіолог і
лікар-ревматолог (сумарно)  

0,02 

0,01 

0,01 

Лікар-кардіоревматолог 

0,02 

0,01 

0,01 

Лікар-терапевт дільничний цехової лікарської дільниці  

1 посада на 1500 працівників великих (з числом працівників понад 1000 чоловік) державних промислових підприємств 

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку  

0,5 посади на 10000 дітей та підлітків замість 0,5 посади лікаря-акушера-гінеколога амбулаторного прийому 

Лікар-терапевт підлітковий  

1 посада на 1500 підлітків віком до 17 років включно замість 0,75 посади лікаря-терапевта дільничного 


4. Посади лікарів-стоматологів-ортопедів, які утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюються з розрахунку:

а) 0,08 посади на 1000 чол. дорослого населення, яке проживає в населеному пункті, де розташована лікарня, і обслуговує його;

б) 0,07 посади на 1000 чол. дорослого населення, яке проживає на приписній дільниці, а також у населених пунктах, які обслуговуються іншими лікувально-профілактичними закладами, що не мають у своєму складі зубопротезного відділення (кабінету).

5. Посади лікарів пунктів охорони здоров'я (здоровпунктів), лікарів-дерматовенерологів, лікарів-онкологів, лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, лікарів-фтизіатрів і лікарів-ендоскопістів установлюються у порядку та за штатними нормативами, установленими для відповідних диспансерів та підрозділів, із застосуванням у диспансерних відділеннях (кабінетах) нормативів посад, які передбачені для обслуговування населення сільських районів.

6. Посади лікарів-педіатрів для обслуговування дітей в прикріплених дитячих дошкільних закладах (яслах, яслах-садках, садках) та школах, які розташовані в населеному пункті, де є лікарня, можуть встановлюватись за рахунок посад лікарів-педіатрів дільничних, які встановлені для лікарні згідно з п. 3, з розрахунку 1 посада на:

а) 350 дітей в яслах (ясельних групах, ясел-садків);

б) 1000 дітей в дитячих садках;

в) 2500 школярів.

При організації роботи лікарів-педіатрів дільничних за змішаним принципом (робота в поліклініці (амбулаторії), допомога вдома, в дитячих дошкільних закладах та школах) зазначені в пп. а), б), в) посади не вводяться.

7. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню в містах з числом мешканців понад 25 тис., де розташована лікарня, можуть за погодженням з органом охорони здоров'я замість нормативів, передбачених пп. 3 - 6, встановлюватись:

а) для обслуговування населення міста - згідно з штатними нормативами для міських та дитячих міських поліклінік міст з населенням понад 25 тис. чол.;

б) для обслуговування населення, яке проживає на приписній дільниці і на останній території діяльності лікарні - без урахування населення міст і селищ міського типу з числом мешканців понад 25 тис. чол. - з розрахунку 1 посада лікарів усіх найменувань сумарно на 10 тис. чол. населення.

8. Посади лікарів для забезпечення організаційно-методичної і консультативної роботи, крім передбачених для цієї мети в п. 3, встановлюються додатково в штаті центральної районної лікарні (ЦРЛ) з розрахунку 0,5 посади всіх найменувань сумарно на 10 тис. чол. населення, прикріпленого до районних (номерних) лікарень.

9. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії установлюються за штатними нормативами цих відділень (груп).

10. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку:

а) 1 посада на 200 ліжок, у гематологічному відділенні - 1 посада на 30 ліжок;

б) 1 посада на 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) у поліклініках лікарень, лікарський персонал яких визначається згідно з підпунктом б) п. 7, - без врахування посад лікарів-онкологів, лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів; крім того, по 1 посаді на 6 посад лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада на 10 посад лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів, які ведуть амбулаторний прийом.

11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання і апаратури з розрахунку:

а) 1 посада на 250 ліжок;

б) 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою у штаті ЦРЛ - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок.

12. Посади лікарів-радіологів установлюються в ЦРЛ за наявності рентгено-терапевтичного обладнання з розрахунку 1 посада на апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

13. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються:

а) у стаціонарі:

на 200 - 500 ліжок - 0,5 посади; 

понад 500 ліжок - 1 посада;

б) у поліклініці (амбулаторії) при числі лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, не менше 20 - 0,5 посади.

14. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються:

а) у стаціонарі 1 посада на 300 ліжок і додатково 1 посада на кожні 300 ліжок (понад 300);

б) у поліклініці (амбулаторії):

при кількості посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, від 15 до 30 - 0,5 посади;

понад 30 - 1 посада.

15. Посада лікаря з лікувальної фізкультури встановлюється в лікарні на 500 і більше ліжок. У лікарні з числом ліжок до 500 зазначена посада вводиться, якщо в лікарні є не менше 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

16. Посади лікарів-дієтологів установлюються за наявності:

300 - 500 ліжок - 0,5 посади;

понад 500 ліжок - 1 посада.

17. Посади лікарів відділень переливання крові, які організовані в складі лікарні на 150 і більше ліжок, установлюються за штатними нормативами відповідних відділень.

18. Посади лікарів приймального відділення лікарні установлюються за наявності:

500 - 1000 ліжок - 3,5 посади; 

понад 1000 ліжок - 4,5 посади.

19. Посада лікаря-педіатра районного встановлюється в кожній ЦРЛ.

20. Посади завідуючих відділеннями стаціонару встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальна кількість ліжок, при якій вводиться посада завідуючого 

Примітки 

а) інфекційне (для дорослих і дітей), шкірно-венерологічне (для дорослих і дітей), травматолого-ортопедичне (для дорослих і дітей), хірургічне (для дорослих і дітей), терапевтичне, травматологічне (для дорослих і дітей) 

60 

у залежності від місцевих умов (плану будівлі) посада завідуючого інфекційним відділенням може вводитись при наявності не менше 40 ліжок замість 0,5 посади лікаря 

б) неврологічне (для дорослих і дітей), отоларингологічне (для дорослих і дітей), офтальмологічне (для дорослих і дітей), гінекологічне, педіатричне, урологічне (для дорослих і дітей) 

40 

у відділеннях з кількістю ліжок до 60 посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

в) акушерське фізіологічне (з урахуванням обсерваційних палат, палат для патології вагітності і гінекологічних палат за відсутності самостійних підрозділів) 

45 

у відділеннях з кількістю ліжок до 80 посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

г) акушерське обсерваційне і патології вагітності 

25 

у відділеннях з кількістю ліжок до 40 посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

ґ) для новонароджених  

60 

посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря 

д) туберкульозне легеневе (для дорослих і дітей)  

60 

у залежності від місцевих умов (плану будівлі) посада завідую-чого може вводитись за наявності не менше 40 ліжок. У відділеннях з кількістю ліжок до 80 посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

е) відділення інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень міських, дитячих міських і спеціалізованих лікарень 

є) відділення усіх найменувань  

якщо посади завідуючих відділеннями за спеціальностями, переліченими в цьому пункті, не можуть бути введені в порядку, передбаченому п. 21 в поліклініці (амбулаторії), то ці посади встановлюються понад посади лікарів. Цей порядок не застосовується, якщо завідуючий відділенням стаціонару не здійснює керівництво лікарями поліклініки (амбулаторії) 


21. Посади завідуючих відділеннями поліклініки (амбулаторії) лікарні установлюються:

Найменування відділення 

Мінімальне число посад лікарів однойменної спеціальності, при якому вводиться посада завідуючого відділенням 

Примітки 

а) терапевтичне, педіатричне, стоматологічне 

вводиться замість 0,5 посади лікаря 

б) хірургічне 

вводиться замість 0,5 посади лікаря. За відсутності травматологічного (травматолого-ортопедичного) відділення враховуються посади лікарів-ортопедів-травматологів 

в) акушерсько-гінекологічне (жіноча консультація)  

посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря 

г) травматолого-ортопедичне, неврологічне, протитуберкульозне, шкірно-венерологічне та інші  

посада завідуючого вводиться замість посади лікаря 

ґ) відділення інших найменувань 

якщо посади завідуючих відділеннями, перелічені в цьому пункті, не можуть бути введені в порядку, передбаченому в п. 20 у стаціонарі, то ці посади встановлюються понад посади лікарів. Цей порядок не застосовується, якщо завідуючий відділенням поліклініки (амбулаторії) не здійснює керівництво лікарями стаціонару 


22. Посади завідуючих відділеннями у випадках, коли вони не можуть бути введені згідно з пп. 20 і 21, встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальна кількість ліжок і посад лікарів, при якій вводиться посада завідуючого відділенням 

Примітки 

а) хірургічне, педіатричне, 

20 ліжок і 2 посади 

посада завідуючого вводиться замість посади лікаря 

акушерсько-гінекологічне 

20 ліжок і 3 посади 

посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря 

б) терапевтичне, неврологічне  

20 ліжок і 2 посади  

посада завідуючого вводиться замість посади лікаря 

інші  

20 ліжок і 3 посади  

посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря 


23. Посади завідуючих відділеннями анестезіології та інтенсивної терапії, переливання крові та ендоскопічним установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

24. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарні на 250 і більше ліжок. У лікарнях (крім ЦРЛ) з кількістю ліжок до 300 включно зазначена посада встановлюється замість 0,5 посади лікаря.

25. Посади завідуючих рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) та лабораторією встановлюються у випадку, коли лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності, і вводяться замість 1 посади лікаря.

26. Посада завідуючого кабінетом медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється за наявності в лікарні не менше 250 ліжок або у випадку, коли в лікарні є не менше 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

27. Посади завідуючих поліклініками (амбулаторіями) встановлюються в лікарнях на 200 і більше ліжок у порядку:

а) 1 посада на кожну поліклініку, в якій є не менше 30 лікарських посад;

б) 1 посада на лікарню, в якій є менше 30 лікарських посад на поліклініку (амбулаторію).

28. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється за наявності 100 і більше ліжок.

29. Посада заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення району встановлюється в ЦРЛ.

30. Посада заступника головного лікаря з дитинства та пологової допомоги встановлюється в ЦРЛ сільського району з населенням 70 тис. чоловік і більше замість посади лікаря-педіатра районного.

31. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється в ЦРЛ, якій встановлено не менше 25 посад лікарів амбулаторного прийому.

У разі неможливості введення вказаної посади обов'язки з цієї роботи виконує завідуючий поліклінікою.

Середній медичний персонал

32. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

При 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

При 2-ступеневій системі обслуговування хворих (може вводитись в лікарнях понад 150 ліжок) 

а) інфекційне, неврологічне (для дорослих і дітей), терапевтичне, туберкульозне легеневе для дітей, травматологічне (для дорослих і дітей), травматолого-ортопедичне (для дорослих і дітей), урологічне (для дорослих і дітей) 

30 

25 

б) отоларингологічне (для дорослих і дітей), офтальмологічне (для дорослих і дітей), хірургічне (для дорослих і дітей) 

35 

30 

в) гінекологічне  

35 

г) шкірно-венерологічне (для дорослих і дітей), туберкульозне легеневе 

40 

35 

ґ) інфекційне для дітей  

13 

10 

д) інфекційне боксоване для
дорослих
для дітей 

 
10
10 

 
10
10 

е) педіатричне  

20 

15 

є) відділення інших найменувань (крім відділень для новонароджених)  

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських, дитячих міських та спеціалізованих лікарень 


33. Посади медичних сестер палатних відділень (палат) для новонароджених установлюються за наявності:

а) 10 ліжок - 1 посада;

б) 11 - 14 ліжок - 2 посади;

в) 15 і більше ліжок - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок, але не менше 1 цілодобового поста;

ліжок для недоношених новонароджених з розрахунку 1 цілодобовий пост на 8 ліжок.

34. Посади медичних сестер, які здійснюють індивідуальний догляд за тяжкохворими, можуть уводитись додатково у відділеннях, які мають 50 і більше ліжок, з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

У лікарнях, які мають у своєму складі відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії, цей норматив не застосовується.

У педіатричних відділеннях для дітей віком до 3 років (включно), в інфекційних відділеннях для дітей і в інфекційних відділеннях, які мають не менше 15 дитячих ліжок, може встановлюватись у залежності від обсягу роботи до 1 цілодобового посту медичних сестер.

35. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах) установлюються:

а) у лікарнях, які розташовані в містах, за наявності менше 150 ліжок та в лікарнях, розташованих в інших населених пунктах, незалежно від числа ліжок в них:

2 посади на 3 - 5 акушерських ліжок;

1 цілодобовий пост на 6 - 20 ліжок;

1 цілодобовий пост і додатково 1 посада на кожні 10 ліжок понад 20 за наявності 21 - 40 акушерських ліжок:

за штатними нормативами акушерських відділень (палат) міських лікарень при наявності в них понад 40 акушерських ліжок;

б) у лікарнях, розташованих у містах, за наявності понад 150 ліжок - за штатними нормативами акушерських відділень (палат) міських лікарень.

36. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок хірургічного циклу (хірургічне, акушерське, гінекологічне, отоларингологічне, офтальмологічне та інші), але не менше 1 посади за наявності ліжок зазначеного профілю.

37. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної хірургічної і гінекологічної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів-хірургів і лікарів-акушерів-гінекологів, які введені з зазначеною метою.

38. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного профілю.

39. Посади медичних сестер з дієтичного харчування встановлюються з розрахунку 1 посада на 230 ліжок.

40. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

а) 150 - 250 ліжок - 1 посада;

б) від 250 ліжок до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково 1 посада на кожні 100 ліжок (понад 600).

41. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) у туберкульозних відділеннях стаціонарів за наявності:

до 80 ліжок - 1 посада;

80 і більше ліжок - 1,5 посади;

б) в інших відділеннях стаціонарів, де згідно з п. 32 вводиться обслуговування хворих за 2-ступеневою системою, за наявності у відділенні:

40 - 70 ліжок - 1 посада;

понад 70 ліжок (в інфекційних - понад 60 ліжок) - 1,5 посади;

в) у гематологічному відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

г) у поліклініці (амбулаторії) - з розрахунку 1 посада на 12 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

42. Посади дільничних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря-терапевта дільничного, крім вказаних посад, які передбачені для населення приписної дільниці, що обслуговується фельдшерсько-акушерським пунктом;

б) 800 дітей, які проживають у населеному пункті, де розташована лікарня;

в) 1250 дітей, які проживають на приписній дільниці, яка не обслуговується фельдшерсько-акушерським пунктом;

г) посаду лікаря-терапевта дільничної цехової лікарської дільниці за відсутності здоровпункту.

43. Посади медичних сестер лікарських кабінетів поліклінік (амбулаторій) установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 1 посаду лікаря: хірурга, уролога, ортопеда-травматолога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога-хірурга, інфекціоніста, кардіолога, кардіоревматолога, радіолога, ревматолога, терапевта підліткового;

б) 2 посади лікарів-терапевтів дільничних, терапевтів дільничних цехових лікарських дільниць при наявності здоровпунктів, терапевтів, педіатрів (крім тих, які обслуговують дошкільні дитячі установи і школи), неврологів, стоматологів, ендокринологів;

в) 3 посади лікарів-стоматологів-ортопедів (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів);

г) 1600 дітей, які проживають у населеному пункті, де розташована лікарня;

ґ) 2500 дітей, які проживають на приписній дільниці.

44. Посади медичних сестер, у т. ч. дільничних, протитуберкульозних, шкірно-венерологічних, психоневрологічних, наркологічних і онкологічних диспансерних відділень (кабінетів), фельдшерів з наркології, медичних сестер ендоскопічних кабінетів, середніх медичних працівників здоровпунктів, у т. ч. завідуючих-фельдшерів, установлюються у порядку і за штатними нормативами, затвердженими для вказаних підрозділів у складі міських поліклінік міст з населенням понад 25 тис. чол., із застосуванням у відповідних випадках нормативів посад, передбачених для обслуговування населення сільської місцевості.

45. Посади акушерок установлюються в поліклініці (амбулаторії) відповідно до посад лікарів-акушерів-гінекологів, які надають амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу населенню, але не менше 1 посади.

46. Посади медичних сестер або фельдшерів для безпосереднього обслуговування дітей в населеному пункті, де розташована лікарня, та на прикріпленій дільниці (за відсутності фельдшерсько-акушерського пункту), школах і дитячих садках (крім зазначених закладів, у штаті яких, як виняток, збережені посади середнього медичного персоналу) встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 900 учнів шкіл;

б) 200 дітей у дитячих садках.

47. Посади медичних сестер для обслуговування учнів профтехучилищ тих населених пунктів, де розташована лікарня, встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 учнів. При цьому вказані посади встановлюються в тих випадках, коли учні проживають у гуртожитку або училищі, яке має свої виробничі майстерні, і за умови, що училище не обслуговується здоровпунктом.

48. Посади зубних техніків зуботехнічної лабораторії, яка утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, встановлюються в залежності від обсягу роботи із зубопротезування і діючих норм часу на зуботехнічні роботи.

49. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії та відділень переливання крові встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень (груп).

50. Посади лаборантів установлюються з розрахунку:

а) 1 посада на 60 ліжок;

б) 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) у поліклініках лікарень, лікарський персонал у яких встановлюється згідно з підпунктом б) п. 7, - без врахування посад лікарів-фтизіатрів, лікарів-дерматовенерологів, лікарів-онкологів і, крім того, з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-онкологів, які ведуть амбулаторний прийом, і 1 посада - на 3 посади лікарів-дерматовенерологів і лікарів-фтизіатрів, які ведуть амбулаторний прийом.

51. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 50, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

У лікарнях, яким належить 0,25, 0,5, 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, в установленому порядку відповідно може встановлюватись 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

52. Посади фельдшерів або медичних сестер для надання допомоги учням шкіл, середніх спеціальних учбових закладів, професійно-технічних, мореплавних, професійно-торговельних, кулінарних училищ (шкіл) і дітям у дитячих садках, медичних сестер лікарсько-фізкультурних диспансерних відділень (кабінетів), лікарський персонал яких визначається згідно з п. 7, встановлюються за штатними нормативами міських і дитячих міських поліклінік і лікарсько-фізкультурних диспансерів міст з населенням понад 25 тис. чоловік.

53. Посади рентгенлаборантів установлюються:

а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, установлених згідно з підпунктами а) і б) п. 11;

б) при введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги згідно з п. 2 - 1 посада в зміну, яка не забезпечується згідно з підпунктом "а" цього пункту;

в) для забезпечення флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою в штаті центральних районних лікарень - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок.

54. Посади медичних сестер з фізіотерапії, в тому числі для надання процедур у медичних профілакторіях (спеціально обладнані та оснащені приміщення, що надаються колгоспами, які мають не менше 200 доярок, тваринників і механізаторів сільського господарства), встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

55. Посади медичних сестер з масажу встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 300 ліжок усіх профілів;

б) 60 ліжок травматолого-ортопедичних відділень (палат);

в) 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

56. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку: 1 посада на 400 ліжок усіх профілів, але не менше 1 посади за наявності 200 ліжок;

б) 0,5 посади на травматологічне відділення стаціонару;

в) 1 посада за наявності не менше 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

57. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики, але не менше 1 посади за наявності зазначеного кабінету.

58. Посади медичних сестер кабінету щеплень установлюються з розрахунку 1 посада на 3000 дітей, які безпосередньо обслуговуються, без врахування дітей в школах, дитячих дошкільних установах і дитячих будинках, але не менше 1 посади при безпосередньому обслуговуванні понад 2000 дітей.

59. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 250 ліжок у ЦРЛ;

б) 300 ліжок у районній лікарні;

в) поліклініку (амбулаторію) ЦРЛ;

г) поліклініку (амбулаторію) районної лікарні, якій встановлено не менше 20 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

60. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) у довідковому бюро - 1 посада на 200 - 500 ліжок, а за наявності понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

б) у рентгенівському архіві - 1 посада за наявності не менше 500 ліжок;

в) у медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

г) у поліклініці (амбулаторії) - з розрахунку 1 посада на 6 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

61. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

62. Посади старших медичних сестер відділень установлюються:

а) 1 посада у відділеннях з числом ліжок від 20 до 40 - замість посади медичної сестри;

б) 1 посада у відділеннях з числом ліжок понад 40.

63. Посади старших акушерок установлюються в акушерських відділеннях стаціонарів замість посад старших медичних сестер, передбачених п. 62.

64. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється в лікарні, якій встановлено не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.

65. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, якій встановлено не менше 5 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість однієї з них.

66. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в лікарні на 400 і більше ліжок - замість посади медичної сестри.

67. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено не менше 10 посад медичних реєстраторів.

68. Посада старшого зубного техніка зуботехнічної лабораторії, яка утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюється на кожні 10 посад зубних техніків.

69. Посада завідуючого зуботехнічною лабораторією (завідуючого виробництвом), яка утримується на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів, встановлюється:

а) у поліклініці (амбулаторії) за наявності від 3 до 10 посад зубних техніків - замість однієї з них;

б) у поліклініці (амбулаторії) за наявності понад 10 посад зубних техніків - замість посади старшого техніка.

70. Посада старшої медичної сестри поліклініки (амбулаторії) установлюється за наявності понад 25 лікарських посад.

71. Посада старшої медичної сестри лікарні встановлюється в лікарнях на 50 і більше ліжок - замість посади старшої медичної сестри відділення; якщо ця посада не передбачена - замість посади медичної сестри.

72. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях на 75 і більше ліжок.

Молодший медичний персонал

73. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) інфекційне, неврологічне (для дорослих і дітей), терапевтичне, туберкульозне легеневе для дітей, травматологічне (для дорослих і дітей), травматолого-ортопедичне (для дорослих і дітей), урологічне (для дорослих і дітей) 

30 

б) отоларингологічне (для дорослих і дітей), офтальмологічне (для дорослих і дітей), хірургічне (для дорослих і дітей) 

35 

в) гінекологічне  

35 

г) шкірно-венерологічне (для дорослих і дітей), туберкульозне легеневе 

45 

ґ) інфекційне для дітей  

15 

д) інфекційне боксоване (для дорослих і дітей)  

10 

е) педіатричне 

25 

є) відділення інших найменувань (крім акушерських та для новонароджених) 

за штатними нормативами відповідних відділень міських, дитячих міських та спеціалізованих лікарень 


74. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) інфекційне, неврологічне (для дорослих і дітей), терапевтичне, туберкульозне легеневе для дітей, травматологічне (для дорослих і 
дітей), травматолого-ортопедичне (для дорослих і дітей), урологічне (для дорослих і дітей), отоларингологічне (для дорослих і дітей), офтальмологічне (для дорослих і дітей), педіатричне, хірургічне (для дорослих і дітей) 

35 
  

для недоношених дітей 

25 

б) шкірно-венерологічне (для дорослих і дітей), туберкульозне легеневе 

50 

в) інфекційне для дітей  

20 

г) інфекційне боксоване (для дорослих і дітей) 

15 

ґ) відділення інших найменувань (крім акушерських та для новонароджених)  

за штатними нормативами відповідних відділень міських, дитячих міських та спеціалізованих лікарень 


75. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських відділень (палат) установлюються:

а) з розрахунку 1 цілодобовий пост на 10 акушерських ліжок (з урахуванням ліжок для новонароджених) за наявності до 60 ліжок цього профілю;

б) за штатними нормативами акушерських відділень та відділень для новонароджених міських лікарень за наявності 60 і більше акушерських ліжок.

76. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

77. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад медичних сестер цих підрозділів з урахуванням посади старшої операційної медичної сестри.

78. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

79. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

80. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються:

а) за наявності 100 - 145 ліжок - 1 посада;

б) за наявності 146 - 200 ліжок - 2 посади; 

в) за наявності 201 - 400 ліжок - 1 цілодобовий пост; 

г) за наявності понад 400 ліжок - 1 цілодобовий пост на 400 ліжок і 1 посада на кожні 100 ліжок (понад 400).

81. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів поліклінік (амбулаторій) установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, стоматолога-хірурга;

б) 2 посади лікарів: психіатрів, наркологів, радіологів;

в) 3 посади лікарів інших спеціальностей, які ведуть амбулаторний прийом.

82. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету і кабінету щеплень установлюються:

а) у процедурному кабінеті поліклініки (амбулаторії) - відповідно до посад медичних сестер кабінету, але не більше 1 посади в зміну;

б) у кабінеті щеплень - 1 посада на поліклініку, в якій передбачені посади медичних сестер відповідно до п. 58.

83. Посади молодшого медичного персоналу відділень переливання крові та ендоскопічних відділень (кабінетів) установлюються за штатними нормативами цих підрозділів.

84. Посади молодших медичних сестер лабораторії установлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

85. Посади молодших медичних сестер рентгенівського кабінету (відділення) встановлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, уведених згідно з підпунктами а) і б) пункту 11, але не більше 2 посад.

86. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

Цей порядок не застосовується до медичних профілакторіїв, прибирання яких повинні забезпечувати колгоспи.

87. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 1 посада на реєстратуру в зміну.

88. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада у відділенні з кількістю ліжок не менше 40;

б) 1 посада в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено не менше 10 лікарських посад, що ведуть амбулаторний прийом.

89. Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів:

Найменування посад 

Кількість посад у стаціонарі на 10 і більше ліжок 

Лікар-інфекціоніст  

Медична сестра  

1,5 

Молодша медична сестра  


Персонал молочних кухонь і молочнороздавальних пунктів

90. Посади медичного персоналу молочних кухонь з пропускною спроможністю до 3000 порцій молока і молочних сумішей на день установлюються за нормативами:

а) завідуюча молочною кухнею (медична сестра) - 1 посада, при видачі 2000 і більше порцій на день;

б) медичних сестер з дієтичного харчування:

при видачі до 500 порцій на день - 1 посада;

при видачі понад 500 порцій на день - з розрахунку 1 посада на 500 порцій;

в) молодших медичних сестер - 1 посада на 500 порцій на день.

91. Посади медичного персоналу молочних кухонь з відпуском 3000 і більше порцій молока і молочних сумішей на день установлюються за штатними нормативами дитячих міських поліклінік.

92. Посади медичного персоналу молочнороздавальних пунктів установлюються за нормативами:

а) медичних сестер з дієтичного харчування - з розрахунку 1 посада на 1500 порцій на день;

б) 0,5 посади молодшої медичної сестри - при відпуску до 1000 порцій на день, 1 посада - при відпуску понад 1000 порцій на день.

Медичний персонал відділень швидкої медичної допомоги

93. Посади медичного персоналу для надання швидкої медичної допомоги населеному пункту, де розташована лікарня, і мешканцям приписної дільниці встановлюються за відсутності станції швидкої медичної допомоги, за штатними нормативами, встановленими для відділень швидкої медичної допомоги (додаток 31).

Персонал організаційно-методичних кабінетів центральних районних лікарень сільських районів

94. Посади лікарів-методистів, фельдшерів і акушерок установлюються за рахунок загальної кількості посад лікарського і середнього медичного персоналу лікарні.

У сільських районах, де відсутні районні (з числа номерних) лікарні, додатково можуть вводитись посади:

Найменування
посад 

У районах з населенням (тис. чол.) 

до 30 

від 30 - 40 

від 40 - 60 

від 60 - 90 

понад 90 

Лікар-методист  

Фельдшер або акушерка 


95. Посади медичних статистиків установлюються: у сільських районах з населенням до 20 тис. чол. - 0,5 посади, понад 20 тис. чол. - 1 посада.

Персонал аптек

96. Посади персоналу аптек вводяться у випадку, коли лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою:

а) у лікарнях з числом ліжок 100 - 150 - 1 посада завідуючого аптекою - провізора і 1 посада молодшої медичної сестри;

б) у лікарнях з числом ліжок понад 150 - за штатними нормативами аптек міських лікарень.

Персонал кухонь

97. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

Педагогічний персонал

98. Посади педагогічного персоналу - логопедів установлюються для надання амбулаторної допомоги з урахуванням прикріпленого населення, включаючи сільське, з розрахунку 1 посада на 100 тис. дорослого населення та 1 посада на 20 тис. дітей і підлітків за наявності обсягу роботи.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

99. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень установлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок за штатними нормативами відповідних відділень.

Персонал міжрайонних медико-генетичних кабінетів

100. Посади медичних працівників міжрайонних медико-генетичних кабінетів установлюються за рішенням органу охорони здоров'я та вводяться в межах чисельності посад, визначеної для центральних районних і міських лікарень за штатними нормативами зазначених підрозділів (додаток 26).

Б. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь міських лікарень (медико-санітарних частин), які мають поліклініку (амбулаторію) і розташовані в містах та селищах міського типу (робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарського персоналу встановлюються відповідно до п. 1, 2 (стосовно посад лікарів-хірургів і лікарів-акушерів-гінекологів), 3 (гр. 2 - 5), 4 - 6, 9, 10а), 10б), 11а), 11б), 13 - 18 і 20 - 26 розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада завідуючого поліклінікою (амбулаторією) установлюється:

а) 1 посада замість посади лікаря в лікарнях, яким установлено до 3 лікарських посад, що ведуть амбулаторний прийом;

б) 1 посада замість 0,5 посади лікаря в лікарнях, яким установлено від 3 до 5 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом;

в) 1 посада в лікарнях, яким встановлено понад 5 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

3. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарнях, яким встановлено не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря, замість посади завідуючого поліклінікою (амбулаторією).

Середній медичний персонал

4. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до п. 32 (з правом застосування нормативів для 2-ступеневої системи незалежно від кількості ліжок в лікарні), 33 - 35, 36 (без права введення повної посади операційної медичної сестри при відсутності потрібного числа ліжок), 37 - 40, 41а) - б), 42, 43 (крім медичних сестер радіологічних кабінетів), 44 - 49, 50а) - б), 51, 53а) - б), 54 - 58, 59б), 59г), 60 - 72 розділу "А" цих штатних нормативів. 

5. Посади медичних сестер процедурного кабінету поліклініки (амбулаторії) встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом. 

Молодший медичний персонал

6. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 73 - 80, 81 (крім молодших медичних сестер радіологічних кабінетів), 82 - 88 розділу "А" цих штатних нормативів. 

Персонал відділень швидкої медичної допомоги

7. На період закриття поліклініки для надання швидкої медичної допомоги мешканцям населеного пункту, де розташована лікарня, та мешканцям приписної дільниці посади медичного персоналу установлюються згідно з пп. 93 і 95 розділу "А" цих штатних нормативів.

8. Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів, молочних кухонь і молочнороздавальних пунктів встановлюється згідно з пп. 89, 90 - 92 розділу "А" цих штатних нормативів.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

9. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок за штатними нормативами вказаних підрозділів.

В. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь міських лікарень, які не мають в своєму складі поліклінік (амбулаторій) і розташовані в містах і селищах міського типу з чисельністю населення до 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарського персоналу встановлюються згідно з пп. 1, 2 (в частині посад лікарів-хірургів і лікарів акушерів-гінекологів), 9, 10а), 11а), 13а), 14а), 15 - 18, 20, 23 - 26 розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада заступника головного лікаря встановлюється в лікарні, якій встановлено не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 32 (з правом на застосування нормативів для 2-ступеневої системи незалежно від числа ліжок у лікарні), 33 - 35, 36 (без права введення повної посади операційної медичної сестри при відсутності потрібної кількості ліжок), 37 - 40, 41 а) - б), 49, 50 а), 51, 53а) - б), 54, 55а) - б), 56а) - б), 59б), 60а) - в), 61 - 66, 71, 72 розділу "А" цих штатних нормативів. 

4. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються:

а) у лікарнях на 100 - 200 ліжок - 0,5 посади; 

б) у лікарнях понад 200 ліжок - 1 посада.

Молодший медичний персонал

5. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 73 - 80, 83 - 86 і 88а) розділу "А" цих штатних нормативів. 

Персонал аптек і кухонь

6. Посади персоналу аптек і кухонь установлюються згідно з пп. 98 і 99 розділу "А" цих штатних нормативів.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

7. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються в лікарнях на 100 і більше ліжок за діючими штатними нормативами вказаних підрозділів. 

Г. Штатні нормативи медичного персоналу поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу з чисельністю населення до 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарського персоналу установлюються згідно з пп. 3 (гр. 2 - 5), 4 - 6, 10б), 11б), 13б), 14б), 21 і 25 розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада заступника головного лікаря встановлюється в міській поліклініці, якій встановлено не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 42, 43 (крім медичних сестер радіологічних кабінетів), 44 - 48, 50б), 51, 53а), 54, 55в), 56в), 58, 59г), 60г), 65, 67 - 69 розділу "А" цих штатних нормативів. 

4. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

5. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено не менше 15 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

6. Посада головної медичної сестри встановлюється в поліклініці (амбулаторії), якій встановлено не менше 20 лікарських посад.

Молодший медичний персонал

7. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 81 (крім молодших медичних сестер радіологічних кабінетів), 82 - 87 і 88б) розділу "А" цих штатних нормативів.

Персонал відділень швидкої медичної допомоги

8. Посади медичного персоналу для надання швидкої медичної допомоги мешканцям населеного пункту, де розташована поліклініка (амбулаторія), і мешканцям приписної дільниці установлюються на період закриття поліклініки (амбулаторії) згідно з пп. 93 і 95 розділу "А" цих штатних нормативів.

Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів, молочних кухонь і молочнороздавальних пунктів

9. Посади персоналу денних гельмінтологічних стаціонарів, молочних кухонь і молочнороздавальних пунктів встановлюються згідно з пп. 89, 90 - 92 розділу "А" цих штатних нормативів.

Д. Штатні нормативи медичного персоналу центральних районних поліклінік сільських районів

Лікарський персонал

1. Посади лікарського персоналу встановлюються відповідно до пп. 3 - 8, 10б) - в), 11б) - в), 12, 13б), 14б), 15, 19, 21, 25, 26 і 32 розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада заступника головного лікаря вводиться в поліклініці, якій встановлено не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 42, 43, 44 - 48, 50б) - в), 51, 52, 53а), в), 54, 55в), 56в), 57, 58, 59в), 60г), 65, 67 - 69 розділу "А" цих штатних нормативів. 

4. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

5. Посада головної медичної сестри встановлюється в поліклініці з кількістю лікарських посад не менше 15.

Молодший медичний персонал

6. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 81, 82, 84 - 87 і 88б) розділу "А" цих штатних нормативів. 

Персонал відділень швидкої медичної допомоги

7. Посади медичного персоналу відділень швидкої медичної допомоги установлюються відповідно до пп. 93 - 95 розділу "А" цих штатних нормативів.

Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів, молочних кухонь і молочнороздавальних пунктів

8. Посади персоналу денних гельмінтологічних стаціонарів, молочних кухонь та молочнороздавальних пунктів установлюються відповідно до пп. 89 - 92 розділу "А" цих штатних нормативів. 

Педагогічний персонал

9. Посади логопедів установлюються згідно з п. 100 розділу "А" цих штатних нормативів.

Персонал організаційно-методичного кабінету

10. Посади персоналу організаційно-методичного кабінету установлюються відповідно до пп. 96 - 97 розділу "А" цих штатних нормативів.

Примітки:

1. При централізації лабораторних і рентгенологічних досліджень, допомоги з фізіотерапії і лікувальної фізкультури розрахунок числа відповідних посад лікарів і середнього медичного персоналу здійснюється з урахуванням числа ліжок і посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом у прикріплених лікувально-профілактичних закладах, розташованих у тому ж населеному пункті, і не мають відповідних структурних підрозділів або посад.

Розрахунок числа посад медичного персоналу централізованих бактеріологічних і біохімічних лабораторій проводиться в порядку і за штатними нормативами вказаних лабораторій.

2. Нормативи посад лікарів акушерів-гінекологів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню та в стаціонарах з числом акушерських ліжок до 15 встановлені з урахуванням обслуговування дітей.

3. Поняття "приписна дільниця" (гр. 4, 5 п. 3 та інші) і "інша територія району" (гр. 6 і 7 п. 3 та ін.), які застосовуються в цих штатних нормативах, означають:

"приписна дільниця" - це територія, розташована за межами населеного пункту, де знаходиться амбулаторно-поліклінічний заклад (підрозділ), населення якого прикріплено для безпосереднього лікарського обслуговування до даного закладу (підрозділу) у зв'язку з відсутністю на цій території міської поліклініки або амбулаторії (в тому числі в тій, що входить до складу відповідного лікувального закладу);

"інша територія району" - це територія, населенню якої центральна районна або районна лікарня надає тільки консультативну допомогу, а його безпосереднє амбулаторно-поліклінічне обслуговування забезпечується розташованими на цій території міськими поліклініками або амбулаторіями (в тому числі тими, що входять до складу відповідних лікувальних закладів).

4. До посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, залежно від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади лікарів: лаборантів, рентгенологів, радіологів, фізіотерапевтів, дієтологів, анестезіологів, статистиків, методистів, швидкої медичної допомоги, з лікувальної фізкультури, з функціональної діагностики, здоровпунктів, для обслуговування дитячих дошкільних закладів і шкіл, районних педіатрів.

5. Чисельність населення, в залежності від якої розраховуються окремі посади медичного персоналу за штатними нормативами, визначається за даними органів статистики.

При цьому до дорослого населення належать особи у віці 15 років і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).

Чисельність прикріплених до лікарні, поліклініки, амбулаторії контингентів для надання відповідних видів допомоги вилучається при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів (підрозділів). Наприклад, чисельність робітників промислових підприємств, для обслуговування яких посади медичного персоналу розраховуються за нормативами цехових дільниць, вилучаються при розрахунку числа посад медичних працівників лікарських здоровпунктів (п. 5 та ін. розділу "А" цих штатних нормативів).

6. У штатні розклади можуть вводитися тільки цілі 0,25, 0,5 або 0,75 посади. Округлення за однойменними посадами може проводитись як по окремих структурних підрозділах, так і по декількох, або по закладу в цілому:

підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13 - 0,37 округлюються до 0,25, цифри 0,38 - 0,62 округлюються до 0,5, цифри 0,63 - 0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до 1.

7. Установлення посад медичного і фармацевтичного персоналу понад передбачені цими штатними нормативами не допускається.

8. Укріплення окремих структурних підрозділів, введення посад (крім лікарів-психіатрів, лікарів-невропатологів), не передбачених цими штатними нормативами (зубних лікарів замість посад лікарів-стоматологів, лікарів-бактеріологів замість лікарів-лаборантів та ін.) може при потребі проводитись у межах установленої чисельності.

При цьому не дозволяється введення посад, не передбачених цими штатними нормативами, а для лікарського персоналу, крім того, діючою номенклатурою лікарських посад. Не дозволяється також використання не за призначенням посад, що вводяться, в залежності від обсягу роботи.

9. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

 

Додаток 4
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного фармацевтичного, педагогічного персоналу, працівників кухонь дитячих обласних, міських лікарень

А. Тимчасові штатні нормативи медичного фармацевтичного, педагогічного персоналу, працівників кухонь дитячих обласних лікарень

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

Алергологічне 

лікар-алерголог дитячий 

15 

Гематологічне 

лікар-гематолог дитячий 

10 

Гінекологічне 

лікар-гінеколог дитячого і підліткового віку 

20 

Імунологічне 

лікар-імунолог дитячий 

20 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст дитячий 

20 

Інфекційне боксоване 

лікар-інфекціоніст дитячий 

15 

Кардіоревматологічне 

лікар-кардіоревматолог дитячий 

20 

Кардіохірургічне 

лікар-серцево-судинний хірург 

10 

Неврологічне 

лікар-невролог дитячий 

20 

Нейрохірургічне,
нейротравматологічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Нефрологічне 

лікар-нефролог дитячий 

20 

Ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог дитячий 

20 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог дитячий 

20 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог дитячий 

20 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог дитячий 

20 

Педіатричне 

лікар-педіатр 

20 

Відділення для новонароджених недоношених дітей 

лікар-педіатр-неонатолог 

10 

Відділення патології новонароджених дітей 

лікар-педіатр-неонатолог 

15 

Пульмонологічне 

лікар-пульмонолог дитячий 

20 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

20 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог дитячий 

20 

Онкологічне 

лікар-онколог дитячий 

20 

Урологічне 

лікар-уролог дитячий 

20 

Хірургічне 

лікар-хірург дитячий 

20 

Хірургічне для новонароджених дітей 

лікар-хірург дитячий 

15 

Хірургічне торакальне 

лікар-хірург торакальний 

10 

Ендокринологічне 

лікар-ендокринолог дитячий 

20 

Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 

 

Відділення (палати) всіх найменувань для госпіталізації дітей, які проживають в обласному центрі 

за штатними нормативами відповідних відділень дитячих міських лікарень 


При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами у встановленому порядку систематичної консультативної роботи із розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

2. Посади лікарів окремих найменувань (крім означених п. 1) установлюються:

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних відділеннях або в ортопедичних, травматологічних відділеннях за наявності нейрохірургічних і нейротравматологічних ліжок з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів та лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 нейрохірургічних і нейротравматологічних ліжок;

лікарів-неврологів на 50 ліжок, але не більше 1 посади.

б) у відділеннях патології новонароджених з розрахунку 0,25 посади лікаря-офтальмолога на 30 ліжок;

в) у відділеннях патології новонароджених, відділеннях для недоношених новонароджених дітей лікарів-неврологів дитячих - 0,5 посади на 30 ліжок.

г) у хірургічних - 0,5 посади лікаря-педіатра на відділення, кардіохірургічних, хірургічних торакальних - 1 посада лікаря-педіатра на відділення.

3. Посади лікарів-хірургів, стоматологів-хірургів, отоларингологів, офтальмологів і лікарів-ортопедів-травматологів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги установлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу цієї роботи понад посади лікарів, передбачені для відповідних відділень.

4. Посади лікарів-стоматологів дитячих для надання допомоги хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

5. Посади лікарів для надання консультативної поліклінічної допомоги (в обласній консультативній поліклініці) установлюються з розрахунку:

Найменування посади лікаря 

Кількість посад
на 100 тис. дитячого
населення області 

Лікар-алерголог дитячий 

0,1 

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 

0,1 

Лікар-гематолог дитячий 

0,1 

Лікар-кардіоревматолог дитячий 

0,1 

Лікар-невролог дитячий 

0,2 

Лікар-отоларинголог дитячий 

0,2 

Лікар-офтальмолог дитячий 

0,2 

Лікар-ортопед-травматолог дитячий 

0,2 

Лікар-педіатр 

0,2 

Лікар-уролог дитячий 

0,1 

Лікар-хірург дитячий 

0,3 

Лікар-імунолог дитячий 

0,1 

Лікар-гастроентеролог дитячий 

0,1 

Лікар-нефролог дитячий 

0,1 

Лікар-пульмонолог дитячий 

0,1 

Лікар-ендокринолог дитячий 

0,1 

Лікар-онколог дитячий 

0,1 

Лікар-стоматолог дитячий 

0,1 

Лікар-дерматовенеролог дитячий 

0,1 


Якщо розрахункова чисельність лікарів становить менше 1, то вводиться по одній посаді лікаря з кожної спеціальності.

6. Посади лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними нормативами ендоскопічних відділень (кабінетів).

7. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики, але не менше 2 посад, у т. ч. для консультативного прийому.

8. Посади лікарів - лаборантів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада:

на 60 нефрологічних та імунологічних ліжок, але не більше 1 посади;

на 30 гематологічних ліжок;

б) з розрахунку 1 посада на 25 лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) 0,5 посади (сумарно) на алергологічний та імунологічний кабінети.

9. Посади лікарів - рентгенологів установлюються з розрахунку:

а) 1 посада на 250 ліжок;

б) 1 посада на 25 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

10. Посади лікарів-радіологів установлюються з розрахунку 1 посада на рентгено-терапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається залежно від обсягу роботи.

11. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

12. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються за наявності:

а) 200 - 300 ліжок - 1 посада;

б) понад 300 ліжок - 2 посади.

13. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

14. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

15. Посади лікарів-дієтологів установлюються за наявності:

а) 100 - 200 ліжок - 0,5 посади;

б) понад 200 ліжок - 1 посада.

16. Посади лікарів відділення із застосування апарата "штучна нирка" та відділення гіпербаричної оксигенації встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

17. Посади лікарів відділень переливання крові встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

18. Посади лікарів відділень відновного лікування встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

19. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в лікарнях на 300 та більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

20. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальна кількість ліжок, при якій установлюється посада завідуючого лікаря з відповідної спеціальності 

Примітка 

а) гематологічне, інфекційне боксоване, кардіоревматологічне нейрохірургічне, неврологічне, нефрологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, урологічне, пульмонологічне, стоматологічне, ендокринологічне, імунологічне, алергологічне, онкологічне 

30 

у відділенні з числом ліжок менше 60 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовується за наявності 90 і більше ліжок відповідного профілю 

б) відділення патології новонароджених, відділення для недоношених новонароджених, хірургічне для новонароджених 

30 

  

в) хірургічне торакальне, кардіохірургічне 

25 

у відділенні з числом ліжок менше 60 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються за наявності 90 та більше ліжок відповідного профілю. У випадках, коли посади завідуючих відділеннями за спеціальностями не можуть бути введені згідно з пп. "а - г" цього пункту, ці посади вводяться у лікарнях, яким установлено не менше 5 посад лікарів відповідної спеціальності 

г) відділення інших найменувань 

40 

ґ) відділення всіх найменувань 

  


21. Посада завідуючого рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням, лабораторією вводиться у випадках, коли для лікарні встановлено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності. Кожна посада завідуючого встановлюється замість 1 посади лікаря.

22. Посада завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка", переливання крові, відновного лікування, ультразвукової діагностики та ендоскопічним установлюється у порядку і за штатними нормативами зазначених відділень.

23. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється в лікарнях на 250 та більше ліжок.

24. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарнях на 200 й більше ліжок.

25. Посада завідуючого поліклінікою на правах завідуючого відділенням установлюється за наявності в її штаті не менше 15 посад лікарів. У поліклініках з штатною чисельністю лікарів менше 15 посад вводиться 0,5 посади завідуючого поліклінікою за рахунок загальної штатної чисельності лікарів поліклініки.

26. Посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться в лікарнях на 300 і більше ліжок.

У лікарні на 600 і більше ліжок, у складі якої є не менше 200 ліжок хірургічного циклу, може встановлюватись посада заступника головного лікаря з хірургічної роботи.

27. Посада заступника головного лікаря з організаційно-методичної роботи вводиться в кожній обласній дитячій лікарні.

Середній медичний персонал

28. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

При 3-ступеневій системі обслуговування 

При 2-ступеневій системі обслуговування 

а) алергологічне, педіатричне, нейрохірургічне, нейротравматологічне, онкологічне, пульмонологічне, імунологічне 

20 

15 

б) інфекційне, відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 1 року 

13 

10 

в) інфекційне боксоване, відділення патології новонароджених, хірургічне для новонароджених дітей 

10 

г) кардіоревматологічне, неврологічне 

20 

15 

ґ) хірургічне 

22 

18 

д) нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, гастроентерологічне, стоматологічне, ендокринологічне, урологічне, гінекологічне 

25 

20 

е) патології новонароджених; 

є) для недоношених новонароджених; 

ж) кардіохірургічне, хірургічне торакальне: 

  

  

у післяопераційних палатах 

10 

у доопераційних палатах і палатах післяопераційного догляду 

15 

з) гематологічне 

10 

и) відділення (палати) інших найменувань 

  

за штатними нормативами відповідних відділень 


29. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться:

а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада на відділення, які мають 40 та більше ліжок, в інфекційних відділеннях - 50 та більше ліжок;

б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих:

у відділеннях до 60 ліжок - 1 посада;

у відділеннях на 60 і більше ліжок - 2 посади;

в) у педіатричному відділенні для новонароджених і недоношених дітей, хірургічному для новонароджених, інфекційному боксованому, які мають не менше 30 ліжок, а також у пульмонологічному, що має не менше 40 ліжок, - до 1 цілодобового посту.

У лікарнях з палатами інтенсивної терапії нормативи, які передбачені підпунктами "а" і "б", не застосовуються.

30. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада (у відділенні гнійної хірургії, кардіохірургічному, торакальному відділенні - 2 посади) на 30 ліжок хірургічного циклу.

31. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної хірургічної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів-хірургів, які передбачені п. 3.

32. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного циклу.

33. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

34. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

а) 100 - 200 ліжок - 1 посада;

б) від 200 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост на 600 ліжок і додатково по 1 посаді на кожні 100 ліжок понад 600.

35. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) у стаціонарі при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

б) незалежно від системи обслуговування хворих:

у гематологічному - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

кардіоревматологічному, нефрологічному, офтальмологічному, гінекологічному відділеннях - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок;

у відділеннях патології новонароджених, відділеннях для недоношених новонароджених 1 посада на 30 ліжок;

в) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

36. Посади медичних сестер лікарських кабінетів консультативної поліклініки встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну посаду лікаря, який веде амбулаторний прийом, і лікаря-радіолога, який передбачений п. 10.

37. Посади медичних сестер ендоскопічних відділень (кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

38. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

39. Посади середнього медичного персоналу відділень із застосування апарата "штучна нирка" і гіпербаричної оксигенації встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

40. Посади середнього медичного персоналу відділень переливання крові установлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

41. Посади середнього медичного персоналу відділень відновного лікування встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

42. Посади лаборантів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 60 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада на:

30 гематологічних ліжок;

20 нефрологічних ліжок;

30 нейрохірургічних ліжок;

30 імунологічних та алергологічних ліжок (сумарно).

При наданні лікарнею екстреної хірургічної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів додаткові посади лаборантів вводяться у кількості, що забезпечує перебування лаборанта у вечірній та нічний час;

б) з розрахунку 1 посада на 8 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

43. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах нормативу посад лаборантів, що передбачені п. 42, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

44. Посади рентгенлаборантів установлюються:

а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені п. 9, і додатково:

за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, але не більше 1 посади;

за наявності ортопедичного, травматологічного або ортопедо-травматологічного відділення - 1 посада;

за наявності нейрохірургічного відділення на 40 і більше ліжок - 0,5 посади;

б) при введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги згідно з п. 3 - 1 посада в зміну, яка не забезпечується відповідно до підпункту "а" цього пункту.

45. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

46. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 100 ліжок;

б) 1 посада на кожне ортопедичне, травматологічне, неврологічне, нейрохірургічне, пульмонологічне і алергологічне відділення (сумарно).

47. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок;

б) 0,5 - 1 посада на кожне ортопедичне, травматологічне, неврологічне, пульмонологічне, алергологічне відділення.

48. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється за наявності зазначеного кабінету.

49. Посади медичних статистиків установлюються:

а) за наявності в лікарні:

100 - 300 ліжок - 1 посада;

від 300 до 500 ліжок - 1,5 посади;

понад 500 ліжок - 1,5 посади на 500 ліжок і додатково 0,5 посади на кожні 250 ліжок (понад 500 ліжок);

б) за наявності в штаті консультативної поліклініки не менше 15 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, - 1 посада.

50. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) у довідковому бюро - 1 посада на 200 - 500 ліжок, а за наявності понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

б) у медичному архіві з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

в) у рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

г) у консультативній поліклініці - з розрахунку 1 посада на 8 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

51. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

52. Посади старших медичних сестер установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно з п. 20.

53. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у лікарні, яка має не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.

54. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, яка має не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу - замість однієї з них.

55. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок - замість посади медичної сестри.

56. Посада старшої медичної сестри консультативної поліклініки встановлюється в поліклініці з числом лікарських посад не менше 20.

57. Посада головної медичної сестри встановлюється в кожній лікарні.

Молодший медичний персонал

58. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) нейрохірургічне, нейротравматологічне, онкологічне, педіатричне, пульмонологічне, імунологічне, алергологічне 

20 

б) інфекційне, відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 1 року 

13 

в) інфекційне боксоване 

10 

г) кардіоревматологічне, неврологічне, хірургічне 

22 

ґ) гінекологічне, нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, гастроентерологічне, стоматологічне, ендокринологічне, урологічне 

25 

д) кардіохірургічне, хірургічне торакальне: 

  

у післяопераційних палатах 

10 

у доопераційних палатах і палатах післяопераційного догляду 

15 

е) гематологічне 

10 

є) відділення (палати) інших найменувань 

10
за штатними нормативами відповідних відділень 


59. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) алергологічне, інфекційне, імунологічне, відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 1 року 

20 

б) відділення для недоношених новонароджених дітей, відділення патології новонароджених, хірургічне для новонароджених дітей 

10 

в) інфекційне боксоване 

15 

г) кардіоревматологічне, неврологічне, ортопедичне, травматологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, педіатричне, урологічне, гінекологічне, хірургічне, ендокринологічне, пульмонологічне, алергологічне, імунологічне, стоматологічне, гастроентерологічне, онкологічне 

30 

ґ) нейрохірургічне, нейротравматологічне 

25 

д) гематологічне 

е) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 


60. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень анестезіології та інтенсивної терапії і палат інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (палат).

61. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

62. Посади молодших медичних сестер відділень переливання крові встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

63. Посади молодшого медичного персоналу відділень відновного лікування встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

64. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

65. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

66. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок.

67. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються:

а) за наявності 100 - 150 ліжок - 2 посади;

б) за наявності понад 150 ліжок - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 200 ліжок, але не менше 1 поста.

68. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету.

69. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються:

а) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

б) у стоматологічному кабінеті для обслуговування стаціонарних хворих - відповідно до посад лікарів-стоматологів, установлених згідно з п. 4, але не більше 1 посади;

в) в алергологічному кабінеті - з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-алергологів;

г) у гінекологічному - відповідно до посад лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку, установлених п. 5, але не більше 1 посади.

70. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів, лаборантів.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково установлюються посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

71. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

72. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада молодшої медичної сестри на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязелікування - на 1 посаду медичної сестри, яка зайнята відпуском зазначених процедур. 

73. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного кабінету.

74. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну.

75. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада в кардіохірургічному, хірургічному торакальному відділенні за наявності не менше 30 ліжок;

б) 1 посада у відділеннях інших найменувань за наявності в кожному з них не менше 40 ліжок;

в) 1 посада на відділення з числом ліжок менше, ніж передбачено в підпунктах "а" і "б" цього пункту, за умови обслуговування хворих за 2-ступеневою системою.

г) у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії - за штатними нормативами зазначених підрозділів;

ґ) 1 посада на консультативну поліклініку, яка має не менше 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

76. Посади молодшого медичного персоналу відділення із застосування апарата "штучна нирка", відділень гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики та ендоскопічного встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених відділень.

Медичний персонал для надання планової та екстреної консультативної допомоги

77. Посади лікарів для надання планової та екстреної консультативної допомоги встановлюються з розрахунку 0,65 посади на 100 тисяч дітей, які проживають в області.

Медичний і педагогічний персонал дитячих міських поліклінік, що входять до складу міських лікарень

78. Посади лікарів, середнього, молодшого медичного і педагогічного персоналу дитячих міських поліклінік, що входять до складу міських лікарень, установлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених поліклінік (додаток 30).

Сурдологопедичний кабінет

79. Посади медичного і педагогічного персоналу встановлюються за нормативами:

завідуючий кабінетом - лікар отоларинголог (сурдолог) - 1 посада;

лікар-невролог - 1 посада;

дефектолог - 1 посада;

логопед - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада.

Указані посади установлюються в одній із дитячих лікарень або поліклінік міста, де розташована дитяча лікарня.

Персонал організаційно-методичного відділу

80. Посади медичного персоналу організаційно-методичного відділу обласних лікарень установлюються за нормативами:

лікар-методист - 1 посада;

методист - 1 посада;

фельдшер - 1 посада.

За рішенням керівника закладу в штат відділу можуть вводитись посади завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики та посади медичних статистиків, уведених за цими штатними нормативами.

Персонал аптек

81. Посади персоналу аптек вводяться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою, в порядку і за штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населеннями понад 25 тис. чоловік (додаток 2).

Педагогічний персонал

82. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 дітей шкільного та дошкільного віку в кардіоревматологічних, хірургічних, ортопедо-травматологічних відділеннях та 1 посада психолога на лікарню.

Персонал кухонь

83. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

84. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

Штатні нормативи медичного персоналу виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії обласної (міської) дитячої лікарні

1. Виїзна неонатологічна бригада невідкладної допомоги та інтенсивного лікування (ВНБНДІЛ) є структурним підрозділом відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

2. Посади медичного та іншого персоналу встановлюються з розрахунку:

лікар-анестезіолог дитячий - 1 цілодобовий пост;

медична сестра - 1 цілодобовий пост;

молодша медична сестра - 1 цілодобовий пост;

водій санітарного транспорту - 1 цілодобовий пост;

медичний реєстратор-диспечер - 2 посади.

Примітки:

1. Штатні нормативи відділень (палат) для новонароджених застосовуються до відділень (палат), які використовуються виключно для госпіталізації дітей у віці до 1 місяця.

2. Нейрохірургічні і нейротравматологічні ліжка можуть організовуватись у складі ортопедо-травматологічних відділень в обласній або в одній з міських лікарень.

3. Відділення дитячої та підліткової гінекології організовується в обласній або одній з міських лікарень міста.

4. За відсутності опікового центру опікове відділення організовується в одній з лікарень міста (включаючи обласну лікарню).

5. При визначенні кількості посад медичного та іншого персоналу за цими штатними нормативами застосовуються пп. 1, 2, 4 - 11 приміток додатка 1. 

6. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

Б. Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу працівників кухонь дитячих міських лікарень, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чол.

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок: 

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

Алергологічне 

лікар-алерголог дитячий 

15 

Відновного лікування 

лікар-педіатр 

20 

Гематологічне 

лікар-гематолог дитячий 

10 

Гінекологічне 

лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 

20 

Дерматовенерологічне 

лікар-дерматовенеролог дитячий 

30 

Імунологічне 

лікар-імунолог дитячий 

20 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст дитячий 

20 

Інфекційне-боксоване 

лікар-інфекціоніст дитячий 

15 

Кардіоревматологічне 

лікар-кардіоревматолог дитячий 

20 

Кардіохірургічне 

лікар-хірург  серцево-судинний 

10 

Неврологічне 

лікар-невролог дитячий 

20 

Нейрохірургічне,
нейротравматологічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Онкологічне 

лікар-онколог дитячий 

20 

Нефрологічне 

лікар-нефролог дитячий 

20 

Опікове 

лікар-комбустіолог 

12 

Ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог дитячий 

20 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог дитячий 

25 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог дитячий 

25 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог дитячий 

25 

Педіатричне 

лікар-педіатр 

20 

Відділення для новонароджених недоношених дітей 

лікар-педіатр-неонатолог 

10 

Відділення патології новонароджених дітей 

лікар-педіатр-неонатолог 

15 

Пульмонологічне 

лікар-пульмонолог дитячий 

20 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

25 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог дитячий 

20 

Урологічне 

лікар-уролог дитячий 

20 

Хірургічне 

лікар-хірург дитячий 

20 

Хірургічне для новонароджених дітей 

лікар-хірург дитячий 

15 

Хірургічне торакальне 

лікар-хірург торакальний 

10 

Ендокринологічне 

лікар-ендокринолог дитячий 

25 

Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 

 


При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи із розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента виключається 0,25 посади лікаря.

2. Посади лікарів окремих найменувань (крім означених п. 1) установлюються:

а) у нейрохірургічних, нейротравматологічних відділеннях або в ортопедо-травматологічних відділеннях за наявності нейрохірургічних і нейротравматологічних ліжок з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів та лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 нейрохірургічних і нейротравматологічних ліжок;

лікарів-неврологів на 50 ліжок, але не більше 1 посади;

б) у відділеннях патології новонароджених з розрахунку 0,25 посади лікаря-офтальмолога на 30 ліжок;

в) у відділеннях патології новонароджених, відділеннях для недоношених новонароджених дітей лікарів-неврологів дитячих - 0,5 посади на 30 ліжок.

г) у кардіохірургічних, хірургічних торакальних - 0,5 посади лікаря-педіатра на відділення.

3. Посади лікарів дитячих: хірургів, стоматологів-хірургів, отоларингологів, офтальмологів і лікарів-ортопедів-травматологів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу цієї роботи понад посади лікарів, передбачених у відповідних відділеннях.

4. Посади лікарів-стоматологів дитячих для надання допомоги хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

5. Посади лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними нормативами ендоскопічних відділень (кабінетів).

6. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики.

7. Посади лікарів-лаборантів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада:

на 60 нефрологічних та імунологічних ліжок, але не більше 1 посади;

на 30 гематологічних ліжок.

8. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

9. Посади лікарів-радіологів установлюються з розрахунку 1 посада на рентгено-терапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається в залежності від обсягу роботи.

10. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

11. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються за наявності:

а) 200 - 300 ліжок - 1 посада;

б) понад 300 ліжок - 1,5 посади.

12. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

13. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

14. Посади лікарів-дієтологів установлюються за наявності:

а) 100 - 200 ліжок - 0,5 посади;

б) понад 200 ліжок - 1 посада.

15. Посади лікарів відділення із застосування апарата "штучна нирка" та відділення гіпербаричної оксигенації встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

16. Посади лікарів відділень переливання крові встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

17. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в лікарнях на 300 та більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

18. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальна кількість ліжок, при якій установлюється посада завідуючого - лікаря з відповідної спеціальності 

Примітка 

а) гематологічне, інфекційне боксоване, кардіоревматологічне, нейрохірургічне, нейротравматологічне, неврологічне, нефрологічне, опікове, отоларингологічне, офтальмологічне, урологічне, пульмонологічне, стоматологічне, ендокринологічне, імунологічне, алергологічне, онкологічне 

30 

у відділенні з числом ліжок менше 60 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовується при наявності 90 і більше ліжок відповідного профілю 

б) відділення патології новонароджених, відділення для недоношених новонароджених, хірургічне для новонароджених 

30 

  

в) хірургічне торакальне, кардіохірургічне 

25 

у відділенні з числом ліжок менше 60 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються за наявності 90 та більше ліжок відповідного профілю. Якщо посади завідуючих відділеннями за спеціальностями не можуть бути введені згідно з пп. "а - г" цього пункту, та посади вводяться у лікарнях, яким установлено не менше 5 посад лікарів відповідної спеціальності 

г) відділення інших найменувань 

40 

ґ) відділення всіх найменувань 

  


19. Посада завідуючого рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням, лабораторією вводиться у випадках, коли лікарні установлено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності. Кожна посада завідуючого встановлюється замість 1 посади лікаря.

20. Посада завідуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка", переливання крові, ультразвукової діагностики та ендоскопічним установлюється у порядку і за штатними нормативами зазначених відділень.

21. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється:

а) у лікарні, в складі якої є поліклініка - за наявності стаціонару на 200 і більше ліжок. У штаті лікарні з меншою кількістю ліжок вказана посада вводиться за умови, якщо в поліклініці є не менше 30 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) у лікарні, яка не має в своєму складі дитячої міської поліклініки - за наявності в її складі не менше 400 ліжок.

22. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарнях на 200 та більше ліжок. У лікарні на 300 - 500 ліжок ця посада вводиться замість 1 посади лікаря приймального відділення.

За наявності в лікарні не менше 200 інфекційних ліжок і організації окремого приймального відділення в її штаті окремо встановлюється посада завідуючого вказаним відділенням.

23. Посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться в лікарнях на 300 і більше ліжок.

У лікарні на 600 і більше ліжок, у складі якої є не менше 200 ліжок хірургічного циклу, може встановлюватись посада заступника головного лікаря з хірургічної допомоги.

Середній медичний персонал

24. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

При 3-ступеневій системі обслуговування 

При 2-ступеневій системі обслуговування 

а) алергологічне, опікове, педіатричне, нейрохірургічне, нейротравматологічне, онкологічне, пульмонологічне, імунологічне 

20 

15 

б) інфекційне, відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 1 року 

13 

10 

в) інфекційне боксоване 

10 

г) кардіоревматологічне, неврологічне 

20 

15 

ґ) хірургічне 

22 

18 

д) нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, гастроентерологічне, стоматологічне, ендокринологічне, урологічне, відновного лікування, гінекологічне 

25 

20 

е) дерматовенерологічне 

30 

25 

є) патології новонароджених, хірургічне для новонароджених дітей 

ж) для недоношених новонароджених 

з) хірургічне торакальне, кардіохірургічне: 

10 

у післяопераційних палатах 

15 

у доопераційних палатах і палатах післяопераційного догляду 

  

  

и) гематологічне 

10 

і) відділення (палати) інших найменувань 

  

за штатними нормативами відповідних відділень 


25. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться:

а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих -1 посада на відділення, які мають 40 та більше ліжок, в інфекційних відділеннях - 50 та більше ліжок;

б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих:

у відділеннях до 60 ліжок - 1 посада;

у відділеннях на 60 і більше ліжок - 2 посади;

в) в опікових відділеннях - 2 посади;

г) у педіатричному відділенні для новонароджених і недоношених дітей, хірургічному для новонароджених, які мають не менше 30 ліжок, а також у пульмонологічних, інфекційних, інфекційних боксованих, які мають не менше 40 ліжок, - до 1 цілодобового посту.

У лікарнях з палатами інтенсивної терапії нормативи, які передбачені підпунктами "а" і "б", не застосовуються.

26. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада (в торакальному відділенні - 2 посади) на 30 ліжок хірургічного циклу.

27. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної хірургічної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів-хірургів, які передбачені п. 3.

28. Посади медичних сестер перев'язувальних установлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного циклу.

В опікових відділеннях зазначені посади вводяться з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.

29. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

30. Посади медичних сестер приймального відділення установлюються за наявності:

а) 100 - 200 ліжок - 1 посада;

б) від 200 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост на 600 ліжок і додатково по 1 посаді на кожні 100 ліжок (понад 600).

За наявності в лікарні не менше як 200 інфекційних ліжок та організації окремого приймального відділення установлюється 1 цілодобовий пост указаних працівників для прийому інфекційних хворих.

31. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) у стаціонарі при 2-ступеневій системі обслуговування хворих - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

б) незалежно від системи обслуговування хворих:

у гематологічному - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

у кардіоревматологічному, нефрологічному, офтальмологічному, гінекологічному відділеннях - з розрахунку 1 посада на 40 ліжок;

у відділеннях патології новонароджених, неврологічних для новонароджених та відділеннях для недоношених новонароджених - 1 посада на 30 ліжок;

в опіковому відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

32. Посади медичних сестер ендоскопічних відділень (кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

33. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп). За наявності в лікарні опікового відділення додатково установлюється 0,5 посади медичної сестри-анестезістки.

34. Посади середнього медичного персоналу відділень переливання крові встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

35. Посади середнього медичного персоналу відділень із застосування апарата "штучна нирка" і гіпербаричної оксигенації встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

36. Посади лаборантів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 60 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада на:

30 гематологічних ліжок;

20 нефрологічних ліжок;

30 нейрохірургічних ліжок;

30 імунологічних та алергологічних ліжок (сумарно).

При наданні лікарнею екстреної хірургічної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів додаткові посади лаборантів вводяться у кількості, що забезпечує перебування лаборанта у вечірній та нічний час.

37. Посади фельдшерів-лаборантів можуть встановлюватись у межах нормативу посад лаборантів, що передбачені п. 36, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

38. Посади рентгенлаборантів установлюються:

а) відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені п. 8, і додатково:

за наявності нейрохірургічного відділення на 40 і більше ліжок - 0,5 посади;

за наявності нефрологічного відділення - з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, але не більше 1 посади;

за наявності ортопедо-травматологічного відділення - 1 посада;

б) при введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги згідно з п. 3 - 1 посада в зміну, яка не забезпечується відповідно до підпункту "а" цього пункту.

39. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

40. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 100 ліжок;

б) 1 посада на кожне ортопедо-травматологічне, неврологічне відділення, неврологічне для новонароджених, нейрохірургічне і нейротравматологічне.

41. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок;

б) 0,5 - 1 посада на кожне ортопедичне, травматологічне, неврологічне; пульмонологічне та алергологічне відділення (сумарно).

42. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється за наявності зазначеного кабінету.

43. Посади медичних статистиків установлюються:

а) за наявності в лікарні:

100 - 300 ліжок - 1 посада;

від 300 до 500 ліжок - 1,5 посади;

понад 500 ліжок - 1,5 посади на 500 ліжок і додатково 0,5 посади на кожні 250 ліжок.

44. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) у довідковому бюро - 1 посада на 200 - 500 ліжок, а за наявності понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

б) у медичному архіві з розрахунку 1 посада на 500 ліжок;

в) у рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

45. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

46. Посади старших медичних сестер установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно п. 18.

47. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у лікарні, яка має не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.

48. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, яка має не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу, - замість однієї з них.

49. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок замість посади медичної сестри.

50. Посада старшої медичної сестри консультативної поліклініки встановлюється в поліклініці з числом лікарських посад не менше 20.

51. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях, зарахованих до I - III груп з оплатою праці керівників.

Молодший медичний персонал

52. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) нейротравматологічне, нейрохірургічне, опікове, педіатричне, пульмонологічне, імунологічне, алергологічне, онкологічне 

20 

б) інфекційне, відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 1 року 

13 

в) інфекційне боксоване 

10 

г) кардіоревматологічне, неврологічне 

20 

ґ) хірургічне 

22 

д) гінекологічне, нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, гастроентерологічне, стоматологічне, ендокринологічне, урологічне 

25 

е) дерматовенерологічне 

30 

є) хірургічне торакальне: 

  

у післяопераційних палатах 

10 

у доопераційних палатах і палатах післяопераційного догляду 

15 

ж) гематологічне 

10 

з) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 


53. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

а) алергологічне, імунологічне, інфекційне, опікове, відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 1 року  

20 

б) відділення для недоношених новонароджених дітей, відділення патології новонароджених, хірургічне для новонароджених дітей 

10 

в) інфекційне боксоване 

15 

г) гастроентерологічне, гінекологічне, кардіоревматологічне, неврологічне, нефрологічне, ортопедичне, травматологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, педіатричне, урологічне, хірургічне, ендокринологічне, пульмонологічне, стоматологічне, онкологічне 

30 

ґ) дерматовенерологічне 

40 

д) гематологічне 

ж) відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень 


54. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень анестезіології та інтенсивної терапії і палат інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (палат).

55. Посади молодшого медичного персоналу відділень переливання крові встановлюються за штатними нормативами вказаних відділень.

56. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

57. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях уводяться 3 посади зазначених молодших медичних сестер.

58. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок. В опікових відділеннях вводиться не менше 1 зазначеної посади.

59. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях вводяться 2 зазначені посади.

60. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

а) 100 - 150 ліжок - 2 посади;

б) 150 - 300 ліжок - 1 цілодобовий пост;

в) 300 - 500 - 2 цілодобових пости;

г) понад 500 ліжок - 2 цілодобових пости на 500 ліжок та додатково 1 цілодобовий пост на кожні 200 ліжок.

ґ) за наявності в лікарні не менше як 200 інфекційних ліжок та організації окремого приймального відділення встановлюється 1 цілодобовий пост вказаних працівників для прийому інфекційних хворих.

61. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету.

62. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету для обслуговування стаціонарних хворих - відповідно до посад лікарів-стоматологів, установлених згідно з п. 4, але не більше 1 посади.

63. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів, лаборантів.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

64. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

65. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязелікування - на 1 посаду медичної сестри, яка зайнята відпуском зазначених процедур. 

66. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного кабінету.

67. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну.

68. Посади сестер-господинь установлюються:

а) 1 посада в хірургічному торакальному відділенні за наявності не менше 30 ліжок;

б) 1 посада у відділеннях інших найменувань за наявності в кожному з них не менше 40 ліжок;

в) 1 посада на відділення з числом ліжок менше, ніж передбачено в підпунктах "а" і "б" цього пункту, при умові обслуговування хворих за 2-ступеневою системою;

г) у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії - за штатними нормативами зазначених підрозділів.

69. Посади молодшого медичного персоналу відділення із застосування апарата "штучна нирка", відділень гіпербаричної оксигенації, ультразвукової діагностики та ендоскопічного встановлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених відділень.

Медичний і педагогічний персонал дитячих міських поліклінік, що входять до складу міських лікарень

70. Посади лікарів, середнього, молодшого медичного і педагогічного персоналу дитячих міських поліклінік, що входять до складу міських лікарень, установлюються в порядку і за штатними нормативами зазначених поліклінік (додаток 30).

Персонал аптек

71. Посади персоналу аптек вводяться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою, в порядку і за штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населеннями понад 25 тис. чоловік (додаток 2).

Педагогічний персонал

72. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 дітей шкільного та дошкільного віку в кардіоревматологічних, хірургічних, ортопедо-травматологічних відділеннях.

У кожній лікарні вводиться 1 посада психолога.

Персонал кухонь

73. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

Медичний персонал патологоанатомічних відділень (прозекторських)

74. Посади медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських) установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

Примітки:

1. Штатні нормативи відділень (палат) для новонароджених застосовуються для відділень (палат), які використовуються виключно для госпіталізації дітей у віці до 1 місяця.

2. Нейрохірургічні і нейротравматологічні ліжка можуть організовуватись у складі ортопедо-травматологічних відділень в одній з міських лікарень.

3. За наявності в місті (обласному центрі) опікового центру опікове відділення у міській (обласній) лікарні не організовується.

За відсутності опікового центру опікове відділення організовується в одній з лікарень міста (включаючи обласну дитячу лікарню).

4. За наявності в місті (обласному центрі) дитячого дерматовенерологічного відділення, відділення дитячої та підліткової гінекології, в іншій міській (обласній) лікарні вказані відділення в лікарні не організовуються.

5. При визначенні кількості посад медичного та іншого персоналу за цими штатними нормативами застосовуються пп. 1, 2, 4 - 11 приміток додатка 1.

6. Штатні нормативи виїзної неонатологічної бригади невідкладної допомоги та інтенсивної терапії наведені в цьому додатку (розділ А).

7. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування встановлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведених у додатку 26.

 

 

Додаток 5
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного фармацевтичного персоналу і працівників кухонь дільничних лікарень

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

Терапевтичне  

лікар-терапевт 

25 

Педіатричне 

лікар-педіатр 

20 

Хірургічне (для дорослих і дітей) 

лікар-хірург 

25 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст 

25 

Інфекційне для дітей  

лікар-інфекціоніст дитячий 

20 

Акушерське  

лікар-акушер-гінеколог 

20 

Відділення інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень районних лікарень 


2. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню встановлюються з розрахунку:

Найменування посад 

Число посад на 1000 чоловік населення 

дорослого 

дитячого 

Лікар-терапевт 

0,4 

Лікар-педіатр 

1,0 

Лікар-акушер-гінеколог 

0,06 

Лікар-хірург 

0,04 

0,03 

Лікар-стоматолог 

0,25 

0,25 

Лікар стоматолог-ортопед (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів) 

0,07 


3. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії і лікарських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами відповідних відділень і пунктів.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються: 0,5 посади в лікарнях до 150 ліжок, понад 150 ліжок - 1 посада.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються при наявності обладнаного рентгенівського кабінету:

а) у лікарнях на 25 - 75 ліжок - 0,5 посади;

б) у лікарнях понад 75 ліжок - 1 посада.

6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) у лікарнях на 50 - 100 ліжок - 1 посада;

б) у лікарнях на 101 - 150 ліжок - 2 посади;

в) у лікарнях понад 150 ліжок - 3 посади.

Кожна з посад завідуючих відділеннями встановлюється замість посади лікаря.

Середній медичний персонал

7. Посади медичних сестер (палатних) встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок на 1 цілодобовий пост 

Терапевтичне 

25 

Педіатричне 

20 

Хірургічне (для дорослих і дітей) 

30 

Інфекційне 

25 

Інфекційне для дітей 

13 

Відділення інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень районних лікарень при 3-ступеневій системі обслуговування хворих 


8. Посади акушерок установлюються з розрахунку:

а) 1 цілодобовий пост на 15 акушерських ліжок, але не менше 1,5 посади за наявності вказаних ліжок;

б) 1 посада на 3500 чоловік населення, але не менше 1 посади при обслуговуванні понад 1500 чоловік населення, якщо в лікарні є понад 3 акушерські ліжка, або такі ліжка відсутні.

При розрахунках цих посад не включається чисельність населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами.

9. Посади операційних медичних сестер установлюються за наявності обладнаної операційної з розрахунку 1 посада на 30 ліжок хірургічного циклу (хірургічних, акушерських, гінекологічних та ін.), але не менше 1 посади при наявності 10 і більше вказаних ліжок.

10. Посада фельдшера встановлюється в амбулаторії.

11. Посади дільничних медичних сестер встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 2500 чоловік дорослого населення;

б) 600 дітей.

При визначенні вказаних посад виключається чисельність населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами.

12. Посади медичних сестер кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря-хірурга амбулаторного прийому;

б) 2 посади лікарів-стоматологів;

в) 3 посади лікарів стоматологів-ортопедів (які утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів).

13. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 70 ліжок;

б) 10 посад лікарів, які здійснюють амбулаторний прийом.

14. Посади фельдшерів-лаборантів установлюються в межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 13, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

У лікарнях, яким встановлено 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, в установленому порядку відповідно може вводитись 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

15. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

16. Посади медичних сестер фізіотерапевтичних кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

17. Посади середнього медичного персоналу відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії і здоровпунктів, в т. ч. завідуючих здоровпунктами - фельдшерів, установлюються за штатними нормативами відповідних відділень.

18. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

19. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюються: 0,5 посади за наявності в лікарні 50 - 75 ліжок, 1 посада - понад 75 ліжок.

20. Посада медичного статистика встановлюється в лікарні на 100 ліжок і більше.

21. Посади зубних техніків, які утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів, встановлюються в залежності від обсягу роботи із зубопротезування та діючих норм часу на зуботехнічні роботи. Посада старшого зубного техніка встановлюється при наявності не менше 3 посад зубних техніків замість однієї з них.

22. Посади старших медичних сестер відділень установлюються в лікарнях, які мають понад 100 ліжок, відповідно до посад завідуючих відділеннями. Кожна з цих посад вводиться замість посади медичної сестри.

23. Посада старшої медичної сестри встановлюється в лікарні, яка має від 35 до 50 ліжок.

24. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях, які мають 50 і більше ліжок.

Молодший медичний персонал

25. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються відповідно до числа цілодобових постів медичних сестер (палатних) і акушерок, але не менше 1 цілодобового посту.

Якщо лікарняні ліжка розміщені в двох або декількох приміщеннях, то можуть додатково установлюватись вказані посади, але не більше 1 цілодобового посту.

26. Посади молодших медичних сестер операційної установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер.

27. Посади молодших медичних сестер амбулаторії установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів. В амбулаторії встановлюється не менше 1 посади молодшої медичної сестри.

28. Посади молодших медичних сестер лабораторії, рентгенівського, фізіотерапевтичного кабінетів установлюються:

а) у лабораторії - відповідно до посад лікарів-лаборантів, але не менше 0,5 посади;

б) у рентгенівському кабінеті - відповідно до посад лікарів-рентгенологів;

в) у фізіотерапевтичному кабінеті - з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

29. Посада сестри-господині встановлюється в лікарні, яка має 50 і більше ліжок.

Персонал аптек

30. Посади персоналу аптек вводяться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою:

а) в аптеках лікарень на 100 - 150 ліжок - 1 посада завідуючого аптекою-провізора і 1 посада молодшої медичної сестри;

б) в лікарнях з числом ліжок понад 150 - за штатними нормативами аптек міських лікарень.

Персонал кухонь

31. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників зазначених підрозділів.

Примітки:

1. Нормативи посад лікарів-лаборантів і лікарів-рентгенологів передбачені з урахуванням надання амбулаторної допомоги населенню, лікарів-акушерів-гінекологів - з урахуванням надання допомоги дитячому населенню, лікарів-хірургів - з урахуванням надання травматолого-ортопедичної допомоги.

2. Робота лікарів у вечірній і нічний час (чергування) в лікарнях з числом ліжок до 75 може здійснюватись за рахунок чергувань лікарів вдома. У лікарнях з числом ліжок до 50 включно чергування лікарів у стаціонарах не організовується.

3. Установлення посад медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь понад ці штатні нормативи не дозволяється.

4. До посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, у залежності від кількості яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади: лаборантів, рентгенологів, радіологів, фізіотерапевтів, дієтологів, анестезіологів, статистиків, методистів, швидкої медичної допомоги, з лікувальної фізкультури, з функціональної діагностики, здоровпунктів, для обслуговування дитячих дошкільних закладів (ясел, ясел-садків, садків) і шкіл, педіатрів дільничних.

5. Чисельність населення, в залежності від якої розраховуються окремі посади медичного персоналу за штатними нормативами, визначається за даними органів статистики.

При цьому до дорослого населення відносяться особи у віці 15 років і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).

Чисельність прикріплених до лікарні, поліклініки, амбулаторії контингентів для надання відповідних видів допомоги виключається при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів (підрозділів).

6. У разі організації в лікарні централізованої стерилізаційної посади медичного персоналу (старшої медичної сестри і молодших медичних сестер) установлюються в залежності від обсягу роботи за рахунок загальної кількості посад медичного персоналу, встановленого лікарні.

7. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

 

Додаток 6
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь та їдалень госпіталів для інвалідів війни

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів у стаціонарі установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок у відділенні (палаті):

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

Неврологічне 

лікар-невропатолог 

25 

Нейрохірургічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог 

30 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог 

30 

Психіатричне 

лікар-психіатр 

25 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

25 

Терапевтичне 

лікар-терапевт 

25 

Травматолого-ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог 

20 

Туберкульозне кістково-суглобове 

лікар-ортопед-травматолог 

30 

Туберкульозне легеневе 

лікар-фтизіатр 

30 

Хірургічне 

лікар-хірург 

25 

Урологічне 

лікар-уролог 

25 


У клінічних госпіталях (відділеннях) розрахункове число посад лікарів підлягає скороченню: на 0,25 посади лікаря за рахунок кожного наукового співробітника, який веде лікувальну роботу, і на 0,5 посади лікаря за рахунок кожного асистента. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи із розрахункового числа посад лікарів на кожну посаду асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

2. Посади лікарів для амбулаторного прийому інвалідів війни та Армії встановлюються в залежності від затверджених органом управління охорони здоров'я за підпорядкуванням відвідувань і наступної кількості відвідувань на 1 годину прийому:

Найменування посад 

Кількість відвідувань
на 1 год. прийому 

Лікар-дерматовенеролог 

Лікар-кардіолог, лікар-ревматолог 

Лікар невропатолог 

Лікар-отоларинголог 

Лікар-офтальмолог 

Лікар-психіатр 

Лікар-стоматолог або зубний лікар 

Лікар-стоматолог-хірург 

Лікар-ортопед-травматолог 

Лікар-терапевт 

Лікар-уролог 

Лікар-фтизіатр 

Лікар-хірург 


3. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

220 ліжок стаціонару;

20 посад лікарів амбулаторного прийому.

У госпіталях від 100 ліжок установлюється не менше 1 посади лікаря-лаборанта, якщо в зазначеному вище порядку в його штаті не може бути встановлено більше число посад.

У госпіталях, у складі яких організовані палати інтенсивної терапії на 6 - 11 ліжок, у штаті відділення анестезіології та інтенсивної терапії для забезпечення роботи цих палат установлюються 3 посади лікарів-лаборантів, а за наявності 12 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

4. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на:

200 ліжок стаціонару;

15 посад лікарів амбулаторного прийому.

У госпіталях від 100 ліжок установлюється не менше 1 посади лікаря-рентгенолога, якщо у вищезазначеному порядку в його штаті не може бути встановлено більше число цих посад.

5. Посади лікарів відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

При цьому нормативи посад лікарів-анестезіологів для палат інтенсивної терапії можуть застосовуватися з дозволу органу охорони здоров'я для госпіталів від 300 ліжок за наявності в їх складі не менше 50 ліжок хірургічного профілю.

6. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються:

0,5 посади - на 150 - 400 ліжок;

1 посада - понад 400 ліжок;

0,5 посади в поліклініці за наявності не менше 15 посад лікарів амбулаторного прийому.

7. Посади лікарів-фізіотерапевтів встановлюються з розрахунку 1 посада на:

300 ліжок стаціонару;

на 20 посад лікарів амбулаторного прийому.

У госпіталях від 200 ліжок установлюється не менше 1 посади лікаря-фізіотерапевта, якщо в зазначеному вище порядку в їх штаті не може бути встановлено більше число посад.

8. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються:

0,5 посади - на 100 - 250 ліжок;

1 посада - на понад 250 ліжок (у психоневрологічних - на 150 і більше ліжок).

Вказаний розрахунок передбачає надання амбулаторної допомоги інвалідам війни і Армії.

9. Посади лікарів-дієтологів установлюються:

0,5 посади - на 200 - 400 ліжок; 

1 посада - на 400 і більше ліжок.

10. Посади лікарів-патологоанатомів патологоанатомічних відділень (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

11. Посади завідуючих відділеннями встановлюються: 

Найменування відділень 

Кількість посад 

а) неврологічним, нейрохірургічним, отоларингологічним, офтальмологічним, стоматологічним, урологічним 

за наявності не менше 30 ліжок замість 0,5 посади лікаря 

б) терапевтичним, психіатричним, травматолого-ортопедичним, хірургічним, туберкульозним усіх профілів 

за наявності не менше 40 ліжок замість 0,5 посади лікаря 

в) приймальним (крім туберкульозних і психоневрологічних) 

за наявності 350 і більше ліжок 

Поліклінічним 

1 посада в республіканському (АР Крим), кожному обласному, міст Севастополя і Києва госпіталі 

г) рентгенологічним, фізіотерапевтичним*) 

1 посада замість 1 посади, відповідно, лікаря-рентгенолога, лікаря-фізіотерапевта 

Лабораторією**) 

замість 1 посади лікаря-лаборанта 


____________
*) **) за наявності в штаті госпіталю менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності посада завідуючого не вводиться. 

12. Посада завідуючого патологоанатомічним бюро (прозекторською) встановлюється за штатними нормативами відповідних підрозділів.

13. Посада завідуючого відділенням (групою) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюється за штатними нормативами відповідних підрозділів.

14. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в госпіталях на 200 і більше ліжок.

2. Середній медичний персонал

15. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку: 1 цілодобовий пост на кількість ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок на 1 цілодобовий пост 

При 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

При 2-ступеневій системі обслуговування хворих 

Неврологічне 

30 

25 

Нейрохірургічне 

20 

15 

Отоларингологічне 

30 

25 

Офтальмологічне 

30 

25 

Психіатричне 

25 

Стоматологічне 

30 

25 

Терапевтичне 

30 

25 

Травматолого-ортопедичне 

25 

20 

Туберкульозне кістково-суглобове 

30 

25 

Туберкульозне легеневе 

35 

30 

Урологічне 

30 

25 

Хірургічне 

25 

20 


16. Посади медичних сестер для догляду за хворими встановлюються в госпіталях, які не мають палат анестезіології та інтенсивної терапії:

а) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 1 посада на відділення;

б) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих:

у відділеннях до 60 ліжок - 0,5 посади;

у відділеннях на 60 і більше ліжок - 1 посада.

17. Посади процедурних медичних сестер або фельдшерів установлюються при 2-ступеневій (в туберкульозних та психіатричних відділеннях і при 3-ступеневій) системі обслуговування хворих у відділеннях:

до 40 ліжок - 0,5 посади;

на 40 - 70 ліжок - 1 посада;

понад 70 ліжок - 1,5 посади.

18. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок хірургічного профілю (хірургічні, травматолого-ортопедичні, отоларингологічні та ін.), але не менше 1 посади за наявності в госпіталі ліжок зазначеного профілю.

19. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються за наявності не менше 40 ліжок хірургічного профілю з розрахунку 1 посада на перев'язувальну.

20. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, патологоанатомічних відділень установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів. Нормативи медичного персоналу палат анестезіології та інтенсивної терапії можуть застосовуватися з дозволу органу охорони здоров'я в госпіталях від 300 ліжок за наявності в їх складі не менше 50 ліжок хірургічного профілю.

21. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 60 (у психоневрологічних госпіталях на 100) ліжок. Для обслуговування палат анестезіології та інтенсивної терапії встановлюється 1 цілодобовий пост лаборантів у відділенні (групі) анестезіології та інтенсивної терапії.

22. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого.

23. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

24. Посади медичних сестер з масажу встановлюються з розрахунку 1 посада на 5 тис. масажних одиниць на рік.

25. Посада медичної сестри гіпсувального кабінету встановлюється за наявності ортопедо-травматологічних або туберкульозних кістково-суглобових відділень.

26. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 (у туберкульозних госпіталях - на 200) ліжок.

27. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються з розрахунку 1 посада:

у психоневрологічних госпіталях (відділеннях) - на 40 ліжок;

у туберкульозних госпіталях (відділеннях) - на 100 ліжок.

28. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 230 ліжок.

29. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються 1 посада на кабінет.

30. Посади медичних реєстраторів архіву встановлюються з розрахунку 1 посада на 350 ліжок. У госпіталях на 250 і більше ліжок установлюється посада медичного реєстратора довідкового бюро.

31. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 (в туберкульозних госпіталях - на 200) ліжок.

32. Посади медичних статистиків установлюються:

у госпіталях на 100 - 300 ліжок - 1 посада;

понад 300 ліжок - 1,5 посади.

33. Посади медичних сестер лікарських кабінетів у поліклінічному відділенні госпіталю встановлюються з розрахунку:

2 посади на кожну посаду лікаря: ортопеда-травматолога, хірурга;

1 посада на кожну посаду лікаря: дерматовенеролога, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога-хірурга, психіатра, фтизіатра, уролога;

0,5 посади на кожну посаду лікаря: невропатолога, стоматолога.

34. Посади старших медичних сестер відділень (п. 11 а), б)) установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

35. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної, замість однієї з них.

36. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення встановлюється за наявності не менше 3 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу, замість однієї з них.

37. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в кожному госпіталі.

38. Посада старшої медичної сестри поліклінічного відділення встановлюється в республіканському (АР Крим), кожному обласному, міст Севастополя і Києва госпіталі, який має таке відділення.

39. Посада головної медичної сестри встановлюється в госпіталях, віднесених до 11 групи з оплати праці керівних працівників, в госпіталях, віднесених до III - IV груп з оплати праці керівних працівників, вводиться посада старшої медичної сестри госпіталю.

3. Молодший медичний персонал

40. Пости молодших медичних сестер (палатних) або молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих відповідно до постів палатних медичних сестер.

Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок на 1 цілодобовий пост 

Неврологічне 

30 

Нейрохірургічне 

25 

Отоларингологічне 

35 

Офтальмологічне 

35 

Стоматологічне 

30 

Терапевтичне 

30 

Травматолого-ортопедичне 

30 

Туберкульозне кістково-суглобове 

30 

Туберкульозне легеневе 

35 

Урологічне 

30 

Хірургічне 

30 


41. Посади молодшого медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, патологоанатомічних відділень установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

42. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер та медичних сестер перев'язувальних.

43. Посади молодших медичних сестер-ванниць і молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

44. Посади молодших медичних сестер приймального відділення (покою) встановлюються:

у туберкульозних госпіталях - 1 посада;

в інших - 1 посада на 100 - 250 ліжок, 2 посади - понад 250 ліжок.

45. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів поліклінічного відділення госпіталю встановлюються з розрахунку 1 посада:

на кожну посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога амбулаторного прийому;

на кожні 5 посад інших лікарів амбулаторного прийому.

46. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого лабораторією).

47. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади медичних сестер з фізіотерапії; за наявності водо, -грязе, -торфо, -озокерито, -парафінолікування - на кожну посаду медичної сестри.

48. Посади молодших медичних сестер рентгенкабінету (відділення) встановлюються на кожні 2 посади лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого.

49. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики та лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 кабінети, гіпсувального кабінету - 1 посада.

50. Посади молодших медичних сестер для супроводження і транспортування хворих та для одержання ліків установлюються з розрахунку 1 посада на 100 (у психоневрологічних госпіталях і психіатричних відділеннях - на 50) ліжок.

51. Посади сестер-господинь установлюються у відділеннях на 40 і більше ліжок.

4. Персонал аптек

(уводиться в разі, коли госпіталь не обслуговується міжлікарняною аптекою або аптекою системи Укрфармації)

52. Посада завідуючого аптекою-провізора встановлюється в госпіталі на 100 і більше ліжок.

53. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються з розрахунку 1 посада:

в аптеках туберкульозних госпіталів - на 250 ліжок;

в аптеках психоневрологічних госпіталів - на 400 ліжок;

в інших - на 200 ліжок.

54. Посади провізорів-аналітиків установлюються в госпіталях на 200 і більше ліжок - 0,5 посади.

55. Посади фасувальниць установлюються з розрахунку 1 посада: 

в аптеках психоневрологічних госпіталів - на 500 ліжок;

в інших - на 300 ліжок.

56. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються в кількості 30 % від числа посад провізорів-технологів та фармацевтів.

5. Персонал кухонь та їдалень

57. Посади працівників кухонь та їдалень установлюються за нормативами відповідних підрозділів.

Примітки:

1. Посади медичного персоналу відділень (палат) стаціонару госпіталю, не передбачені цими нормативами, встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів у складі міських лікарень, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік.

2. При розрахунку числа посад лікарів-стоматологів для надання амбулаторної допомоги інвалідам війни враховуються відвідування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у госпіталі.

3. У разі обслуговування госпіталю міжлікарняною аптекою розділ 4 цих нормативів не застосовується. У цьому випадку в госпіталях на 200 і більше ліжок установлюється лише 1 посада провізора-технолога або фармацевта. 

4. Лікарська допомога хворим стаціонару у вечірній і нічний час (чергування лікарів) забезпечується штатними лікарями за рахунок чергувань у межах норми їх робочого часу за обліковий період.

5. При розрахунку окремих посад медичних працівників у залежності від лікарських посад амбулаторного прийому в число зазначених посад не включаються посади лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів та лікарів усіх спеціальностей, передбачених нормативами для роботи у стаціонарі госпіталю.

6. Посади медичного і технічного персоналу ектопротезних кабінетів і кабінетів очного протезування, посади логопедів, інструкторів практичного пересування на мотоколясках установлюються в госпіталях за погодженням з органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи. У тому ж порядку можуть установлюватися посади лікарів стаціонару і амбулаторного прийому за спеціальностями, не передбаченими цими нормативами.

7. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

 

Додаток 7
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу, працівників кухонь інфекційних лікарень, дитячих інфекційних лікарень

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділення 

Найменування посади лікаря 

Кількість ліжок 

Інфекційне відділення небоксоване:
для дорослих
для дітей 

 

лікар-інфекціоніст лікар-педіатр, лікар-інфекціоніст дитячий 

 

25
20 

Інфекційне відділення боксоване:
для дорослих
для дітей 

 
лікар-інфекціоніст лікар-педіатр, лікар-інфекціоніст дитячий 

 
20
15 

Відділення для хворих на нейроінфекції 

лікар-інфекціоніст (лікар-педіатр)* 

15 


____________
* Посада лікаря-педіатра вводиться в дитячих відділеннях.

При розрахунку кількості посад лікарів у клінічних лікарнях їх кількість скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункової кількості посад лікарів за рахунок кожної посади асистента виключається 0,25 посади лікаря.

Лікарське обслуговування хворих у вечірній, нічний час та вихідні, святкові дні проводиться, як правило, штатними лікарями лікарні в межах місячної норми їх робочого часу. Допускається залучення до чергувань лікарів-терапевтів за наявності у них спеціалізації з інфекційних захворювань.

У потужних лікарнях, крім чергувань у лікарні в цілому, у разі потреби, можуть організовуватись чергування лікарів у групі відділень (за наявності в групі не менше 200 ліжок).

2. Посади лікарів - спеціалістів для обслуговування хворих зі спеціальностей, з яких у складі лікарні немає відповідних відділень (ліжок), установлюються з усіх найменувань сумарно:

у лікарнях від 75 до 150 ліжок - 0,5 посади;

у лікарнях понад 150 до 300 ліжок - 1 посада;

у лікарнях понад 300 до 500 ліжок - 1,5 посади;

у лікарнях понад 500 до 1000 ліжок - 2 посади;

у лікарнях понад 1000 ліжок - 3 посади.

У лікарнях, які мають відділення для хворих на нейроінфекції, встановлюється 0,5 посади лікаря-невропатолога.

У лікарнях, на яких покладено обслуговування хворих на дифтерію, встановлюється 0,5 посади лікаря-кардіоревматолога і 0,5 посади лікаря-отоларинголога (у т. ч. дитячого).

У лікарнях від 250 ліжок, на які покладено обслуговування інфекційних хворих міста (району), що потребують хірургічного лікування, встановлюється 0,5 - 1 посада лікаря-хірурга в залежності від обсягу цієї роботи (за наявності в цих лікарнях обладнаного операційного блоку).

Для забезпечення інтенсивної терапії в лікарнях на 100 і більше ліжок вводиться одна посада лікаря-анестезіолога в зміну.

3. Для проведення клінічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, імунологічних досліджень установлюються посади лікарів-лаборантів з розрахунку 1 посада на 120 ліжок.

У великих інфекційних лікарнях, де за рішенням органів охорони здоров'я на лабораторію покладені експериментальні роботи і організований віварій, до штату лабораторії вводиться додатково 1 посада лікаря-лаборанта.

У лікарнях на 300 і більше ліжок може встановлюватись додатково посада лікаря-вірусолога.

4. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності обладнаного кабінету, апаратури в лікарнях:

від 75 до 500 ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок, але не менше 0,5 посади;

понад 500 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 400 ліжок.

Посади лікарів з променевої терапії можуть вводитись в межах загального числа посад лікарів-рентгенологів, установленого лікарні.

5. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються в лікарнях:

а) у лікарнях для дорослих:

на 200 - 400 ліжок - 0,5 посади;

понад 400 ліжок - 1 посада;

б) у лікарнях для дітей:

на 250 ліжок - 1 посада.

За наявності в лікарні відділення для хворих на нейроінфекції додатково встановлюється 0,5 посади лікаря-фізіотерапевта.

6. У лікарнях з числом ліжок 100 і більше вводиться 0,5 посади лікаря з ультразвукової діагностики за наявності відповідного обладнання.

7. Посада лікаря-дієтолога встановлюється в лікарнях:

а) для дорослих:

від 300 до 500 ліжок - 0,5 посади;

понад 500 і більше ліжок - 1 посада;

б) для дітей:

від 100 до 200 ліжок - 0,5 посади; 

понад 200 ліжок - 1 посада.

8. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється в лікарнях:

а) для дорослих:

від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади;

понад 500 ліжок - 1 посада;

б) для дітей:

від 200 до 300 ліжок - 1 посада;

понад 300 ліжок - 1,5 посади.

9. Посада лікаря-стоматолога встановлюється в лікарнях:

а) для дорослих:

від 200 до 600 ліжок - 0,5 посади;

понад 600 ліжок - 1 посада;

б) для дітей:

на 300 ліжок - 1 посада.

10. Посада лікаря-ендоскопіста встановлюється з розрахунку 1 посада на 400 ліжок за наявності відповідного обладнання.

11. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

12. Посади лікарів відділення із застосування апарата "штучна нирка" та відділення гіпербаричної оксигенації встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень.

13. Посади лікарів приймального відділення встановлюються в лікарнях від 300 ліжок - 1 цілодобовий пост.

14. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються в лікарнях від 150 ліжок за штатними нормативами патологоанатомічних відділень.

15. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій дозволяється запрошувати спеціалістів-консультантів з інших закладів. Оплата за консультації передбачаються в фонді заробітної плати кошторису лікарні.

16. Посада завідуючого відділенням установлюється за наявності у відділенні не менше 60 ліжок, а у відділеннях для хворих на нейроінфекції - не менше 30 ліжок.

В окремих випадках (залежно від місцевих умов, будівельного планування приміщень лікарні, дитячих лікарень) посади завідуючих можуть установлюватись у відділеннях з кількістю ліжок не менше 40.

У лікарнях до 60 ліжок посада завідуючого відділенням не встановлюється.

Керівництво окремими палатами, які за своїм профілем не можуть належати одному з відділень лікарні і за кількістю ліжок не відповідають нормам для організації самостійного відділення, покладається головним лікарем лікарні на одного з висококваліфікованих лікарів.

Завідуючі відділеннями з числом ліжок до 60 виконують роботу щодо безпосереднього обслуговування хворих в обсязі 50 % норми навантаження лікаря та беруть участь в обслуговуванні хворих у вечірній та нічний час в обсязі норм, установлених для лікарів (у межах щомісячної норми робочого часу).

17. Посада завідуючого лабораторією встановлюється замість однієї посади лікаря-лаборанта. У тих випадках, коли в лабораторії лікарні відповідно до пункту 3 встановлюється менше однієї посади лікаря-лаборанта, посада завідуючого лабораторією не вводиться.

Завідуючий лабораторією виконує навантаження, встановлене для лікаря-лаборанта:

а) у повному обсязі - за наявності до 6 посад лікарів-лаборантів і лаборантів;

б) в обсязі 50 відсотків - за наявності в штаті лабораторії 6 і більше посад лікарів-лаборантів і лаборантів.

18. Посада завідуючого рентгенкабінетом (кабінетом променевої терапії) встановлюється замість однієї посади лікаря відповідної спеціальності. У тих випадках, коли в лікарні встановлюється менше однієї посади лікаря, посада завідуючого кабінетом не вводиться.

Завідуючий кабінетом виконує роботу лікаря відповідної спеціальності в повному обсязі.

19. Посада завідуючого фізіотерапевтичним кабінетом установлюється замість 1 посади лікаря-фізіотерапевта. У тих випадках, коли в лікарні відповідно до п. 5 встановлюється менше 1 посади лікаря-фізіотерапевта, посада завідуючого фізіотерапевтичним кабінетом не вводиться. Завідуючий фізіотерапевтичним кабінетом виконує роботу лікаря-фізіотерапевта в повному обсязі.

20. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється:

а) у лікарнях для дорослих від 250 ліжок;

б) у лікарнях для дітей від 200 ліжок.

У лікарнях від 500 до 600 ліжок (включно) зазначена посада встановлюється замість однієї посади лікаря приймального відділення.

21. Посада завідуючого відділеннями анестезіології та інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка" встановлюється у порядку і за штатними нормативами відповідних відділень.

22. Посада завідуючого патологоанатомічним відділенням установлюється за штатними нормативами зазначених підрозділів.

23. Посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться в лікарнях на 300 і більше ліжок.

24. Посада лікаря-методиста встановлюється в штаті однієї з інфекційних лікарень Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва за погодженням з органом охорони здоров'я.

II. Середній медичний персонал

1. Посада головної медичної сестри вводиться в лікарнях на 50 і більше ліжок, віднесених до I - IV групи за оплатою праці керівних працівників; у лікарнях, віднесених до V групи за оплатою праці, вводиться посада старшої медичної сестри лікарні.

У лікарнях до 100 ліжок включно зазначена посада головної (старшої) медичної сестри лікарні вводиться замість однієї посади старшої медичної сестри відділення.

2. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями. У лікарнях до 100 ліжок включно посада старшої медичної сестри в одному відділенні (чи за наявності тільки одного відділення) не встановлюється.

3. Один цілодобовий пост палатних медичних сестер установлюється з розрахунку обслуговування однією сестрою у відділеннях (палатах):

Найменування відділення (палати) 

Число ліжок 

при 2-ступеневій 

при 3-ступеневій 

системі обслуговування хворих 

Інфекційне боксоване (для дорослих і дітей) 

10 

Інфекційне: 

  

  

для дорослих 

20 

25 

для дітей 

10 

13 

Інфекційне для хворих на нейроінфекції 

10 


4. У відділеннях для дітей з числом ліжок не менше 40 може додатково встановлюватись до 1 цілодобового посту медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими дітьми.

В інших відділеннях з числом ліжок понад 50 може додатково вводитись 1 посада медичної сестри для зазначеної мети.

У лікарнях з відділеннями (палатами) анестезіології та інтенсивної терапії посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими дітьми не вводяться.

5. Посади медичних сестер відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка" встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

6. Посади процедурних (маніпуляційних) медичних сестер установлюються тільки при 2-ступеневій системі обслуговування хворих: у відділеннях до 60 ліжок - 1 посада, понад 60 ліжок - 1,5 посади.

7. Посада операційної сестри (за наявності обладнаного операційного блоку) встановлюється відповідно до посади лікаря-хірурга.

8. Посада медичної сестри кабінету ректороманоскопії встановлюється в лікарнях, які мають не менше 100 ліжок для хворих на кишкові інфекції.

9. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

У лікарнях на 400 і більше ліжок додатково встановлюються 3 посади лаборантів для проведення вірусологічних досліджень.

10. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно, до посад лікарів-рентгенологів. Для обслуговування рентгенівського архіву в лікарнях від 500 ліжок додатково встановлюється одна посада медичного реєстратора.

Посади медичних сестер кабінету з променевої терапії встановлюються відповідно до посад лікарів з променевої терапії.

11. Посади медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

При встановленні у штаті фізіотерапевтичного кабінету 4 і більше посад медичних сестер замість однієї з них установлюється посада старшої медичної сестри, яка виконує повністю роботу медичної сестри кабінету.

12. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) у лікарнях для дорослих від 200 ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 500 ліжок, але не менше однієї посади;

б) у лікарнях для дітей від 150 до 200 ліжок - 1 посада, понад 200 ліжок - 2 посади.

13. Посади медичних сестер з масажу встановлюються з розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок. За наявності в складі лікарні відділення (палат) для хворих на нейроінфекції додатково встановлюється 1 посада медичної сестри з масажу на кожні 15 ліжок зазначеного профілю (0,5 посади на 8 ліжок).

14. Посади медичних сестер з дієтичного харчування встановлюються з розрахунку 1 посада:

а) у лікарнях для дорослих - на кожні 250 ліжок;

б) у лікарнях для дітей від 75 ліжок - на кожні 150 ліжок, але не менше 1 посади в дитячих лікарнях від 100 ліжок.

15. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється у кожній лікарні.

16. Посади середнього медичного персоналу патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами патологоанатомічного відділення.

17. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються:

а) у лікарнях для дорослих:

від 100 до 250 ліжок - 1 посада;

від 251 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

понад 600 ліжок - додатково 1 посада на кожні 150 ліжок (понад 600);

б) у лікарнях для дітей:

від 100 до 200 ліжок - 1 посада;

понад 200 ліжок - 1 цілодобовий пост.

У лікарнях від 400 ліжок установлюється посада старшої медичної сестри приймального відділення замість однієї посади медичної сестри цього відділення, яка звільняється від нічних чергувань.

18. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюються у лікарнях:

від 50 до 100 ліжок - 0,5 посади;

понад 100 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок, але не менше 1 посади.

19. Посади медичних статистиків установлюються у лікарнях від 100 ліжок з розрахунку 1 посада на 350 ліжок, але не менше 1 посади в лікарнях від 250 ліжок.

У лікарнях від 500 ліжок замість 1 посади медичного статистика встановлюється посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики - фельдшера.

У штаті однієї з інфекційних лікарень Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва за погодженням з органом охорони здоров'я додатково встановлюється посада медичного статистика.

20. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 ліжок.

20.1. Посада медичного реєстратора довідкового бюро встановлюється у лікарнях від 250 ліжок.

20.2. Посади медичних реєстраторів медичного архіву встановлюються на кожні 250 ліжок по 0,5 посади.

21. Посади медичних сестер ендоскопічного кабінету та кабінету ультразвукової діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів цих кабінетів.

III. Молодший медичний персонал

1. Посада сестри-господині встановлюється за наявності у відділенні не менше 40 ліжок - у лікарнях для дорослих і у відділеннях на 30 і більше ліжок - у лікарнях для дітей.

2. Пости палатних молодших медичних сестер установлюються відповідно до числа постів палатних медичних сестер при 3-ступеневій системі обслуговування хворих.

При 2-ступеневій системі обслуговування хворих 1 цілодобовий пост палатних молодших медичних сестер-прибиральниць установлюється з розрахунку обслуговування однією прибиральницею у відділеннях:

У відділеннях (палатах) 

Число ліжок 

Інфекційному: 

  

для дорослих 

30 

для дітей 

20 

Інфекційному боксованому: 

  

для дорослих 

20 

для дітей 

15 

Відділення для хворих на нейроінфекції 

15 


3. Посада молодшої медичної сестри операційної встановлюється відповідно до посади операційної медичної сестри.

4. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії, із застосування апарату "штучна нирка" та відділення гіпербаричної оксигенації встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень (палат).

5. Посади молодших медичних сестер для обслуговування лабораторій встановлюються у лікарнях:

від 75 до 150 ліжок - 1 посада;

від 150 до 400 ліжок - 2 посади;

понад 400 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок.

У штаті лабораторії, в якій здійснюється середоваріння, встановлюються додатково посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи (середоваріння).

6. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного та рентгенівського (променевої терапії) кабінетів установлюються у лікарнях:

до 150 - 1 посада на обидва кабінети (або за наявності одного з них);

від 151 до 400 ліжок - по одній посаді на кожний кабінет;

понад 400 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожний кабінет і додатково по одній посаді на кожні 300 ліжок (понад 400) у кожному кабінеті.

При застосуванні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування додатково встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри. 

7. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної та ультразвукової діагностики, ректороманоскопії, ендоскопічного та стоматологічного встановлюються по 0,25 посади на кожний кабінет.

8. Посади молодших медичних сестер патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

9. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються у лікарнях:

від 100 до 200 ліжок - 2 посади;

від 201 до 400 ліжок - 1 цілодобовий пост;

понад 400 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково по 1 посаді на кожні 80 ліжок (понад 400).

У лікарнях від 400 ліжок додатково встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри для приймання речей від хворих.

10. Посада молодшої медичної сестри-прибиральниці встановлюється в кожному відділенні.

11. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються у відділеннях:

до 40 ліжок - 1 посада;

понад 40 ліжок - 2 посади.

12. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються у лікарнях від 100 ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 150 ліжок, але не менше 1 посади.

13. Посади молодших медичних сестер для транспортування хворих з приймального відділення та для супроводження хворих, які направлені в рентгенівські, фізіотерапевтичні та інші кабінети, а також для отримання медикаментів з аптеки встановлюються з розрахунку 1 посада на кожні 150 ліжок.

IV. Персонал кухонь

Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

V. Персонал лікарняних аптек

Посади персоналу аптек установлюються у лікарнях на 100 та більше ліжок.

1. Посада завідуючого аптекою - провізора встановлюється в аптеці кожної лікарні (на правах завідуючого відділенням лікарні).

2. Посада заступника завідуючого лікарняною аптекою - провізора встановлюється в аптеках лікарень, що мають 600 і більше ліжок.

3. Посади провізорів-технологів установлюються:

в аптеках лікарень на 300 ліжок - 1 посада;

в аптеках лікарень понад 300 ліжок - додатково по 1 посаді на кожні 300 ліжок (понад 300).

4. Посади провізорів-технологів чи фармацевтів установлюються:

в аптеках лікарень від 150 до 300 ліжок - 1 посада;

в аптеках лікарень понад 300 ліжок - додатково по одній посаді на кожні 200 ліжок (понад 300).

5. Посади провізорів-аналітиків установлюються:

в аптеках лікарень від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади;

в аптеках лікарень понад 500 ліжок - 1 посада.

6. Посади фасувальниць установлюються:

в аптеках лікарень від 300 ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок.

7. Посади молодших медичних сестер аптеки встановлюються в кількості, яка відповідає 40 відсоткам від загального штату провізорів-технологів і фармацевтів, але не менше 1 посади.

Примітки:

1. Посади зубних лікарів можуть вводитись замість посад лікарів-стоматологів.

2. Посади медичного персоналу міських поліклінік (у тому числі дитячих), що входять до складу інфекційних лікарень, установлюються за штатними нормативами цих поліклінік.

3. У лікарняних аптеках, які не мають у штаті провізорів-технологів і фармацевтів через невелику ліжкову потужність лікарні, їх обов'язки виконуються завідуючим аптекою.

У випадку обслуговування лікарні госпрозрахунковою міжлікарняною аптекою в штаті лікарні на 300 і більше ліжок установлюється 1 посада провізора-технолога чи фармацевта.

4. Установлення в інфекційних лікарнях посад медичного персоналу понад ці штатні нормативи є неприпустимим.

5. При розрахунку числа посад застосовується порядок округлення, встановлений для обласних лікарень.

6. У лікарнях, де зосереджені хворі з однотипною (близькою за епіопатогенезом) патологією, створюються вузькоспеціалізовані відділення інтенсивної терапії потужністю не більше 6 ліжок:

в інфекційних лікарнях на 300 і більше ліжок або в одній із інфекційних лікарень міста з сумарною кількістю ліжок не менше 300;

у дитячих інфекційних лікарнях на 100 і більше ліжок або в одній із дитячих лікарень, що має інфекційне відділення, при загальній потужності дитячого інфекційного ліжкового фонду міста або адміністративного району 100 і більше ліжок.

 

 

Додаток 8
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь туберкульозних лікарень, дитячих туберкульозних лікарень

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються з розрахунку 1 або 0,5 посади на відповідну кількість ліжок у відділенні:

Найменування відділення 

Найменування посади 
лікаря 

Кількість ліжок 

на 1 посаду лікаря 

на 0,5 посади лікаря 

Легеневого туберкульозу: 

  

  

  

для дорослих 

лікар-фтизіатр 

30 

15 

для дітей 

лікар-фтизіатр дитячий 

25 

13 

Для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз 

лікар-фтизіатр
(лікар-хірург, лікар-ортопед-травматолог) 

40 

20 

Для хворих на туберкульоз сечостатевої системи 

лікар-уролог, лікар-акушер-гінеколог 

20 

10 

Легенево-хірургічне 

лікар-хірург торакальний 

15 

Для хворих на туберкульозний менінгіт 

лікар-фтизіатр 

15 


При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

2. Лікарське обслуговування хворих у вечірній та нічний час (чергування лікарів) проводиться, як правило, штатними лікарями лікарень у межах місячної норми їх робочого часу. 

Порядок чергування лікарів у вечірній та нічний час визначається правилами внутрішнього розпорядку лікарні.

У великій лікарні, крім чергувань лікарів у цілому в лікарні, у разі потреби, може встановлюватись чергування лікарів у групі відділень однієї спеціальності (за наявності в групі не менше 200 ліжок).

3. Для обслуговування хворих при відсутності в лікарні відповідних відділень вводяться посади лікарів за спеціальностями:

а) лікаря-отоларинголога - з розрахунку 1 посада на кожні 250 ліжок, але не менше 0,5 посади на лікарню за наявності 50 і більше ліжок;

б) лікаря-терапевта (педіатра) - 1 посада на легенево-хірургічне відділення;

в) лікаря-невропатолога - 0,5 посади за наявності в складі лікарні не менше 20 ліжок для лікування хворих на туберкульозний менінгіт;

г) лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів (сумарно) - з розрахунку 1 посада на 60 ліжок, призначених для примусового лікування хворих на туберкульоз та хронічний алкоголізм.

4. Посади лікарів відділення (групи) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

5. Посади лікарів-лаборантів установлюються в лікарнях на 75 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок.

При встановленні в штаті лабораторії лікарні тільки 1 посади лікаря-лаборанта замість неї затверджується посада завідуючого лабораторією. При встановленні в штаті лабораторії понад 1 посади лікаря-лаборанта посада завідуючого лабораторією встановлюється в числі цих посад.

Завідуючий лабораторією виконує виробниче навантаження, встановлене для лікаря-лаборанта:

а) повністю - з числом посад лікарів-лаборантів та лаборантів до 6;

б) в обсязі 50 % - з числом лікарів-лаборантів та лаборантів більше 6.

6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються в лікарнях на 50 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше 0,5 посади на лікарню.

За рішенням органу охорони здоров'я при обслуговуванні рентгенівським кабінетом хворих з інших лікувально-профілактичних закладів, кількість посад лікарів-рентгенологів збільшується відповідно до додаткового обсягу роботи, виходячи з норм навантаження для лікарів-рентгенологів.

Посада завідуючого рентгенівським кабінетом вводиться, коли лікарні встановлено не менше 1 посади лікаря-рентгенолога, замість цієї посади.

При встановленні в штаті рентгенівського кабінету більше 1 посади лікаря-рентгенолога посада завідуючого кабінетом вводиться у числі цих посад. Завідуючий кабінетом виконує роботу лікаря-рентгенолога в повному обсязі.

7. Посада завідуючого фізіотерапевтичним кабінетом - лікаря-фізіотерапевта встановлюється в лікарнях на 400 і більше ліжок.

8. Посада лікаря з лікувальної фізкультури встановлюється в лікарнях на 500 і більше ліжок. У лікарнях від 250 до 500 ліжок, які мають у своєму складі легенево-хірургічне чи кістково-туберкульозне відділення, встановлюється 0,5 посади лікаря з лікувальної фізкультури.

9. Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами відділень (кабінетів ультразвукової діагностики) за наявності обладнання.

10. Посади лікарів-ендоскопістів установлюються за штатними нормативами ендоскопічних відділень (кабінетів).

11. Посада лікаря-дієтолога встановлюється в лікарнях:

а) для дорослих - 0,5 посади на кожні 300 ліжок, але не більше 1 посади на лікарню;

б) для дітей:

від 100 до 200 ліжок - 0,5 посади;

понад 200 ліжок - 1 посада.

12. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється в лікарнях:

а) для дорослих:

від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади;

понад 500 ліжок - 1 посада;

б) для дітей:

200 - 300 ліжок - 1 посада; 

понад 300 ліжок - 2 посади.

13. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 ліжок, але не менше 0,5 посади в лікарнях від 75 ліжок.

14. Посади лікарського персоналу патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються в лікарнях на 200 і більше ліжок за штатними нормативами зазначених підрозділів.

15. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій дозволяється запрошувати спеціалістів з інших установ. Плата за консультації передбачається у фонді заробітної плати за кошторисом лікарні.

16. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

у відділеннях легеневого туберкульозу і для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз за наявності не менше 60 ліжок. У виняткових випадках при неможливості через умови приміщення організувати ці відділення на 60 і більше ліжок, вони можуть створюватись за наявності не менше 50 ліжок для дорослих і 40 ліжок для дітей з установленням посади завідуючого;

у легенево-хірургічних відділеннях та у відділеннях для хворих на туберкульоз сечостатевої системи - за наявності не менше 50 ліжок;

у відділеннях для хворих на туберкульозний менінгіт - за наявності не менше 30 ліжок.

У відділеннях до 80 ліжок завідуючий відділенням виконує роботу в обсязі 75 %, а у відділеннях на 80 і більше ліжок - в обсязі 25 % норми навантаження лікаря.

У легенево-хірургічному відділенні та у відділеннях для хворих із захворюваннями сечостатевої системи завідуючий звільняється від безпосереднього ведення хворих незалежно від кількості ліжок у відділенні.

Якщо кількість ліжок для лікування хворих на туберкульозний менінгіт не відповідає нормам для організації відділення, ці ліжка (палати) включаються до складу відділення легеневого туберкульозу.

Керівництво окремими палатами, які за профілем не можуть бути включені до складу одного з відділень лікарні і за кількістю ліжок не відповідають нормам для організації самостійного відділення, покладається головним лікарем медичного закладу на одного з лікарів.

17. Посади завідуючих кабінетами (рентгенівським, фізіотерапевтичним), лабораторією і патологоанатомічним відділенням (прозекторською) встановлюються відповідно до пп. 5, 6, 7 і 14 цього розділу.

18. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарнях за наявності у штаті 30 лікарських посад у лікарнях для дорослих і 20 лікарських посад у лікарнях для дітей, включаючи зубних лікарів і посаду головного лікаря.

II. Середній медичний персонал

1. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях, зарахованих до II - III груп за оплатою праці керівних працівників. У лікарнях з кількістю ліжок 100 і більше, зарахованих до IV групи за оплатою праці керівних працівників, вводиться посада старшої медичної сестри лікарні.

2. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

3. Один цілодобовий пост медичних сестер (палатних) установлюється в лікарнях з розрахунку обслуговування однією медичною сестрою (посадою) у відділеннях:

Найменування відділення 

Кількість ліжок 

при 3-ступеневому обслуговуванні хворих 

при 2-ступеневому обслуговуванні хворих 

Легеневого туберкульозу: 

  

  

  

  

для дорослих 

40 

  

30 

  

для дітей 

25 

  

20 

  

для дітей до 3 років (включно) 

13 

  

10 

  

Для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз та на туберкульоз сечостатевої системи 

30 

  

25 

  

Легенево-хірургічне: 

  

  

  

  

післяопераційні палати 

10 

  

  

палати післяопераційного догляду, 

20 

  

15 

  

доопераційні палати 

40 

  

30 

  

Для хворих на туберкульозний менінгіт 

10 

  

10 

  


У дитячих туберкульозних лікарнях для обслуговування ізолятора встановлюється додатково 1 цілодобовий пост медичної сестри на лікарню.

4. Посади процедурних медичних сестер установлюються у відділеннях легеневого туберкульозу та туберкульозу кісток і суглобів для дорослих і дітей:

до 80 ліжок - 1 посада;

на 80 ліжок і більше - 1,5 посади.

5. Посади медичних сестер для індивідуального догляду за тяжкохворими встановлюються з розрахунку 1 посада на кожні 100 ліжок у лікарнях для дорослих і 1 цілодобовий пост у лікарнях для дітей.

6. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада:

на кожні 25 ліжок, призначених для легеневої хірургії;

на кожні 50 ліжок для хворих на туберкульоз сечостатевої системи;

на кожні 300 ліжок, призначених для лікування дітей, і на кожні 150 ліжок, призначених для лікування дорослих, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз - за умови застосування хірургічних методів лікування, але не менше 0,5 посади на лікарню, яка має у своєму складі відділення для хворих на туберкульоз кісток і суглобів, у якому проводиться хірургічне лікування хворих.

7. На кожну перев'язувальну встановлюється 1 посада медичної сестри перев'язувальної.

8. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється в лікарні за наявності в штатах не менше 3 посад операційних медичних сестер і перев'язувальної - замість однієї з посад операційних медичних сестер.

9. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії - встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

10. Посади медичних сестер отоларингологічного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-отоларингологів.

11. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 60 ліжок.

12. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів. У лікарнях до 50 ліжок за наявності рентгенівського апарата встановлюється 0,5 посади рентгенлаборанта. Для обслуговування рентгенівського архіву в лікарнях від 500 ліжок установлюється 1 посада медичного реєстратора.

13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

14. Посади інструкторів з трудотерапії встановлюються у лікарнях для дорослих і підлітків на 75 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на кожні 100 ліжок.

15. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок.

16. У лікарнях, які мають у своєму складі відділення (ліжка) для лікування хворих на туберкульозний менінгіт, установлюються посади медичних сестер з масажу з розрахунку 0,5 посади на кожні 30 ліжок відповідного профілю.

17. У лікарнях (відділеннях), призначених для лікування хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, установлюються додатково посади:

а) медичних сестер з масажу - з розрахунку 1 посада на кожні 100 ліжок у лікарнях для дорослих і 0,5 посади на відділення для дітей;

б) медичних сестер для обслуговування гіпсувального кабінету з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок, але не менше 1 посади;

в) медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури:

до 100 ліжок - 0,5 посади;

понад 100 ліжок - 1 посада.

18. Посади дієтичних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада:

на кожні 200 ліжок у лікарнях для дорослих;

на кожні 150 ліжок у лікарнях для дітей.

19. Для обслуговування кабінету функціональної діагностики встановлюється посада медичної сестри.

20. Посади медичних сестер ендоскопічних відділень (кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень.

21. Посади середнього медичного персоналу патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються за діючими штатними нормативами зазначених підрозділів.

22. У лікарнях від 100 ліжок установлюється посада медичної сестри приймального відділення.

23. Посада дезінфектора з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюється в лікарнях:

від 50 до 100 ліжок - 0,5 посади;

понад 100 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 200 ліжок, але не менше 1 посади на лікарню.

24. У лікарнях від 100 до 400 ліжок установлюється 0,5 посади медичного статистика, а в лікарнях понад 400 ліжок - 1 посада.

25. Посада медичного реєстратора медичного архіву встановлюється з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 ліжок.

26. Посада медичного реєстратора довідкового бюро встановлюється в лікарнях від 400 ліжок.

III. Молодший медичний персонал

1. При 3-ступеневій системі обслуговування хворих чергові пости молодших медичних сестер (палатних) у відділеннях лікарень встановлюються відповідно до числа постів палатних медичних сестер.

2. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих один цілодобовий пост молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюється з розрахунку обслуговування однією сестрою (посадою):

Найменування відділення 

Кількість ліжок на 1 посаду 

Легеневого туберкульозу 

  

для дорослих 

50 

для дітей 

30 

для дітей до 3 років (включно) 

20 

Для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз та на туберкульоз сечостатевої системи 

30 

Легенево-хірургічне: 

  

післяопераційні палати 

15 

палати післяопераційного догляду 

30 

доопераційні палати 

50 

Для хворих на туберкульозний менінгіт 

15 


3. Посади молодших медичних сестер для обслуговування ізолятора в дитячих туберкульозних лікарнях встановлюються відповідно до посад медичних сестер ізолятора.

4. Посади молодших медичних сестер для роботи в операційних та перев'язувальних установлюються в лікарнях відповідно до кількості операційних медичних сестер і сестер перев'язувальних.

5. Посади молодших медичних сестер для обслуговування лабораторій встановлюються в лікарнях:

від 75 до 150 ліжок - 1 посада;

понад 150 ліжок - 2 посади.

6. Посади молодших медичних сестер для обслуговування рентгенівського і фізіотерапевтичного кабінету встановлюються в лікарнях:

до 150 ліжок - 1 посада на обидва кабінети або за наявності одного з них;

понад 150 ліжок - по 1 посаді на кожний кабінет.

7. На кожний гіпсувальний кабінет установлюється 1 посада молодшої медичної сестри.

8. Посади молодших медичних сестер для обслуговування стоматологічного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів.

9. Посади молодших медичних сестер патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

10. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього відділення.

11. Посади молодших медичних сестер кабінетів функціональної діагностики, лікувальної фізкультури встановлюються відповідно до посад лікарів зазначених кабінетів.

12. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії, молодших медичних сестер ендоскопічних відділень (кабінетів) та відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень.

13. Посади молодших медичних сестер-буфетниць, молодших медичних сестер-ванниць і молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються на загальну кількість ліжок лікарні з розрахунку 1 посада:

буфетниці - на 30 ліжок;

прибиральниці - на 50 ліжок;

ванниці - на 100 ліжок.

В лікарнях від 50 до 100 ліжок установлюється 1 посада молодшої медичної сестри-ванниці.

14. Посади молодших медичних сестер для супроводження хворих у перев'язувальну, операційну, рентгенівський, фізіотерапевтичний та інші діагностичні кабінети, а також для одержання медикаментів з аптеки встановлюються з розрахунку 1 посада на кожні 100 ліжок, а в лікарнях (відділеннях), призначених для лікування хворих на кістково-суглобовий туберкульоз - по 2 посади на кожні 50 ліжок.

15. Посада сестри-господині відділення встановлюється за наявності у відділенні не менше 40 ліжок.

IV. Персонал лікарняних аптек

Посади персоналу лікарняних аптек установлюються в лікарнях від 100 ліжок:

1. Посада завідуючого лікарняною аптекою - провізора встановлюється в аптеці кожної лікарні (на правах завідуючого відділенням лікарні).

2. Посада заступника завідуючого лікарняною аптекою - провізора встановлюється в аптеках лікарень від 600 ліжок.

3. Посади фармацевтичного і допоміжного персоналу лікарняних аптек установлюються за штатними нормативами:

посади провізорів-технологів в аптеках лікарень від 300 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок;

посади провізорів-технологів чи фармацевтів в аптеках лікарень від 150 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок, але не менше 1 посади;

посади фасувальниць в аптеках лікарень від 300 ліжок - з розрахунку 1 посада на кожні 300 ліжок;

в аптеках лікарень від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади, а більше 500 ліжок - 1 посада провізора-аналітика;

посади молодших медичних сестер установлюються в аптеках лікарень - з розрахунку 30 % від загального штату провізорів-технологів і фармацевтів, але не менше 1 посади.

V. Персонал кухонь

Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

VI. Педагогічний персонал

1. Посади вихователів вводяться в дитячих лікарнях (відділеннях):

1 посада на 50 дітей шкільного і дошкільного віку;

1 посада на 25 дітей дошкільного віку і 50 дітей шкільного віку - у відділеннях для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз;

0,5 посади завідуючого з навчальної частини з розрахунку на кожні 100 дітей шкільного і дошкільного віку, але не більше 1 посади.

2. Посади вчителів установлюються в залежності від наявності класів та учбового плану, затвердженого органом управління освіти.

У класах повинно бути від 10 до 20 учнів. У відділеннях, які не мають такої кількості учнів, для укомплектування класів можуть бути організовані групи для проведення занять.

Примітки:

1. Посади медичного персоналу кістково-суглобового відділення, яке передбачене виключно для проведення операцій на хребті із застосуванням трансторакального доступу, і в якому перебування хворих, як правило, не перевищує 2 місяці, встановлюються за штатними нормативами, передбаченими для легенево-хірургічних відділень.

2. У лікарняних аптеках, які не мають у штаті провізорів-технологів і фармацевтів через невелику кількість ліжок у лікарні, їхні обов'язки виконує завідуючий аптекою.

При обслуговуванні лікарні міжлікарняною аптекою, розділ IV цих штатних нормативів не застосовується. У лікарнях на 300 і більше ліжок установлюється 1 посада провізора-технолога або фармацевта.

3. Установлення в туберкульозних лікарнях посад медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу, а також працівників їдалень і кухонь понад ці штатні нормативи не дозволяється.

4. Штати персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

 

Додаток 9
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу бюро судово-медичної експертизи

1. Лікарський персонал

1.1. Республіканське бюро (Автономної Республіки Крим), обласні та Київське міське бюро судово-медичної експертизи

Найменування відділів та відділень 

Найменування посади лікаря 

Встановлюється з розрахунку 1 посада на кількість експертиз (досліджень) на рік: 

Відділ судово-медичної експертизи трупів 

лікар - судово-медичний експерт 

для обласних центрів без обслуговування районів та м. Києва - 200 експертиз (досліджень);
для обласних центрів з обслуговуванням районів та м. Сімферополя - 150 експертиз (досліджень) 

Відділ судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб 

лікар - судово-медичний експерт 

для обласних центрів без обслуговування районів та м. Києва - 1400 експертиз (досліджень);
для обласних центрів з обслуговуванням районів та м. Сімферополя - 1100 експертиз (досліджень) 

Відділ судово-медичної експертизи трупів та судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Київського обласного бюро судово-медичної експертизи 

лікар - судово-медичний експерт 

1 посада на 5 районних (міжрайонних) відділень 

Відділ комісійних судово-медичних експертиз 

лікар - судово-медичний експерт 

75 експертиз 

Відділ судово-медичної експертизи речових доказів (судово-медична лабораторія): 

  

  

відділення судово-медичної гістології 

лікар - судово-медичний гістолог 

450 експертиз (досліджень) 

відділення судово-медичної імунології 

лікар - судово-медичний імунолог 

130 експертиз (досліджень) 

відділення судово-медичної криміналістики 

лікар - судово-медичний криміналіст 

60 експертиз (досліджень) або 250 рентгенологічних досліджень 

відділення судово-медичної токсикології 

лікар - судово-медичний токсиколог 

275 експертиз (досліджень) 

відділення судово-медичної цитології 

лікар - судово-медичний цитолог 

40 експертиз (досліджень) 

відділ чергових судово-медичних експертів 

лікар - судово-медичний експерт 

4,5 посади на кожне бюро 

Організаційно-методичний відділ 

лікар - судово-медичний експерт 

1 посада на 100 лікарських посад та посад прирівнених до них фахівців 


Примітки:

1. При змішаній формі роботи посада лікаря судово-медичного експерта встановлюється з розрахунку 1 посада на 75 експертиз (досліджень) трупів та 550 експертиз (обстежень) потерпілих, обвинувачених та інших осіб, а для районів, яким надано статус гірських, - з розрахунку 1 посада на 50 експертиз (досліджень) трупів та 400 експертиз (обстежень) потерпілих, звинувачених та інших осіб.

2. У районних (міжрайонних) відділеннях обласних бюро посади лікарів судово-медичних експертів уводяться, виходячи з навантажень, установлених за п. 1 цих приміток.

3. Експертизою (дослідженням) вважається дослідження всіх наданих на експертизу речових доказів незалежно від кількості об'єктів на них.

1.2. Головне бюро судово-медичної експертизи при МОЗ України

Судово-медичний відділ 

лікар - судово-медичний експерт 

1 посада на 30 експертиз (досліджень, обстежень) 

Відділення:
судово-медичної імунології 

лікар - судово-медичний імунолог 

1 посада на 5 обласних, республіканської (АР Крим) бюро судово-медичної експертизи 

судово-медичної цитології 

лікар - судово-медичний цитолог 

1 посада на 5 обласних, республіканської (АР Крим) бюро судово-медичної експертизи 

судово-медичної криміналістики 

лікар - судово-медичний криміналіст 

1 посада на 5 обласних, республіканської (АР Крим) бюро судово-медичної експертизи 

судово-медичної гістології 

лікар - судово-медичний гістолог 

1 посада на 8 обласних, республіканської (АР Крим) бюро судово-медичної експертизи 

судово-медичної токсикології 

лікар - судово-медичний токсиколог 

1 посада на 8 обласних, республіканської (АР Крим) бюро судово-медичної експертизи 

Організаційно-методичний відділ 

лікар - судово-медичний експерт 

2 посади 


1.3. Посади завідуючих відділами (відділеннями) встановлюються незалежно від кількості посад лікарів - судово-медичних експертів, замість однієї з них.

Примітки:

1. За наявності у відділі трьох посад завідуючих відділеннями посада завідуючого відділом не встановлюється. Обов'язки завідуючого відділом у цьому випадку покладаються керівником закладу на одного із завідуючих відділенням.

2. Завідуючі структурними підрозділами виконують роботу експерта:

за наявності в штаті підрозділу 1 - 2 посад судово-медичних експертів - в обсязі не менше 100 % нормативного навантаження;

за наявності в штаті підрозділу 3 - 5 посад судово-медичних експертів - в обсязі не менше 75 % нормативного навантаження;

за наявності в штаті підрозділу 6 - 10 посад судово-медичних експертів - в обсязі не менше 50 % нормативного навантаження;

за наявності в штаті підрозділу понад 10 посад судово-медичних експертів - тільки особливо складні експертизи.

1.4. Посада завідуючого відділом медичної експертизи речових доказів (судово-медичної лабораторії) не встановлюється.

1.5. Посада завідуючого районним (міжрайонним) відділенням установлюється у випадках, коли у відділенні встановлено не менше двох посад лікарів судово-медичних експертів, замість посади лікаря.

1.6. Посада заступника начальника бюро встановлюється в бюро за наявності не менше 25 лікарських посад у республіканських (АР Крим), обласних та міських закладах, і не менше 20 лікарських посад у Головному бюро судово-медичної експертизи.

2. Середній медичний персонал

Найменування посад 

Кількість посад 

2.1. Республіканське (Автономної Республіки Крим), обласні та Київське міське бюро судово-медичної експертизи 

Медична сестра відділення потерпілих, звинувачених та інших осіб 

1 посада на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) відділу експертизи трупів 

1 посада на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) відділення судово-медичної гістології 

1,5 посади на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) відділення судово-медичної імунології 

1,5 посади на кожну посаду судмедексперта і прирівняних до них фахівців, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) відділення судово-медичної токсикології 

1,5 посади на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) відділення судово-медичної цитології 

1,5 посади на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) відділення судово-медичної криміналістики 

1 посада на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Медичний реєстратор 

1 посада на кожні 10 посад судмедекспертів, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант (медична сестра) міжрайонного (районного) відділення 

1 посада на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Старший лаборант 

встановлюється в кожному структурному підрозділі за наявністю у штаті підрозділу не менше 5 посад лаборантів замість посади лаборанта; виконує роботу в обсязі 75 % нормативного навантаження лаборанта  

2.2. Головне бюро судово-медичної експертизи при МОЗ України 

Лаборант відділень судово-медичної гістології, токсикології, імунології, криміналістики, цитології 

1,5 посади на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Лаборант судово-медичного відділу 

0,5 посади на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Старший лаборант 

встановлюється в кожному структурному підрозділі за наявністю у штаті підрозділу не менше 5 посад лаборантів замість посади лаборанта; виконує роботу в обсязі 75 % нормативного навантаження лаборанта 

Медичний реєстратор 

1 посада на 10 посад судмедекспертів, враховуючи посаду завідуючого 


Примітки:

1. За потреби посади фельдшерів-лаборантів, лаборантів, медичних сестер відділень можуть бути замінені:

у відділах судово-медичної експертизи трупів, судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб - на посади медичних реєстраторів;

у відділенні судово-медичної криміналістики - на посаду фотографа.

2. Посади фельдшерів-лаборантів можуть уводитись у межах нормативу посад лаборантів (медичних сестер) у співвідношенні з лаборантами 2:1.

3. Молодший медичний персонал

Найменування посад 

Кількість посад 

Молодші медичні сестри відділів експертизи трупів та потерпілих, звинувачених та інших осіб 

0,5 посади на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Молодші медичні сестри відділень судово-медичної гістології, токсикології, імунології, криміналістики, цитології 

1 посада на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Молодша медична сестра міжрайонного (районного) відділення 

1 посада на кожну посаду судмедексперта, враховуючи посаду завідуючого 

Молодша медична сестра для цілодобового приймання трупів у морзі 

4,5 посади 


 

 

Додаток 10
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу, працівників кухонь психіатричних лікарень (відділень, палат), у тому числі дитячих

А. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь психіатричних лікарень, відділень

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів-психіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на число ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок на 1 посаду лікаря 

для дорослих 

дитячих 

а) психіатричне: 

20 

при середньому перебуванні хворого на ліжку до 20 днів (застосовується тільки до відділень, які за вказівкою відповідних органів охорони здоров'я виконують виключно функції психоприймальників); 

  

  

при середньому перебуванні хворого на ліжку від 20 до 100 днів; 

35 

25 

при середньому перебуванні хворого на ліжку від 100 до 180 днів; 

45 

35 

при середньому перебуванні хворого на ліжку від 180 до 260 днів; 

80 

60 

при середньому перебуванні хворого на ліжку від 260 до 340 днів; 

120 

100 

при середньому перебуванні хворого на ліжку понад 340 днів; 

150 

100 

б) наркологічне: 

  

  

для хворих на хронічний алкоголізм; 

45 

  

для дорослих, хворих на наркоманію (токсикоманію); 

30 

  

для підлітків, хворих на наркоманію (токсикоманію); 

25 

  

для примусового лікування хворих на наркоманію (токсикоманію) з тяжкими супутніми хворобами; 

40 

  

в) судово-психіатричної експертизи; 

10 

  

г) відділення (палати) військово-лікарської психіатричної експертизи; психоневрологічні (для хворих з граничними психічними розладами) відділення; 

25 

  

ґ) відділення (палати) для примусового лікування психічно хворих. 

20 

  


1.1. У клінічних лікарнях (відділеннях) розрахункове число посад лікарів підлягає скороченню на 0,25 посади лікаря за рахунок кожного наукового співробітника, а за рахунок кожного асистента вилучається 0,5 посади лікаря.

При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункового числа посад лікарів на кожну посаду асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

1.2. У відділеннях (палатах) для підлітків посади лікарів-психіатрів підліткових установлюються за штатними нормативами відповідних відділень для дітей (п. 1а). 

2. Посади лікарів-фтизіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на 45 ліжок у психотуберкульозних відділеннях (палатах).

Посади лікарів-спеціалістів (терапевтів, невропатологів та ін.) у спеціальних наркологічних відділеннях для примусового лікування хворих на хронічний алкоголізм з тяжкими супутніми захворюваннями встановлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 45 ліжок.

3. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок для дорослих.

4. Посади лікарів-педіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок для госпіталізації дітей до 14 років включно (14 років 11 міс. 29 днів).

5. Посади лікарів-акушерів-гінекологів установлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок, які використовуються для госпіталізації жінок.

6. Посади лікарів-невропатологів установлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

7. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 1000 ліжок.

8. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

9. Посади лікарів-стоматологів, лікарів-офтальмологів, лікарів-хірургів, лікарів-отоларингологів установлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 200 ліжок.

10. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 - 600 ліжок, але не менше 1 посади в лікарнях на 200 і більше ліжок.

11. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 1200 ліжок.

12. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються за наявності прозекторської в лікарнях на 500 і більше ліжок за штатними нормативами відповідних підрозділів.

13. Посади лікарів-статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 1500 ліжок.

14. Посади лікарів судово-психіатричних експертів амбулаторної судово-психіатричної експертної комісії встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 експертиз на рік.

15. Посади голів судово-психіатричної експертної комісії встановлюються:

в амбулаторній судово-психіатричній експертній комісії - з розрахунку 1000 експертиз на рік;

у стаціонарній судово-психіатричній експертній комісії - з розрахунку 600 експертиз на рік;

при змішаній формі роботи судово-психіатричної експертної комісії (проведенні амбулаторної і стаціонарної експертизи) - з розрахунку 500 амбулаторних і 300 стаціонарних експертиз на рік.

16. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) психіатричним для дорослих, підлітків та дітей при середньому перебуванні хворого на ліжку понад 340 днів:

від 50 до 90 ліжок - замість 1 посади лікаря;

на 90 і більше ліжок - замість 0,5 посади лікаря;

б) судово-психіатричним, для примусового лікування психічно хворих:

від 30 ліжок - понад посади лікарів;

в) іншими відділеннями, включаючи наркологічне:

від 20 до 60 ліжок - замість 0,5 посади лікаря;

на 60 і більше ліжок - понад посади лікарів.

В одному лікувально-профілактичному закладі можуть установлюватися лише по одній посаді завідуючих відділеннями судово-психіатричної експертизи для осіб, які утримуються під вартою, відділенням судово-психіатричної експертизи для осіб, які не утримуються під вартою, відділенням військово-лікарської експертизи для підлітків, відділенням військово-лікарської експертизи для дорослих.

17. Посади завідуючих лабораторією, рентгенкабінетом (відділенням), фізіотерапевтичним кабінетом установлюються, відповідно, замість однієї посади лікаря-лаборанта, лікаря-рентгенолога, лікаря-фізіотерапевта.

У тих випадках, коли для вказаних кабінетів (відділень), лабораторій за нормативами передбачається менше однієї лікарської посади, посада завідуючого не вводиться.

Посада завідуючого патологоанатомічним відділенням (прозекторською) встановлюється за діючими штатними нормативами вказаних підрозділів.

18. Посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться в лікарні, в якій за штатними нормативами встановлено не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря.

II. Середній медичний персонал

19. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок на 1 цілодобовий пост 

а) психіатричне для дорослих: 

  

при середньому перебуванні хворого на ліжку від 100 до 340 днів;  

50 

при середньому перебуванні хворого понад 340 днів; 

80 

б) наркологічне: 

  

для хворих на хронічний алкоголізм; 

30 

для хворих на наркоманію (токсикоманію); 

20 

для примусового лікування хворих на хронічний алкоголізм з тяжкими супутними захворюваннями; 

25 

в) судово-психіатричної експертизи, для примусового лікування психічно хворих; 

15 

г) інші відділення (палати), в тому числі дитячі. 

30 


20. Посади процедурних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на кожне відділення.

21. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 1000 ліжок.

22. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

23. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого рентгенівським кабінетом (відділенням).

24. Посади медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 15000 умовних процедурних одиниць на рік. 

25. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється в лікарні з числом ліжок для дорослих понад 500.

26. Посади середнього медичного персоналу патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються відповідно до штатних нормативів вказаних підрозділів.

27. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 800 ліжок.

28. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на число ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок на 1 посаду 

а) психіатричне для дорослих, підлітків, дітей: 

  

при середньому перебуванні хворого на ліжку до 100 днів; 

60 

при середньому перебуванні хворого на ліжку понад 100 днів; 

30 

б) судово-психіатричної експертизи, військово-лікарської експертизи, психоневрологічне (для хворих з граничними психічними розладами); 

60 

в) для примусового лікування психічно хворих. 

30 


Посади медичних сестер для надання соціальної допомоги встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

У відділеннях для примусового лікування психічно хворих установлюється 1 посада медичної сестри соціальної допомоги.

29. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок, але не більше 3 посад на лікарню.

30. Посади дезінфекторів з обслуговування дезустановки, що функціонує, встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

31. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок, але не більше 3 посад.

32. Посади медичних реєстраторів архіву встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок, у судово-психіатричних експертних комісіях - з розрахунку 1 посада медичного реєстратора (з виконанням друкарських робіт) на 300 експертиз на рік.

33. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

34. Посада головної медичної сестри лікарні встановлюється у кожному лікувальному закладі.

III. Молодший медичний персонал

35. Посади молодших медичних сестер (палатних) або молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок на 1 цілодобовий пост 

а) психіатричне для дорослих, наркологічне для хворих на наркоманію (токсикоманію), психо-туберкульозне, геронто-психіатричне, військово-лікарської експертизи, для примусового лікування психічно хворих; 

20 

б) психіатричне для дорослих, підлітків, дітей - при середньому перебуванні хворого на ліжку понад 100 днів; психоневрологічне (для хворих з граничними психічними розладами); 

35 

в) психіатричне відділення для хворих, які втратили житло і соціальні зв'язки, наркологічне для хворих на хронічний алкоголізм; 

50 

г) судово-психіатричної експертизи; 

10 

ґ) психіатричне для підлітків, дітей. 

12 


36. Посади молодших медичних сестер лабораторії, рентгенівського кабінету (відділення) встановлюються відповідно до посад лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів, у т. ч. посади завідуючих.

Посади молодших медичних сестер патологоанатомічного відділення (прозекторської) встановлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

37. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

38. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів (зубних лікарів), але не більше 1 посади.

39. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 500 ліжок.

40. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок, а у відділенні судово-психіатричної експертизи до 30 ліжок включно - не менше 1,5 посади.

41. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються:

у відділеннях до 40 ліжок - 1 посада;

у відділеннях понад 40 ліжок - 2 посади.

42. Посади молодших медичних сестер для нагляду за хворими та їх супроводження встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок, у судово-психіатричному відділенні та відділенні примусового лікування - по 1 посаді на 30 ліжок.

43. Посада сестри-господині встановлюється за наявності у відділенні не менше 60 ліжок, у дитячих - не менше 40 ліжок, у судово-психіатричному відділенні та відділенні примусового лікування не менше 30 ліжок - 1 посада на відділення.

IV. Персонал аптек
(уводиться у випадку, коли лікарня не обслуговується міжлікарняною аптекою)

44. Посада завідуючого аптекою - провізора встановлюється в аптеці кожної лікарні на 100 та більше ліжок (на правах завідуючого відділенням лікарні).

45. Посада заступника завідуючого лікарняною аптекою - провізора встановлюється в аптеках лікарень на 1000 та більше ліжок.

46. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 500 ліжок.

47. Посади провізорів-аналітиків установлюються:

в аптеках лікарень від 400 до 1000 ліжок - 0,5 посади;

понад 1000 ліжок - 1 посада.

48. Посада провізора-технолога для приготування концентрованих розчинів, напівфабрикатів та ін. встановлюється в лікарнях на 800 та більше ліжок.

49. Посади фасувальниць установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 500 ліжок.

50. Посади молодших медичних сестер аптеки встановлюються у кількості 30 % від загального штату провізорів-технологів і фармацевтів, передбачених п. 46, але не менше 1 посади.

V. Педагогічний персонал

51. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 дітей, які навчаються.

52. Посади логопедів установлюються з розрахунку 1 посада на 40 дітей.

53. Посади психологів установлюються в залежності від обсягу роботи, але не менше 1 посади на 200 ліжок.

Посади експертів-психологів установлюються:

у відділеннях судово-психіатричної експертизи, для примусового лікування психічно хворих та військово-лікарської експертизи - 1 посада на відділення;

в амбулаторних судово-психіатричних експертних комісіях з розрахунку 1 посада на 750 експертиз на рік.

VI. Медичний і педагогічний персонал денних стаціонарів і лікувально-виробничих (трудових) майстерень

54. Посади медичного і педагогічного персоналу денних стаціонарів і лікувально-виробничих (трудових) майстерень установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

VII. Персонал кухонь

55. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників указаних підрозділів.

Б. Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу психіатричних, судово-психіатричних, наркологічних і психо-туберкульозних відділень, палат у складі обласних, республіканської (АР Крим) і міських лікарень, у тому числі дитячих і спеціалізованих, психоневрологічних диспансерів

Лікарський персонал

56. Посади лікарів установлюються відповідно до пп. 1 і 2 розділу А цих штатних нормативів. Для психоневрологічних диспансерів, крім того, застосовуються пп. 3 - 13 цих нормативів.

57. Посади завідуючих відділеннями встановлюються відповідно до п. 16 розділу А цих штатних нормативів.

Для психоневрологічних диспансерів, крім того, застосовується п. 17 зазначених нормативів.

Середній медичний персонал

58. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 19 - 20, 28 і 33 розділу А цих штатних нормативів.

Для психоневрологічних диспансерів застосовуються також пп. 21 - 32 зазначених нормативів.

Молодший медичний персонал

59. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 35, 40 і 43 розділу А цих штатних нормативів.

Для психоневрологічних диспансерів застосовується також пп. 36 - 39 і 41 зазначених нормативів.

 Педагогічний персонал

60. Посади педагогічного персоналу встановлюються відповідно до пп. 51 і 52 розділу А цих штатних нормативів.

Примітки: 1. Посади медичного і педагогічного персоналу психоневрологічних диспансерних відділень (кабінетів) у складі психіатричних лікарень установлюються за штатними нормативами цих відділень (кабінетів).

2. Чергування лікарів у вечірній і нічний час організовується у лікарнях і психоневрологічних диспансерах на 200 і більше ліжок штатними лікарями в межах їх робочого часу за обліковий період.

У великих лікарнях чергування лікарів можуть організовуватися на кожні 500 ліжок.

У лікарнях і диспансерах до 200 ліжок для надання долікарняної допомоги у вечірній і нічний час установлюється до 4 посад фельдшерів замість відповідного числа посад палатних медичних сестер.

3. У разі обслуговування психіатричної лікарні міжлікарняною аптекою пп. 45 - 51 цих штатних нормативів не застосовуються. У цьому випадку в лікарнях на 300 і більше ліжок установлюється лише одна посада провізора-технолога або фармацевта.

4. Округлення при розрахунку числа посад здійснюється у порядку, наведеному в примітках для обласних лікарень.

5. Для проведення хворим висококваліфікованих консультацій дозволяється залучати спеціалістів з інших закладів, оплата яких передбачається у кошторисах лікарень.

6. Посилення окремих структурних підрозділів або введення посад, не передбачених цими нормативами, може, при потребі, здійснюватись у межах та за рахунок установлених нормативами посад. При цьому посади психологів на лікарські посади замінюватись не можуть.

Не дозволяється введення посад таких найменувань, які не передбачені штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів.

7. Показники середньої тривалості перебування хворого на ліжку, які застосовуються для розрахунку числа посад медичного персоналу, розраховуються за формулою: 

  

Д
П = ---------------------,
Ч1 + Ч2 - Ч3 

  

  


де Д - число проведених усіма хворими ліжко-днів в обліковому періоді у відділенні (палаті);

Ч1 - число хворих, які перебувають на обліку на початок звітного року у відділенні (палаті);

Ч2 - число хворих, які поступили у відділення (палату) протягом звітного року;

Ч3 - число хворих, які поступили за звітний рік з інших психіатричних підрозділів (закладів).

В. Штатні нормативи медичного персоналу психіатричних відділень для хворих зі сполученою важкою соматичною і психіатричною патологією (сомато-психіатричні відділення)

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів-психіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

2. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

3. Посади лікарів окремих спеціальностей (лікарів-травматологів-ортопедів, лікарів-хірургів, лікарів-невропатологів та ін.) встановлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 40 ліжок.

4. Посади чергових лікарів-психіатрів установлюються у відділеннях на 60 і більше ліжок для забезпечення чергувань у час, не забезпечений лікарями, за п. 1.

5. Посада завідуючого відділенням установлюється у відділеннях на 50 і більше ліжок. У відділеннях до 50 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря.

II. Середній медичний персонал

6. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 ліжок.

7. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться з розрахунку 1 - 2 посади на відділення.

8. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

9. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

10. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

III. Молодший медичний персонал

11. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 10 ліжок.

12. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

13. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

14. Посади молодших медичних сестер-ванниць встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

15. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер процедурного кабінету.

16. Посади молодших медичних сестер для нагляду за хворими та їх супроводження встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

17. Посади молодших медичних сестер перев'язувальної встановлюються відповідно до посад медичних сестер перев'язувальної.

18. Посада молодшої медичної сестри для забезпечення індивідуальних постів з нагляду за психічно хворими в інших відділеннях лікарні встановлюється з розрахунку 1 цілодобовий пост на відділення.

19. Посада сестри-господині встановлюється в кожному відділенні.

IV. Педагогічний персонал

20. Посада експерта-психолога встановлюється у кожному відділенні.

 

 

Додаток 11
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи патологоанатомічних бюро

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються з розрахунку 1 посада на:

200 розтинів померлих у віці 15 років і старілих;

160 розтинів померлих і мертвонароджених дітей;

4000 досліджень біопсійного і операційного матеріалу;

1.2. Посада завідуючого відділенням установлюється за наявності:

до 6 посад лікарів-патологоанатомів - замість 1 посади лікаря;

від 6 до 10 посад лікарів-патологоанатомів - замість 0,75 посади лікаря;

від 10 до 15 посад лікарів - замість 0,5 посади лікаря;

понад 15 посад лікарів - більше за посади лікарів.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1,5 посади на кожну посаду лікаря-патологоанатома, встановлену згідно з п. 1.1.

2.2. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах посад лаборантів, передбачених у п. 2.1, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 0,7 посади на кожну посаду лікаря-патологоанатома, але не менше 1 посади на відділення (бюро).

3.2. За рішенням органу охорони здоров'я в патологоанатомічних відділеннях у разі потреби прийому померлих протягом доби з інших лікувально-профілактичних закладів можуть додатково встановлюватись посади молодших медичних сестер для забезпечення цієї роботи у вечірній і нічний час, у вихідні і святкові дні.

 

 

Додаток 12
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 р. N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу станцій переливання крові (СПК)

Найменування структурних підрозділів і посад 

Кількість посад у залежності від категорійності СПК 

I категорія 

II категорія 

III категорія 

IV категорія 

Відділ організації і трансфузіологічної допомоги 

Завідуючий відділом, заступник головного лікаря з організаційно-трансфузіологічної допомоги  

Лікар-трансфузіолог 

Лікар-методист 

0,5 

Економіст 

Медичний реєстратор 

Медичний статистик 

Відділ комплектування донорських кадрів 

Завідуючий відділом (лікар-терапевт, лікар-трансфузіолог)  

Лікар-терапевт 

1 - 1,5 

0,5 

0,5 

Старша медична сестра 

Фельдшер з пропаганди донорства 

Медична сестра 

0,5 

0,5 

Медичний реєстратор 

1,5 - 2 

1 - 1,5 

Молодша медична сестра 

Молодша медична сестра-буфетниця 

Оператор ЕОМ 

Група імунізації донорів 

Лікар-терапевт 

0,5 - 1 

0,5 

Медична сестра 

0,5 - 1 

0,5 

Медичний реєстратор 

0,5 - 1 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

(Штати єдиного донорського центру, передбачені текстом приміток)
Клінічна лабораторія 

Завідуючий відділом (лікар-лаборант) 

Група попереднього обстеження крові донорів 

Лікар-лаборант 

1,5 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

1,5 

Молодша медична сестра 

1,5 

Група біохімічного обстеження донорів 

Лікар-лаборант 

0,5 - 1 

0,5 

  

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

1 - 1,5 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

0,5 

Група апробації і паспортизації донорської крові 

Лікар-лаборант 

0,5 - 1 

0,5 

Медична сестра 

1,5 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

1 - 1,5 

Молодша медична сестра 

1 - 1,5 

Відділ заготівлі крові та її компонентів 

Завідуючий відділом (лікар-терапевт, лікар-трансфузіолог) 

Старша медична сестра 

Сестра-господиня 

Група консервації крові в стаціонарних умовах
(з розрахунку заготівлі 2000 літрів цільної крові на рік) 

Лікар-трансфузіолог 

  

Операційна медична сестра 

  

Медичний реєстратор 

  

Молодша медична сестра-джгутист 

  

Група плазм/цит/аферезу 

Посади 

З розрахунку заготівлі 1000 л плазми на рік 

На кожні 500 літрів понад 1000 

Лікар-трансфузіолог, лікар-терапевт 

0,5 

Операційна медична сестра 

Лаборант 

0,5 

Медичний реєстратор 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

Технік 

0,25 


 

Найменування структурних підрозділів і посад 

Кількість посад у залежності від категорійності СПК 

I
категорія 

II
категорія 

III
категорія 

IV
категорія 

Група первинного фракціонування крові 

Лікар-трансфузіолог 

1,5 

1 - 1,5 

0,5 

Операційна медична сестра 

1,5 

Медичний реєстратор 

1,5 

1 - 1,5 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

0,5 

Технік 

0,5 

Група (відділення) довгострокового зберігання клітин крові 

Лікар-трансфузіолог 

  

  

  

Операційна медична сестра 

  

  

  

Молодша медична сестра 

  

  

  

Технік 

  

  

  

Виїзна бригада (забезпечує не менше 3000 л консервованої крові на рік) 

Керівник бригади, лікар-трансфузіолог (на правах завідуючого відділенням) 

  

  

  

Лікар-трансфузіолог 

  

  

  

Лікар-терапевт 

  

  

  

Старша операційна медична сестра 

  

  

  

Операційна медична сестра 

  

  

  

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

  

  

  

Медичний реєстратор 

  

  

  

Молодша медична сестра 

  

  

  

Група підготовки матеріалів та розчинів 

Мийна 

Молодша медична сестра 

4 - 5 

3 - 4 

2 - 3 

1 - 2 

Монтажна 

Медична сестра 

Молодша медична сестра 

Розчинна 

Лікар-лаборант, провізор 

Лаборант, медична сестра 

0,5 

0,5 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

0,5 

Дистиляційна 

Медична сестра, лаборант 

1 - 2 

1 - 1,5 

0,5 - 1 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

0,5 

Автоклавна 

Медична сестра, лаборант 

1,5 - 2 

1 - 1,5 

Молодша медична сестра 

0,5 - 1 

0,5 

Експедиція (може вводитися в структуру відділу організації трансфузіологічної допомоги) 

Завідуючий (лікар-терапевт, лікар-трансфузіолог) 

0,5 - 1 

0,5 

Старша медична сестра 

Медична сестра 

3 - 4 

Молодша медична сестра 

1,5 

1,5 

1 - 1,5 

Медичний реєстратор 

Імунологічне відділення 

Завідуючий відділенням 

Старший лаборант 

Група виробництва імунологічних стандартів 

Лікар-лаборант 

1,5 

1,5 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

Молодша медична сестра 

Група типування, підбору сумісної крові та консультацій 

Лікар-лаборант 

0,5 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

1,5 

1,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

Група апробації та паспортизації крові донорів 

Лікар-лаборант 

0,5 

0,5 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

0,5 

0,5 

Молодша медична сестра 

1,5 

1,5 

Медичний реєстратор 

Лабораторія імунологічного типування 

Завідуючий лабораторією (лікар-лаборант) 

Лікар-лаборант 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

1,5 

0,5 

0,5 

Молодша медична сестра 

Бактеріологічна лабораторія 

Завідуючий лабораторією (лікар-бактеріолог, лікар-лаборант) 

Лікар-лаборант 

0,5 

  

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

Молодша медична сестра 

Відділ технічного контролю 

Завідуючий відділом (лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог) 

Лікар-лаборант 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

0,5 

Молодша медична сестра 

0,5 

0,5 

0,5 

Віварій 

Завідуючий віварієм (лікар-ветеринар) 

Лікар-ветеринар, зоотехнік 

Молодша медична сестра 

0,5 

0,5 

Підсобний робітник з обслуговування тварин 

0,5 


Відділ лабораторної діагностики та профілактики СНІДу та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом
(гепатит B, C, сифіліс та інші)

Завідуючий відділом (лікар-трансфузіолог, лікар-лаборант) - 1  

  

Посади 

Штатні нормативи медичного персоналу груп діагностичного обстеження крові донорів на 

  

СНІД 

гепатит А 

сифіліс 

Лікар-лаборант 

0,5 

Фельдшер-лаборант 

Молодша медична сестра 


Примітки:

1. Зазначена кількість посад кожної діагностичної групи окремо забезпечує дослідження до 160 - 200 зразків сироватки крові за одну робочу зміну.

2. У разі збільшення обсягу аналізів на кожні 200 аналізів додатково встановлюється 0,5 посади лікаря-лаборанта, 1 посада фельдшера-лаборанта та 0,5 посади молодшої медичної сестри.

Розподіл посад за структурними підрозділами відділу виробництва препаратів крові

  

Кількість посад у залежності від обсягу переробленої плазми на рік 

2500 -
5000 л 

5001 -
10000 л 

10001 -
15000 л 

на кожні
5000 понад
15000 л 

Заступник головного лікаря з виробництва 

  

  

  

Завідуючий відділом (лікар-лаборант) 

Головний технолог 

Старший технолог 

Сестра-господиня 

Відділення підготовки виробництва 

Дільниця дистиляції води та приготування стерильних розчинів 

Технік, медична сестра (сумарно) 

1 - 2 

1,5 - 2 

0,5 

Лаборант 

0,25 

Мийник посуду, молодша медична сестра 

0,5 - 1 

0,25 

Дільниця стерильних матеріалів та розчинів 

Технік, лаборант 

1 - 2 

0,25 

Медична сестра 

0,25 

Підсобний робітник 

Дільниця спецобробки склотари 

Технік 

0,5 

Медична сестра 

1,5 

0,25 

Молодша медична сестра 

1 - 2 

1 - 2 

1,5 - 2 

0,25 

Підсобний робітник 

Дільниця знезаражування продуктів та відходів виробництва 

Медична сестра (лаборант) 

1,5 

0,25 

Молодша медична сестра 

1,5 

0,25 

Відділення виробництва препаратів 

Дільниця комплектування сировини 

Змінний майстер, лікар-лаборант 

Приймальник сировини та напівфабрикатів (лаборант, медична сестра) 

1,5 

1,5 

0,25 

Медичний реєстратор 

0,25 

Технік 

0,25 

Молодша медична сестра 

1,5 

0,25 

Підсобний робітник 

0,25 

Дільниця фракціонування білків плазми 

Старший інженер (провідний спеціаліст) 

Змінний інженер-технолог, лікар-лаборант 

0,25 

Технік осадження 

0,25 

Технік 

0,5 

Молодша медична сестра 

1 - 2 

0,25 

Підсобний робітник 

0,25 

Дільниця препаратів системи згортання 

Лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог 

1,5 

0,25 

Медична сестра, лаборант 

0,5 

Молодша медична сестра 

1 - 1,5 

0,25 

Дільниця стерилізувальної фільтрації та розливу 

Завідуючий відділом (лікар-лаборант, провізор, інженер-технолог) 

Лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог 

0,5 

Технік з приготування стерильних розчинів  

0,5 

Розливальник стерильних розчинів (лаборант, медична сестра, технік) 

0,5 

Молодша медична сестра 

1 - 2 

2 - 3 

0,25 

Підсобний робітник 

Дільниця виробничого контролю 

Лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог 

0,25 

Лаборант 

0,25 

Молодша медична сестра 

0,25 

Дільниця етикетування та упакування 

Змінний майстер, лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог 

0,25 

Укладальник-пакувальник, лаборант, медична сестра (сумарно) 

0,25 

Молодша медична сестра 

Підсобний робітник 

Дільниця ультрафільтрації 

Лікар-лаборант 

1,5 

0,5 

Технік 

0,5 

Відділення висушування біопродуктів 

Завідуючий відділенням (інженер) 

Інженер 

Інженер з організації експлуатації та ремонту 

Технік сушки, технік 

Лаборант, медична сестра 

1,5 

2,5 

2,5 

0,5 

Укладальник-пакувальник, лаборант, медична сестра 

1,5 

0,25 

Мийник, молодша медична сестра 

0,5 

Дільниця з ремонту
(організовується при переробці не менше 2500 л плазми на рік) 

Інженер (механік) 

Інженер з вентиляції 

Інженер з організації експлуатації та ремонту 

Інженер-електронник 

Інженер-енергетик  

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції 

Слюсар-сантехнік 

Слюсар (механік) 

  

Слюсар з ремонту технологічного обладнання 

0,25 

Слюсар з КВП і А 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

Склодув 

Токар 

Бляхар 

Машиніст компресорних установок  

при 4 змінній роботі 

Слюсар з ремонту агрегатів 

Дільниця переробки еритроцитів
(організовується при переробці 4000 л еритроцитів на рік) 

Завідуючий відділом (інженер-технолог, лікар-лаборант) 

Технік осадження (лаборант) 

Технік центрифугування (технік, медична сестра) 

Технік фільтрації (медична сестра, лаборант) 

Молодша медична сестра 

Віварій 

Лікар-ветеринар (зоотехнік, ветфельшер) 

Робітник віварію 

3 - 4 

Штатні посади виділяються додатково до штату віварію СПК 

Відділ контролю якості 

Бактеріологічна лабораторія 

Лікар-лаборант 

0,25 

Додатково до штату баклабораторії СПК вводяться штатні посади з розрахунку переробки 5000 л донорської плазми на рік методом фракціонування 

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

1,25 

Медична сестра 

0,5 

Молодша медична сестра 

Відділ технічного контролю 

Завідуючий відділом (лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог) 

  

Лікар-лаборант, лікар-трансфузіолог 

  

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

  

Медична сестра 

  

Молодша медична сестра 

  

0,5 


III. Примітки

1. Штати групи консервування компонентів крові в стаціонарних умовах, групи плазмоцитаферезу та кількість виїзних бригад збільшуються пропорційно до встановлених обсягів.

На станціях з планом заготівлі крові до 4000 л виїзна бригада формується в межах штату станції.

2. На станціях переливання крові вищої категорії вводяться додатково:

на кожні заплановані 500 літрів плазми понад 2000 л, заготовленої методом плазмафорезу, посади: лікаря - 2, середнього медичного персоналу - 6 (лаборант, фельдшер-лаборант, медична сестра, операційна сестра, фармацевт, медичний реєстратор), молодшої медичної сестри - 2;

з розрахунку повної підготовки 25 імунних (ізоімунних) донорів на день посади: лікаря-лаборанта - 1, лаборанта, фельдшера-лаборанта - 1, медреєстратора - 1.

3. Штати єдиного донорського центру встановлюються в одній із СПК міста, району, де є декілька закладів служби крові (ВПК або СПК) у межах штату станції з розрахунку на 25000 облікових карток донора, що обробляються: фельдшер (медсестра) - 1, медичний реєстратор - 2.

4. У групі довгострокового зберігання клітин крові основні посади встановлюються з розрахунку не менше 500 доз зберігання клітин крові та видачі їх протягом року в лікувальні заклади. Додатково вводяться з розрахунку на кожні 500 доз зберігання клітин крові посади: лікаря - 0,5, операційної медичної сестри - 1, молодшої медичної сестри - 0,5, апаратника холодильних машин - 0,5. При зберіганні 2000 доз клітин крові та видачі їх протягом року в лікувальні заклади додатково вводяться з розрахунку на кожні 500 доз посади: лікаря - 0,5, операційної сестри - 1, молодшої медичної сестри - 0,5, апаратника холодильних машин - 0,5.

При зберіганні 2000 доз клітин крові, включаючи клітини кісткового мозку, та видачі їх протягом року в лікувальні заклади, додатково вводиться посада інженера, а один з лікарів призначається завідуючим відділенням.

За наявності в СПК відділення довгострокового зберігання клітин крові в групу підготовки матеріалів вводяться додатково посади: фармацевта - 1, лаборанта - 1.

5. У відділення з виробництва імунологічних стандартів СПК, які виготовляють сироватки анти-АВО понад 115 літрів та сироватки антирезус понад 25 літрів (тобто понад 140 літрів стандартних сироваток сумарно), з розрахунку на кожні 50 літрів стандартних сироваток додатково вводяться посади (сумарно): лікаря-лаборанта - 0,5, лаборанта (фельдшера-лаборанта) - 1, молодшої медичної сестри - 0,5. План випуску стандартних сироваток антирезус складається з: сироватки анти-(Д) - 70 %, анти-(ДС) та анти-(ДСЕ) - 30 %. Обсяг випуску сироваток подається стосовно до методу конглютинації з використанням желатину.

6. Для типування донорів за системою НІА та приготування відповідних стандартів в організованих лабораторіях штати встановлюються з розрахунку заготівлі на СПК на кожні 5000 - 10000 літрів донорської крові на рік: завідуючий лабораторією (лікар-лаборант) - 1, лікарі-лаборанти - 2, лаборанти - 2, медичний реєстратор - 1, молодша медична сестра - 1.

7. У бактеріологічній лабораторії на СПК вищої категорії вводиться додатково з розрахунку на кожні 5000 літрів крові: лікар-лаборант - 1, лаборант (фельдшер-лаборант) - 2, молодша медична сестра - 1.

8. У відділ технічного контролю на СПК вищої категорії вводяться додатково посади з розрахунку на 1000 літрів на рік: лікаря-лаборанта - 0,5, лаборанта (фельдшера-лаборанта) - 1, молодшої медичної сестри - 1; на кожні 1000 літрів понад 10000 літрів крові на рік додатково вводяться посади: лікаря-лаборанта - 1,5, молодшої медичної сестри - 1,5.

9. Для забезпечення цілодобової консультативної трансфузіологічної допомоги на СПК, які не мають центру організації трансфузіологічної допомоги, чергування у вечірній, нічний час, у вихідні та святкові дні здійснюється лікарським та медичним персоналом у межах штатної чисельності.

10. На СПК вищої категорії у штат віварію додатково вводяться посади з розрахунку на кожні 5000 літрів крові: молодшої медичної сестри - 0,5, підсобного робітника з обслуговування тварин - 1.

11. Завідуючі лабораторіями виконують виробниче навантаження лікаря-лаборанта:

повністю - за наявності в штаті підрозділу до 5 співробітників;

в обсязі до 50% - за наявності в штаті підрозділу понад 5 співробітників;

Завідуючі іншими відділеннями виконують роботу лікаря в обсязі до 50 %.

12. Старші медичні сестри підрозділів СПК IV категорії виконують роботу в обсязі до 50 % медичних сестер.

13. Штати СПК IV категорії, які заготовляють та переробляють менше 2000 літрів крові на рік, скорочуються на 50 %.

14. У штат лабораторії державного контролю якості препаратів крові, кровозамінників та консервувальних розчинів при науково-дослідному інституті гематології і переливання крові вводиться з розрахунку проведення контролю 600 серій за рік. Посади: зав. лабораторією (лікар-лаборант, біолог) - 1, лікар-лаборант (сумарно) - 2, молодша медична сестра - 1,5.

 

 

Додаток 13
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь міських лікарень швидкої медичної допомоги

Посади медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь міських лікарень швидкої медичної допомоги встановлюються органом охорони здоров'я за штатними нормативами міських лікарень і станцій швидкої медичної допомоги (додатки 2, 31).

 

 

Додаток 14
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь лікарень відновного лікування

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

1. Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками порушення мозкового кровообігу 

лікар-невропатолог 

30 

2. Неврологічне для відновного лікування хворих із захворюваннями периферійної нервової системи 

лікар-невропатолог 

40 

3. Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками травм і хірургічних втручань на головному мозку 

лікар-невропатолог
лікар-нейрохірург 

35
120 

4. Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку 

лікар-невропатолог
лікар-нейрохірург
лікар-уролог 

25
120
150 

5. Ортопедичне для відновного лікування хворих із захворюваннями хребта без порушення функцій спинного мозку 

лікар-ортопед-травматолог 

40 

6. Ортопедичне для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату 

лікар-ортопед-травматолог 

40 


При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента виключається 0,25 посади лікаря.

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачених п. 1) встановлюються з розрахунку 1 посада:

2.1. Лікаря-акушер-гінеколога - на 1200 ліжок.

2.2. Лікаря-дерматовенеролога - на 850 ліжок (за наявності басейну).

2.3. Лікаря-офтальмолога - на 1200 ліжок.

2.4. Лікаря-отоларинголога - на 1200 ліжок.

2.5. Лікаря-психіатра - на 600 ліжок.

2.6. Лікаря-терапевта - на 600 ліжок.

3. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

У штат закладів охорони здоров'я можуть вводитися посади зубних лікарів замість посад лікарів-стоматологів.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 800 ліжок.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

6. Посади лікарів-фізіотерапевтів (у тому числі для роботи з голкорефлексотерапії) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

7. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

8. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.

9. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальне число ліжок, при якому вводиться посада завідуючого - лікаря відповідної спеціальності 

Примітка 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками порушень мозкового кровообігу 

60 

  

Неврологічне для відновного лікування хворих із захворюваннями периферійної нервової системи 

60 

  

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками травм і хірургічних втручань на головному мозку 

60 

  

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку 

40 

У відділенні з кількістю ліжок до 60 посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

Ортопедичне для відновного лікування хворих із захворюваннями хребта без порушення функцій спинного мозку 

60 

  

Ортопедичне для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату 

60 

  


10. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським і фізіотерапевтичним відділеннями встановлюється у випадках, коли в лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих вводиться замість однієї посади лікаря.

11. Посада завідуючого відділенням з лікувальної фізкультури встановлюється у лікарні, якій встановлено не менше 20 посад лікарів та інструкторів з лікувальної фізкультури, замість однієї посади лікаря.

12. Посада завідуючого кабінетом медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється за наявності в стаціонарі не менше 800 ліжок.

13. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється у лікарні на 500 і більше ліжок.

У лікарнях від 300 до 500 ліжок ця посада може вводитись замість посади завідуючого відділенням.

Середній медичний персонал

14. Посади медичних сестер (палатних) при 2-ступеневій системі обслуговування встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками порушень мозкового кровообігу 

20 

Неврологічне для відновного лікування хворих із захворюваннями периферійної нервової системи 

25 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками травм і хірургічних втручань на головному мозку 

15 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку 

15 

Ортопедичне для відновного лікування хворих із захворюваннями хребта без порушення функцій спинного мозку 

25 

Ортопедичне для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату 

25 


15. Посада медичної сестри з дієтичного харчування встановлюється у лікарні на 250 і більше ліжок.

16. Посада медичної сестри з прийому хворих установлюється в лікарні на 150 і більше ліжок.

17. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками порушень мозкового кровообігу 

50 

Неврологічне для відновного лікування хворих із захворюваннями периферійної нервової системи 

50 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками травм і хірургічних втручань на головному мозку 

60 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку 

30 

Ортопедичне для відновного лікування хворих із захворюваннями хребта без порушення функцій спинного мозку 

50 

Ортопедичне для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату 

60 


18. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

19. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах нормативу посад лаборантів, передбаченого п. 18, у співвідношенні з лаборантами 2:1. У лікарнях, яким встановлено 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, у вказаному порядку відповідно може вводитися 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

20. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, уведених відповідно до пункту 5.

21. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

22. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету) в залежності від обсягу роботи і затверджених норм часу надання масажних процедур.

23. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються в залежності від обсягу роботи і затверджених норм часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.

24. Посади медичних сестер з функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики.

25. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

26. Посади медичних реєстраторів установлюються:

26.1. У довідковому бюро - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

26.2. У медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

27. Посади дезінфекторів установлюються для обслуговування дезустановок, що функціонують, з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

28. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

29. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, що введені відповідно до п. 9.

30. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) вводиться у лікарні, якій встановлено не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу замість однієї з них.

31. Посада завідуючого кабінетом медичної статистики - фельдшера встановлюється у лікарні з числом ліжок до 800 замість посади медичного статистика. 

32. Посада головної медичної сестри встановлюється у лікарнях, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників закладів охорони здоров'я; в закладах, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, встановлюється посада старшої медичної сестри лікарні.

Молодший медичний персонал

33. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками порушень мозкового кровообігу 

30 

Неврологічне для відновного лікування хворих із захворюваннями периферійної нервової системи 

30 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками травм і хірургічних втручань на головному мозку 

30 

Неврологічне для відновного лікування хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку 

25 

Ортопедичне для відновного лікування хворих із захворюваннями хребта без порушення функцій спинного мозку 

30 

Ортопедичне для відновного лікування хворих з наслідками травм і захворювань опорно-рухового апарату 

30 


34. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

35. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

36. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок. У неврологічному відділенні для хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку вводяться 2 вказані посади.

37. Посада молодшої медичної сестри з прийому хворих установлюється у лікарні на 150 і більше ліжок.

38. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер вказаного кабінету.

39. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів, але не більше 1 посади.

40. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

41. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, що встановлені лікарні відповідно до п. 5.

42. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, яка надає вказані процедури. 

43. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів вказаного кабінету.

44. Посада молодшої медичної сестри басейну встановлюється за наявності басейну.

45. Посади молодших медичних сестер для транспортування і супроводження хворих у лікувально-діагностичні відділення (кабінети) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково:

45.1. У неврологічному відділенні для хворих з наслідками захворювань і травм спинного мозку - 2 посади.

45.2. У неврологічному відділенні для хворих з наслідками порушення мозкового кровообігу - 1 посада.

46. Посади сестер-господинь встановлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, що введені відповідно до п. 9.

У відділеннях фізіотерапевтичному і лікувальної фізкультури вказана посада може встановлюватись замість посади молодшої медичної сестри відділення.

Педагогічний персонал

47. Посади логопедів установлюються в залежності від обсягу роботи. 

Медичний і педагогічний персонал відділень (кабінетів) відновного лікування хворих в амбулаторних умовах

48. Посади медичного і педагогічного персоналу відділень (кабінетів) відновного лікування хворих в амбулаторних умовах установлюються у порядку і за штатними нормативами вказаних відділень (кабінетів).

Персонал аптек
(уводиться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)

49. Посада завідуючого-провізора встановлюється у лікарні на 100 і більше ліжок.

50. Посада заступника завідуючого-провізора встановлюється у лікарні на 600 і більше ліжок.

51. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.

52. Посади провізорів-аналітиків установлюються за наявності:

52.1. Від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади.

52.2. Від 500 до 1000 ліжок - 1 посада.

52.3. Понад 1000 ліжок - 1 посада на 1000 ліжок і додатково по 1 посаді на кожні 500 ліжок понад 1000.

53. Посади фасувальниць установлюються за наявності:

53.1. 300 - 900 ліжок - з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково по 1 посаді на кожні 400 ліжок понад 900.

54. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються в залежності від числа посад провізорів-технологів і фармацевтів за наявності:

54.1. Від 100 до 1000 ліжок - з розрахунку 40 % від числа вказаних посад.

54.2. Понад 1000 ліжок - з розрахунку 30 % від числа вказаних посад.

Персонал кухонь

55. Посади службовців і професії робочих кухонь установлюються за штатними нормативами працівників вказаних підрозділів.

Примітки:

1. Посади психологів установлюються в залежності від обсягу роботи.

2. Лікарське обслуговування хворих у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні в стаціонарах лікарень забезпечується лікарями, посади яких передбачені штатними нормативами, у межах їх робочого часу за обліковий період.

У великих лікарнях, крім чергування лікаря в лікарні в цілому, може організовуватись чергування в групі відділень за наявності в групі не менше 400 ліжок.

3. Установлення посад медичного і фармацевтичного персоналу понад штатні нормативи не допускається.

4. Порядок установлення штатів централізованих стерилізаційних, введення працівників аптек при обслуговуванні лікарні госпрозрахунковою аптекою, округлення при розрахунку числа посад, посилення структурних підрозділів, введення окремих посад, проведення консультацій та призначення штатних нормативів такі ж, як в обласних лікарнях (додаток 1).

5. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

 

Додаток 15
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172 


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь лікарень на водному транспорті та лікарень на залізничному транспорті

А. Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь центральних басейнових і басейнових лікарень на водному транспорті

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів відділень (палат) установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посади лікаря 

Кількість ліжок 

Акушерське 

лікар-акушер-гінеколог 

15 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог 

25 

Гінекологічне 

лікар-акушер-гінеколог 

25 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст 

25 

Інфекційне-боксоване 

лікар-інфекціоніст 

20 

Шкірно-венерологічне 

лікар-дерматовенеролог 

30 

Неврологічне 

лікар-невропатолог 

25 

Нейротравматологічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Опікове 

лікар-комбустіолог 

15 

Ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог 

25 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог 

25 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог 

25 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

25 

Терапевтичне 

лікар-терапевт 

20 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

25 

Туберкульозне легеневе 

лікар-фтизіатр 

30 

Урологічне 

лікар-уролог 

20 

Хірургічне 

лікар-хірург 

20 

Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень обласних лікарень 

Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень (палат) дитячих міських лікарень 

Відділення (палати) всіх найменувань для госпіталізації хворих, що проживають у населеному пункті (в порту), де розташована лікарня 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських (у містах з населенням понад 25 тисяч чоловік) і спеціалізованих лікарень 


1.2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1.1.) установлюються в нейротравматологічному відділенні з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів і лікарів-психіатрів (сумарно) - на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади. 

При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

1.3. Посади лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів та лікарів-акушерів-гінекологів для надання екстреної хірургічної, травматологічної та гінекологічної допомоги встановлюються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням у залежності від обсягу цієї роботи понад посади лікарів, що встановлені у відповідних відділеннях.

1.4. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

1.5. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

1.6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного устаткування та апаратури з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

1.7. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада на рентгенологічний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

1.8. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

1.9. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і, крім того, 0,5 посади на кожне нейротравматологічне відділення на 60 і більше ліжок.

1.10. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

1.11. Посади лікарів-дієтологів встановлюються:

1.11.1. У лікарні до 500 ліжок - 0,5 посади,

1.11.2. У лікарні на 500 та більше ліжок - 1 посада.

1.12. Посади лікарів приймального відділення встановлюються у лікарні від 500 ліжок при наданні цілодобової медичної допомоги - 1 цілодобовий пост (включаючи посаду завідуючого приймальним відділенням).

1.13. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальна кількість ліжок, при якій встановлюється посада завідуючого - лікаря відповідної спеціальності 

Примітка 

1.13.1. Акушерське обсерваційне, патології вагітності 

25 

два відділення зі встановленням посад завідуючих організовуються за наявності не менше 90 ліжок відповідного профілю. Вводяться замість 0,5 посади лікаря. 

1.13.2. Акушерське фізіологічне 

45 

у відділенні до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються за наявності не менше 120 ліжок 

1.13.3. Стоматологічне, урологічне 

30 

у відділеннях до 60 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організуються за наявності не менше 90 ліжок відповідного профілю 

1.13.4. Гастроентерологічне, гінекологічне, інфекційне, неврологічне, нейротравматологічне, опікове, отоларингологічне, офтальмологічне 

40 

у відділенні до 60 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовується за наявності 90 і більше ліжок відповідного профілю 

1.13.5. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе  

50 

у відділенні до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,75 посади лікаря, на 80 і більше ліжок - замість 0,25 посади лікаря 

1.13.6. Ортопедичне, терапевтичне, травматологічне, травматолого-ортопедичне, хірургічне 

60 

  

1.13.7. Відділення інших найменувань 

у порядку і за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень обласних (республіканських (АР Крим) лікарень 

1.13.8. Дитячі відділення всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відділень дитячих міських лікарень 

1.13.9. Відділення всіх найменувань 

якщо посади завідуючих відділеннями не можуть бути введені в порядку, передбаченому пунктами 1.13.1 - 1.13.8, або за штатними нормативами поліклінік, які входять до складу лікарень, то вони вводяться у лікарні, якій встановлено не менше 5 посад лікарів відповідних спеціальностей 


1.14. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарні на 250 і більше ліжок.

1.15. Посада завідуючого лабораторією, рентгенологічним, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюється у випадках, коли лікарні встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з указаних посад завідуючих вводиться замість однієї посади лікаря.

1.16. Посада завідуючого кабінетом обліку та медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється в лікарні з кількістю ліжок не менше 250.

У штаті лікарні з меншим числом ліжок вказана посада вводиться у випадку, коли в поліклініці лікарні встановлено не менше 30 посад лікарів амбулаторного прийому.

1.17. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.

1.18. Посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка має понад 100 акушерських та гінекологічних ліжок, замість однієї посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.

1.19. Посада заступника головного лікаря з організаційно-методичної роботи встановлюється в кожній центральній басейновій лікарні.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень 

Кількість ліжок 

при 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

при 2-ступеневій системі обслуговування хворих 

2.1.1. Інфекційне, неврологічне, ортопедичне, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, урологічне  

25 

20 

2.1.2. Інфекційне боксоване 

10 

2.1.3. Гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

30 

2.1.4. Гінекологічне 

35 

2.1.5. Нейротравматологічне, опікове  

20 

15 

2.1.6. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

45 

35 

2.1.7. Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень обласних (республіканських (АР Крим) лікарень 

2.1.8. Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


2.2. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими вводяться додатково:

2.2.1. При 3-ступеневій системі обслуговування хворих 0,5 - 1 посада на відділення понад 50 ліжок.

2.2.2. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих:

у відділеннях до 60 ліжок - 0,5 - 1 посада;

у відділеннях на 60 і більше ліжок - 1 - 2 посади на відділення. 

2.2.3. В опікових відділеннях 1 - 2 посади на відділення. 

2.2.4. У туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

У лікарнях, які мають відділення (палати) анестезіології та інтенсивної терапії, нормативи, передбачені підпунктами 2.2.1 та 2.2.2, не застосовуються.

2.3. Посади акушерок в акушерських відділеннях (палатах) установлюються за штатними нормативами акушерських відділень (палат) міських лікарень у містах з населенням понад 25 тисяч жителів.

2.4. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок хірургічного циклу.

2.5. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної хірургічної та гінекологічної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів, згідно з п. 1.3.

2.6. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного циклу.

В опікових відділеннях вказані посади вводяться з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.

2.7. Посади медичних сестер з дієтичного харчування встановлюються з розрахунку 1 посада на 230 ліжок.

2.8. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються:

2.8.1. У лікарні на 150 - 250 ліжок - 1 посада.

2.8.2. У лікарні від 250 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост.

2.8.3. У лікарні понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково 1 посада на кожні 100 ліжок (понад 600).

2.9. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

2.9.1. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

2.9.2. Незалежно від системи обслуговування хворих:

в опіковому відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

у туберкульозному легеневому відділенні до 80 ліжок - 1 посада, на 80 і більше ліжок - 1,5 посади.

2.10. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

При наданні лікарнею екстреної хірургічної та гінекологічної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів і лікарів акушерів-гінекологів додаткові посади лаборантів вводяться в кількості, яка забезпечує перебування лаборанта у вечірній та нічний час.

2.11. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів, які передбачені пунктом 2.10 у співвідношенні з лаборантами 2:1.

2.12. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені пунктом 1.6, і додатково - 1 посада за наявності травматологічного (травматолого-ортопедичного) відділення.

При введенні посади лікаря для надання екстреної хірургічної та травматологічної допомоги згідно з п. 1.3 встановлюється 1 посада рентгенлаборанта в зміну, яка не забезпечена у вищевказаному порядку.

2.13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

2.14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на 200 ліжок і додатково - 1 посада на кожне неврологічне, нейротравматологічне, ортопедичне, травматологічне, травматологоортопедичне відділення.

2.15. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково - 0,5 посади на кожне неврологічне, ортопедичне, травматологічне, травматологоортопедичне відділення.

2.16. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики, але не менше 1 посади (за наявності обсягу роботи).

2.17. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.

2.18. Посади медичних реєстраторів установлюються:

2.18.1. У довідковому бюро - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок, але не менше 1 посади в лікарні на 200 і більше ліжок.

2.18.2. У медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

2.18.3. У рентгенівському архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

2.19. Посади дезінфекторів установлюються за наявності функціонувальної дезустановки з розрахунку 1 посада у зміну її роботи.

2.20. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

2.21. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно з пунктом 1.13.

2.22. Посади старших акушерок установлюються в акушерських відділеннях замість посад старших медичних сестер, які передбачені пунктом 2.21.

2.23. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у лікарні, якій належить не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних - замість однієї з них.

2.24. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється у лікарні, якій встановлено не менше 4-х посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу - замість однієї з них.

2.25. Посада старшої медичної сестри приймального відділення встановлюється у лікарні на 400 та більше ліжок - замість посади медичної сестри.

2.26. Посада головної медичної сестри встановлюється у лікарнях, зарахованих до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників закладів охорони здоров'я.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) встановлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

3.1.1. Інфекційне, неврологічне, ортопедичне, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, урологічне 

30 

3.1.2. Інфекційне боксоване 

15 

3.1.3. Гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

3.1.4. Гінекологічне 

35 

3.1.5. Нейротравматологічне, опікове 

20 

3.1.6. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

45 

3.1.7. Відділення (палати) інших найменувань 

згідно зі штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень обласних (республіканських (АР Крим) лікарень 

3.1.8. Дитячі відділення (палати) усіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


3.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

3.2.1. Гастроентерологічне, інфекційне, неврологічне, опікове, ортопедичне, отоларингологічне, офтальмологічне, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, хірургічне, урологічне 

35 

3.2.2. Інфекційне боксоване 

15 

3.2.3. Нейротравматологічне 

25 

3.2.4. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

50 

3.2.5. Відділення (палати) інших найменувань 

згідно зі штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень обласних (республіканських (АР Крим) лікарень 

3.2.6. Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

згідно зі штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


3.3. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських відділень (палат) та відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами вказаних відділень у складі міських лікарень у містах з населенням понад 25 тисяч жителів.

3.4. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

3.5. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок (крім опікових).

В опікових відділеннях вводиться 3 посади вказаних молодших медичних сестер.

3.6. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

В опікових відділеннях вводиться не менше 1 вказаної посади.

3.7. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (крім опікових). В опікових відділеннях вводиться 2 вказані посади.

3.8. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються:

3.8.1. На 150 - 300 ліжок - 2 посади.

3.8.2. Від 300 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост.

3.8.3. Понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково 1 цілодобовий пост на кожні 300 ліжок понад 600.

У штаті приймального відділення лікарні на 600 і більше ліжок додатково встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри для приймання речей від хворих, яких приймає лікарня.

3.9. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер вказаного кабінету, але не більше 1 посади на відділення.

3.10. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів, які передбачені пунктом 1.4, але не більше 1 посади.

3.11. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

У штаті лабораторії, де здійснюється середоваріння, додатково встановлюються посади молодших медичних сестер в залежності від обсягу роботи.

3.12. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

3.13. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, яка виконує вказані процедури. 

3.14. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики.

3.15. Посади молодших медичних сестер для перевезення та супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень (кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

3.16. Посади сестер-господинь установлюються:

1 посада за наявності у відділенні не менше 40 ліжок;

1 посада на відділення з числом ліжок менше 40 за умови обслуговування хворих при 2-ступеневій системі.

4. Персонал ендоскопічних відділень (кабінетів), відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, гіпербаричної оксигенації, застосування апарата "штучна нирка", переливання крові, патологоанатомічних, ультразвукової діагностики

4.1. Посади персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів), відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, відділень гіпербаричної оксигенації, застосування апарата "штучна нирка", переливання крові, патологоанатомічних, ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

Штатні нормативи медичного персоналу палат інтенсивної терапії можуть застосовуватися в лікарнях від 200 ліжок за наявності обсягу робіт.

5. Медичний і педагогічний персонал поліклінік

5.1. Посади медичного і педагогічного персоналу поліклінік установлюються за штатними нормативами відповідних поліклінік на водному транспорті.

У штаті центральної басейнової лікарні встановлюється по 1 посаді лікаря-нарколога, медичної сестри наркологічного кабінету і медичної сестри соціальної допомоги вказаного кабінету.

6. Персонал централізованої стерилізаційної

6.1. Посада старшої медичної сестри і посади молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу роботи в межах загальної чисельності посад медичного персоналу, які встановлені лікарні.

7. Персонал для оформлення медичної документації

7.1. Посади медичних реєстраторів (з виконанням друкарських робіт) і посада старшої медичної сестри для роботи з оформлення медичної документації з використанням звукозаписувальної апаратури встановлюються за штатними нормативами, які передбачені для зазначеної мети (додаток 26).

8. Персонал організаційно-методичних відділів

8.1. Посади медичного персоналу організаційно-методичних відділів установлюються в центральних басейнових лікарнях за нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад 

Лікар-методист 

Фельдшер 

Відділення медичної статистики 

Завідуючий відділенням - лікар-статистик 

Медичний статистик 

1 - 2 


Крім того, до штату відділення медичної статистики вводяться посади медичного персоналу, які передбачені пп. 1.16 та 2.20 цього додатка та штатними нормативами поліклініки на водному транспорті з встановленням посади лікаря-статистика замість посади завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики.

У штаті тих лікарень, що забезпечують підводно-технічні водолазні роботи, вводиться 1 посада лікаря-методиста.

9. Персонал аптек

9.1. Посади персоналу аптек вводяться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою, за штатними нормативами аптек портових лікарень (розділ Б).

10. Педагогічний персонал

10.1 Посади вихователів установлюються в дитячих стаціонарах за штатними нормативами дитячих обласних (міських) лікарень.

У штати неврологічних відділень посади логопедів вводяться в залежності від обсягу роботи.

11. Персонал кухонь

Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Б. Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь портових і лінійних лікарень на водному транспорті

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів відділень (палат) установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посади лікаря 

Кількість ліжок 

Акушерське 

лікар-акушер-гінеколог 

15 

Гінекологічне 

лікар-акушер-гінеколог 

30 

Інфекційне 

лікар-інфекціоніст 

30 

Інфекційне боксоване 

лікар-інфекціоніст 

20 

Шкірно-венерологічне 

лікар-дерматовенеролог 

35 

Неврологічне 

лікар-невропатолог 

25 

Нейротравматологічне 

лікар-нейрохірург 

15 

Опікове 

лікар-комбустіолог 

15 

Ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог 

30 

Отоларингологічне 

лікар-отоларинголог 

30 

Офтальмологічне 

лікар-офтальмолог 

30 

Стоматологічне 

лікар-стоматолог-хірург 

30 

Терапевтичне 

лікар-терапевт дільничний (у лікарні, яка не має в своєму складі поліклініки, лікар-терапевт) 

25 

Травматологічне 

лікар-ортопед-травматолог 

30 

Туберкульозне легеневе 

лікар-фтизіатр 

35 

Урологічне 

лікар-уролог 

25 

Хірургічне 

лікар-хірург 

25 

Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами відповідних відділень міських лікарень у містах з населенням понад 25 тисяч жителів 

Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень (палат) дитячих міських лікарень 


1.2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1.1) встановлюються в нейротравматологічних відділеннях з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів, лікарів-отоларингологів і лікарів-психіатрів (сумарно) на 30 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 50 ліжок, але не більше 1 посади.

При розрахунку числа посад лікарів у клінічних лікарнях (відділеннях) їх число скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами систематичної консультативної роботи із розрахункового числа посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

1.3. Посади лікарів-хірургів, лікарів ортопедів-травматологів і лікарів акушерів-гінекологів для надання екстреної хірургічної, травматологічної та гінекологічної допомоги встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

1.4. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

1.5. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 230 ліжок.

1.6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання і апаратури з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

1.7. Посади лікарів-радіологів установлюються за відсутності в складі лікарні радіологічного відділення з розрахунку 1 посада на рентгено-терапевтичний апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

1.8. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і, крім того, по 0,5 посади на кожне нейротравматологічне відділення на 60 і більше ліжок.

1.9. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

1.10. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

1.11. Посади лікарів-дієтологів установлюються за наявності в лікарні:

від 200 до 500 ліжок - 0,5 посади;

понад 500 ліжок - 1 посада.

1.12. Посади лікарів приймального відділення встановлюються у лікарні від 500 ліжок при наданні цілодобової екстреної медичної допомоги - 1 цілодобовий пост (включаючи посаду завідуючого приймальним відділенням).

1.13. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальне число ліжок, при якому встановлюється посада завідуючого - лікаря відповідної спеціальності 

Примітка 

1.13.1. Акушерське обсерваційне, патології вагітності 

25 

два відділення з встановленням посад завідуючих організовуються за наявності не менше 90 ліжок відповідного профілю. Вводяться замість 0,5 посади лікаря 

1.13.2. Акушерське фізіологічне 

45 

у відділенні до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організуються за наявності не менше 120 ліжок 

1.13.3. Стоматологічне, урологічне 

30 

у відділенні до 60 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організуються за наявності не менше 90 ліжок відповідного профілю 

1.13.4. Акушерсько-гінекологічне, гінекологічне, інфекційне, неврологічне, нейротравматологічне, опікове, онкологічне, отоларингологічне, офтальмологічне 

40 

те саме 

1.13.5. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

50 

у відділенні до 80 ліжок посада завідуючого вводиться замість 0,75 посади лікаря, від 80 і більше ліжок - замість 0,25 посади лікаря 

1.13.6. Ортопедичне, терапевтичне, травматологічне, ортопедо-травматологічне, хірургічне 

60 

  

1.13.7. Відділення інших найменувань 

у порядку і за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських лікарень у містах з населенням понад 25 тисяч жителів.  

1.13.8. Дитячі відділення всіх найменувань 

у порядку і за штатними нормативами медичного персоналу відділень дитячих міських лікарень 

1.13.9. Відділення всіх найменувань 

у випадках, коли посади завідуючих відділеннями не можуть бути введені в порядку, передбаченому пп. 1.13.1 - 1.13.8 або за штатними нормативами поліклінік, які входять до складу лікарень, вони вводяться в лікарні, якій установлено не менше 5 посад лікарів однієї спеціальності 


1.14. Посада завідуючого приймальним відділенням установлюється в лікарні на 250 і більше ліжок.

1.15. Посада завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюється за наявності не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад вводиться замість однієї посади лікаря.

1.16. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється за наявності не менше 250 ліжок. У штаті лікарні з меншим числом ліжок вказана посада вводиться за наявності не менше 30 посад лікарів амбулаторного прийому.

1.17. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.

1.18. Посада заступника головного лікаря з акушерсько-гінекологічної допомоги встановлюється в лікарні, яка має більше 100 акушерських і гінекологічних ліжок, замість 1 посади завідуючого акушерським або гінекологічним відділенням.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок 

При 3-ступеневій системі обслуговування хворих 

При 2-ступеневій системі обслуговування хворих 

2.1.1. Інфекційне, неврологічне, ортопедичне, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, урологічне 

30 

25 

2.1.2. Інфекційне боксоване 

10 

2.1.3. Гастроентерологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

30 

2.1.4. Гінекологічне 

35 

2.1.5. Нейротравматологічне, опікове 

20 

15 

2.1.6. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

45 

35 

2.1.7. Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських лікарень у містах з населенням понад 25 тисяч жителів 

2.1.8. Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


2.2. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими вводяться додатково:

2.2.1. При 3-ступеневій системі обслуговування хворих - 0,5 посади на відділення більше 50 ліжок.

2.2.2. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих:

у відділеннях до 60 ліжок - 0,5 посади;

у відділеннях на 60 і більше ліжок - 1 посада.

2.2.3. В опікових відділеннях - з розрахунку 1- 2 посади на відділення.

2.2.4. У туберкульозних відділеннях - з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

У лікарнях, які мають палати анестезіології та інтенсивної терапії, нормативи, передбачені пп. 2.2.1 і 2.2.2, не застосовуються.

2.3. Посади акушерок акушерських відділень (палат) і відділень (палат) для новонароджених установлюються за штатними нормативами зазначених відділень міських лікарень у містах з населенням понад 25 тисяч жителів.

2.4. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок хірургічного циклу.

2.5. Посади операційних медичних сестер для надання екстреної хірургічної та гінекологічної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів, які вводяться відповідно до п. 1.3.

2.6. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну за наявності в лікарні не менше 40 ліжок хірургічного циклу.

В опікових відділеннях вказані посади вводяться з розрахунку 2 посади на перев'язувальну, але не більше 3 посад.

2.7. Посади медичних сестер з дієтичного харчування встановлюються з розрахунку 1 посада на 230 ліжок.

2.8. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності в лікарні:

150 - 250 ліжок - 1 посада;

від 250 до 600 ліжок - 1 цілодобовий пост;

понад 600 ліжок - 1 цілодобовий пост на 600 ліжок і додатково по 1 посаді на кожні 150 ліжок понад 600.

2.9. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

2.9.1. При 2-ступеневій системі обслуговування хворих - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

2.9.2. Незалежно від системи обслуговування хворих:

в опіковому відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

у туберкульозному легеневому відділенні до 80 ліжок - 1 посада, на 80 і більше ліжок - 1,5 посади.

2.10. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

При наданні лікарнею екстреної хірургічної та гінекологічної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів і лікарів акушерів-гінекологів додаткові посади лаборантів уводяться в кількості, яка забезпечує роботу лаборанта у вечірній та нічний час.

2.11. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів, які передбачені п. 2.10, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

У лікарнях, яким встановлено 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, в указаному порядку відповідно можуть вводитися 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

2.12. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, уведених відповідно до п. 1.6, і додатково 1 посада за наявності травматологічного (травматолого-ортопедичного) відділення.

При введенні посад лікарів для надання екстреної хірургічної і травматологічної допомоги згідно п. 1.3 встановлюється 1 посада рентгенлаборанта в зміну, яка не забезпечена у вищевказаному порядку.

2.13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

2.14. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок і додатково 1 посада на кожне неврологічне, нейротравматологічне, ортопедичне, травматологічне, травматолого-ортопедичне відділення.

2.15. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок і додатково 0,5 посади на кожне неврологічне, ортопедичне, травматологічне, травматолого-ортопедичне відділення.

2.16. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики.

2.17. Посади інструкторів з трудової терапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 150 туберкульозних ліжок для дорослих.

2.18. Посади медичних реєстраторів установлюються:

2.18.1. У довідковому бюро - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок, але не менше 1 посади у лікарні на 200 і більше ліжок.

2.18.2. У медичному архіві - з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

2.19. Посади дезінфекторів установлюються за наявності дезустановки, що функціонує, з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

2.20. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

2.21. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться згідно з п. 1.13.

2.22. Посади старших акушерок встановлюються в акушерських відділеннях замість старших медичних сестер, які встановлені згідно з п. 2.21.

2.23. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється при наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної замість однієї з них.

2.24. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється в лікарні, якій визначено не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу замість однієї з них.

2.25. Посада головної медичної сестри встановлюється в лікарнях, зарахованих до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників закладів охорони здоров'я.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

3.1.1. Інфекційне, неврологічне, ортопедичне, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, урологічне 

30 

3.1.2. Інфекційне боксоване 

15 

3.1.3. Отоларингологічне, офтальмологічне, хірургічне 

35 

3.1.4. Гінекологічне 

35 

3.1.5. Нейротравматологічне, опікове 

20 

3.1.6. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

45 

3.1.7. Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. жителів 

3.1.8. Дитячі відділення (палати) всіх найменувань  

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


3.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Кількість ліжок 

3.2.1. Інфекційне, неврологічне, опікове, ортопедичне, отоларингологічне, офтальмологічне, стоматологічне, терапевтичне, травматологічне, урологічне, хірургічне 

35 

3.2.2. Інфекційне боксоване 

15 

3.2.3. Нейротравматологічне 

25 

3.2.4. Шкірно-венерологічне, туберкульозне легеневе 

50 

3.2.5. Відділення (палати) інших найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. жителів 

3.2.6. Дитячі відділення (палати) всіх найменувань 

за штатними нормативами медичного персоналу відповідних відділень дитячих міських лікарень 


3.3. Посади молодших медичних сестер (палатних) акушерських відділень (палат) і відділень для новонароджених установлюються за штатними нормативами вказаних відділень у складі міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. жителів.

3.4. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

3.5. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок (крім опікових).

В опікових відділеннях - 3 посади.

3.6. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

В опікових відділеннях - не менше 1 посади.

3.7. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (крім опікових).

В опікових відділеннях - 2 посади.

3.8. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються в лікарнях:

3.8.1. На 150 - 250 ліжок - 2 посади.

3.8.2. Від 250 до 500 ліжок - 1 цілодобовий пост.

3.8.3. Понад 500 ліжок - 1 цілодобовий пост і додатково 1 цілодобовий пост на кожні 250 ліжок (понад 500).

3.8.4. Понад 500 ліжок - 2 цілодобові пости і додатково 1 цілодобовий пост на кожні 200 ліжок (понад 500).

У лікарнях на 600 і більше ліжок додатково встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри для приймання речей від хворих, яких приймає лікарня.

3.9. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету, але не більше 1 посади на кабінет.

3.10. Посади молодших медичних сестер стоматологічного кабінету встановлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів, які передбачені п. 1.4, але не більше 1 посади.

3.11. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

У штаті лабораторії, де здійснюється середоваріння, встановлюються додатково посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

3.12. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

3.13. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, яка виконує вказані процедури. 

3.14. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів зазначеного кабінету.

3.15. Посади молодших медичних сестер для перевезення і супроводження хворих до лікувально-діагностичних відділень (кабінетів) встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

3.16. Посади сестер-господинь установлюються:

1 посада за наявності у відділенні не менше 40 ліжок;

1 посада на відділення з числом ліжок менше 40 за умови обслуговування хворих за 2-ступеневою системою.

4. Персонал ендоскопічних відділень (кабінетів), відділень (груп) анестезіології, відділень гіпербаричної оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка", переливання крові, патологоанатомічних

4.1. Посади персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів), відділень (груп) анестезіології, відділень гіпербаричної оксигенації, із застосування апарата "штучна нирка", переливання крові, патологоанатомічних установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Штатні нормативи медичного персоналу палат інтенсивної терапії можуть застосовуватися у лікарнях від 300 ліжок за наявності обсягу роботи.

5. Медичний і педагогічний персонал поліклінік

5.1. Посади медичного і педагогічного персоналу поліклінік, які входять до складу лікарень, установлюються за штатними нормативами поліклінік на водному транспорті.

6. Персонал централізованої стерилізаційної

6.1. Посада старшої медичної сестри і посади молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу роботи в межах загальної чисельності посад медичного персоналу, яка встановлена лікарні.

7. Персонал для оформлення медичної документації

7.1. Посади медичних реєстраторів (з виконанням друкарських робіт) і посада старшої медичної сестри для роботи з оформлення медичної документації з використанням звукозаписувальної апаратури встановлюються за штатними нормативами, які передбачені для зазначеної мети.

8. Персонал аптек (вводиться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)

8.1. Посада завідуючого - провізора встановлюється у лікарні на 100 і більше ліжок.

8.2. Посада заступника завідуючого-провізора встановлюється у лікарнях на 600 і більше ліжок.

8.3. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються у лікарнях від 100 ліжок з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

8.4. Посади провізорів-аналітиків установлюються у лікарнях:

8.4.1. На 200 - 500 ліжок - 0,5 посади. 

8.4.2. Понад 500 ліжок - 1 посада.

8.5. Посади фасувальниць установлюються у лікарнях від 300 ліжок з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

8.6. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються з розрахунку 0,4 посади на 1 посаду провізора-технолога або фармацевта.

9. Педагогічний персонал

9.1. Посади вихователів установлюються у дитячих стаціонарах за штатними нормативами дитячих міських і спеціалізованих лікарень (дитячих міських лікарень, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік).

10. Персонал кухонь

10.1. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників зазначених підрозділів.

Примітка.

При визначенні числа посад медичного персоналу за цими нормативами застосовується порядок обслуговування хворих у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні, округлення при розрахунку числа посад, введення окремих посад, проведення консультацій, установлений для обласних лікарень.

Про штати медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу лікарень на залізничному транспорті

Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу лікарень на залізничному транспорті встановлюються в такому порядку:

1. Центральних і дорожних лікарень - за штатними нормативами, передбаченими пп. 1 - 5, 8 - 10а), 11а), 12, 13а), 14а), 15а), 16 - 20, 22 - 27, 29 - 37б), 39 (у частині медичних сестер відділень анестезіології та інтенсивної терапії, ендоскопічних, радіологічних), 40а), 41 - 42б), 43 - 48в), 49 - 54, 57 - 67, 68б) - 73г), 75, 81 - 82а - г), 86 - 88 штатних нормативів для обласних лікарень (додаток 1) та пп. 1 - 5, 7, 9 приміток до них. 

Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики - лікаря-статистика вводиться у лікарні з числом ліжок понад 250.

2. Відділкових, вузлових і лінійних - за штатними нормативами міських лікарень з населенням понад 25 тис. чоловік за винятком нормативів рентгенорадіологічного відділення.

До штату відділкових лікарень може вводитись посада заступника головного лікаря з медичного обслуговування прикріплених контингентів за наявності не менше 300 ліжок в інших лікувально-профілактичних закладах на відділенні залізниці, підвідомчих лікарні.

3. Дитячих лікарень на залізничному транспорті - за штатними нормативами дитячих міських лікарень.

Примітка.

Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 16
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи спеціалізованих диспансерів радіаційного захисту населення

Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку 1 посада лікаря відповідної спеціальності на кількість ліжок:

а) для дорослих:

в ендокринологічному, терапевтичному, неврологічному відділеннях - на 25 ліжок;

у гематологічному відділенні - на 12 ліжок;

б) для дітей:

в ендокринологічному відділенні - на 20 ліжок;

у гематологічному відділенні - на 10 ліжок.

2. Посади лікарів відділень (кабінетів) рентгенологічного (радіодіагностичного), ультразвукової діагностики встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (кабінетів) (додаток 26).

3. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада:

а) у стаціонарі - на 200 ліжок, але не менше 0,5 посади; 

б) у поліклініці - на 15 посад лікарів амбулаторного прийому;

в) додатково з розрахунку 1 посада на 30 і більше гематологічних ліжок.

4. Посади лікарів-фізіотерапевтів та лікарів з функціональної діагностики встановлюються за штатними нормативами обласних лікарень (додаток 1).

5. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню встановлюються з розрахунку:

Найменування лікарських посад 

Кількість посад на кількість постраждалого дорослого населення 

Примітки 

Лікар-терапевт 

1 на 80 тис. чол., але не менше 1 посади 

якщо розрахункове число лікарських посад перевищує 3, то вводиться не більше 3 посад лікарів; 

Лікар-невропатолог 

1 на 120 тис. чол., але не менше 1 посади 

  

Лікар-ендокринолог 

за кількості прикріпленого постраждалого населення понад 200 тис. чоловік при наявності обсягу роботи вводиться додатково 1 посада лікаря 

Лікар-гематолог 

  

Лікар-офтальмолог 

  

Лікар-отоларинголог 

  

Лікар-акушер-гінеколог 

0,5 

  

Лікар-психотерапевт 

0,5 

  

Лікар-уролог, сексопатолог (сумарно) 

  

Лікар-онколог 

0,5 

  

Лікар-пульмонолог 

0,5 

  

Лікар-гастроентеролог 

0,5 

  

Лікар-кардіолог 

0,5 

  

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-хірург (сумарно) 

за кількості прикріпленого постраждалого населення понад 200 тис. чоловік за наявності обсягу роботи вводяться 2 посади лікарів 

Лікар-імунолог, лікар-алерголог (сумарно) 

  


6. Посади лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги дитячому населенню:

Найменування лікарських посад 

Кількість посад на
кількість постраждалого
дитячого населення 

Примітки 

Лікар-педіатр  

1 на 60 тис. чол., але не менше 1 посади 

якщо розрахункове число лікарських посад перевищує 3, то вводиться не більше 3 посад лікарів; 

Лікар-невролог дитячий 

1 на 90 тис. чол., але не менше 1 посади 

  

Лікар-ендокринолог дитячий  

за кількості прикріпленого постраждалого дитячого населення понад 100 тис. чол. за наявності обсягу роботи може вводитись додатково по 1 посаді зазначених лікарів 

Лікар-гематолог дитячий 

  

Лікар-офтальмолог дитячий 

0,5 

  

Лікар-отоларинголог дитячий 

0,5 

  

Лікар-гастроентеролог дитячий 

0,5 

  

Лікар-онколог дитячий 

0,5 

  


7. Посади завідуючих відділеннями (кабінетами) встановлюються:

ендокринологічним, неврологічним у стаціонарі - 1 посада на 40 ліжок замість 0,5 посади лікаря-ендокринолога або лікаря-невропатолога;

терапевтичним - 1 посада на 50 ліжок замість 0,5 посади лікаря-терапевта;

гематологічним - 1 посада на 30 ліжок замість 0,5 посади лікаря-гематолога;

поліклінічним відділенням - 1 посада на відділення.

8. Посади завідуючих лабораторією, рентгенологічним, фізіотерапевтичним та іншими відділеннями (кабінетами) установлюються за наявності в диспансері не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

9. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється у диспансері з числом посад лікарів не менше 30.

За наявності спеціальної лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) з установлення причинових зв'язків захворювань з негативним впливом аварії на ЧАЕС вказана посада вводиться незалежно від вищезазначених умов.

Середній медичний персонал

10. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

а) для дорослих:

в ендокринологічному, неврологічному, терапевтичному відділеннях - на 30 ліжок;

у гематологічному відділенні - на 12 ліжок;

б) для дітей:

в ендокринологічному відділенні - на 25 ліжок;

у гематологічному відділенні - на 10 ліжок.

11. Для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводиться 1 посада медичної сестри в гематологічному відділенні з числом ліжок не менше 30. Ця посада вводиться за відсутності у диспансері палат інтенсивної терапії.

12. Посада медичної сестри з дієтичного харчування встановлюється за наявності у диспансері не менше 100 ліжок.

13. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

а) у стаціонарі - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

б) у гематологічному відділенні - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

в) у поліклініці - з розрахунку 1 посада на 20 лікарів амбулаторного прийому.

14. Посади медичних сестер лікарських кабінетів консультативної поліклініки встановлюються відповідно до посад лікарів амбулаторного прийому.

15. Посади лаборантів установлюються з розрахунку:

а) 1 посада на 80 ліжок і додатково з розрахунку 1 посада на 30 гематологічних ліжок;

б) 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

16. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів, установленого п. 15, у співвідношенні до посад лаборантів 2:1.

17. Посади середнього медичного персоналу відділень (кабінетів) рентгенологічного (радіодіагностичного), ультразвукової діагностики, ендоскопічного встановлюються за штатними нормативами відповідних відділень (кабінетів).

18. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

19. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.

20. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

21. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики, але не менше 1 посади за наявності зазначеного кабінету.

22. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку:

а) у медичному архіві - 1 посада на 500 ліжок;

б) у поліклініці - 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

23. Посади старших медичних сестер відділень встановлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

24. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) вводиться у диспансері, якому встановлено не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу - замість однієї з них.

25. Посада старшої медичної сестри поліклініки вводиться в поліклініці, якій установлено не менше 20 посад лікарів амбулаторного прийому замість посади медичної сестри.

Молодший медичний персонал

26. Посади молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 50 ліжок, у неврологічному відділенні - на 40 ліжок, у гематологічному - відповідно до посад медичних сестер (палатних).

27. Посади молодших медичних сестер відділень (кабінетів) рентгенологічного (радіодіагностичного), ультразвукової діагностики, ендоскопічного встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (кабінетів).

28. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

29. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

30. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

31. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету.

32. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються в поліклініці з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів амбулаторного прийому.

33. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

34. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, озокерито-, парафінолікування - додатково 1 посада на 1 посаду медичної сестри, яка надає зазначені процедури. 

35. Посади молодших медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 0,5 посади на посаду лікаря зазначеного кабінету.

36. Посади сестер-господинь установлюються:

1 посада у відділенні на 40 ліжок, 1 посада - у гематологічному відділенні;

1 посада на поліклініку, якій установлено не менше 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

37. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 0,5 посади на реєстратуру.

38. Відділення медичної статистики та ведення Національного реєстру:

завідуючий відділенням - лікар-статистик 

1 посада 

лікар-статистик 

1 посада 

медичний статистик 

2 посада 

медичний реєстратор 

2 посада 

інженер-програміст 

1 посада 


Персонал аптек

39. Посади персоналу аптек уводяться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою, за штатними нормативами аптек міських лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік.

Персонал кухонь

40. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Примітки:

1. Обласні (міські) диспансери радіаційного захисту населення створюються за рішенням Міністерства охорони здоров'я.

2. Профіль відділень і число ліжок стаціонару визначається органом охорони здоров'я в залежності від наявності в області спеціалізованих закладів (відділень) і рівнів захворюваності постраждалого населення.

3. У разі потреби в складі терапевтичного відділення можуть організовуватися кардіологічні, пульмонологічні і гастроентерологічні ліжка.

4. Палати інтенсивної терапії можуть створюватись у диспансері лише за наявності гематологічних ліжок за штатними нормативами зазначених відділень (палат).

5. Медичне обстеження постраждалого населення районів області забезпечується виїзними бригадами, штати яких установлюються з розрахунку 1 бригада на 200 тис. постраждалого населення. Склад бригади визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи, при цьому кількість посад медичного персоналу бригади не може перевищувати 7.

6. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 17
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь психоневрологічних диспансерів

1. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу та працівників кухні психоневрологічних диспансерів у містах

1.1. Лікарський персонал

1.1.1. Посади лікарів для надання всіх видів психіатричної (крім наркологічної) допомоги населенню міста, де розташований диспансер, установлюються з розрахунку 1 посада: 

лікаря-психіатра дільничного - на 30 тис. чоловік дорослого (18 років та більше) міського населення;

лікаря-психіатра підліткового дільничного - на 20 тис. підлітків у віці від 15 до 17 років включно (17 років 11 міс. 29 днів);

лікаря-психіатра дільничного дитячого - на 20 тис. дітей до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).

1.1.2. Посади лікарів-психіатрів дільничних для надання амбулаторної психіатричної допомоги населенню сільських районів та мешканцям населених пунктів, підпорядкованих міським державним адміністраціям (тобто які не входять в сільський район), установлюються з розрахунку 1 посада на 50 тис. чоловік населення. При цьому в кожному сільському районі встановлюється не менше 1 посади лікаря-психіатра дільничного (з урахуванням цих посад у диспансерних відділеннях (кабінетах) міст районного підпорядкування).

1.1.3. Посади лікарів-психіатрів дитячих (підліткових) для надання допомоги учням шкіл-інтернатів для розумово відсталих дітей, спецшкіл і спеціальних профтехучилищ для учнів, що потребують особливих умов виховання, встановлюються з розрахунку 0,5 посади на кожний заклад.

1.1.4. Посади лікарів для забезпечення консультативної і організаційно-методичної роботи з психіатрії встановлюються у штаті одного з психоневрологічних диспансерів області з розрахунку: 

0,3 посади на 100 тис. дорослого населення області;

0,5 посади на 100 тис. дитячого населення області.

1.1.5. Посади лікарів судово-психіатричних експертів для проведення амбулаторної експертизи установлюються в одному з психоневрологічних диспансерів міста, району, області за рішенням органу охорони здоров'я за підпорядкуванням з розрахунку 1 посада на 500 судово-психіатричних експертиз на рік.

1.1.6. Посада завідуючого організаційно-методичним консультативним відділом установлюється в одному з диспансерів області, району, міста.

1.1.7. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється у штаті диспансеру за кількості лікарських посад не менше 30, включаючи посаду головного лікаря.

1.2. Середній медичний персонал

1.2.1. Посади медичних сестер дільничних установлюються відповідно до посад лікарів-психіатрів дільничних, лікарів-психіатрів підліткових дільничних та лікарів-психіатрів дитячих дільничних, установлених згідно з п. 1.1.1.

1.2.2. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до установлених згідно з п. 1.1.2 і п. 1.1.4 посад лікарів-психіатрів.

1.2.3. Посади медичних сестер соціальної допомоги встановлюються з розрахунку 2 посади на 5 посад лікарів-психіатрів дільничних, лікарів-психіатрів підліткових дільничних і лікарів-психіатрів дільничних дитячих, установлених згідно з п. 1.1.1.

1.2.4. Посади медичних сестер процедурного кабінету для надання амбулаторної допомоги встановлюються з розрахунку 1 посада на зміну.

1.2.5. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік. 

1.2.6. Посада медичного статистика встановлюється в диспансерах за наявності не менше 15 лікарських посад.

У штаті організаційно-методичного консультативного відділу додатково встановлюється посада медичного статистика.

1.2.7. Посади медичних реєстраторів встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому (крім посад лікарів судово-психіатричних експертів), але не менше 1 посади;

б) додатково одна посада медичного реєстратора (з виконанням друкарських робіт), при числі посад лікарів судово-психіатричних експертів менше однієї - 0,5 посади в штаті диспансеру, в якому за рішенням відповідного органу охорони здоров'я введені посади вказаних експертів.

1.2.8. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету установлюється за наявності в штаті диспансеру не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії, замість однієї з них.

1.2.9. Посада головної медичної сестри встановлюється в диспансерах, які зараховані до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників установ охорони здоров'я.

У диспансерах, які належать до V групи за оплатою праці керівних працівників, установлюється посада старшої медичної сестри диспансеру.

1.3. Молодший медичний персонал

1.3.1. Посада сестри-господині встановлюється в кожному диспансері.

1.3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну посаду лікаря, встановленого згідно з пп. 1.1.1, 1.1.2 і 1.1.4.

1.3.3. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього кабінету.

1.3.4. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

1.4. Медичний та педагогічний персонал наркологічних диспансерних відділень і кабінетів, психіатричних, судово-психіатричних, наркологічних і психотуберкульозних відділень і палат стаціонару, денних стаціонарів, для оформлення медичної документації з застосуванням звукозаписувальної апаратури і для обслуговування хворих у лікувально-виробничих (трудових) майстернях

1.4.1. Посади медичного, педагогічного персоналу і посади психологів наркологічних диспансерних відділень і кабінетів, психіатричних, судово-психіатричних, наркологічних та психотуберкульозних відділень і палат стаціонару, денних стаціонарів, для оформлення медичної документації з застосуванням звукозаписувальної апаратури та для обслуговування хворих у лікувально-виробничих (трудових) майстернях установлюються в диспансерах за штатними нормативами вказаних підрозділів та майстерень.

1.5. Персонал аптек

1.5.1. Посади фармацевтичного і допоміжного персоналу аптек у диспансерах зі стаціонаром на 100 та більше ліжок установлюються за штатними нормативами персоналу аптек психіатричних лікарень.

Ці посади не встановлюються, якщо диспансер обслуговується госпрозрахунковою аптекою.

1.6. Педагогічний персонал

1.6.1. Посади логопедів для надання амбулаторної допомоги встановлюються в залежності від обсягу роботи з урахуванням забезпечення цією допомогою прикріплених контингентів населення, включаючи сільське.

1.7. Персонал кухонь

1.7.1. Посади службовців і професії робітників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників указаних підрозділів.

2. Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу психоневрологічних диспансерних відділень (кабінетів) у складі міських поліклінік або лікарень у містах

Посади медичного і педагогічного персоналу встановлюються в штаті однієї з міських поліклінік або лікарень за відсутності в місті (міському адміністративному районі) психоневрологічного диспансеру згідно з пп. 1.1.1 - 1.1.5, 1.2.1 - 1.2.3, 1.2.7а) (у диспансерних відділеннях і кабінетах лікарень, які не мають поліклінічних відділень), 1.2.7б), 1.3.2, 1.3.3 (у диспансерних відділеннях і кабінетах лікарень, які не мають поліклінічних відділень), 1.6 і додатково за нормативами: 

2.1. Лікарський персонал

2.1.1 Посада завідуючого психоневрологічним диспансерним відділенням установлюється у відділенні, якому згідно з пп. 1.1.1, 1.1.5 встановлено не менше 2 посад лікарів-психіатрів усіх найменувань замість однієї з них, а у відділенні, де встановлено не менше 3,5 вказаної посади, - замість 0,5 посади лікаря.

Посада завідуючого психоневрологічним диспансерним відділенням у складі лікарні, в якому встановлено до 3,5 посади лікарів-психіатрів усіх найменувань, не вводиться, якщо за кількістю психіатричних ліжок у лікарні може бути встановлена посада завідуючого відділенням стаціонару.

2.1.1.2. Посада завідуючого організаційно-методичним консультативним кабінетом установлюється в штаті одного з психоневрологічних диспансерних відділень області, району. Якщо вказане психоневрологічне відділення організоване в складі обласної, районної лікарні, то замість цієї посади в штат організаційно-методичного відділу лікарні може вводитись посада лікаря-методиста.

2.2. Середній медичний персонал

2.2.1. Посади медичних сестер соціальної допомоги встановлюються в штаті відділення відповідно до посад лікарів-психіатрів дільничних (у тому числі дитячих і підліткових) у межах чисельності посад середнього медичного персоналу за штатними нормативами амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів), підвідомчих відповідним органам охорони здоров'я і диспансерному психоневрологічному відділенню (включаючи посади, передбачені для цього п. 1.2.3) з внесенням потрібних даних у довідки про планові показники для розрахунку штатів цих установ.

2.2.2. Посади медичних сестер процедурного кабінету в складі диспансерних відділень лікарень, які не мають поліклінічних відділень, установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів амбулаторного прийому, але не більше однієї посади в зміну.

2.2.3. Посада медичного статистика встановлюється в штаті організаційно-методичного консультативного кабінету диспансерного відділення. Якщо таке відділення організоване в складі обласної, районної лікарні, то ця посада може бути введена в штат відділення медичної статистики організаційно-методичного відділу цієї лікарні.

2.2.4. Посада старшої медичної сестри психоневрологічного диспансерного відділення встановлюється у відділенні з числом посад лікарів-психіатрів амбулаторного прийому всіх найменувань не менше 5.

Примітки:

1. Установлення посад медичного, фармацевтичного персоналу понад введені за штатними нормативами не дозволяється.

2. Чисельність населення, кількість спеціалізованих шкіл та спеціальних професійно-технічних училищ для учнів, що потребують особливих умов виховання, визначається за даними органів статистики; якщо органи статистики не мають даних про чисельність дітей та підлітків, то вона визначається за даними відповідних амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів). Вилученням числа дітей і підлітків із загальної чисельності населення (за даними органів статистики) визначається чисельність дорослого населення у віці 18 років і старших.

Чисельність прикріплених до диспансеру (відділення, кабінету) контингентів для надання відповідних видів допомоги вилучається при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів (підрозділів), у тому числі відомчих, за винятком закладів системи СБУ, МВС і Міністерства оборони.

У випадках, коли диспансер (відділення, кабінет) розташований у місті районного підпорядкування, розрахунок числа посад згідно з п. 1.1.2 проводиться, виходячи із чисельності населення району без урахування населення зазначеного міста.

3. У разі розрахунку кількості посад центральних районних, районних і міських поліклінік застосовуються пп. 1.1.1 - 1.1.3; 1.2.1 - 1.2.3 цих нормативів.

4. Кількість посад психіатрів усіх найменувань, установлена відповідно до пп. 1.1.1 - 1.1.3, не може перевищувати їх кількості, розрахованої в залежності від обсягу роботи і діючих розрахункових норм обслуговування для зазначених лікарів.

5. Лікарська допомога хворим у стаціонарі у вечірній та нічний час (чергування лікарів) забезпечується штатними лікарями в межах норм їх робочого часу за обліковий період.

6. Укріплення окремих структурних підрозділів, введення посад (крім лікарів-психіатрів, лікарів-невропатологів), не передбачених нормативами (зубних лікарів замість посад лікарів-стоматологів, лікарів-бактеріологів замість лікарів-лаборантів та інші) може при потребі проводитись у межах установленої чисельності.

При цьому не дозволяється уведення посад, які не передбачені нормативами лікувально-профілактичних закладів, а щодо лікарського персоналу - номенклатурою лікарських посад.

7. Штатний розпис закладу не визначає робочого місця медичного працівника. Це питання повинно вирішуватися в залежності від конкретних умов та доцільності надання медичної допомоги окремим групам населення за місцем проживання, роботи, навчання в дошкільних закладах та ін. і відображатися у графіках роботи.

8. Порядок округлення при розрахунку кількості посад, проведення консультацій і призначення штатних нормативів такі ж, як в обласній лікарні (додаток 1).

Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу денних стаціонарів та лікувально-виробничих майстерень при психоневрологічних і психіатричних установах

Для обслуговування амбулаторних хворих, які приходять і перебувають у денних стаціонарах та працюють у лікувально-виробничих майстернях, установлюються такі посади медичного та педагогічного персоналу.

1. Денні стаціонари

Посада завідуючого денним стаціонаром - лікаря-психіатра на правах завідуючого відділенням психоневрологічного і психіатричного закладу встановлюється в кожному денному стаціонарі на 50 та більше місць.

У денних стаціонарах до 100 місць завідуючий денним стаціонаром виконує обов'язки лікаря-психіатра з безпосереднього обслуговування хворих.

У денних стаціонарах на 100 місць додатково встановлюється 1 посада лікаря-психіатра і по 0,5 посади лікаря-психіатра на кожні 50 місць (понад 100).

Посади медичного персоналу встановлюються з розрахунку на кожні 50 хворих:

медична сестра - 1 посада;

сестра-господиня - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра-буфетниця - 1 посада;

інструктор з трудової терапії - з розрахунку 1 посада на кожні 25 хворих.

2. Лікувально-виробничі (трудові) майстерні

Посади медичного персоналу встановлюються з розрахунку на кожні 50 хворих:

лікар-психіатр - 0,5 посади;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада.

інструктор з трудової терапії - з розрахунку 1 посада на кожні 25 хворих.

 

  

Додаток 18
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь протитуберкульозних диспансерів, відділень і кабінетів

А. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь міських (у містах з населенням понад 25 тис. чоловік), обласних, республіканських (Автономної Республіки Крим) диспансерів.

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів для надання амбулаторної допомоги в міських диспансерах установлюються з розрахунку:

а) лікарів-фтизіатрів дільничних - 0,5 посади на 10 тис. міського дорослого і дитячого населення;

б) лікарів інших спеціальностей (лікарів-отоларингологів, лікарів-хірургів та ін.) амбулаторного прийому - 0,05 посади (сумарно) на 10 тис. міського населення (дорослих і дітей).

При розрахунку посад лікарів-фтизіатрів дільничних та лікарів інших спеціальностей (пп. 1а і 1б) вилучається чисельність міського населення, якому амбулаторна допомога з фтизіатрії надається іншими лікувально-профілактичними закладами (диспансерами, лікарнями, поліклініками, амбулаторіями та ін.), розташованими у місті, в тому числі відомчими (крім Міноборони, МВС, СБУ), в штаті яких установлені посади лікарів-фтизіатрів.

Якщо міський диспансер безпосередньо надає амбулаторну допомогу з фтизіатрії населенню сільського (сільських) району (районів), то в його штаті додатково встановлюються посади лікарів-фтизіатрів з розрахунку 0,3 посади на 10 тис. населення (дорослих і дітей) цього (цих) району (районів). При розрахунку вказаних посад вилучається чисельність населення району (районів), якому амбулаторна допомога з фтизіатрії надається іншими лікувально-профілактичними закладами, розташованими на території району, в тому числі центральними районними і районними лікарнями.

2. Посади лікарів амбулаторного прийому в штаті обласних (республіканського (АР Крим) диспансерів установлюються з розрахунку 0,3 посади (сумарно) на 100 тис. чоловік дорослого і дитячого населення області (АР Крим).

Розподіл посад за окремими спеціальностями (лікарі-фтизіатри, лікарі-хірурги, лікарі-отоларингологи та ін.) у межах зазначеного нормативу здійснюється керівником закладу у залежності від обсягу відповідної консультативної та організаційно-методичної роботи.

Якщо обласний (республіканський (АР Крим) диспансер безпосередньо забезпечує амбулаторну допомогу населенню міста (частині міста), в якому він розташований, або населенню прилеглого до міста сільського (сільських) району (районів), то в його штаті на відповідну чисельність населення додатково установлюються посади лікарів відповідно до п. 1 цього розділу. При цьому розрахунок посад лікарів амбулаторного прийому на прикріплене населення сільського (сільських) району (районів) здійснюється, виходячи з нормативу 0,4 посади на 10 тис. чоловік.

3. Посади лікарів для роботи в стаціонарі (лікарів-фтизіатрів, лікарів-хірургів, лікарів-ортопедів-травматологів, лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів-отоларингологів, лікарів-терапевтів, лікарів-невропатологів, лікарів з лікувальної фізкультури, лікарів-дієтологів, лікарів з функціональної діагностики, лікарів-стоматологів, лікарів-патологоанатомів) установлюються за штатними нормативами туберкульозних лікарень.

У клінічних закладах кількість указаних посад установлюється з урахуванням обсягу роботи, що виконується асистентами і науковими співробітниками, виходячи з установлених для них навантажень.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються:

а) для забезпечення амбулаторної допомоги населенню - з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) для забезпечення роботи в стаціонарі - за штатними нормативами туберкульозних лікарень.

В обласних (республіканському (АР Крим) диспансерах установлюється не менше 1 посади лікаря-лаборанта.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються:

а) для забезпечення амбулаторної допомоги населенню - з розрахунку 1 посада на 8 (в обласних, республіканському (АР Крим) диспансерах - на 5) посад лікарів амбулаторного прийому;

б) для забезпечення роботи в стаціонарі - за штатними нормативами туберкульозних лікарень.

6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

6.1. З диспансерного (амбулаторного) розділу роботи - в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому:

а) за наявності 5 - 8 посад - замість 0,5 посади лікаря; 

б) за наявності більше 8 посад - понад посади лікарів амбулаторного прийому.

6.2. У стаціонарі - за штатними нормативами туберкульозних лікарень. За цими нормативами встановлюється і посада завідуючого фізіотерапевтичним кабінетом та посада завідуючого патологоанатомічним відділенням (прозекторської).

7. Посада завідуючого рентгенівським кабінетом (відділенням) і посада завідуючого лабораторією встановлюються, відповідно, замість однієї посади лікаря-рентгенолога або лікаря-лаборанта.

У тих випадках, коли в кабінеті (відділенні, лабораторії) установлюється менше однієї лікарської посади, посада завідуючого не вводиться.

8. Посада завідуючого організаційно-методичним кабінетом установлюється:

у кожному обласному (республіканському (АР Крим) диспансері;

в одному з міських (міст республіканського підпорядкування з населенням 500 і більше тисяч чоловік) диспансерів за наявності в місті двох і більше міських диспансерів.

9. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється при наявності в штаті диспансеру не менше 30 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря і посади зубних лікарів.

II. Середній медичний персонал

10. Посади дільничних медичних сестер установлюються відповідно до посад дільничних лікарів-фтизіатрів амбулаторного прийому.

11. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів амбулаторного прийому, крім посад дільничних лікарів-фтизіатрів.

12. Посади медичних сестер процедурного кабінету для надання амбулаторної допомоги встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому, але не менше однієї посади.

13. Посади середнього медичного персоналу (палатних і процедурних медичних сестер, медичних сестер індивідуального догляду за тяжкохворими та ізолятора для дітей, операційних медичних сестер, медичних сестер перев'язувальних, старших медичних сестер відділень, старших операційних медичних сестер, медичних сестер отоларингологічного кабінету, інструкторів з працетерапії і медичних сестер з лікувальної фізкультури, медичних сестер з масажу, медичних сестер гіпсувального кабінету, медичних сестер з дієтичного харчування, медичних сестер кабінету функціональної діагностики, лаборантів і фельдшерів-лаборантів прозекторської, медичних сестер приймального покою, дезінфекторів, медичних реєстраторів медичного архіву) у стаціонарі диспансеру встановлюються за штатними нормативами туберкульозних лікарень.

14. Посади лаборантів установлюються:

а) для забезпечення амбулаторної допомоги населенню - з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) для забезпечення роботи в стаціонарі - за штатними нормативами туберкульозних лікарень.

15. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого рентгенівським кабінетом (відділенням).

16. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

17. Посади медичних реєстраторів встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому, але не менше 1 посади.

18. Посада медичного статистика встановлюється у диспансерах у залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому: від 5 до 10 - 0,5 посади, понад 10 - 1 посада.

19. Посада головної медичної сестри встановлюється у диспансерах, зарахованих до II - III груп за оплатою праці керівних працівників.

У диспансерах, віднесених до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, уводиться посада старшої медичної сестри диспансеру.

III. Молодший медичних персонал

20. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів амбулаторного прийому.

21. Посади молодшого медичного персоналу (сестер-господинь, палатних молодших медичних сестер, молодших медичних сестер-прибиральниць, молодших медичних сестер операційних, перев'язувальних, ізолятора, гіпсувального та стоматологічного кабінетів, прозекторської, приймального покою, молодших медичних сестер-буфетниць, молодших медичних сестер-ванниць, молодших медичних сестер для супроводження хворих до діагностичних кабінетів і одержання медикаментів з аптеки) у стаціонарі диспансеру встановлюються за штатними нормативами туберкульозних лікарень.

Замість посад молодших медичних сестер палатних можуть установлюватися посади молодших медичних сестер для догляду за хворими.

22. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету для надання амбулаторної допомоги установлюються відповідно до посад процедурних медичних сестер цього кабінету, але не більше однієї посади в зміну.

23. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, уключаючи посаду завідуючого лабораторією, але не менше 1 посади.

24. Посади молодших медичних сестер рентгенівського кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на кабінет (відділення) у зміну.

25. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

26. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 1 посада на реєстратуру в зміну.

IV. Медичний персонал санаторіїв-профілакторіїв у складі протитуберкульозних диспансерів

27. Посади медичного персоналу санаторіїв-профілакторіїв у складі протитуберкульозних диспансерів установлюються з розрахунку:

Найменування посади 

Кількість посад у санаторії-профілакторії з числом ліжок 

80 - 100 

55 - 75 

25 - 50 

Лікар-фтизіатр 

  

0,5 

  

0,5 

  

Старша медична сестра 

  

  

0,5 

  

Медична сестра 

  

  

1,5 

  

Сестра-господиня 

  

  

  

Молодша медична сестра 

  

1,5 

  

  

Молодша медична сестра-буфетниця 

  

1,5 

  

  


V. Персонал аптек

29. Посади персоналу аптек установлюються за штатними нормативами аптек у складі туберкульозних лікарень (з урахуванням ліжок санаторіїв-профілакторіїв, які входять до складу диспансеру).

Указані посади не встановлюються, якщо диспансер обслуговується міжлікарняною або госпрозрахунковою аптекою.

У цьому випадку в диспансерах на 300 і більше ліжок установлюється тільки 1 посада провізора-технолога або фармацевта.

VI. Педагогічний персонал

30. Посади педагогічного персоналу в стаціонарах диспансерів установлюються за штатними нормативами туберкульозних лікарень. 

VII. Персонал кухонь

31. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників зазначених підрозділів.

Б. Штатні нормативи медичного персоналу протитуберкульозних диспансерних відділень (кабінетів) у складі міських поліклінік та туберкульозних лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік.

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів для надання амбулаторної допомоги з фтизіатрії за відсутності у місті (міському адміністративному районі) протитуберкульозного диспансеру встановлюються у штаті однієї з міських поліклінік або однієї з туберкульозних лікарень відповідно до пп. 1, 4а), 5а) розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада завідуючого протитуберкульозним диспансерним відділенням установлюється за наявності не менше 3 посад лікарів-фтизіатрів замість 0,5 посади лікаря.

II. Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 10 - 12 і 14 а) розділу "А" цих штатних нормативів. Для диспансерних відділень у складі туберкульозних лікарень, крім того, застосовується п. 17 зазначеного розділу.

4. Посада старшої медичної сестри протитуберкульозного диспансерного відділення встановлюється за наявності не менше 6 посад лікарів амбулаторного прийому.

III. Молодший медичний персонал

5. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно з п. 20 розділу "А" цих штатних нормативів. У диспансерних відділеннях у складі туберкульозних лікарень, крім того, застосовуються пп. 22 - 25 зазначеного розділу.

В. Штатні нормативи медичного персоналу обласних (республіканських) протитуберкульозних диспансерних відділень (кабінетів)

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються у штатах однієї з лікарень за відсутності обласного (республіканського (АР Крим) диспансеру згідно з пп. 2, 4а), 5а) розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада завідуючого протитуберкульозним диспансерним відділенням установлюється за наявності не менше 3 посад лікарів-фтизіатрів замість 0,5 посади лікаря.

Посада завідуючого організаційно-методичним кабінетом установлюється у штаті диспансерного відділення з дозволу органу охорони здоров'я за підпорядкуванням. Якщо диспансерне відділення організовано в складі обласної (республіканської (АР Крим) багатопрофільної лікарні, то в штаті організаційно-методичного відділу лікарні в указаному порядку замість цієї посади встановлюється посада лікаря-методиста.

II. Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються згідно з пп. 3 та 4 розділу "Б" цих штатних нормативів.

У штаті організаційно-методичного кабінету диспансерного відділення може встановлюватись посада медичного статистика. Якщо диспансерне відділення організоване в складі обласної (республіканської (АР Крим) багатопрофільної лікарні, то зазначена посада медичного статистика може бути встановлена в штатах відділення медичної статистики організаційно-методичного відділу цієї лікарні.

III. Молодший медичний персонал

4. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно з п. 5 розділу "Б" цих штатних нормативів.

Примітки: 1. Штати медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії і флюорографії встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

При цьому не дозволяється застосування нормативів медичного персоналу палат інтенсивної терапії.

2. Штатні нормативи персоналу обласних, республіканських (АР Крим) протитуберкульозних диспансерів (відділень, кабінетів) можуть застосовуватися при встановленні штатів тільки одного з диспансерів (відділень, кабінетів) області (АР Крим).

3. Розрахунок посад лікарів амбулаторного прийому на прикріплене населення, яке проживає в населених пунктах біля міста, де розташований диспансер, проводиться з розрахунку 0,3 посади на 10 тис. населення. У лікувально-профілактичних закладах районів, прикріплених до зазначених диспансерів, посади медичного персоналу для надання амбулаторної фтизіатричної допомоги, передбачені для них діючими нормативами, не встановлюються.

4. При розрахунку посад у залежності від кількості населення до розрахунку приймається його кількість за даними органів статистики.

5. При розрахунку окремих посад медичного персоналу в залежності від посад лікарів амбулаторного прийому диспансеру в кількість останніх не включаються посади лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів, лікарів-фізіотерапевтів, лікарів усіх спеціальностей і завідуючих відділеннями (кабінетами), передбачених для роботи в стаціонарі диспансеру, завідуючого диспансерним відділенням, що встановлюється понад посади лікарів амбулаторного прийому. Якщо посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря амбулаторного прийому, то до розрахунку приймається 0,5 лікарської посади.

6. Установлення посад медичного, фармацевтичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь понад ці штатні нормативи не дозволяється.

7. Посилення окремих структурних підрозділів або введення посад, не передбачених цими нормативами, проводиться за рахунок посад інших структурних підрозділів. При цьому не дозволяється введення посад, не передбачених штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів.

При централізації лабораторних досліджень в одному або в декількох диспансерах області (АР Крим) додаткові посади медичного персоналу в цих диспансерах вводяться за рахунок відповідних посад медичного персоналу, встановлених штатними нормативами прикріплених до диспансеру закладів.

8. Для обслуговування хворих у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні, округлення при розрахунках чисельності посад, проведення консультацій застосовується порядок, установлений для обласних лікарень.

9. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 19
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу лепрозоріїв

I. Лікарський персонал

1. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється у лепрозоріях від 200 ліжок.

2. Посади завідуючих відділеннями встановлюються у лепрозоріях на кожні 100 ліжок, при цьому завідуючий відділенням виконує і функції лікаря-дерматовенеролога в обсязі 50 % його навантаження. Завідуючий відділенням звільняється від безпосереднього ведення хворих за наявності у відділенні понад 100 ліжок.

3. Посади лікарів-дерматовенерологів установлюються з розрахунку 1 посада на 60 хворих.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються у лепрозоріях від 150 до 300 ліжок - 1 посада, у лепрозоріях понад 300 ліжок - 1,5 посади. У клінічних лепрозоріях посада лікаря-лаборанта встановлюється: до 50 ліжок - 0,5 посади, від 51 до 100 ліжок - 1 посада і на кожні 100 ліжок понад 100 - додатково 1 посада.

Примітка. У штаті кожної лабораторії встановлюється посада завідуючого лабораторією. За наявності в штаті лабораторії тільки 1 посади лікаря-лаборанта замість неї вводиться посада завідуючого лабораторією.

5. Посада лікаря-рентгенолога встановлюється у лепрозоріях за наявності рентгенівської установки:

до 200 ліжок - 0,5 посади;

понад 200 ліжок - 1 посада.

6. Посада лікаря-стоматолога встановлюється:

від 50 до 150 ліжок - 0,5 посади;

понад 151 ліжка - 1 посада.

7. Для хворих, яким потрібна консультація кваліфікованих спеціалістів, при відсутності таких у лепрозорії запрошуються консультанти-спеціалісти з інших закладів.

II. Середній медичний персонал

1. Посада старшої медичної сестри встановлюється у лепрозоріях з кількістю ліжок не менше 50.

2. Посада старшої медичної сестри відділення у лепрозоріях установлюється за кількості ліжок у відділенні не менше 100.

3. Пост медичних сестер (палатних) установлюється з розрахунку обслуговування однією медичною сестрою (посадою) 60 хворих.

4. Посада медичної сестри перев'язувальної встановлюється у лепрозоріях з розрахунку обслуговування 100 хворих.

5. Посади лаборантів установлюються у лепрозоріях:

від 100 до 200 ліжок - 1 посада;

від 201 до 300 ліжок - 1,5 посади і на кожні 100 ліжок (понад 300) - додатково 0,5 посади.

У клінічних лепрозоріях посади лаборантів установлюються:

до 50 ліжок - 1 посада;

від 51 до 100 ліжок - 1,5 посади і на кожні 100 ліжок (понад 100) - додатково 1 посада.

6. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до числа посад лікарів-рентгенологів.

7. Посада медичного статистика встановлюється у лепрозоріях від 150 ліжок - 1 посада.

8. Посада дезінфектора для обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюється у кожному лепрозорії.

III. Молодший медичний персонал

1. Пости молодших медичних сестер (палатних) установлюються відповідно до посад медичних сестер палатних.

2. Посади молодших медичних сестер перев'язувальної встановлюються відповідно до посад медичних сестер перев'язувальної.

3. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються у лепрозоріях:

від 101 до 250 ліжок - 1 посада;

від 251 до 400 ліжок - 2 посади.

У клінічних лепрозоріях:

до 50 ліжок - 0,5 посади;

від 51 до 150 ліжок - 1 посада;

понад 151 ліжка - 2 посади.

4. Посади молодших медичних сестер для обслуговування кабінетів спеціальних видів допомоги (рентгенівський, фізіотерапевтичний) установлюються у лепрозоріях: до 200 ліжок - 1 посада на обидва кабінети; понад 200 ліжок - по 1 посаді на кожний кабінет.

5. Для обслуговування стоматологічного кабінету встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри на кабінет.

6. Посада молодшої медичної сестри-буфетниці встановлюється з розрахунку 1 посада на відділення з числом ліжок не менше 100.

IV. Персонал спеціалізованих дитячих відділень для здорових дітей лепрозних сімей

1. Посада лікаря-педіатра встановлюється у відділенні:

до 25 ліжок - 0,25 посади;

від 26 до 70 ліжок - 0,5 посади;

від 71 до 100 ліжок - 1 посада.

2. Посада старшої медичної сестри встановлюється у спеціалізованих дитячих відділеннях від 50 ліжок.

3. Посади медичних сестер установлюються у відділеннях:

до 30 ліжок - 1 посада;

від 31 до 60 ліжок - 2 посади;

від 61 до 100 ліжок - 3 посади.

4. Посади вихователів установлюються у відділеннях:

від 25 ліжок - 1 посада;

від 50 ліжок - 2 посади;

від 75 ліжок - 3 посади;

від 100 ліжок - 4 посади.

5. Посади молодших медичних сестер установлюються у відділеннях:

до 30 ліжок - 3,5 посади;

від 31 до 60 ліжок - 7 посад;

від 61 до 100 ліжок - 10,5 посади.

V. Персонал аптеки

1. Посада завідуючого аптекою - провізора встановлюється в закладах на 100 і більше ліжок.

2. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

3. Посади провізорів-аналітиків установлюються на:

50 - 100 ліжок - 0,5 посади;

100 і більше ліжок - 1 посада.

4. Посади фасувальниць установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

5. Посади молодших медичних сестер установлюються в кількості 30 % від числа посад провізорів-технологів та фармацевтів.

VI. Персонал кухні

Посади працівників кухні встановлюються в лепрозоріях та спеціалізованих дитячих відділеннях за штатними нормативами зазначених підрозділів.

VII. Штатні нормативи медичного персоналу лікувально-виробничих майстерень при протилепрозних закладах

Посади лікарів-дерматовенерологів установлюються з розрахунку 1 посада на 200 хворих, але не менше 0,5 посади на майстерню.

Посади медичних сестер та інструкторів з трудової терапії установлюються з розрахунку по 1 посаді сестри та інструктора на 50 хворих, але не менше ніж по 0,5 посади на майстерню.

 

  

Додаток 20
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу лікарсько-фізкультурних диспансерів, розташованих у містах з населенням понад 100 тис. чоловік

А. Штатні нормативи медичного персоналу лікарсько-фізкультурних диспансерів

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів зі спортивної медицини та лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно) встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 800 майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, спортсменів 1-го розряду, учнів дитячих і юнацьких спортивних шкіл;

б) 4000 інших осіб, що займаються у спортивних секціях (групах);

в) 800 тисяч чоловік міського населення, які проживають на території діяльності диспансеру.

2. Посади лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 10 посад лікарів зі спортивної медицини та лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно), які встановлені відповідно до підпунктів а) і б) п. 1 цього розділу;

б) 500 тисяч чоловік міського населення, які проживають на території діяльності диспансеру.

Якщо до диспансеру для надання відповідної медичної допомоги прикріплені інші лікувально-профілактичні заклади (підрозділи) міста (міського адміністративного району), то до його штату вводяться посади лікарів з лікувальної фізкультури за штатними нормативами цих закладів.

3. Посади лікарів: ортопедів-травматологів, хірургів, офтальмологів, отоларингологів, невропатологів, акушерів-гінекологів і стоматологів установлюються з розрахунку 1 посада всіх зазначених спеціалістів (сумарно) на 4000 майстрів і кандидатів у майстри спорту, спортсменів 1-го розряду та учнів дитячих і юнацьких спортивних шкіл.

4. Посади лікарів зі спортивної медицини, лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, лікарів з лікувальної фізкультури для забезпечення консультативної допомоги, організаційно-методичної роботи та обслуговування збірних команд і провідних спортсменів установлюються в штаті одного з диспансерів міст Києва і Севастополя та диспансерів обласного підпорядкування з розрахунку 0,15 посади (сумарно) на 100 тис. чоловік населення, прикріпленого до диспансеру з цих видів допомоги.

5. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів зі спортивної медицини і лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно).

6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів зі спортивної медицини і лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно).

7. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 30 лікарів зі спортивної медицини і лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно).

8. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 16 посад лікарів зі спортивної медицини і лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно).

9. Посади завідуючих відділеннями встановлюються в залежності від кількості посад лікарів за штатними нормативами:

а) відділенням спортивної медицини:

від 3 до 10 посад лікарів зі спортивної медицини та лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно) - замість 1 посади лікаря;

понад 10 посад лікарів зі спортивної медицини та лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно) - замість 1 посади лікаря.

Два вказаних відділення для надання медичної допомоги дорослому населенню або два дитячих відділення з установленням посади завідуючого в кожному з них організовуються в диспансерах, яким встановлено понад 20 відповідних лікарських посад;

б) відділенням лікувальної фізкультури:

від 3 до 7 посад лікарів з лікувальної фізкультури - замість 1 посади лікаря;

понад 7,5 посад лікарів з лікувальної фізкультури - замість 0,5 посади лікаря.

10. Посади завідуючих рентгенівським, фізіотерапевтичним кабінетом, лабораторією встановлюються замість 1 посади лікаря відповідної спеціальності.

У тих випадках, коли в кабінеті, лабораторії встановлюється менше 1 посади лікаря, посада завідуючого не вводиться.

11. Посада завідуючого організаційно-методичним кабінетом установлюється в диспансерах обласного, Київського і Севастопольського міського підпорядкування.

II. Середній медичний персонал

12. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) одну посаду лікаря зі спортивної медицини (лікаря з лікувальної фізкультури і спортивної медицини), хірурга, ортопеда-травматолога, офтальмолога, акушера-гінеколога;

б) дві посади лікарів-невропатологів, лікарів-стоматологів.

13. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 лікарів зі спортивної медицини та лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини (сумарно).

14. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

15. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики та електрокардіографії встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики, але не менше 1-ї посади при наявності обладнаного кабінету.

16. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

17. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 6 посад лікарів зі спортивної медицини (лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини), встановлених відповідно до підпунктів а) і б) пункту 1.

Якщо до диспансеру для надання відповідної допомоги прикріплені лікувально-профілактичні заклади (підрозділи) міста (міського адміністративного району), то до його штату можуть вводитись посади інструкторів з лікувальної фізкультури за установленими для них штатними нормативами.

18. Посади медичних сестер з масажу встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів з лікувальної фізкультури, встановлених відповідно до підпунктів а) і б) пункту 2.

19. Посади медичних статистиків установлюються в залежності від кількості лікарських посад:

від 7 до 15 - 0,5 посади;

понад 15 - 1 посада.

20. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

21. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

22. Посада головної медичної сестри встановлюється в диспансерах, зарахованих до II - III груп за оплатою праці керівних працівників; у диспансерах, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, вводиться посада старшої медичної сестри диспансеру.

III. Молодший медичний персонал

23. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 1 посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, акушера-гінеколога;

б) 1 посаду медичної сестри водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування; 

в) 2 посади лікарів з лікувальної фізкультури;

г) 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, крім передбачених підпунктом б) цього пункту;

ґ) 4 посади лікарів-лаборантів та лаборантів (включаючи посаду завідуючого лабораторією);

д) 3 посади лікарів зі спортивної медицини (лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини), офтальмологів, отоларингологів, невропатологів, стоматологів;

е) рентгенівський кабінет. За наявності в штаті кабінету 0,5 посади лікаря-рентгенолога вводиться 0,5 посади молодшої медичної сестри;

є) реєстратуру.

Б. Штатні нормативи медичного персоналу відділень (кабінетів) спортивної медицини в складі міських поліклінік (міст з населенням понад 50 тисяч чоловік)

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів зі спортивної медицини (лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини) та лікарів з лікувальної фізкультури при відсутності в місті (міському адміністративному районі) лікарсько-фізкультурного диспансеру установлюються в штаті однієї з міських поліклінік відповідно до пп. 1 та 2 розділу "А" цих штатних нормативів.

Крім того, до штату вводяться посади лікарів з лікувальної фізкультури, які встановлені в міській поліклініці за штатними нормативами.

2. Посада завідуючого відділенням спортивної медицини установлюється у поліклініці, якій за штатними нормативами установлено не менше 4 лікарських посад - замість 1 посади лікаря.

II. Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до підпункту а) п. 12, пп. 18, 21 розділу А цих штатних нормативів. Крім того, в штаті відділення встановлюються посади інструкторів з лікувальної фізкультури згідно зі штатними нормативами цих поліклінік.

III. Молодший медичний персонал

4. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів зі спортивної медицини (лікарів з лікувальної фізкультури і спортивної медицини).

Посади молодших медичних сестер кабінетів лікувальної фізкультури встановлюються за штатними нормативами міських поліклінік.

Примітки:

1. Посади медичного персоналу для обслуговування спортсменів на олімпійських спортивних базах і для надання допомоги учням шкіл-інтернатів (училищ) фізичної культури встановлюються за штатними нормативами, затвердженими для вказаних цілей.

2. Введення посад, не передбачених цими штатними нормативами, не дозволяється.

3. При розрахунку чисельності посад медичного персоналу за основу приймаються дані органів статистики.

4. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 21
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу кардіологічних диспансерів

I. Лікарський персонал

1. Посади лікарів-кардіологів установлюються:

1.1. У стаціонарі - з розрахунку 1 посада на:

20 ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

25 ліжок для інших кардіологічних хворих.

1.2. У диспансерному відділенні (кабінеті):

а) для надання допомоги населенню міста, де розташований диспансер, - за штатними нормативами міських поліклінік, розташованих у місті з населенням понад 25 тис. чоловік;

б) для надання консультативної допомоги населенню області - з розрахунку 0,07 посади на 100 тис. дорослого населення області.

в) для надання планової та екстреної консультативної та організаційно-методичної допомоги - з розрахунку 0,04 посади на 100 тис. дорослого населення області в межах лікарських посад, що передбачені штатними нормативами відповідних підрозділів обласних лікарень.

2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачених п. 1.1) встановлюються з розрахунку 1 посада:

лікарів-офтальмологів - на 500 ліжок;

лікарів-невропатологів - на 400 ліжок.

3. При розрахунку посад лікарів у диспансері, який є клінічним закладом, кількість зазначених посад скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу, а при виконанні асистентом систематичної консультативної роботи - на 0,25 посади лікаря.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

120 ліжок;

25 посад лікарів-кардіологів, що передбачені п. 1.2 а), б).

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання та апаратури з розрахунку 1 посада на:

240 ліжок;

20 посад лікарів-кардіологів, що передбачені п. 1.2 а), б).

6. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на:

100 ліжок;

8 посад лікарів-кардіологів, передбачених п. 1.2 а), б).

7. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

8. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

8.1. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок в спеціалізованих кардіологічних відділеннях для хворих на інфаркт міокарда.

9. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

9.1. У стаціонарі - за наявності у відділенні не менше 60 ліжок.

9.2. У диспансерних відділеннях - 1 посада:

при кількості установлених посад лікарів-кардіологів не менше 4 - замість 0,5 посади лікаря;

при кількості зазначених посад більше 8 - понад ці посади.

10. Посади завідуючих лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділеннями встановлюються в диспансері, якому введено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих вводиться замість 1 посади лікаря.

II. Середній медичний персонал

1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на:

15 ліжок для хворих на інфаркт міокарда при 2-ступеневій системі обслуговування хворих;

20 ліжок - для інших кардіологічних хворих при 2-ступеневій системі обслуговування або на 25 ліжок при 3-ступеневій системі обслуговування хворих.

2. Посада медичної сестри приймального відділення встановлюється за наявності в диспансері не менше 120 ліжок.

3. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада:

3.1. У стаціонарі - на 60 ліжок.

3.2. У диспансерному відділенні (кабінеті) - на 20 посад лікарів-кардіологів, установлених згідно з п. 1.2 а), б).

4. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів-кардіологів, установлених згідно з п. 1.2 а), б).

5. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

120 ліжок;

8 посад лікарів-кардіологів, що передбачені п. 1.2 а), б).

6. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативів посад лаборантів, передбачених п. 2.5, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

У диспансері, якому встановлені 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, в зазначеному порядку може вводитись відповідно 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

7. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

8. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

9. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

10. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 2 посади на кожну посаду лікаря, що передбачена п. 1.6.

11. Посади медичних статистиків установлюються залежно від числа лікарів-кардіологів, що передбачені п. 1.1:

11.1. Від 5 до 15 - 0,5 посади

11.2. Понад 15 - 1 посада.

12. Посади медичних реєстраторів установлюються:

12.1. Для довідкового бюро - 1 посада в диспансері на 240 і більше ліжок.

12.2. Для реєстратури - з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів-кардіологів, установлених згідно з п. 1.2 а), б).

13. Посади старших медичних сестер відділень встановлюються відповідно до посад завідуючих, що передбачені п. 9.1.

14. Посада головної медичної сестри встановлюється в диспансерах, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників. У диспансерах, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, вводиться посада старшої медичної сестри диспансеру.

III. Молодший медичний персонал

1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) при 3-ступеневій системі обслуговування хворих установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 ліжок.

2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) при 2-ступеневій системі обслуговування хворих установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 ліжок.

3. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

4. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

5. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок.

6. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету.

7. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів-кардіологів, установлених згідно з п. 1.2а), б).

8. Посади молодших медичних сестер лабораторій установлюються з розрахунку 1 посада на 8 посад лікарів-лаборантів (уключаючи посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів та лаборантів.

9. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

10. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади медичних сестер з фізіотерапії.

11. Посади молодших медичних сестер для супроводження і транспортування хворих установлюються з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.

12. Посади сестер-господинь встановлюються:

12.1. У стаціонарі - відповідно до посад завідуючих, що передбачені п. 9.1.

12.2. У диспансерному відділенні - 1 посада при наявності 10 та більше посад лікарів-кардіологів, установлених згідно з п. 1.2 а), б).

IV. Медичний персонал відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії

4.1. У диспансерах на 60 та більше ліжок у відділеннях (групах) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюється по 1 цілодобовому посту лікарів-анестезіологів, медичних сестер (палатних) та молодших медичних сестер для догляду за хворими.

V. Медичний персонал дистанційно-діагностичних кабінетів (центрів)

1. Лікарське обслуговування дистанційно-діагностичного кабінету (центру) забезпечується штатними лікарями диспансеру.

2. Посади медичних сестер з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на зміну роботи, що не забезпечена медичними сестрами, посади яких установлені згідно з п. 2.10.

VI. Персонал для оформлення медичної документації

1. Посади медичного персоналу для оформлення медичної документації із застосуванням звукозаписувальної апаратури (магнітофонів, диктофонів та ін.) встановлюються за штатними нормативами, передбаченими для зазначених робіт.

VII. Персонал централізованої стерилізаційної

1. Посада старшої медичної сестри та посади молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу роботи в межах загальної чисельності посад медичного персоналу, встановленої диспансеру.

VIII. Персонал аптек (вводиться, якщо диспансер не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)

1. Посада завідуючого-провізора встановлюється в диспансері на 100 і більше ліжок.

2. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 150 ліжок (понад 100).

3. 0,5 посади провізора-аналітика встановлюється в диспансері за наявності не менше 240 ліжок.

4. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються з розрахунку 0,2 посади на кожну посаду провізора-технолога і фармацевта (сумарно).

IX. Персонал кухонь

1. Посади працівників і професії робочих кухонь встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Примітки:

1. Чисельність населення, в залежності від якої розраховуються окремі посади медичного персоналу, визначається згідно з даними органів статистики. При цьому до дорослого населення належать особи віком 15 і більше років.

Чисельність прикріпленого до диспансеру населення для надання кардіологічної допомоги вилучається при розрахунку посад медичного персоналу з цього розділу роботи інших закладів охорони здоров'я.

2. Лікарське обслуговування хворих у стаціонарі у вечірній та нічний час, вихідні і святкові дні забезпечується лікарями, посади яких установлені за штатними нормативами, у межах їх робочого часу за обліковий період.

3. Диспансери з числом лікарських посад амбулаторного прийому менше 5 не можуть створюватись.

4. Установлення посад медичного персоналу кардіологічного диспансеру понад встановлених за штатними нормативами не дозволяється.

5. Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 22
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу та працівників кухонь наркологічних лікарень та диспансерів

I. Штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу та працівників кухонь наркологічних диспансерів

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-наркологів установлюються з розрахунку 1 посада на число ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок на 1 посаду лікаря 

1.1. Наркологічне для хворих, які страждають на хронічний алкоголізм 

45
40 

1.2. Наркологічне для дорослих, які страждають на наркоманію (токсикоманію) 

30 

1.3. Наркологічне для підлітків, які страждають на наркоманію (токсикоманію) 

25 

1.4. Наркологічне для примусового лікування хворих, які страждають на наркоманію (токсикоманію) з тяжкими супутніми захворюваннями 

40 


2. Посади лікарів-терапевтів у диспансерах, що мають стаціонар, установлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

За наявності відділень (палат) для підлітків можуть вводитись посади лікарів-педіатрів у межах та за рахунок числа посад лікарів-терапевтів.

3. Посади лікарів-невропатологів установлюються в диспансерах, що мають стаціонар, з розрахунку 1 посада на 500 ліжок.

4. Посади лікарів з функціональної діагностики установлюються в диспансерах, що мають стаціонар, з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

5. Посади лікарів-лаборантів установлюються в диспансерах, що мають стаціонар, з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

6. Посади лікарів-фтизіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на 45 ліжок наркотуберкульозного відділення.

7. Посади лікарів акушерів-гінекологів установлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок, які використовуються для госпіталізації жінок.

8. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 1000 ліжок.

9. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 1200 ліжок.

10. Посади лікарів-стоматологів, лікарів-отоларингологів, лікарів-хірургів установлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 200 ліжок.

11. Посади лікарів-наркологів дільничних установлюються з розрахунку:

1 посада на 850 хворих, що страждають на хронічний алкоголізм, стоять на диспансерному обліку, в т. ч. особи, які перебувають під профілактичним наглядом;

1 посада на 500 хворих, що страждають на наркоманію та токсикоманію, стоять на диспансерному обліку, в т. ч. особи, які перебувають під профілактичним наглядом. При цьому для надання амбулаторної наркологічної допомоги дорослому населенню сільських районів установлюється не менше 1 посади лікаря-нарколога на кожний район.

12. Для надання анонімної медичної допомоги особам, що зловживають алкоголем та страждають на хронічний алкоголізм, вводиться 1 посада лікаря-нарколога.

13. Посади лікарів-статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 1500 ліжок.

14. Посади завідуючих наркологічними відділеннями в стаціонарах установлюються з розрахунку:

від 30 до 60 ліжок - замість 0,5 посади лікаря;

на 60 і більше ліжок - понад посади лікарів.

15. Посада завідуючого лабораторією встановлюється замість однієї посади лікаря-лаборанта.

У тих випадках, коли в штаті лабораторії встановлюється менше 1 посади лікаря-лаборанта, посада завідуючого не вводиться.

16. У штаті республіканського (АР Крим), обласного, міського міста Києва наркологічних диспансерів установлюється:

16.1. 1 посада завідуючого організаційно-методичним консультативним відділом.

16.2. 1 посада лікаря-нарколога з контролю та організації наркологічних експертиз у штаті організаційно-методичного консультативного відділу.

16.3. 1 цілодобовий пост лікарів-наркологів з проведення експертизи алкогольного і наркотичного сп'яніння.

16.4. 1 посада лікаря-нарколога дільничного з проведення антиалкогольної пропаганди та профілактичної роботи серед підлітків.

16.5. 1 посада лікаря-нарколога з профілактики наркоманії в штаті організаційно-методичного консультативного відділу.

16.6. По 1 посаді лікарів: нарколога, терапевта та невропатолога для організації спеціальної медичної комісії з проведення наркологічних експертиз.

17. У штаті наркологічних диспансерів міст з населенням понад 500 тис. чоловік, крім диспансерів, зазначених у п. 16 цього додатка, установлюється одна посада лікаря-нарколога з профілактики наркоманії.

18. Посада заступника головного лікаря з медичної частини установлюється:

18.1. За наявності у штаті диспансеру, що не має стаціонару, не менше 30 лікарських посад, уключаючи посаду головного лікаря.

18.2. У штаті диспансеру зі стаціонаром на 120 та більше ліжок за наявності не менше 20 лікарських посад.

Середній медичний персонал

19. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок на 1 цілодобовий пост 

Наркологічне для хворих, які страждають на хронічний алкоголізм 

30 

Наркологічне для хворих, які страждають на наркоманію (токсикоманію) 

20 

Наркологічне для примусового лікування хворих, які страждають на хронічний алкоголізм з супутніми захворюваннями 

25 

Інші відділення (палати), в т. ч. дитячі 

30 


20. Посада процедурної медичної сестри встановлюється з розрахунку 1 посада на зміну в диспансерному відділенні і 1 посада на кабінет анонімного лікування.

21. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються в диспансері за наявності стаціонару:

100 - 300 ліжок - 0,5 посади;

понад 300 ліжок - 1 посада.

22. Посади фельдшерів-лаборантів (лаборантів) у диспансерах, що мають стаціонар, установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

У диспансерах, яким установлено посаду лікаря-нарколога відповідно до п. 16.3, додатково встановлюється 1 цілодобовий пост фельдшера-лаборанта (лаборанта).

23. Посади медичних сестер з фізіотерапії установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних процедурних одиниць на рік.

24. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики в диспансерах, які мають стаціонар, встановлюються на 150 та більше ліжок.

25. Посади медичних статистиків установлюються в залежності від числа лікарів-наркологів дільничних:

від 5 до 10 - 0,5 посади;

понад 10 - 1 посада.

За наявності у диспансері стаціонару в його штаті додатково установлюються посади медичних статистиків з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

26. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада:

26.1. На 10 посад лікарів-наркологів дільничних.

26.2. У довідковому бюро - на 500 ліжок, але не менше 1 посади у диспансері на 200 та більше ліжок.

26.3. В архіві - на 500 ліжок.

27. Посади дільничних медичних сестер, фельдшерів (медичних сестер) з соціальної допомоги встановлюються відповідно до посад лікарів-наркологів дільничних.

28. Посада фельдшера з наркології встановлюється відповідно до посади лікаря-нарколога, що установлена згідно з п. 16.2.

29. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів (уключаючи посаду завідуючого рентгенівським кабінетом, відділенням).

30. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок, але не менше 1 посади в диспансерах на 400 і більше ліжок.

31. Посади інструкторів з трудової терапії установлюються з розрахунку 1 посада на кількість наркологічних ліжок для дорослих та підлітків:

при середньому перебуванні хворого на ліжку до 100 днів - на 60 ліжок;

при середньому перебуванні хворого на ліжку понад 100 днів - на 30 ліжок;

для примусового лікування хворих - на 30 ліжок.

32. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюються з розрахунку 1 посада на 600 ліжок.

33. Посади дієтичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

34. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

35. Посада головної або старшої медичної сестри диспансеру встановлюється за наявності в його штаті не менше 5 посад лікарів-наркологів дільничних.

Молодший медичний персонал

36. Посади молодших медичних сестер (палатних) або молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок у відділеннях (палатах):

Найменування відділення (палати) 

Кількість ліжок на 1 цілодобовий пост 

Наркологічне для хворих, які страждають на хронічний алкоголізм 

50 

Наркологічне для хворих, які страждають на наркоманію (токсикоманію) 

20 

Наркологічне для хворих, які страждають на наркоманію та спеціальне наркологічне для примусового лікування хворих на хронічний алкоголізм з тяжкими супутніми захворюваннями 

30 - 35 


37. Посади молодших медичних сестер лабораторії та рентгенкабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-лаборантів та лікарів-рентгенологів, але не менше 1 посади на лабораторію, рентгенкабінет.

38. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

39. У приймальному відділенні встановлюється 1 цілодобовий пост молодших медичних сестер у диспансерах на 100 і більше ліжок. 

40. Посада сестри-господині встановлюється в диспансерах за наявності 5 і більше посад лікарів-наркологів дільничних, менше 5 - 0,5 посади, або 1 посада на 60 ліжок для дорослих і 40 ліжок для підлітків.

41. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-наркологів дільничних і 1 цілодобовий пост на кабінет експертизи алкогольного сп'яніння.

42. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

43. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються у відділеннях до 40 ліжок - 1 посада, понад 40 ліжок - 1,5 посади.

44. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими та їх супроводження встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

Персонал кухонь

45. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами для працівників зазначених підрозділів міських лікарень (додаток 47).

Персонал аптек

46. Посади персоналу аптеки диспансеру, що має стаціонар, установлюються за штатними нормативами аптек у складі психіатричних лікарень у випадку, коли диспансер не обслуговується госпрозрахунковою аптекою (додаток 10).

2. Штатні нормативи медичного персоналу наркологічних диспансерних відділень і кабінетів лікувально-профілактичних закладів

Лікарський персонал

47. Посади лікарів-наркологів дільничних установлюються згідно з п. 11 штатних нормативів наркологічних диспансерів.

47.1. Посада завідуючого наркологічним диспансерним відділенням установлюється за наявності не менше 3 посад лікарів-наркологів дільничних замість однієї з них.

Середній медичний персонал

48. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до посад лікарів-наркологів дільничних, установлених за штатними нормативами наркологічних диспансерів.

49. Посада старшої медичної сестри наркологічного диспансерного відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

Молодший медичний персонал

50. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-наркологів дільничних.

3. Штатні нормативи медичного персоналу денного стаціонару для хворих на алкоголізм

51. Посади лікарів-наркологів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 хворих (місць).

52. Посада завідуючого денним стаціонаром установлюється в кожному денному стаціонарі замість 1 посади лікаря-нарколога.

53. Посади медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 50 хворих (місць).

54. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 хворих (місць).

55. У денному стаціонарі з числом хворих (ліжок) не менше 40 встановлюється 0,5 посади сестри-господині.

56. Посади інструкторів з працетерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 хворих (місць).

Примітки:

1. Якщо число оглядів лікарем-наркологом хворих, які перебувають на обліку, менше встановленої кількості для відповідних груп хворих, то органи охорони здоров'я вносять відповідні зміни до штатів наркологічних диспансерів.

2. Якщо кабінет анонімного лікування знаходиться не в приміщенні наркологічних диспансерів (міських поліклінік тощо), то у штаті кабінету може встановлюватись 1 посада молодшої медичної сестри.

3. Посади психологів установлюються в залежності від обсягу роботи.

4. Штатні нормативи медичного персоналу наркологічних відділень та кабінетів можуть застосовуватися для визначення чисельності посад відповідного персоналу лікувально-профілактичних закладів, розташованих у містах та інших населених пунктах, які не обслуговуються наркологічним диспансером.

5. Для оформлення медичної документації із застосуванням звукозаписувальної апаратури (магнітофон, диктофон тощо) встановлюються посади в межах загальної чисельності медичного персоналу:

5.1. Медичних реєстраторів (з виконанням друкарських робіт) з розрахунку 1 посада:

на 10 лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

на 75 - 100 ліжок.

5.2. Старшої медичної сестри за наявності в закладі не менше 5 посад медреєстраторів (з виконанням друкарських робіт). Ця посада може вводитися за централізації вказаних робіт.

6. У штатні розклади можуть вводитися лише цілі, 0,25, 0,5 або 0,75 посади. Округлення однойменних посад може здійснюватись як за окремими структурними підрозділами, так і за кількома або за закладом у цілому в такому порядку:

підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються, цифри 0,13 - 0,37 округлюються до 0,25, цифри 0,38 - 0,62 округлюються до 0,5, цифри 0,63 - 0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до одиниці.

У такому самому порядку здійснюється округлення за категоріями персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал та ін.), але лише в цілому у закладі.

7. При потребі проведення інтенсивної терапії хворим, які страждають на алкоголізм та наркоманію (токсикоманію), може створюватися відділення (палати) інтенсивної терапії з дозволу органу охорони здоров'я за штатними нормативами відповідних відділень (палат) згідно з додатком 26.

8. У штаті лабораторій, на які органами охорони здоров'я покладено функції аналітичної діагностики наявності алкоголю, наркотичних та інших запаморочувальних речовин у біологічних рідинах людини, вводяться посади з розрахунку:

1 посада лікаря-лаборанта на 118 повних аналізів на рік; посада завідуючого лабораторією за наявності в штаті лабораторії трьох і більше посад лікарів-лаборантів замість однієї з них; посада старшого лаборанта - відповідно до посади завідуючого лабораторією; посади лаборантів - відповідно до посад лікарів-лаборантів; посади молодших медичних сестер - 0,5 посади на кожну посаду лікаря-лаборанта.

 

  

Додаток 23
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу ендокринологічних диспансерів

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів відділень (палат) стаціонару встановлюються з розрахунку:

лікарів-ендокринологів - 1 посада на 25 ліжок;

лікарів-хірургів судинних - 0,5 посади на 50 ліжок;

лікарів-педіатрів - 0,5 посади на 50 ліжок;

1.2. Посади лікарів у поліклінічному відділенні встановлюються:

лікар-ендокринолог - 5 посад;

лікар-офтальмолог - 1 посада;

лікар-педіатр - 1 посада;

лікар-невропатолог - 1 посада;

лікар-акушер-гінеколог - 2 посади;

лікар-хірург судинний - 1 посада;

лікар з ультразвукової діагностики - 2 посади;

лікар-рентгенолог - 0,5 посади;

лікар-лаборант - 2 посади;

лікар-радіолог - 2 посади;

лікар-методист - 0,5 посади.

1.3. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

ендокринологічним відділенням у стаціонарі (лікар-ендокринолог) - 1 посада на 50 ліжок замість 0,5 посади лікаря-ендокринолога;

поліклінічним (лікар-ендокринолог) - 1 посада на відділення;

лабораторією за наявності не менше 1 посади лікаря-лаборанта;

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 ліжок.

2.2. У процедурному кабінеті встановлюється 1 посада процедурної медичної сестри на кабінет.

2.3. У кабінетах функціональної та ультразвукової діагностики установлюються по 1 посаді медичної сестри на кожний кабінет.

2.4. У фізіотерапевтичному кабінеті встановлюються 2 посади медичних сестер на кабінет.

2.5. У рентгенівському кабінеті встановлюється 1 посада рентгенлаборанта.

2.6. У лабораторії установлюються 2 посади лаборантів і 1 посада фельдшера-лаборанта.

2.7. У диспансері установлюються по 1 посаді медичної сестри з дієтичного харчування, медичного статистика і медичного реєстратора.

2.8. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів амбулаторного прийому.

2.9. У диспансері встановлюється 0,5 посади дезінфектора.

2.10. Посади старших медичних сестер установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями стаціонару.

2.11. Посада головної медичної сестри установлюється в диспансерах, зарахованих до II - III груп за оплатою праці керівних працівників; у диспансерах, зарахованих до IV групи, вводиться посада старшої медичної сестри диспансеру.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 50 ліжок.

3.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

3.3. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

3.4. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок.

3.5. У лабораторії, процедурному, рентгенівському кабінеті та кабінеті ультразвукової діагностики встановлюється по 1 посаді молодшої медичної сестри.

3.6. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів амбулаторного прийому.

3.7. Посада сестри-господині встановлюється з розрахунку 1 посада на 50 ліжок стаціонару, 0,5 посади - у поліклінічному відділенні.

Примітка:

Штати медичного та іншого персоналу стаціонарів денного перебування та денних стаціонарів установлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 24
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу, працівників кухонь онкологічних диспансерів, відділень, кабінетів

А. Штатні нормативи медичного персоналу республіканських (АР Крим), обласних, міських (у містах з населенням понад 25 тис. чоловік) диспансерів.

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-онкологів для надання амбулаторної допомоги в міських диспансерах установлюються з розрахунку 0,15 посади на 10 тис. міського населення (дорослих і дітей).

При розрахунку вказаних посад вилучається чисельність міського населення, якому амбулаторна онкологічна допомога надається іншими лікувально-профілактичними закладами (диспансерами, лікарнями, поліклініками, амбулаторіями тощо), що розташовані в місті (міському адміністративному районі), в тому числі відомчими (крім Міноборони, МВС, СБУ), у штаті яких встановлені посади лікарів-онкологів.

Якщо міський диспансер безпосередньо надає амбулаторну допомогу з онкології населенню сільського (сільських) району (районів), то в його штаті додатково встановлюються посади лікарів-онкологів з розрахунку 0,1 посади на 10 тис. населення цих районів.

При розрахунку вказаних посад вилучається чисельність населення районів, якому амбулаторна допомога з онкології надається іншими лікувально-профілактичними закладами, розташованими на території районів, в тому числі центральними районними і районними лікарнями.

2. Посади лікарів-онкологів для надання консультативної допомоги хворим і проведення організаційно-методичної роботи встановлюються у штаті обласних, республіканських (АР Крим) диспансерів з розрахунку 0,25 посади на 100 тис. населення області АР Крим.

Якщо республіканський (АР Крим), обласний диспансер безпосередньо забезпечує амбулаторну допомогу населенню міста (частини міста), в якому він розташований, або населенню сільських районів, які розташовані близько від міста, то в його штаті додатково встановлюються посади лікарів-онкологів відповідно до п. 1 цього розділу.

3. Посади лікарів онкологічних відділень (палат) у стаціонарі встановлюються за штатними нормативами онкологічних відділень (палат) стаціонарів міських багатопрофільних лікарень.

Крім того, в штаті диспансерів установлюються посади:

а) лікарів-терапевтів - з розрахунку 1 посада на 200 ліжок (без врахування ліжок торакальних відділень);

б) лікарів з функціональної діагностики - 0,5 посади в диспансерах на 150 і більше ліжок;

в) лікарів-стоматологів - 0,5 посади в диспансерах на 300 і більше ліжок (за наявності обладнаного стоматологічного кабінету);

г) лікарів-дієтологів - 0,5 посади в диспансерах від 150 ліжок;

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада:

а) на 10 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) на 150 ліжок стаціонару.

У республіканських (АР Крим), обласних диспансерах установлюються не менше 1 посади лікаря-лаборанта для проведення всіх видів лабораторних обстежень, включаючи цитологічне.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада:

а) на 5 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) на 250 ліжок стаціонару.

6. Посади лікарів-патологоанатомів установлюються відповідно до штатних нормативів патологоанатомічних відділень (додаток 9).

7. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) з диспансерного розділу роботи - залежно від числа посад лікарів амбулаторного прийому:

за наявності 5 - 8 посад - замість 0,5 посади лікаря; 

за наявності понад 8 посад лікарів - понад ці посади.

б) у стаціонарі - за штатними нормативами онкологічних відділень міських лікарень.

8. Посада завідуючого лабораторією встановлюється замість однієї посади лікаря-лаборанта.

Якщо в лабораторії встановлюється менше 1 посади лікаря-лаборанта, то посада завідуючого не вводиться.

9. Посада завідуючого рентгенівським кабінетом (відділенням) установлюється замість однієї посади лікаря-рентгенолога.

Якщо в рентгенівському кабінеті встановлюється менше 1 посади лікаря-рентгенолога, то посада завідуючого не вводиться.

10. Посада завідуючого патологоанатомічним відділенням (прозекторської) встановлюється за штатними нормативами зазначених відділень.

11. Посада завідуючого організаційно-методичним кабінетом установлюється:

а) у кожному (республіканському (АР Крим) обласному диспансері;

б) в одному з міських (міст Севастополя та Києва) диспансерів за наявності в місті двох і більше диспансерів.

12. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється за наявності в штаті диспансеру не менше 30 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря і посади зубних лікарів.

Середній медичний персонал

13. Посади дільничних медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-онкологів, установлених для надання амбулаторної допомоги населенню міста, в якому розташований диспансер.

14. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів-онкологів, зайнятих на амбулаторному (в тому числі консультативному) прийомі, без урахування посад лікарів-онкологів, установлених за п. 1.

15. Посади процедурних медичних сестер для надання амбулаторної допомоги встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому, але не менше однієї посади.

16. Посади середнього медичного персоналу онкологічних відділень (палат) стаціонару диспансеру (старших медичних сестер відділень, палатних і процедурних медичних сестер, медичних сестер для індивідуального догляду за тяжкохворими) встановлюються за штатними нормативами онкологічних відділень багатопрофільних міських лікарень. За штатними нормативами стаціонарів цих лікарень установлюються також посади операційних медичних сестер (крім чергових операційних медичних сестер), медичних сестер перев'язувальних, старшої операційної медичної сестри, дієтичних медичних сестер, медичних сестер кабінету функціональної діагностики і електрокардіографії, лаборантів і фельдшерів-лаборантів патологоанатомічного бюро, дезінфекторів, медичних реєстраторів медичного архіву. При розрахунку посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальної не враховуються ліжка торакальних і радіологічних відділень диспансеру.

Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються з розрахунку 0,5 посади на 200 ліжок.

17. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада:

а) на 3 посади лікарів амбулаторного прийому;

б) на 50 ліжок стаціонару.

18. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого рентгенівським кабінетом (відділенням).

19. Посади медичних реєстраторів поліклініки встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому, але не менше 1 посади.

У диспансерах на 100 і більше ліжок додатково встановлюється посада медичного реєстратора довідкового бюро.

20. Посада медичного статистика встановлюється у диспансерах залежно від числа посад лікарів амбулаторного прийому:

від 5 до 10 - 0,5 посади;

понад 10 - 1 посада.

21. Посада головної медичної сестри встановлюється у диспансерах, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників; у диспансерах, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, уводиться посада старшої медичної сестри диспансеру.

Молодший медичний персонал

22. Посади молодших медичних сестер для обслуговування лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів-онкологів амбулаторного прийому.

23. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету для надання амбулаторної допомоги встановлюються відповідно до посад медичних сестер цього кабінету, але не більше 1 посади в зміну.

24. Посади молодшого медичного персоналу онкологічних відділень (палат) у стаціонарі диспансеру (сестер-господинь, палатних молодших медичних сестер-прибиральниць, молодших медичних сестер-ванниць, молодших медичних сестер-буфетниць) установлюються відповідно до штатних нормативів онкологічних відділень міських багатопрофільних лікарень.

При цьому замість посад молодших медичних сестер палатних можуть установлюватися посади молодших медичних сестер для догляду за хворими.

За штатними нормативами стаціонарів указаних лікарень установлюються також посади молодших медичних сестер операційних, перев'язувальних, стоматологічного кабінету, патологоанатомічного відділення, молодших медичних сестер для супроводження хворих у діагностичні кабінети і для одержання медикаментів з аптеки.

Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок, але не менше 0,5 посади.

25. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються відповідно до посад лікарів-лаборантів, включаючи посаду завідуючого лабораторією.

26. Посади молодших медичних сестер рентгенівського кабінету (відділень) установлюються з розрахунку 1 посада на кабінет (відділення) в зміну.

27. Посади молодших медичних сестер реєстратури встановлюються з розрахунку 0,5 посади на реєстратуру.

Персонал аптек

28. Посади персоналу аптек установлюються за штатними нормативами аптек у складі міських багатопрофільних лікарень.

Указані посади не встановлюються, якщо диспансер обслуговується міжлікарняною аптекою. У цьому випадку в штаті диспансеру на 300 і більше ліжок установлюється лише 1 посада провізора-технолога або фармацевта.

Персонал кухонь

29. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

Б. Штатні нормативи медичного персоналу онкологічних диспансерних відділень (кабінетів) у складі міських поліклінік або онкологічних лікарень у містах з населенням понад 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються у штаті однієї з міських поліклінік або штаті однієї з онкологічних лікарень за відсутності в місті (міському адміністративному районі) онкологічного диспансеру відповідно до пп. 1, 4а) та 5а) розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада завідуючого онкологічним диспансерним відділенням установлюється за наявності не менше 2,5 посади лікарів-онкологів амбулаторного прийому замість 0,5 посади лікаря.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 13, 14 і 17а) (у диспансерних відділеннях онкологічних лікарень, крім того, пп. 15, 18 і 19) розділу "А" цих штатних нормативів.

4. Посада старшої медичної сестри онкологічного диспансерного відділення встановлюється за наявності не менше 5 посад лікарів-онкологів амбулаторного прийому.

Молодший медичний персонал

5. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до п. 22 (у диспансерних відділеннях у складі онкологічних лікарень, крім того, пп. 23, 25 - 26) розділу "А" цих штатних нормативів.

В. Штатні нормативи медичного персоналу республіканських (АР Крим), обласних онкологічних диспансерних відділень (кабінетів)

Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються у штаті однієї з лікарень при відсутності обласного диспансеру відповідно до пп. 2, 4а) та 5а) розділу "А" цих штатних нормативів. 

2. Посада завідуючого онкологічним диспансерним відділенням установлюється за наявності не менше 2,5 посади лікарів-онкологів амбулаторного прийому замість 0,5 посади лікаря.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 14 і 17а) (у диспансерних відділеннях онкологічних лікарень, крім того, пп. 15, 18 і 19) розділу "А" цих штатних нормативів. 

Якщо диспансерне відділення забезпечує безпосередньо амбулаторну допомогу населенню міста, в якому воно розташоване, то в його штаті встановлюються посади дільничних медичних сестер відповідно до п. 13 розділу "А".

У штаті організаційно-методичного кабінету за наявності обсягу роботи може встановлюватись посада медичного статистика (медреєстратора).

4. Посада старшої медичної сестри онкологічного диспансерного відділення встановлюється за наявності не менше 5 посад лікарів-онкологів амбулаторного прийому.

Молодший медичний персонал

5. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до п. 22 (у диспансерному відділенні онкологічної лікарні, крім того, пп. 23 і 25 - 26) розділу "А" цих штатних нормативів.

Примітки:

1. Посади медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії, радіологічних і торакальних відділень, гамма- і рентгено-терапевтичних установок в онкологічних диспансерах установлюються за штатними нормативами цих підрозділів. Застосування нормативів медичного персоналу для палат інтенсивної терапії не дозволяється.

2. Штатні нормативи медичного персоналу республіканських (АР Крим), обласних онкологічних диспансерів (відділень, кабінетів) можуть застосовуватись лише при встановленні штатів тільки в одному з диспансерів (відділень, кабінетів) області, республіки (АР Крим).

3. Лікарська допомога хворим стаціонару у вечірній та нічний час (чергування лікарів) забезпечується штатними лікарями в межах норми їх робочого часу за обліковий період.

4. При розрахунках посад залежно від кількості населення враховується його чисельність за даними статистичних органів.

5. При розрахунках окремих посад медичного персоналу в залежності від числа лікарів амбулаторного прийому до числа останніх не включаються посади лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів, лікарів усіх найменувань, передбачених нормативами для роботи в стаціонарі диспансеру, завідуючих відділеннями, звільнених від роботи на амбулаторному прийомі хворих. Якщо посади завідуючих установлюються замість 0,5 посади лікаря амбулаторного прийому, та в розрахунок береться 0,5 лікарської посади. Посади лікарів-онкологів диспансерного відділення (кабінету) поліклініки включаються в число лікарів амбулаторного прийому.
6. Установлення посад медичного, фармацевтичного персоналу та працівників кухонь понад ці штатні нормативи не дозволяється.

Тимчасові штатні нормативи централізованих лабораторій для цитологічних досліджень

Лабораторні цитологічні дослідження на злоякісні новоутворення здійснюються централізовано в онкологічних диспансерах, а при їх відсутності - у багатопрофільних лікарнях, поліклініках, обладнаних для проведення цих робіт.

Штати медичного персоналу цитологічних лабораторій формуються за рахунок чисельності посад персоналу, які визначені за діючими штатними нормативами для лікувально-профілактичних закладів, у тому числі прикріплених до цієї лабораторії для проведення цитологічних досліджень.

Примітка.

Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 25
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу і працівників кухонь шкірно-венерологічних диспансерів, відділень і кабінетів

А. Штатні нормативи медичного персоналу міських (у містах з населенням понад 25 тис. чоловік), обласних і республіканських (АР Крим) диспансерів

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-дерматовенерологів для надання амбулаторної допомоги в міських диспансерах установлюються з розрахунку 0,5 посади на 10 тис. чоловік дорослого і дитячого населення.

При розрахунках указаних посад вилучається чисельність міського населення, якому відповідна амбулаторна допомога надається іншими лікувально-профілактичними закладами (диспансерами, лікарнями, поліклініками, амбулаторіями та інш.), які розташовані в місті (в міському адміністративному районі), у тому числі відомчими (крім СБУ, МВС, Міністерства оборони), в штаті яких установлені посади лікарів-дерматовенерологів.

Якщо міський диспансер безпосередньо надає амбулаторну допомогу населенню сільського (сільських) району (районів), то в його штаті додатково встановлюються посади лікарів-дерматовенерологів з розрахунку 0,1 посади на 10 тис. населення (дорослих і дітей) цього (цих) району (районів). При розрахунках посад повинна вилучатися чисельність населення району (районів), якому вказана допомога надається іншими лікувально-профілактичними закладами, розташованими на території районів, у тому числі центральними районними і районними лікарнями.

2. Для забезпечення амбулаторного прийому і організаційно-методичної роботи в штаті обласних диспансерів установлюються посади лікарів з розрахунку 0,25 посади на 100 тис. чоловік дорослого і дитячого населення області.

Якщо обласний диспансер безпосередньо забезпечує допомогу населенню міста (частини міста), у якому він розташований, або населенню сільського (сільських) району (районів), розташованого біля міста, то в його штаті на відповідну чисельність населення додатково встановлюються посади лікарів-дерматовенерологів відповідно до п. 1 цього розділу.

3. Для роботи в стаціонарі посади лікарів-дерматовенерологів установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

У клінічних закладах кількість цих посад установлюється з урахуванням роботи, яку виконують асистенти і наукові співробітники, виходячи із встановленого для них навантаження.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються:

а) для забезпечення амбулаторної допомоги населенню з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому;

б) для забезпечення роботи у стаціонарі з розрахунку 1 посада на 150 ліжок.

В обласних, республіканських (АР Крим) диспансерах установлюється не менше 1 посади лаборанта.

5. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) у диспансерному (амбулаторному) підрозділі - в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому:

за наявності 5,5 - 10 посад - замість 0,5 посади лікаря;

за наявності понад 10 лікарських посад - понад посади лікарів амбулаторного прийому.

б) у стаціонарі - за наявності у відділенні не менше 50 ліжок замість 0,5 посади лікаря.

6. Посада завідуючого лабораторією встановлюється замість 1 посади лікаря-лаборанта. Якщо в диспансері встановлюється менше 1 посади лікаря-лаборанта, то посада завідуючого лабораторією не вводиться.

7. Посада завідуючого організаційно-методичним кабінетом установлюється в кожному обласному, республіканському (АР Крим) диспансері, а також в одному з міських міста Києва диспансерів.

8. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється за наявності в штаті диспансеру не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря, замість однієї посади завідуючого відділенням.

Середній медичний персонал

9. Посади дільничних медичних сестер установлюються в штаті міських, обласних і республіканського (АР Крим) диспансерів відповідно до посад лікарів-дерматовенерологів, передбачених для надання безпосередньої амбулаторної допомоги прикріпленому міському і сільському населенню.

10. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів-дерматовенерологів, які ведуть амбулаторний прийом, вилучаючи посади, передбачені п. 9, для безпосередньої амбулаторної допомоги прикріпленому міському і сільському населенню.

11. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост:

а) на 45 ліжок для дорослих;

б) на 35 ліжок для дітей;

в) на 20 ліжок для дітей у віці до 1 року (включно).

12. Посади процедурних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

13. Посади лаборантів установлюються:

а) для забезпечення амбулаторної допомоги населенню - з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів-дерматовенерологів амбулаторного прийому;

б) для забезпечення роботи стаціонару - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

14. Посади медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються в диспансерах на 50 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

15. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються в диспансерах від 100 до 200 ліжок - 0,5 посади, на 200 і більше ліжок - 1 посада.

16. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюються за наявності дезкамери: в диспансерах на 75 - 150 ліжок - 0,5 посади; понад 150 ліжок - 1 посада. 

17. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

18. Посада медичного статистика встановлюється в диспансерах у залежності від числа лікарів амбулаторного прийому: від 5 до 15 - 0,5 посади, понад 15 - 1 посада.

У диспансерах, які мають у своїй структурі організаційно-методичний кабінет, може бути за наявності обсягу роботи додатково встановлена посада медичного статистика.

19. Посади старших медичних сестер відділень стаціонару встановлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

20. Посада головної медичної сестри диспансеру встановлюється в диспансерах, зарахованих до I - III груп за оплатою праці керівних працівників закладів охорони здоров'я. У диспансерах, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, уводиться посада старшої медичної сестри диспансеру.

Молодший медичний персонал

21. Посади сестер-господинь відділень диспансеру установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

22. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів встановлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів амбулаторного прийому.

23. Пости молодших медичних сестер (палатних) або молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост:

а) на 45 ліжок для дорослих;

б) на 35 ліжок для дітей;

в) на 20 ліжок для дітей у віці до 1 року (включно).

24. Посади молодших медичних сестер-буфетниць, молодших медичних сестер-ванниць і молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада:

а) молодша медична сестра-буфетниця - на 50 ліжок;

б) молодша медична сестра-прибиральниця - на 60 ліжок;

в) молодша медична сестра-ванниця - на 80 ліжок.

25. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються відповідно до посад лікарів-лаборантів, включаючи посаду завідуючого лабораторією.

26. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну посаду медичної сестри цього кабінету.

27. Посада молодшої медичної сестри приймального відділення встановлюється в диспансерах на 100 і більше ліжок.

28. Посада молодшої медичної сестри реєстратури встановлюється за наявності не менше 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

Педагогічний персонал

29. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 дітей шкільного і дошкільного віку.

Персонал аптек

30. Посада завідуючого аптекою-провізора (на правах завідуючого відділенням), посада молодшої медичної сестри встановлюються в диспансерах на 100 і більше ліжок.

Вказані посади не встановлюються, якщо диспансер обслуговується міжлікарняною аптекою системи "Фармація".

Персонал кухонь

31. Посади працівників кухонь установлюються за діючими штатними нормативами зазначених підрозділів.

Б. Штатні нормативи медичного персоналу шкірно-венерологічних диспансерних відділень (кабінетів) у складі міських (міст з населенням понад 25 тис. чоловік) поліклінік, у тому числі дитячих

Лікарський персонал

1. Посади лікарів за відсутності в місті (міському адміністративному районі) шкірно-венерологічного диспансеру встановлюються в штаті однієї або декількох міських поліклінік відповідно до пп. 1 і 4а) розділу "А" цих штатних нормативів.

2. Посада завідуючого шкірно-венерологічним диспансерним відділенням установлюється за наявності не менше 3,5 посади лікарів-дерматовенерологів, замість 0,5 посади лікаря.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 9 і 13а з розділу "А" цих штатних нормативів.

4. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється за наявності не менше 6 посад лікарів-дерматовенерологів амбулаторного прийому.

Молодший медичний персонал

5. Посади молодшого медичного персоналу лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів-дерматовенерологів амбулаторного прийому.

В. Штатні нормативи медичного персоналу обласних, республіканських (АР Крим) шкірно-венерологічних диспансерних відділень (кабінетів)

Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються за відсутності обласного, республіканського (АР Крим) диспансеру відповідно до пп. 2 і 4а) розділу "А" цих штатних нормативів.

2. Посада завідуючого відділенням установлюється за наявності не менше 3,5 посад лікарів-дерматовенерологів замість 0,5 посади лікаря.

З дозволу органу охорони здоров'я може бути введено посаду завідуючого організаційно-методичним кабінетом у штаті диспансерного відділення. Якщо диспансерне відділення організовано в складі обласної (республіканської в АР Крим) багатопрофільної лікарні, то в штаті організаційно-методичного відділу лікарні, у встановленому порядку замість цієї посади встановлюється посада лікаря-методиста.

Середній медичний персонал

3. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 10 і 13а) з розділу "А" цих штатних нормативів. 

Якщо диспансерне відділення забезпечує безпосередню амбулаторну допомогу населенню міста, в якому воно розташоване, то в його штаті встановлюються посади дільничних медичних сестер згідно з п. 9 указаного розділу.

У штаті організаційно-методичного кабінету диспансерного відділення може встановлюватись посада медичного статистика. Якщо диспансерне відділення організоване в складі обласної багатопрофільної лікарні, то вказана посада медичного статистика може бути встановлена в штаті відділення медичної статистики організаційно-методичного відділу цієї лікарні.

4. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється за наявності не менше 6 посад лікарів-дерматовенерологів амбулаторного прийому.

Молодший медичний персонал

5. Посади молодшого медичного персоналу лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів-дерматовенерологів амбулаторного прийому.

Примітки: 1. У диспансерах на 50 і більше ліжок, які мають обладнаний рентгенівський кабінет, можуть зберігатися при додержанні встановленого навантаження 0,5 - 1 посада лікаря-рентгенолога і відповідно 0,5 - 1 посада рентгенлаборанта.

2. Штати медичного персоналу централізованих серологічних лабораторій, організованих відповідно до положення про них, установлюються за штатними нормативами для зазначених лабораторій.

3. Штатні нормативи персоналу обласних, республіканських шкірно-венерологічних диспансерів (відділень, кабінетів) можуть застосовуватися при встановленні штатів тільки одного з диспансерів (відділень, кабінетів) області, республіки (АР Крим). Штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь міських диспансерів, передбачених цим додатком, можуть застосовуватись при розрахунках штатів:

диспансерів (відділень, кабінетів) у населених пунктах до 25 тис. чоловік за наявності в них не менше 4 посад лікарів амбулаторного прийому за рахунок прикріплення населення близько розташованих районів.

При цьому розрахунок посад лікарів амбулаторного прийому для диспансерів, розташованих у населених пунктах до 25 тис. жителів, повинен проводитись за нормативами:

0,3 посади на 10 тис. населення (включаючи дитяче), яке проживає в населених пунктах, де розташований диспансер;

0,2 посади на 10 тис. населення, яке проживає в інших населених пунктах, прикріплених до диспансеру.

У лікувально-профілактичних закладах районів, прикріплених до вказаних диспансерів, посади медичного персоналу для надання амбулаторної допомоги з дерматології, передбачені для них штатними нормативами, не встановлюються.

4. При розрахунку числа посад лікарів центральних районних і районних лікарень згідно з п. 7 додатка 3, за рішенням органу охорони здоров'я може застосовуватись п. 1 розділу "А" цих нормативів.

5. При розрахунку посад у залежності від чисельності населення враховуються дані органів статистики.

6. При розрахунку окремих посад медичного персоналу в залежності від посад лікарів амбулаторного прийому в їх число не включаються посади лікарів-лаборантів, лікарів-рентгенологів, лікарів усіх найменувань і завідуючих відділеннями (кабінетами) для роботи в стаціонарі диспансеру, завідуючого диспансерним відділенням, уведеного понад посади лікарів амбулаторного прийому. Якщо посада завідуючого встановлена замість 0,5 посади лікаря амбулаторного прийому, то в розрахунок приймається 0,5 лікарської посади.

7. Установлення посад медичного, фармацевтичного персоналу і працівників кухонь понад передбачені цими нормативами не дозволяється.

8. При округленні розрахунку числа посад, проведенні консультацій, посиленні структурних підрозділів, уведенні окремих посад застосовується порядок, установлений для обласних лікарень (додаток 1).

 

  

Додаток 26
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи структурних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, діагностичних центрів, центрів медичної статистики

1. Штати клінік науково-дослідних інститутів установлюються за штатними нормативами обласних лікарень та штатними нормативами, наведеними в цьому додатку

2. Персонал відділення інтенсивної терапії гіпербаричної оксигенації

2.1. Завідуючий відділенням - лікар-анестезіолог, у т. ч. дитячий - 1 посада.

2.2. Лікар-анестезіолог, у т. ч. дитячий - 1 посада на 2 бароапарати в зміну.

2.3. Старша медична сестра-анестезистка - 1 посада.

2.4. Медична сестра-анестезистка - 1 посада на 2 бароапарати в зміну.

2.5. Інженер - 1 посада.

2.6. Молодша медична сестра - 1 посада в зміну.

2.7. Сестра-господиня - 1 посада.

Штати кабінетів (барозалів) гіпербаричної оксигенації:

лікар-анестезіолог - 1 посада;

медична сестра-анестезистка - 1 посада;

інженер - 0,5 посади.

Примітки:

1. Якщо при відділенні відкривається додатково барозал (кабінет), то застосовуються штатні нормативи для барозалів (кабінетів).

2. Якщо у відділенні працює одночасно три і більше барокамери, то додатково вводиться по 0,5 посади лікаря-анестезіолога і медичної сестри на кожну додаткову барокамеру.

3. У дистанційно-діагностичних кабінетах (центрах) серцево-судинних захворювань установлюються посади:

лікарів-кардіологів - до 1 цілодобового поста в залежності від обсягу роботи;

медичної сестри з функціональної діагностики - відповідно до посад лікарів.

Зазначені посади встановлюються понад посади медичного персоналу, встановленого республіканській (АР Крим) та обласним лікарням.

4. У відділеннях для хворих з гострими отруєннями встановлюються посади:

5.1. Лікарського персоналу:

лікарів-токсикологів - з розрахунку 1 посада на 5 ліжок і додатково 1 посада на відділення з числом ліжок не менше 25.

Обслуговування хворих у відділеннях у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні забезпечується лікарями, посади яких установлені цим пунктом, у межах їх робочого часу за обліковий період;

лікарів-психіатрів - з розрахунку 1 посада на 50 ліжок;

у лабораторії лікарні, яка має відділення для хворих з гострими отруєннями, додатково встановлюється 1 посада лікаря-лаборанта;

посада завідуючого відділенням - лікаря-токсиколога встановлюється за наявності у відділенні не менше 25 ліжок.

5.2. Середнього медичного персоналу:

медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 ліжок;

медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 25 ліжок;

у лабораторії лікарні, яка має у своєму складі відділення для хворих з гострими отруєннями, додатково встановлюється 1 цілодобовий пост лаборантів або фельдшерів-лаборантів;

старшої медичної сестри - відповідно до посади завідуючого відділенням.

5.3. Молодшого медичного персоналу:

молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку - 1 цілодобовий пост на 20 ліжок;

молодших медичних сестер-буфетниць у відділенні з числом ліжок не менше 25 - 1 посада;

молодших медичних сестер-прибиральниць у відділенні з числом ліжок не менше 25 - 1 посада;

у процедурному кабінеті посади молодших медичних сестер установлюються відповідно до посад медичних сестер зазначеного кабінету;

сестри-господині у відділенні з числом ліжок не менше 25 - 1 посада.

5. У відділеннях лікарень і клінік із застосуванням апарату "штучна нирка" встановлюються посади:

завідуючого відділенням - лікаря-нефролога - 1;

лікаря-хірурга - 1;

лікаря-лаборанта - 1;

старшої медичної сестри - 1;

лаборанта - 2;

інженера або техніка - 1;

медичної сестри - 2:

молодшої медичної сестри - 1.

6. Штатні нормативи медичного та інженерно-технічного персоналу відділень гемодіалізу

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-нефрологів (лікарів-анестезіологів), у т. ч. дитячих, установлюються з розрахунку 1 посада на:

6 діалізних місць у зміну, але не менше 1 посади на діалізний зал;

20 ліжок.

1.2. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 16 діалізних місць у зміну.

1.3. Посади лікарів-нефрологів (лікарів-анестезіологів), у т. ч. дитячих, для проведення гемодіалізу за екстреними показниками у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні встановлюються додатково органом охорони здоров'я за підпорядкуванням закладу в залежності від обсягу цієї роботи.

1.4. Посада завідуючого відділенням установлюється:

1.4.1. У відділенні з кількістю діалізних місць до 8 - замість 0,5 посади лікаря-нефролога.

1.4.2. У відділенні з числом діалізних місць 8 і більше - понад посади лікарів-нефрологів.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер діалізного залу встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 діалізних місця у зміну, але не менше 1 посади на діалізний зал.

2.2. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

2.3. Посади операційних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 30 діалізних місць у зміну.

2.4. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

2.5. Посади медичних сестер для надання екстреної допомоги хворим у вечірній і нічний час, вихідні та святкові дні встановлюються відповідно до посад лікарів, які вводяться для зазначених цілей згідно з п. 1.3.

2.6. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 діалізних місць у зміну.

2.7. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 2.6, у співвідношенні з лаборантами 2:1. У відділеннях, яким введено 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, в зазначеному порядку відповідно вводиться 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

2.8. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць встановлюються з розрахунку:

3.1.1. 1 цілодобовий пост на 25 ліжок.

3.1.2. 1 посада на 8 діалізних місць у зміну.

3.2. Посади молодших медичних сестер операційної, перев'язувальної та процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер операційної, перев'язувальної та процедурного кабінету.

3.3. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 25 ліжок.

3.4. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

3.5. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів.

3.6. Посада сестри-господині встановлюється в кожному відділенні.

4. Інженерно-технічний персонал

4.1. Посади інженерів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 діалізних місць.

4.2. Посади техніків установлюються з розрахунку 1 посада на 8 діалізних місць у зміну, але не менше 1 посади у відділенні гемодіалізу.

Примітки:

1. Кількість ліжок у відділеннях визначається у межах співвідношення - на кожні 8 діалізних місць не більше 20 ліжок.

2. У штатний розклад вводяться тільки цілі 0,25; 0,5 або 0,75 посади.

Округлення за одноіменними посадами проводиться у такому порядку:

підсумкові цифри менше 0,13 відкидаються; цифри 0,13 - 0,37 округлюються до 0,25; цифри 0,38 - 0,62 округлюються до 0,5; цифри 0,63 - 0,87 округлюються до 0,75, а понад 0,87 - до одиниці. 

У такому самому порядку проводиться округлення за категоріями персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал).

7. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень переливання крові лікарень (з урахуванням обсягу донорської крові, яка заготовляється)

Найменування посад 

Кількість посад у залежності від обсягу заготівлі крові (літрів на рік) 

301 - 700 

701 - 1000 

1001 - 1500 

і обсягу заготівлі крові (літрів на місяць) 

25 - 60 

61 - 85 

86 - 120 

Завідуючий відділенням
(лікар-трансфузіолог, лікар-терапевт) 

Лікар-терапевт  

0,5 

Лікар-хірург, лікар-трансфузіолог  

0,5 

Лікар-лаборант  

Старша медична сестра  

Операційна медична сестра  

Лаборант, фельдшер-лаборант (сумарно) 

Медичний реєстратор 

0,5 

0,5 

0,5 

Медична сестра 

Молодша медична сестра 


Примітка.

У разі заготівлі плазми методом плазмофорезу до 300 літрів на рік до штату відділення переливання крові вводяться додатково 0,5 посади лікаря-хірурга і 0,5 посади операційної медичної сестри.

Для відділень переливання крові, які заготовляють понад 1500 літрів крові та плазми методом плазмофорезу понад 500 літрів на рік, штати встановлюються в залежності від обсягу роботи.

8. Штати медичного та іншого персоналу відділень відновного лікування районних, центральних районних, міських, центральних міських, обласних і республіканської (АР Крим) лікарень і додаткового загальнолікарняного персоналу зазначених закладів установлюються

1. Посади лікарського персоналу встановлюються відповідно до пп. 1 і 9 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування.

2. Посади середнього медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 14, 17, 25 і 29 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування.

3. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 33 - 36, 38, 44 - 46 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування.

4. Педагогічний персонал:

посади логопедів встановлюються в залежності від обсягу роботи.

5. Посади медичного та іншого загальнолікарняного персоналу встановлюються відповідно до пп. 6, 8, 22, 23 і 27 та примітки 1 тимчасових штатних нормативів лікарень відновного лікування на число ліжок відділень відновного лікування.

9. Штати медичного персоналу відділень доліковування у складі стаціонарів лікарень та інших лікувально-профілактичних закладів

При організації відділень доліковування у складі стаціонарів лікарень та інших лікувально-профілактичних закладів розрахунок штатів здійснюється за штатними нормативами відповідного підрозділу лікарень для доліковування.

Фактичне навантаження у цих відділеннях для всіх груп персоналу встановлюється в залежності від контингенту хворих та інших умов роботи відділення, а вивільнена розрахункова чисельність посад використовується для посилення інших підрозділів.

10. Штати медичного персоналу пульмонологічних відділень (палат) для дорослих для надання медичної допомоги хворим на неспецифічні захворювання легень установлюються за штатними нормативами терапевтичних відділень, у складі яких вони організовуються

11. Штати відділень хірургічного лікування складних порушень ритму серця і електрокардіостимуляції встановлюються за штатними нормативами кардіохірургічних відділень тих закладів, у складі яких вони створюються

12. Штати медичного персоналу неврологічних відділень для хворих з порушенням мозкового кровообігу встановлюються за штатними нормативами неврологічних відділень міських лікарень з введенням додатково 4-х посад молодших медичних сестер для догляду за хворими.

13. Штати пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги вдома

Режим роботи пункту визначається органом охорони здоров'я в залежності від потреби і обсягу роботи, але не більше:

1. Лікар-терапевт - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 тис. дорослого населення.

2. Лікар-педіатр - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 тис. дитячого населення.

3. Фельдшер (медична сестра) з прийому викликів - диспетчер - 1 цілодобовий пост на пункт (відділення).

4. Водій - 2,2 посади на кожну автомашину невідкладної медичної допомоги вдома.

Примітка.

Робота персоналу невідкладної медичної допомоги вдома організовується з 20 години до 8 години без вихідних.

14. Тимчасові штатні нормативи цілодобових травматологічних пунктів

1. Завідуючий пунктом - лікар-ортопед-травматолог, у т. ч. дитячий - 0,5 посади (замість посади лікаря).

2. Лікар-ортопед-травматолог, у т. ч. дитячий - 1 цілодобовий пост.

3. Медична сестра - 3,75 посади.

4. Операційна медична сестра, медична сестра перев'язувальної - 3 посади.

5. Рентгенлаборант - 1 цілодобовий пост.

6. Молодша медична сестра - 1 цілодобовий пост.

7. Гіпсотехнік - 1 посада.

Примітка.

Цілодобовий травматологічний пункт відкривається у складі травматолого-ортопедичних, травматологічних та хірургічних підрозділів лікарень у межах і за рахунок їх штатної чисельності:

в центральних районних лікарнях з кількістю населення району від 70 до 400 тис. чол.;

в обласних, міських, міських районних лікарнях з населенням не менше 200 тис. чол.;

- у обласних, міських дитячих лікарнях або іншому спеціалізованому закладі, де функціонує дитяче травматолого-ортопедичне відділення.

15. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу для роботи з оформлення медичної документації в лікувально-профілактичних закладах із застосуванням звукозаписувальної апаратури

Для роботи з оформлення медичної документації в лікувально-профілактичних закладах із застосуванням звукозаписувальної апаратури (магнітофонів, диктофонів т. ін.) у межах загальної чисельності медичного персоналу, передбаченого діючими штатними нормативами для даного закладу, можуть уводитись посади:

1. Медичних реєстраторів (з виконанням машинописних робіт) з розрахунку 1 посада:

а) на 150 ліжок, включаючи ліжка для новонароджених;

б) на 20 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

2. Старшої медичної сестри - 1 посада за наявності в закладі не менше 8 посад медичних реєстраторів (з виконанням машинописних робіт) та централізації цих робіт.

16. Тимчасові штатні нормативи медичних працівників центральних стерилізаційних

Центральні стерилізаційні створюються, виходячи з обсягів роботи та норм витрат часу в межах загальної чисельності середнього та молодшого медичного персоналу, передбаченого для медичного закладу за діючими штатними нормативами.

17. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів)

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-ендоскопістів уводяться, виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на одне ендоскопічне дослідження:

Найменування досліджень 

Розрахункова норма часу на 1 дослідження (в хвилинах) 

1. Езофагоскопія 

40 

2. Езофагогастроскопія 

50 

3. Езофагогастродуаденоскопія 

55 

4. Ректоскопія 

25 

5. Сигмоскопія 

25 

6. Колоноскопія тотальна 

135 

7. Бронхоскопія 

50 


2. Посада завідуючого відділенням уводиться за наявності в штаті не менше 4х посад лікарів-ендоскопістів, замість однієї з них.

Середній медичний персонал

1. Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-ендоскопістів, включаючи посаду завідуючого ендоскопічним відділенням.

2. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням, замість однієї посади медичної сестри.

Молодший медичний персонал

Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря-ендоскопіста, включаючи посаду завідуючого ендоскопічним відділенням, але не менше 1 посади.

Примітки:

1. Ендоскопічні відділення (кабінети) організовуються в республіканських (АР Крим), обласних, міських, центральних районних лікарнях від 300 ліжок, онкологічних та протитуберкульозних диспансерах від 100 ліжок і в самостійних міських поліклініках та поліклінічних відділеннях, які обслуговують 50 і більше тисяч населення.

2. Посади медичного персоналу ендоскопічного відділення (кабінету) встановлюються в межах і за рахунок посад, передбачених штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів, у яких здійснюються ендоскопічні дослідження.

18. Про штати бактеріологічних та біохімічних лабораторій

Штатні нормативи медичного персоналу клініко-діагностичних лабораторій лікувально-профілактичних закладів передбачені з урахуванням забезпечення потреби цих закладів у бактеріологічних та біохімічних дослідженнях.

У зв'язку з цим при організації в складі зазначених клініко-діагностичних лабораторій бактеріологічних та біохімічних відділів посади лікарів-бактеріологів, фельдшерів-лаборантів та молодших медичних сестер уводяться в їх штати в залежності від обсягу роботи в межах чисельності посад лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу клініко-діагностичних лабораторій.

З метою поліпшення якості бактеріологічних та біохімічних аналізів, розстановки та використання медичних кадрів дозволяється створення централізованих бактеріологічних та біохімічних лабораторій в одному з закладів охорони здоров'я району, міста.

Штати медичного персоналу централізованих бактеріологічних та біохімічних лабораторій вводяться в межах чисельності посад клініко-діагностичних лабораторій, передбачених для обслуговування цими лабораторіями прикріплених закладів охорони здоров'я.

При цьому замість однієї посади лікаря-лаборанта може вводитись посада завідуючого лабораторією (бактеріологічною, біохімічною), який повинен виконувати роботу лікаря-лаборанта в повному обсязі за наявності в штаті лабораторій до 6 посад лікарів-лаборантів, в обсязі 50 % - за наявності в штаті лабораторій більше 6 лікарів-лаборантів та лаборантів.

19. Штати міжрайонних спеціалізованих відділень центральних районних, районних і міських лікарень

Штати встановлюються за нормативами стаціонарів лікарень, а в поліклініках - за нормативами поліклінік із введенням додаткових посад у залежності від чисельності прикріпленого населення інших районів, що відображається в довідках про показники для розрахунку штатів.

Функції міжрайонного спеціалізованого відділення виконує відповідне відділення стаціонару або поліклініки районних, центральних районних, центральних міських та міських лікарень за рішенням обласного органу охорони здоров'я.

20. Про відділи автоматизованих систем управління (обчислювального центру) закладів охорони здоров'я

1. Відділи автоматизованих систем управління (обчислювальні центри) створюються у підвідомчих закладах за рішеннями органів охорони здоров'я:

1.1. У лікарняному закладі (клініці) з числом ліжок 700 і більше (в тому числі об'єднаного з поліклінікою).

1.2. В амбулаторно-поліклінічному закладі, який надає медичну допомогу населенню міста з чисельністю 25 тис. і більше чоловік.

1.3. У медико-санітарній частині, яка обслуговує не менше 10 тис. робітників.

1.4. У станції швидкої медичної допомоги, яка обслуговує територію з населенням не менше 500 тис. чоловік.

1.5. У республіканській (АР Крим), обласній, міській міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічній станції, центральній СЕС на залізничному транспорті, СЕС залізниць.

2. Відділ АСУ є самостійним структурним підрозділом закладу охорони здоров'я.

Фінансування відділу АСУ проводиться в межах фінансових коштів, які виділені закладу, а також за рахунок коштів від госпдоговірної діяльності закладу.

Організаційна структура і штати відділу АСУ затверджуються керівником закладу.

21. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу анестезіологічних груп, відділень анестезіології без ліжок і з ліжками для інтенсивної терапії, відділень інтенсивної терапії лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал

1.1. У структурних підрозділах служби анестезіології та інтенсивної терапії працюють лікарі-анестезіологи, в т. ч. дитячі та лікарі за профілем підрозділу (закладу), які пройшли спеціальну підготовку за спеціальністю "анестезіологія" або "дитяча анестезіологія".

1.2. Посади лікарів-анестезіологів або лікарів за профілем підрозділу (закладу) встановлюються:

1.2.1. З розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

Найменування відділень 

Кількість ліжок 

Кардіохірургічне, хірургічне торакальне, туберкульозне легенево-хірургічне 

25 

Опікове 

50 

Нейрохірургічне, хірургічне, нейротравматологічне, онкохірургічне для дорослих 

75 

Відділення хірургічного профілю інших найменувань для дорослих (ортопедо-травматологічне, акушерсько-гінекологічне та інших найменувань) 

100 

Отоларингологічне і офтальмологічне для дорослих 

200 

Хірургічне відділення для дітей 

40 

Відділення хірургічного профілю інших найменувань для дітей 

50 


За наявності в лікарні чи пологовому будинку 75 ліжок хірургічного профілю, а в центральній районній лікарні та онкологічному диспансері - 50 ліжок хірургічного профілю встановлюється не менше однієї посади лікаря-анестезіолога.

У лікарнях, які надають екстрену цілодобову медичну допомогу з числом ліжок хірургічного профілю не менше 200, дитячих лікарнях - не менше 150, додатково встановлюється 3,75 посади лікарів-анестезіологів.

1.2.2. У стоматологічних поліклініках установлюється з розрахунку одна посада лікаря-анестезіолога на 20 посад лікарів-стоматологів за наявності в їх штаті не менше 10 вказаних посад.

1.2.3. До одного цілодобового поста з урахуванням посад, установлених згідно з пунктом 1.2:

у пологових будинках на 130 і більше ліжок;

в онкологічних диспансерах на 250 - 375 ліжок;

1.3. Для забезпечення роботи відділень інтенсивної терапії та відділень анестезіології з ліжками інтенсивної терапії встановлюється:

1.3.1. Цілодобовий пост лікарів-анестезіологів або лікаря за профілем відділення (закладу) на 6 - 11 ліжок.

1.3.2. Один цілодобовий пост і додатково 3 посади лікарів-анестезіологів або лікарів за профілем відділення (закладу) на 12 - 15 ліжок.

1.3.3. Цілодобовий пост лікарів-анестезіологів дитячих на кожні 4 ліжка відділень інтенсивної терапії новонароджених.

1.4. Посади лікарів-лаборантів для забезпечення роботи експрес-лабораторій встановлюються:

1.4.1. 2 посади на 6 - 11 ліжок.

1.4.2. 1 цілодобовий пост на 12 і більше ліжок.

1.4.3. 1 цілодобовий пост на 6 ліжок інтенсивної терапії новонароджених.

1.5. Посада завідуючого відділенням анестезіології встановлюється в залежності від кількості посад лікарів-анестезіологів у відділеннях:

1.5.1. Від 3 до 7 - замість однієї посади лікаря.

1.5.2. Від 7 до 12 - замість 0,5 посади лікаря.

1.5.3. Понад 12 - 1 посада понад встановлені посади лікарів-анестезіологів.

1.6. Посади завідуючих загальними, вузькоспеціалізованими відділеннями інтенсивної терапії, відділеннями анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії встановлюються замість посади лікаря-анестезіолога незалежно від кількості посад лікарів-анестезіологів.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер-анестезистів установлюються з розрахунку:

2.1.1. 1,5 посади на кожну посаду лікаря-анестезіолога, передбачену п. 1.2.1, та 0,5 посади на кожну посаду лікаря-анестезіолога, передбачену за п. 1.2.2.

2.1.2. 1,5 посади на кожну посаду лікаря-анестезіолога, встановлену п. 1.2.3.

2.2. Для забезпечення роботи палат інтенсивної терапії відділень анестезіології, відділень інтенсивної терапії посади середнього медичного персоналу встановлюються:

2.2.1. Медичних сестер - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 3 ліжка та на кожні 2 ліжка для новонароджених та недоношених дітей.

2.2.2. Фельдшерів-лаборантів (лаборантів) - 1 цілодобовий пост при наявності 6-15 ліжок.

2.2.3. 1 цілодобовий пост маніпуляційних медичних сестер для новонароджених.

2.3. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється у кожному відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, відділеннях інтенсивної терапії.

За відсутності в складі відділення анестезіології ліжок для інтенсивної терапії ця посада встановлюється замість однієї посади медичної сестри-анестезистки.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими у палатах, відділеннях інтенсивної терапії встановлюються з розрахунку - один цілодобовий пост на 6 ліжок та на кожні 6 ліжок для недоношених новонароджених дітей.

3.2. Посада сестри-господині встановлюється в штаті відділення анестезіології, яке має палати для інтенсивної терапії, відділенні інтенсивної терапії.

Примітки:

1. Для забезпечення оптимально ефективної цілеспрямованої анестезіологічної допомоги створюються відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії у складі таких лікувально-профілактичних закладів:

1.1. У обласних, республіканських (АР Крим) лікарнях для дорослих і дітей незалежно від їх потужності.

1.2. У міських, центральних міських лікарнях на 500 і більше ліжок за наявності в лікарні не менше 150 ліжок хірургічного профілю.

1.3. У центральних районних лікарнях, онкологічних і протитуберкульозних диспансерах на 200 і більше ліжок за наявності в лікарні (диспансері) не менше 60 ліжок хірургічного профілю, при цьому не менше 25 % ліжок інтенсивної терапії виділяється для надання допомоги дітям.

1.4. У дитячих міських лікарнях на 250 і більше ліжок за наявності в лікарні не менше 50 ліжок хірургічного профілю.

1.5. В одній з дитячих лікарень меншої потужності при наявності у всіх дитячих лікарнях міста (міського адміністративного району) сумарно не менше 250 ліжок, у тому числі не менше 50 ліжок хірургічного профілю.

1.6. Число ліжок у палатах інтенсивної терапії у складі відділення анестезіології визначається місцевими органами охорони здоров'я і не може перевищувати 15 ліжок на одне відділення анестезіології.

2. Для ефективного лікування хворих із загрозливими, критичними і термінальними станами в складі лікувально-профілактичних закладів організовуються відділення інтенсивної терапії загального профілю потужністю не більше 15 ліжок за таких умов:

2.1. У містах з населенням від 400 тис. чоловік і більше в одній з багатопрофільних лікарень.

2.2. У складі великих багатопрофільних лікарень з кількістю ліжок не менше 500 для дорослих і не менше 300 для дітей.

2.3. У дитячих міських лікарнях на 200 і більше ліжок або у всіх дитячих лікарнях міста меншої потужності за наявності в них (сумарно) не менше 200 ліжок, без врахування дитячих ліжок республіканських (АР Крим) і обласних лікарень.

3. В лікарнях, де зосереджені хворі з однотипною (близькою за етіопатогенезом) патологією, для підвищення ефективності лікування, виходячи з економічних міркувань, створюються вузькоспеціалізовані відділення інтенсивної терапії потужністю не більше 6 ліжок у таких лікувально-профілактичних закладах:

3.1. В інфекційних лікарнях на 300 і більше ліжок або в одній із інфекційних лікарень міста з сумарною кількістю ліжок не менше 300.

3.2. У дитячих інфекційних лікарнях на 100 і більше ліжок або в одній із дитячих лікарень, що має інфекційне відділення, при загальній потужності дитячого інфекційного ліжкового фонду міста або адміністративного району 100 і більше.

3.3. У лікарнях або пологових будинках, які мають у своєму складі відділення патології новонароджених, в центрах перинатальної патології.

3.4. У кардіологічному, психоневрологічному, ендокринологічному, радіаційного захисту населення та інших диспансерах, а також у психіатричних лікарнях.

3.5. У лікарнях, які мають у своєму складі відділення гострої коронарної недостатності, гострої судинно-мозкової недостатності з ліжками для інтенсивної терапії або відділення інтенсивної терапії загального профілю.

3.6. У токсикологічних центрах та лікарнях, які мають у своєму складі токсикологічні відділення, якщо в цих лікарнях немає відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії або відділення інтенсивної терапії загального профілю.

3.7. У лікарнях, де концентруються хворі, для лікування яких застосовуються методи екстракорпоральної детоксикації (терміновий гемодіаліз, гемосорбція, IIз, ультрафільтрація та інші), створюються відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації. Ліжка цих відділень переважно використовують для надання допомоги хворим з гострою патологією і першочергового надання допомоги хворим відділень анестезіології та інтенсивної терапії інших профілів.

3.8. У закладах, де є гематологічне відділення, для проведення знеболювання при маніпуляціях інтенсивної терапії і екстракорпорального очищення крові встановлюється додатково в штаті відділення 1 посада лікаря-анестезіолога та 1 посада медичної сестри-анестезистки.

22. Штатні нормативи медичного персоналу відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал

Посади лікарів з ультразвукової діагностики встановлюються в залежності від обсягу роботи і діючих розрахункових норм часу на ультразвукові обстеження.

Посада завідуючого відділенням установлюється за наявності в штаті не менше 3 посад лікарів з ультразвукової діагностики замість посади лікаря.

2. Середній медичний персонал

Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів з ультразвукової діагностики, включаючи посаду завідуючого відділенням.

Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням замість посади медичної сестри.

3. Молодший медичний персонал

Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря з ультразвукової діагностики, включаючи посаду завідуючого відділенням.

Примітки:

1. Зазначені посади встановлюються у межах фонду заробітної плати.

2. Інженерне забезпечення функціонування установок відділень (кабінетів) ультразвукової діагностики проводиться персоналом, посади якого вводяться за типовими штатами адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я (додаток 46).

Розрахункові норми часу на проведення ультразвукових досліджень

1. 

Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: 

  

1.1. 

Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка 

40 хв. 

1.2. 

За окремими органами: 

  

  

печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 

15 хв. 

  

печінка 

10 хв. 

  

жовчний міхур + жовчні протоки 

10 хв. 

  

підшлункова залоза 

15 хв. 

  

селезінка + судини портальної системи 

15 хв. 

2. 

Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи: 

  

2.1. 

Для чоловіків: 

  

2.1.1. 

Комплексно:
нирки + надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза 

40 хв. 

2.1.2. 

За окремими органами: 

  

  

нирки + надниркові залози 

15 хв. 

  

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 

10 хв. 

  

Передміхурова залоза 

10 хв. 

  

яєчки 

10 хв. 

2.2.  

Для жінок: 

  

2.2.1. 

Комплексно:
нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники 

45 хв. 

2.2.2. 

Комплексно: 

  

  

матка + яєчники 

25 хв. 

  

матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода 

45 хв. 

3. 

Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків: 

  

3.1. 

Інтраректальні дослідження передміхурової залози 

25 хв. 

3.2. 

Інтраректальні дослідження стінок прямої кишки 

25 хв. 

3.3. 

Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів 

25 хв. 

3.4. 

Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів 

25 хв. 

3.5. 

Черезстравохідна ехокардіографія, ендоехомедіастенографія  

40 хв. 

4. 

Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів:

  

4.1. 

Щитовидна залоза 

20 хв. 

4.2. 

Молочні залози (з двох сторін) 

30 хв. 

4.3. 

Слинні залози 

15 хв. 

4.4.  

Лімфатичні вузли 

15 хв. 

4.5. 

М'які тканини 

15 хв. 

4.6. 

Кістки та суглоби (в залежності від складності) 

20 - 30 хв. 

5. 

Ультразвукові дослідження судин. 

  

5.1. 

Периферичні судини 

20 хв. 

5.2. 

Допплерометрія судин зі спектральним аналізом у постійному режимі 

45 хв. 

5.3. 

Допплерографія судин в імпульсному режимі 

40 хв. 

5.4. 

Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням 

45 хв. 

5.5. 

Транскраніальна допплерографія судин головного мозку 

60 хв. 

6. 

Ультразвукові дослідження органів грудної клітини 

  

6.1. 

Середостіння 

20 хв. 

6.2. 

Плевральна порожнина 

20 хв. 

6.3. 

Вилочкова залоза 

20 хв. 

6.4. 

Ехокардіографія 

30 хв. 

6.5. 

Ехокардіографія з кольоровим картуванням 

45 хв. 

6.6. 

Ехокардіографія з допплерівським аналізом 

45 хв. 

7. 

Ультразвукові дослідження новонароджених 

  

7.1. 

Головного мозку 

30 хв. 

7.2. 

Внутрішніх органів 

30 хв. 

7.3. 

Суглобів та кісток 

30 хв. 

8. 

Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів 

  

8.1. 

Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м'яких тканин 

30 хв. 

8.2. 

Те саме із експрес-цитологічним дослідженням 

50 хв. 

8.3. 

Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів 

45 хв. 

8.4. 

Те саме із експрес-цитологічним дослідженням 

60 хв. 

8.5. 

Лікувально-діагностичні пункції поверхневих структур та м'яких тканин 

50 хв. 

8.6. 

Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнин, зачеревного простору, порожнини малого таза 

60 хв. 

8.7. 

Установлення зовнішніх дренажів у черевну порожнину, зачеревний простір, порожнину малого таза, жовчний міхур, порожнини кіст та абсцесів внутрішніх органів тощо 

60 хв. 

8.8. 

Черезшкірне дренування жовчних протоків, сечовивідної системи під контролем ехоскопії та рентгеноскопії 

90 хв. 

8.9. 

Ультразвукова гістеросальпінгографія (ехогідротубація) 

60 хв. 

9. 

Спеціальні ультразвукові дослідження 

  

9.1. 

Ехоенцефалографія у режимі А 

20 хв. 

9.2. 

Ехоофтальмографія 

30 хв. 

9.3. 

Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози 

60 хв. 

9.4. 

Стрес-ехокардіографія 

120 хв. 

9.5. 

Контрастна ехокардіографія 

90 хв. 

9.6. 

Комплексне ультразвукове дослідження серця (контрастна ехокардіографія + трансезофагеальна допплерографія + кольорове допплерівське картування)  

120 хв. 


Примітки:

1. Денні норми навантаження на лікаря з ультразвукової діагностики визначаються, виходячи з 6-денного робочого тижня (39 год.) Розрахункова норма навантаження на лікаря становить 40 умовних одиниць (за 1 умовну одиницю приймається ультразвукове дослідження тривалістю 10 хвилин).

2. При дослідженні дітей норми часу збільшуються на 10 %.

3. При дослідженні післяопераційних хворих норми часу збільшуються на 25 - 50 % у залежності від стану здоров'я пацієнтів.

4. При впровадженні нових методик та видів ультразвукових досліджень або лікувальних маніпуляцій під контролем ехоскопії норми часу встановлюються адміністрацією лікувально-профілактичного закладу на основі хронометражу та обов'язково погоджуються з головним спеціалістом з ультразвукової діагностики області (міста) і затверджуються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням.

23. Штатні нормативи медичного персоналу флюорографічних установок протитуберкульозних диспансерів, туберкульозних лікарень, міських поліклінік (самостійних і таких, що входять до складу лікарень) і центральних районних лікарень сільських районів

1. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 120 тис. чоловік населення, прикріпленого для флюорографічного обстеження органів грудної клітки з профілактичною метою. У разі прикріплення до закладу менше 25 тис. чоловік зазначені посади не встановлюються.

2. Посади рентгенлаборантів і медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 80 тис. чоловік. У разі прикріплення до закладу менше 25 тис. чоловік зазначені посади не встановлюються.

Примітки:

1. Чисельність населення (дорослих і дітей), прикріпленого для флюорографічного обстеження органів грудної клітки з профілактичною метою, визначається органом охорони здоров'я за підпорядкуванням на підставі даних органів статистики.

Кількість населення, прикріпленого для зазначених вище цілей до всіх закладів відповідної території (міста, району тощо), не може перевищувати його чисельності за даними органів статистики, за винятком населення, що забезпечується флюорографічним обстеженням підвідомчими закладами охорони здоров'я, крім закладів системи Міністерства оборони, МВС та СБУ.

2. Установлення посад медичного персоналу понад штатні нормативи є неприпустимим.

3. При розрахунку чисельності посад застосовується порядок округлення, встановлений для обласних лікарень.

24. Штатні нормативи медичного персоналу централізованих серологічних лабораторій

1. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 150 сироваток, які досліджуються протягом робочого дня, але не менше 1 посади на лабораторію.

У штаті серологічних лабораторій, які ставлять реакції імобілізації блідих трепонем (тест Нельсона), додатково встановлюється 1 посада лікаря-лаборанта і 1 посада лаборанта.

2. У кожній лабораторії встановлюється посада завідуючого лабораторією замість 1 посади лікаря-лаборанта.

3. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 75 сироваток, які досліджуються протягом робочого дня.

4. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада молодшої медичної сестри на 2 посади лікарів-лаборантів.

Примітка. Штатні нормативи централізованих серологічних лабораторій застосовуються при розрахунках штатів обласних, республіканського (АР Крим) шкірно-венерологічних диспансерів, а також одного з диспансерів міста з населенням понад 500 тис. чоловік, де відсутні обласні диспансери.

25. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу Республіканського медико-генетичного центру Автономної Республіки Крим і міжобласних медико-генетичних центрів

Найменування посади 

Кількість посад 

Завідуючий - лікар-генетик 

Лікар-педіатр 

Лікар-акушер-гінеколог 

Лікар-ендокринолог 

Лікар-невролог дитячий 

Лікар з ультразвукової діагностики 

Лікар-лаборант-генетик 

Медична сестра 

Фельдшер-лаборант 

Молодша медична сестра 

Медичний реєстратор 

Інженер-програміст 


Примітки:

1. Штати медико-генетичних центрів установлені за умови роботи центру в дві зміни, виходячи з розрахунку навантаження:

медико-генетичний прийом 1300 сімей на рік: 1 лікар-генетик; 1 медична сестра;

на 260 - 280 цитогенетичних досліджень: 1 лікар-лаборант-генетик, 1 фельдшер-лаборант;

на 100 клітинних культур амніотичної рідини чи 300 біоптатів хоріону: 1 лікар-лаборант-генетик, 1 фельдшер-лаборант.

2. До роботи в центрі можуть залучатися лікарі-спеціалісти, які пройшли спеціалізацію з медичної генетики.

3. Штати центрів установлюються в межах та за рахунок загальної штатної чисельності закладу, на базі якого організовуються центри за рішенням органу охорони здоров'я, і є їх структурним підрозділом.

26. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу обласних (міських) медико-генетичних кабінетів (консультацій), міжрайонних медико-генетичних кабінетів

Найменування посади 

Кількість посад 

обласні (міські) медико-
генетичні кабінети
(консультації) 

міжрайонні медико-
генетичні кабінети  

Завідуючий - лікар-генетик 

Лікар-педіатр 

1  

Лікар-акушер-гінеколог 

Лікар з ультразвукової діагностики 

1,5 

Лікар-лаборант-генетик 

Фельдшер-лаборант 

Медична сестра 

Молодша медична сестра 

Медичний реєстратор 

  


Примітки:

1. Штати обласних (міських) медико-генетичних кабінетів (консультацій), міжрайонних медико-генетичних кабінетів установлюються в межах загальної штатної чисельності закладу, на базі якого вони організовані за рішенням органу охорони здоров'я, і є їх структурними підрозділами.

2. До роботи в кабінетах (консультаціях) можуть залучатись лікарі-спеціалісти, які пройшли спеціалізацію з медичної генетики.

27. Про штати відділень мікрохірургії у лікарнях

Штати відділень мікрохірургії встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи з організацією у кожному з них не менше 2 цілодобових постів лікарів-хірургів і 1 цілодобового посту операційних медичних сестер. Посади лікарів-анестезіологів і медичних сестер-анестезистів уводяться відповідно до п. 21 цього додатка.

28. Про штати відділень хірургічного лікування складних порушень ритму серця і електрокардіостимуляції

Штати зазначених відділень установлюються за штатними нормативами кардіохірургічних відділень обласних лікарень (додаток 1) та медико-санітарних частин, центральних міських і міських лікарень, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік (додаток 2).

29. Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу психотерапевтичного кабінету

При визначенні штатів психотерапевтичних кабінетів, які організовані в складі міських поліклінік та поліклінічних відділень центральних районних лікарень, що безпосередньо обслуговують не менше 30 тис. дорослого населення, застосовуються штатні нормативи:

лікар-психотерапевт - 1 посада,

медична сестра - 1 посада,

молодша медична сестра - 0,5 посади,

психолог - у залежності від обсягу роботи.

Примітка. Штати психотерапевтичних кабінетів інших закладів (міських поліклінік консультативно-діагностичної допомоги, психоневрологічних диспансерів на 10 і більше посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом) вводяться за рахунок та в межах чисельності посад, установлених цим закладам за відповідними штатними нормативами. Посади психологів можуть уводитись додатково в залежності від обсягу роботи.

30. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу кардіологічних відділень міських, обласних, республіканської (АР Крим) лікарень, у тому числі клінічних

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-кардіологів установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 20 ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

б) 25 ліжок для інших кардіологічних хворих.

2. Посада завідуючого відділенням - лікаря-кардіолога встановлюється за наявності у відділенні не менше 60 ліжок.

Середній медичний персонал

3. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на:

а) 15 ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

б) 20 ліжок для інших кардіологічних хворих при 2-ступеневій системі обслуговування або на 25 ліжок при 3-ступеневій системі обслуговування хворих.

4. Посади медичних сестер процедурної встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

5. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

Молодший медичний персонал

6. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими або молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на: 

а) 30 ліжок для хворих на інфаркт міокарда;

б) 35 ліжок для інших кардіологічних хворих при 3-ступеневій системі обслуговування.

7. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на 50 ліжок.

31. Типова чисельність консультативно-діагностичних центрів, зарахованих до гр. А (в областях з населенням понад 3 млн. чол. і містах з населенням понад 1 млн. чол.)

Найменування структурного
підрозділу та посад 

Завідуючий
структурним
підрозділом 

Лікарі  

Старші
медичні
сестри,
старші
лаборанти 

Медсестри,
лаборанти
та
медреєстра-
тори 

Сестра
госпо-
диня  

Молод-
ший
мед.
персо-
нал 

I. Консультативний відділ з автоматизованою реєстратурою 

  

  

  

  

  

  

1. Лікар-терапевт 

  

2. Лікар-гастроентеролог 

  

  

  

  

3. Лікар-кардіолог 

  

  

  

  

4. Лікар-невролог дитячий 

  

  

  

  

5. Лікар-алерголог 

  

  

  

  

6. Лікар-імунолог 

  

  

  

  

7. Лікар-ендокринолог 

  

  

  

  

8. Лікар-педіатр 

  

  

  

  

9. Лікар-хірург 

  

  

  

  

10. Лікар-нейрохірург 

  

  

  

  

11. Лікар-невропатолог 

  

  

  

  

12. Лікар-онколог 

  

  

  

  

13. Лікар-гінеколог 

  

  

  

  

14. Лікар-отоларинголог 

  

  

  

  

15. Лікар-офтальмолог 

  

  

  

  

16. Лікар-уролог 

  

  

  

  

17. Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 

  

  

  

  

18. Лікар-пульмонолог 

  

  

  

  

19. Медреєстратори 

  

  

16 

  

  

РАЗОМ 

23 

39 

II. Відділ променевої діагностики (рентгенівський, рентген-комп'ютерний, магнітно-резонансний, термографічний тощо) 

  

  

  

Рентген: 

  

  

  

  

  

  

1. ТУР-800
2 кабінети х 2 зміни 

  

  

  

2. Мамограф
2 кабінети х 2 зміни 

  

  

  

3. Дентальний апарат
1 кабінет х 2 зміни 

  

  

  

4. Комп'ютерний томограф
2 кабінети х 2 зміни 

  

  

  

5. Магнітно-резонансний томограф
1 кабінет х 2 зміни 

  

  

  

6. Архів
рентген-лаборант х 2 зміни 

  

  

  

  

7. Фотолабораторії
рентген-лаборант х 2 зміни 

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

16 

24 

13 

III. Відділ ультразвукової і функціональної діагностики 

  

  

  

1. ЕхоКГ
6 апаратів х 2 зміни 

  

12 

  

12 

  

  

2. ТКД
1 апарат х 2 зміни 

  

  

  

  

3. УЗДГ
2 апарати х 2 зміни 

  

  

  

  

4. ФВД
1 апарат х 2 зміни 

  

  

  

  

  

  

5. ЕКГ
2 апарати х 2 зміни 

  

  

  

  

6. ЕЕГ+ ЕхоЕС
2 апарати х 2 зміни 

  

  

  

  

7. РЕГ та РВГ
2 апарати х 2 зміни 

  

  

  

  

8. ВЕМ
1 апарат х 2 зміни 

  

  

  

  

9. ФКГ
1 апарат х 2 зміни 

  

  

  

  

10. Холтерівський монітор
18 кабінетів х 2 зміни 

  

  

  

18 

РАЗОМ 

38 

38 

18 

IV. Відділ ультразвукової діагностики 

  

  

  

  

  

1. Лікарі
8 кабінетів х 2 зміни 

  

16 

  

  

  

  

2. Медичні сестри 

  

  

16 

  

  

3. Молодші медичні сестри
8 кабінетів х 0.5 х 2 зміни 

  

  

  

  

РАЗОМ 

16 

16 

V. Кабінет ультразвукової пункційної біопсії 

  

  

  

  

  

1. Лікарі
1 посада х 2 зміни 

  

  

  

  

  

2. Медичні сестри
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

  

  

3. Молодші медичні сестри
1 кабінет х 2 зміни 

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  


Примітка. Посада завідуючого кабінетом ультразвукової біопсії вводиться замість посади лікаря.

Найменування структурного
підрозділу та посад 

Завідуючий
структурним
підрозділом 

Лікарі  

Старші
медичні
сестри,
старші
лаборанти 

Медсестри,
лаборанти
та
медреєстра-
тори 

Сестра
госпо-
диня  

Молод-
ший
мед.
персо-
нал 

VI. Відділ інвазійних методів
діагностики та лікування
(пункції під контролем
діагностичної апаратури,
ендоскопічна лапароскопія,
літотріпсія і т. ін.) зі
стаціонаром на 30 ліжок 

  

  

  

  

  

  

1. Лікарі 

13,5 

  

  

  

2. Медичні сестри
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

12,5 

  

  

3. Молодші медичні сестри 

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

13,5 

12,5 

7,5 


Примітка. У відділенні можуть працювати лікарі-хірурги, урологи, ендоскопісти, лікарі ультразвукових досліджень, рентгенологи, які пройшли спеціальну підготовку.

1. Кабінет лікувальних та діагностичних пункцій під контролем ультразвуку (виконуються хірургічні втручання) 

2 кабінети:
4 посади лікарів,
2 посади медичних сестер 

2. Кабінет лікувальних та діагностичних пункцій під контролем рентгену, рентгенкомп'ютерного та резонансного томографів 

2 посади лікарів,
2 посади медичних сестер 

3. Ендоскопічна лапароскопія 

2 посади лікарів,
2 посади медичних сестер 

4. Літотріпсія 

2 посади лікарів,
2 посади медичних сестер 


5. Стаціонар на 30 ліжок:

а) лікарі - 1 цілодобовий пост;

б) середній медперсонал - 1 цілодобовий пост;

в) молодший медперсонал - 1 цілодобовий пост.

Найменування структурного
підрозділу 

Завідуючий
структурним
підрозділом 

Лікарі  

Старші
медичні
сестри,
старші
лаборанти 

Медсестри,
лаборанти
та
медреєстра-
тори 

Сестра
госпо-
диня 

Молод-
ший
мед.
персо-
нал 

VII. Група анестезіологічного забезпечення 

  

  

  

  

  

  

1. Лікар-анестезіолог-
1 посада х 2 зміни 

  

  

  

  

  

2. Медичні сестри
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  


 

а) операційна з ендоскопічної хірургії 

1 посада лікаря-анестезіолога
1 посада медичної сестри-анестезистки 

б) операційна з літотрепсії 

1 посада лікаря-анестезіолога
1 посада медичної сестри-анестезистки 

в) іновазійні втручання під променевим контролем (МРТ, КТ, рентген) 

2 посади лікаря-анестезіолога
2 посади медичної сестри-анестезистки 


 

Найменування структурного
підрозділу 

Завідуючий
структурним
підрозділом 

Лікарі  

Старші
медичні
сестри,
старші
лаборанти 

Медсестри,
лаборанти
та медреєс-
тратори 

Сестра
госпо-
диня  

Молод-
ший
мед.
персо-
нал 

VIII. Відділ цитології та патоморфології 

  

  

  

1. Лікарі-паталогоанатоми: 1 посада на 4000 досліджень на рік

6961
Х = -------- 1,74
4000 

  

1,5 

  

  

  

  

Лікарі-лаборанти: для профобстежень 16356 досліджень на рік
17447
------ = 1,1 посади,
16356
Обстеження виділень 5452 на рік
10236
----- = 1,9 посади,
452
обстеження пунктатів 2726 на рік
2630
----- = 1,0 посада
2726 

  

  

  

  

  

Середній медичний персонал:
1,5 посади на 1 посаду лікаря 

  

  

  

  

  

Медреєстратори:
1,1 посади на 5 посад лікарів
1,1 х 5,5 : 5 = 1,21 

  

  

  

  

  

Молодші медичні сестри:
0,7 посади на 1 посаду лікаря
0,7 х 5,5 = 3,85 

  

  

  

  

  

3,5 

РАЗОМ 

5,5 

3,5 

IX. Лабораторний відділ 

  

  

  

1. Біохімічні дослідження 

  

10 

  

20 

  

  

2. Імунологічні дослідження 

  

  

  

  

3. Клінічні дослідження 

  

  

  

  

4. Мікробіологічні дослідження 

  

  

  

  

5. Медреєстратори
1,1 посади на 5 посад лікарів  

  

  

  

  

  

  

1,1 х 19 : 5 = 4,2 
19 кабінетів х 0,5 х 2 зміни 

  

  

  

  

19 

РАЗОМ 

19 

42 

19 

X. Організаційно-методичний відділ 

  

  

  

  

  

Лікар-методист 

  

  

  

  

  

Лікар-статистик 

  

  

  

  

  

Медичний статистик
1 посада на 1 посаду лікаря 

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  


Примітка. На посаду завідуючого організаційно-методичним відділом призначається лікар, який має кваліфікаційну категорію з "організації і управління охороною здоров'я".

Примітки:

1. Консультативно-діагностичні центри, які обслуговують населення області до 3 млн. чол. та населення міста до 1 млн. чол., належать до гр. "В".

Штатна чисельність таких центрів визначається шляхом зменшення штатної чисельності персоналу, встановленої для центрів гр. "А", у 2 рази.

2. Штатна чисельність персоналу розрахована при умовах роботи центру (кабінетів) у дві зміни при 6-денному робочому тижні.

При роботі центру (кабінетів) в одну зміну число посад зменшується у 2 рази.

3. Посади молодшого медичного персоналу лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 2 кабінети.

4. Керівник центру може вносити зміни в структуру відділів у межах затвердженої штатної чисельності та асигнувань на її утримання в залежності від місцевих потреб і обсягу роботи.

32. Штатні нормативи лабораторії радіоізотопної діагностики лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-радіологів установлюються в залежності від обсягу роботи і норм часу на радіоізотопні діагностичні дослідження, але не більше числа посад, визначених з розрахунку 1 посада на 200 тис. населення.

При організації лабораторії у складі радіологічного відділення число посад лікарів-радіологів скорочується на 0,5 посади.

1.2. Посада завідуючого лабораторією лікаря-радіолога встановлюється за наявності не менше 2 посад лікарів-радіологів замість однієї з них.

У лабораторії, яка входить до складу радіологічного відділення, зазначена посада не встановлюється.

2. Середній медичний персонал

2.1 Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-радіологів, установлених згідно з п. 1.1.

2.2. Посади медичних сестер блоку радіоізотопного забезпечення встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-радіологів, установлених згідно з п. 1.1.

2.3. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого замість посади медичної сестри.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-радіологів, установлених згідно з п. 1.1., але не менше 1 посади.

Примітки:

1. Уведення посад медичного персоналу понад установлених нормативами не дозволяється.

2. Інженерне забезпечення функціонування радіодіагностичних (радіометричних) установок лабораторій радіоізотопної діагностики здійснюється персоналом радіологічного відділення, а в разі організації лабораторії у закладі, який не має радіологічного відділення, - персоналом, посади якого вводяться відповідно до п. 1.8 розділу Б "Типові штатні нормативи адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговувального персоналу закладів охорони здоров'я" (додаток 46).

33. Штатні нормативи медичного персоналу радіологічних відділень лікувально-профілактичних закладів

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-радіологів установлюються з розрахунку 1 посада:

на 20 ліжок, у т. ч. 2 - 3 "активних" ліжка із загальною активністю не більше 200 мкюрі в зміну;

на гамма-терапевтичну установку в зміну;

на рентгено-терапевтичний апарат в зміну.

Число змін роботи гамма-терапевтичних установок і рентгено-терапевтичних апаратів визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

1.2. Посада завідуючого відділенням установлюється за наявності у відділенні не менше 30 ліжок.

Два відділення з установленням посад завідуючих відділеннями можуть організовуватися за наявності в закладі не менше 120 радіологічних ліжок.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок, з них 2 - 3 "активні" ліжка.

2.2. Посада медичної сестри для обслуговування блоку закритих радіоактивних препаратів установлюється при використанні в зміну препаратів активністю не більше 200 мкюрі.

2.3. Посада медичної сестри для обслуговування блоку відкритих радіоактивних препаратів установлюється при використанні в зміну препаратів активністю до 150 мкюрі.

2.4. Посади медичних сестер для обслуговування гамма-терапевтичних установок і рентгено-терапевтичних апаратів установлюються з розрахунку 1 посада на установку або апарат в зміну.

2.5. Посада операційної медичної сестри і медичної сестри перев'язувальної встановлюється за наявності в складі відділення операційної і перев'язувальної.

2.6. Посада старшої медичної сестри блоку відкритих радіоактивних препаратів установлюється при використанні в зміну препаратів активністю до 150 мкюрі.

2.7. Посада старшої медичної сестри блоку закритих радіоактивних препаратів установлюється в кожному відділенні.

2.8. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посада сестри-господині встановлюється в кожному відділенні.

3.2. Посади молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 25 ліжок, з них 3 - 4 "активні" ліжка.

3.3. Посада молодшої медичної сестри для обслуговування гамма-терапевтичних установок і рентгено-терапевтичних апаратів установлюється з розрахунку 1 посада на відділення в зміну.

3.4. Посада молодшої медичної сестри для обслуговування блоку закритих радіоактивних препаратів і посада молодшої медичної сестри для обслуговування блоку відкритих радіоактивних препаратів установлюються в кожному відділенні.

3.5. Посади молодших медичних сестер для обслуговування операційної і перев'язувальної встановлюються відповідно до посад операційної медичної сестри і медичної сестри перев'язувальної.

3.6. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

3.7. Посада молодшої медичної сестри-прибиральниці і молодшої медичної сестри-ванниці встановлюється в кожному відділенні.

Примітки:

1. Посади інженерів та дозиметристів установлюються з розрахунку 1 посада на 60 радіологічних ліжок (з урахуванням роботи з обслуговування амбулаторних хворих, яким надається променева терапія).

У відділеннях до 60 радіологічних ліжок установлюється не менше 1 посади дозиметриста.

2. У штаті рентгенівського відділення (кабінету) лікувально-профілактичного закладу, в складі якого є радіологічне відділення, додатково встановлюються посади лікарів-рентгенологів з розрахунку 1 посада на 60 радіологічних ліжок (з урахуванням роботи з надання променевої терапії хворим в амбулаторних умовах) і відповідно до них посади рентгенлаборантів.

34. Тимчасові штатні нормативи медичного та інженерно-технічного персоналу рентгенорадіологічних відділень республіканської (АР Крим), обласних, міських лікарень

Найменування посад 

Кількість посад у залежності від числа рентгенівських і гамма-терапевтичних апаратів, радіологічних відділень, лабораторій, флюорографічних установок і установок радонових вод, які обслуговуються рентгенорадіологічним відділенням  

до 50 

від 50 до 100 

від 100 до 150 

від 150 до 200 

від 200 до 250 

понад 250 

Завідуючий відділенням - лікар-рентгенолог або лікар-радіолог  

Лікар-рентгенолог 

0,5 

Лікар-радіолог 

0,5 

0,5 

0,5 

Інженер-радіолог 


Посади техніків-дозиметристів установлюються:

у рентгенорадіологічних відділеннях, які обслуговують до 50 апаратів, - 1 посада;

у рентгенорадіологічних відділеннях, які обслуговують понад 50 апаратів, - з розрахунку 1 посада на кожні 50 апаратів (розраховується в умовних одиницях, наведених нижче в примітках).

Примітки:

1. Завідуючий відділенням, яке обслуговує до 100 апаратів, виконує обов'язки лікаря-рентгенолога.

2. За умовну одиницю, прирівняну до одного рентгенівського або до одного гамма-терапевтичного апарату, вважається:

а) одна флюорографічна установка;

б) одне радіологічне відділення лікарні, онкологічного диспансеру або науково-дослідного інституту (лабораторії), де використовуються та застосовуються:

закриті джерела активності до 100 мг-екв радію за робочий день;

відкриті джерела активності до 200 мкюрі на місяць;

радіоактивні речовини для діагностики;

одна установка радонових вод.

35. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень мікрохірургії ока республіканської (АР Крим), обласних, міських лікарень

1. Посади лікарів

1.1. Посади лікарів-офтальмологів (лікарів-офтальмологів дитячих) установлюються з розрахунку:

1 посада на 15 ліжок;

1 посада на 12 ліжок (у відділеннях для дітей).

1.2. Посади лікарів-офтальмологів для надання екстреної офтальмологічної допомоги у вечірній та нічний час, вихідні та святкові дні встановлюються органами охорони здоров'я в залежності від обсягів цієї роботи більше за посади лікарів, передбачені п. 1.1.

1.3. Посада завідуючого відділенням установлюється:

1.3.1. У республіканській (АР Крим), обласній, міській лікарні за наявності у відділенні не менше 40 ліжок (в дитячому відділенні не менше 30 ліжок) замість 0,5 посади лікаря.

1.3.2. В офтальмологічній лікарні за наявності у відділенні не менше 45 ліжок (у дитячому відділенні не менше 30 ліжок) за рахунок 0,5 посади лікаря.

У відділенні на 60 і більше ліжок посада завідуючого відділенням вводиться понад посади лікарів.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими, перев'язувальної, палат, старшої медичної сестри відділення і старшої операційної медичної сестри встановлюються за штатними нормативами офтальмологічних лікарень.

2.2. Посади операційних медичних сестер установлюються:

з розрахунку 1 посада на 20 ліжок;

для надання невідкладної допомоги - відповідно до посад лікарів-офтальмологів, установлених згідно з п. 1.2.

2.3. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 40 ліжок (у дитячих відділеннях на 30 ліжок).

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються згідно зі штатними нормативами відділень офтальмологічних лікарень.

Примітка.

У спеціалізованих закладах, які надають хірургічну допомогу населенню понад 80 відсотків від загального обсягу медичної допомоги хворим, кількість посад медичного персоналу може розраховуватись від числа проведених операцій дорослим - понад 250 за рік, дітям - понад - 200 за рік.

36. Штатні нормативи медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування

1. Лікарський персонал

1. Лікарський персонал установлюється з розрахунку:

1.1. Посада завідуючого відділенням вводиться замість:

0,5 посади лікаря у денному стаціонарі на 30 ліжок соматичного профілю;

0,5 посади лікаря на 20 ліжок хірургічного профілю стаціонара.

1.2. Посада лікаря відділення:

1,0 посада на 30 ліжок соматичного профілю стаціонару;

1,0 посада лікаря на 20 ліжок хірургічного профілю стаціонару.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1,0 посада на 30 ліжок.

2.2. Посади операційних медичних сестер установлюються у відділеннях (палатах) хірургічного профілю з розрахунку 0,5 посади на 20 ліжок.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються з розрахунку 1,0 посада на 30 ліжок.

3.2. Посади молодших медичних сестер операційних і перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер.

3.3. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1,0 посада на 30 ліжок.

4. Інший персонал

4.1. Посади вихователів у дитячих відділеннях установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

Примітка.

Посади медичного персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються в межах загальної штатної чисельності посад медичного персоналу лікарні, поліклініки.

37. Тимчасові штатні нормативи центрів медичної статистики управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій

Найменування
посад 

Чисельність населення (млн. чол.) 

до 1,5 

1,5 - 3 

3 і більше 

1. Начальник центру 

2. Заступник начальника* 

1. Відділ статистики  

Завідуючий відділом - лікар-статистик 

1. Кабінет статистики здоров'я населення 

1.1. Лікар-статистик 

1.2. Медичний статистик 

2. Кабінет демографічної статистики 

2.4. Лікар-статистик 

2.5. Медичний статистик 

3. Кабінет статистики надання медичної допомоги 

3.1. Лікар-статистик 

3.2. Медичний статистик 

4. Кабінет статистики здоров'я матері та дитини 

4.1. Лікар-статистик 

4.2. Медичний статистик 

5. Кабінет статистики "чорнобильців" 

5.1. Лікар-статистик 

5.2. Медичний статистик 

2. Відділ економічної статистики 

Завідуючий відділом - лікар-статистик 

1. Кабінет статистики ресурсів охорони здоров'я 

1.1. Лікар-статистик 

1.2. Економіст 

2. Кабінет статистики кадрів 

2.1. Лікар-статистик 

2.2. Економіст 

3. Аналітичний відділ 

1. Лікар-статистик 

4. Відділ комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації 

Відділ комп'ютерної обробки медико-статистичної інформації створюється за рішенням органу охорони здоров'я.

Відділ є самостійним структурним підрозділом центру.

Фінансування відділу проводиться в межах фінансових коштів, які виділені закладу, а також за рахунок коштів від госпдоговірної діяльності закладу.

Організаційна структура і штати відділу затверджуються керівником закладу.  


____________
* Заступник виконує обов'язки завідуючого відділом статистики.

 

  

Додаток 27
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу центрів здоров'я

Найменування посад 

Республіканський (АР Крим)
та обласні 

Міські 

Чисельність населення, яке обслуговується, і число посад 

понад 2
млн. чол. 

від 1 млн.
до 2 млн. 

від 500
тис. до
1 млн. 

понад
500 тис. 

від 200 до
500 тис 

від 100 до
200 тис. 

Лікар-санолог
Лікар-методист 

5 - 6  

2 - 4 

2 - 3 

1 - 2 

Фельдшер (інструктор) з санітарної освіти 

2 - 3 

2 - 3 


Примітки:

1. За наявності в центрі здоров'я музею-виставки або стаціонарної виставки, яка обслуговує планові екскурсії, у штаті центру додатково встановлюються:

а) 0,5 посади лікаря при проведенні 6 - 9 планових екскурсій на місяць;

б) одна посада лікаря при проведенні 10 і більше екскурсій на місяць.

2. Посади лікарів-санологів реєструються в консультативно-оздоровлювальних відділах.

 

  

Додаток 28
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу (робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до 25 тис. чоловік, центральних районних поліклінік сільських районів, поліклінік на водному та залізничному транспорті

I. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу (робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до 25 тис. чоловік і центральних районних поліклінік сільських районів

Посади медичного персоналу поліклінік (амбулаторій) міст і селищ міського типу (робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до 25 тис. чоловік і центральних районних поліклінік сільських районів установлюються за штатними нормативами відповідно до додатка 3.

II. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу амбулаторій, розташованих у сільській місцевості

Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються з розрахунку:

Найменування посади 

Число посад на 1000 чоловік населення 

дорослого 

дитячого 

а) лікар-терапевт 

0,4 

б) лікар-педіатр 

1,0 

в) лікар-акушер-гінеколог 

0,06 

г) лікар-хірург 

0,04 

0,03 

ґ) лікар-стоматолог 

0,25 

0,25 

д) Лікар-стоматолог-ортопед (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів) 

0,07 

е) лікар здоровпункту 

за штатними нормативами здоровпунктів 


Середній медичний персонал

2. Посади акушерок установлюються з розрахунку 1 посада на 3500 чоловік населення, але не менше 1 посади при обслуговуванні понад 1500 жителів. При цьому не враховується населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами.

3. Посада фельдшера встановлюється в кожній амбулаторії.

4. Посади дільничних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) 2500 чоловік дорослого населення;

б) 600 дітей.

При розрахунку вказаних посад вилучається чисельність дорослого і дитячого населення, яке обслуговується фельдшерсько-акушерськими пунктами.

5. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря-хірурга;

б) 2 посади лікаря-стоматолога;

в) 3 посади лікаря - стоматолога-ортопеда (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів).

6. Посади середнього медичного персоналу здоровпунктів, у тому числі завідуючих-фельдшерів, установлюються в порядку і за штатними нормативами здоровпунктів.

7. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що здійснюють амбулаторний прийом.

8. Посади фельдшерів-лаборантів можуть встановлюватись у межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 7, у співвідношенні 2:1.

В амбулаторіях, яким установлено 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, в установленому порядку відповідно може вводитися 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

9. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік (у т. ч. для надання процедур у медичних профілакторіях).

10. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

11. Посади зубних техніків, що утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, встановлюються в залежності від обсягів роботи з зубопротезування і діючих норм часу на зуботехнічні роботи.

12. Посада старшого зубного техніка, що утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюється за наявності не менше 3 посад зубних техніків замість однієї з них.

Молодший медичний персонал

13. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

а) посаду лікаря-хірурга;

б) 5 посад лікарів інших спеціальностей, що ведуть амбулаторний прийом.

В амбулаторії встановлюється не менше 1 посади молодшої медичної сестри.

14. Посади молодших медичних сестер для обслуговування лабораторії і фізіотерапевтичного кабінету встановлюються:

а) у лабораторії - 0,5 посади;

б) у фізіотерапевтичному кабінеті - з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії. Цей порядок не застосовується до медичних профілакторіїв, прибирання яких повинно проводитись працівниками колгоспів.

Примітки:

1. Нормативи посад лікарів-акушерів-гінекологів передбачені з урахуванням надання допомоги дитячому населенню, а лікарів-хірургів - з урахуванням надання травматолого-ортопедичної допомоги населенню.

2. При визначенні кількості посад за цими нормативами застосовуються п. 4 - 6 приміток додатка 3, за винятком порядку округлення з окремих лікарських посад до повної посади в центральних районних лікарнях.

III. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу фельдшерсько-акушерських пунктів

Найменування посади 

Число посад при обслуговуванні 

від 700
до 900
жителів 

від 900
до 1300
жителів 

від 1300
до 1800
жителів 

від 1800
до 2400
жителів 

від 2400
до 3000
жителів 

Завідуючий (фельдшер, акушерка, медична сестра) 

Середній медичний персонал (акушерка, патронажна медична сестра) 

0,5 

1,5 

Медична сестра з фізіотерапії 

з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік, які відпускаються в медичних профілакторіях 

Молодша медична сестра 

0,5 


Примітки:

1. Штатні нормативи застосовуються при розрахунку штатів фельдшерсько-акушерських пунктів, розташованих на відстані більше як 2 км від інших лікувально-профілактичних закладів (у тому числі фельдшерсько-акушерських пунктів).

Їх застосування до фельдшерсько-акушерських пунктів, що створюються в населених пунктах, розташованих на відстані до 2 км від інших лікувально-профілактичних закладів, погоджується з органом охорони здоров'я за наявності водних і інших перешкод. Застосування вказаних нормативів до двох і більше фельдшерсько-акушерських пунктів, що організуються в одному населеному пункті, є неприпустимим.

2. Штатні нормативи, передбачені для фельдшерсько-акушерських пунктів, що обслуговують від 700 до 900 жителів, можуть застосовуватися при розрахунках штатів:

фельдшерсько-акушерського пункту, що організується в населеному пункті з числом жителів від 300 до 700 чоловік, якщо населений пункт віддалений від найближчої лікувально-профілактичної установи (в тому числі іншого фельдшерсько-акушерського пункту) на відстань понад 4 км;

фельдшерсько-акушерського пункту, що обслуговує менше 300 жителів, якщо населений пункт віддалений від інших лікувально-профілактичних установ на відстань понад 6 км.

3. Найменування посади завідуючого та інших посад середнього медичного персоналу (акушерка, патронажна медична сестра) визначається органом, що затверджує штатний розпис фельдшерсько-акушерського пункту.

IV. Тимчасові штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу поліклінік на водному транспорті

1. Штатні нормативи медичного персоналу поліклінік, що входять до складу лікарень

1.1. Лікарський персонал

1.1.1. Посади лікарів амбулаторного прийому для надання медичної допомоги працівникам водного транспорту в поліклініці встановлюються в залежності від обсягу цієї роботи і норм обслуговування.

1.1.2. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 25 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

Посади лікарів-лаборантів бактеріологічних і біохімічних лабораторій встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

1.1.3. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 25 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

1.1.4. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

1.1.5. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

1.1.6. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється в залежності від числа посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом:

від 20 до 50 - 0,5 посади;

понад 50 - 1 посада.

1.1.7. Посади завідуючих відділеннями встановлюються в залежності від кількості посад лікарів:

а) терапевтичним:

при числі посад лікарів-терапевтів у всіх спеціальностей 6,5 - 9 замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 9 - понад ці посади.

У такому ж порядку розраховуються посади завідуючих терапевтичними відділеннями без обмеження числа цих посад;

б) хірургічним - 1 посада за наявності не менше 5 посад лікарів-хірургів і лікарів-ортопедів-травматологів (за відсутності в закладі посади завідуючого травматолого-ортопедичним відділенням) - замість 0,5 посади лікаря;

в) отоларингологічним, офтальмологічним, травматолого-ортопедичним, неврологічним - 1 посада в кожному з відділень вказаного профілю при числі посад лікарів відповідного фаху не менше 3,5 замість 0,5 посади лікаря;

г) стоматологічним:

при числі посад лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів-хірургів і лікарів-стоматологів-ортопедів (за відсутності посади завідуючого зубопротезним відділенням) 7 - 12 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 12 - понад ці посади;

ґ) зубопротезним (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів):

при числі посад лікарів-стоматологів-ортопедів 3,5 - 6 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 6 - понад ці посади;

д) суднового медичного персоналу - 1 посада при числі посад суднових лікарів не менше 50.

1.1.8. Посада завідуючого поліклінікою встановлюється у кожній поліклініці з числом лікарських посад до 25 (без урахування посад суднових лікарів).

1.1.9. Посада заступника головного лікаря з поліклінічного розділу роботи встановлюється за наявності поліклініки з числом посад лікарів амбулаторного прийому понад 25 - замість посади завідуючого поліклінікою.

1.1.10. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється при числі посад лікарів амбулаторного прийому не менше 25.

1.2. Середній медичний персонал

1.2.1. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку:

1 посада на кожну посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, кардіолога, ревматолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога, терапевта, алерголога, терапевта підліткового, інфекціоніста;

1 посада на кожні 2 посади лікарів: невропатологів, ендокринологів.

У кожній поліклініці на водному транспорті встановлюється 1 посада фельдшера з наркології.

1.2.2. Посади фельдшерів або медичних сестер з медичної допомоги учням мореплавних училищ (шкіл) установлюються з розрахунку 1 посада на 800 учнів денних відділень.

При розрахунку цих посад вилучаються учні навчальних закладів, у яких організований здоровпункт, і учні, що не мають власних виробничих майстерень.

1.2.3. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

1.2.4. Посади медичних сестер кабінетів щеплень установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. щеплень на рік.

1.2.5. Посади акушерок (у тому числі старших), медичних сестер лікарських кабінетів, зубних і старших зубних техніків, завідуючого зуботехнічною лабораторією (завідуючого виробництвом) стоматологічних підрозділів установлюються за штатними нормативами жіночих консультацій і стоматологічних поліклінік.

1.2.6. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

1.2.7. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів, установлених у п. 1.2.6, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

1.2.8. Посади рентгенлаборантів встановлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів і додатково 0,5 посади за наявності в складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення) в залежності від обсягів роботи.

1.2.9. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

1.2.10. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, і додатково 0,5 посади за наявності в поліклініці травматолого-ортопедичного кабінету (відділення) залежно від обсягів роботи.

Кількість цих посад, визначена в зазначеному порядку, не може перевищувати їх числа, встановленого в залежності від обсягу роботи і норм часу (навантаження) з масажу.

1.2.11. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 60 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

Кількість цих посад, визначена в зазначеному порядку, не може перевищувати їх числа, встановленого в залежності від обсягу роботи і норм часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.

1.2.12. Посади медичних статистиків установлюються в поліклініках з числом лікарських посад (усіх):

до 20 - 0,5 посади;

понад 20 до 40 - 1 посада;

понад 40 до 60 - 1,5 посади;

понад 60 - 2 посади.

1.2.13. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється в залежності від обсягів роботи і розрахункових норм часу.

1.2.14. Посади медичних реєстраторів встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

1.2.15. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється в штаті поліклініки з числом посад лікарів-хірургів і лікарів-ортопедів-травматологів не менше 4 - замість однієї посади медичної сестри.

1.2.16. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, передбачених пп. 1.1.7 а) - 1.1.7 г). У відділеннях, у яких посада завідуючого вводиться замість 0,5 або 1 посади лікаря, посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно замість 0,5 і 1 посади медичної сестри.

1.2.17. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється за наявності не менше 10 посад медичних реєстраторів.

1.2.18. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється за наявності не менше 30 лікарських посад.

1.3. Молодший медичний персонал

1.3.1. Посади сестер-господинь установлюються відповідно до посад завідуючих поліклініками, передбачених п. 1.1.8.

1.3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів, лабораторій, реєстратури тощо встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) кожну посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, інфекціоніста;

б) кожні 3 посади інших лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

в) кожні 4 посади лікарів-лаборантів, лаборантів, фельдшерів-лаборантів, лікарів з лікувальної фізкультури;

г) кожні 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а за наявності водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду медичної сестри, що надає вказані процедури; 

ґ) кожну посаду медичної сестри процедурного кабінету, але не більше 1 посади на кабінет у зміну;

д) рентгенівський кабінет у зміну;

е) реєстратуру в зміну;

є) посади молодших медичних сестер стоматологічних підрозділів установлюються в порядку і за штатними нормативами стоматологічних поліклінік.

1.4. Медичний персонал фельдшерських здоровпунктів

1.4.1. Посади медичного персоналу фельдшерських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад при чисельності
працівників (учнів) 

500 - 800
чоловік 

801 - 1500
чоловік 

1501 - 2000
чоловік 

Завідуючий здоровпунктом - фельдшер або медична сестра 

Фельдшер, акушерка, медична сестра 

  

0,5 - 1 (сумарно) 

1,5 - 2 (сумарно) 

Фельдшер або медична сестра 

1 посада при чисельності працівників у другій зміні на підприємстві не менше 50 чоловік;
1 посада при чисельності працівників у третій зміні не менше 300 чоловік 


1.4.2. Штатні нормативи, передбачені п. 1.4.1, застосовуються при розрахунках штатів здоровпунктів при:

а) промислових підприємствах і портах з чисельністю працівників не менше 500 у кожному з них;

б) об'єктах капітального будівництва з чисельністю працівників не менше 500 у кожному з них або в декількох близько розташованих об'єктах;

в) у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах з чисельністю осіб, що навчаються на денних факультетах (відділеннях), не менше 800 у кожному з них;

г) мореплавних училищах (школах) з числом учнів не менше 500 в кожному з них, крім передбачених п. 1.2.2;

ґ) підприємствах транспорту з чисельністю працівників не менше 500 або водіїв не менше 300 чоловік у кожному з них. В останньому випадку застосовуються нормативи, передбачені для здоровпунктів, що обслуговують 500 - 800 працівників.

1.4.3. Два і більше здоровпункти при одному промисловому підприємстві з застосуванням нормативів, передбачених п. 1.4.1, можуть бути створені за погодженням з органом охорони здоров'я за умови надання медичної допомоги кожним здоровпунктом не менше 1500 працівникам.

Підприємства, заклади і організації, при яких створюються здоровпункти згідно з діючими положеннями, повинні безкоштовно надавати і утримувати приміщення здоровпунктів із забезпеченням опаленням, освітленням, водопостачанням, охороною, прибиранням і ремонтом.

1.5. Персонал медичних пунктів на суднах і плавучих виробничих об'єктах

1.5.1. Посади медичного персоналу медичних пунктів на суднах і плавучих виробничих об'єктах встановлюються за штатними нормативами:

На морських суднах і плавучих виробничих об'єктах

Вид судна 

Пасажиро-
місткість 

Чисель-
ність
екіпажу 

Райони плавання 

Тривалість
плавання 

Число посад 

суднових
лікарів 

фельдшерів 

а) пасажирські і вантажопасажирські судна 

1000 чоловік і більше 

далекого, закордонного, арктичного, антарктичного, каботажного плавання 

понад 2 доби в один кінець 

б) - " - 

- " - 

- " - 

менше 2 діб, але не менше 12 годин 

в) - " - 

від 600 до 1000 чоловік 

- " - 

понад 2 доби в один кінець 

г) - " - 

- " - 

- " - 

менше 2 діб, але не менше 12 год. в один кінець 

ґ) - " - 

менше 600 чоловік 

далекого, арктичного і антарктичного плавання 

більше доби в один кінець 

д) - " - 

від 300 до 600 чоловік 

каботажного плавання 

понад 2 доби в один кінець 

е) - " - 

від 100 до 300 чоловік 

каботажного плавання 

понад доби в один кінець 

є) - " - 

від 300 до 600 чоловік 

каботажного плавання 

менше 2 доби але не менше 12 год. 

ж) вантажні судна і криголами 

понад 40 чоловік 

далекого, арктичного і антарктичного плавання 

понад 2 доби в один кінець 

з) вантажні судна і криголами 

від 25 до 40 чоловік 

далекого і арктичного плавання 

и) судна технічного флоту (днопоглиблювальні снаряди і та ін.), бурові платформи 

50 чоловік і більше 

якщо вони працюють у відкритому морі на відстані не менше 5 миль від порту і не мають допоміжних суден чи вертольотів для доставки персоналу 

і) судна технічного флоту, бурові установки та ін.), які обладнані для водолазних робіт на глибині понад 45 м 

ї) те саме при тривалій роботі водолазів на глибині понад 45 м 

1-2 

й) експедиційні навчальні судна 

на річних і озерних суднах 

за погодженням з органом охорони здоров'я 

к) пасажирські і вантажопасажирські судна 

600 чоловік і більше 

транзитні 

понад 5 діб в обидва кінці 

л) - " - 

- " - 

- " - 

від 2 до 5 діб в обидва кінці 

м) - " - 

від 200 до 600 чоловік 

- " - 

понад 2 доби в обидва кінці 

н) судна технічного флоту (днопоглиблювальні снаряди та ін.) 

50 чол. і більше 

якщо вони працюють на плесі на відстані не менше 5 км від порту або великої пристані і не мають допоміжних суден для доставки персоналу 

о) судна технічного флоту, які обладнані для водолазних робіт на глибині понад 45 м 

50 чол. і більше 

п) те ж саме при тривалій роботі водолазів на глибині понад 45 м 

1 - 2 


Згідно з діючим положенням, прибирання приміщень, перенесення хворих членів екіпажу і пасажирів з судна на берег забезпечуються матросами за вказівкою капітана.

1.6. Персонал медичних пунктів на суднах флота рибної промисловості

Посади медичного персоналу медичних пунктів на суднах флота рибної промисловості встановлюються (з урахуванням обслуговування стаціонару на 2 - 10 ліжок):

1.6.1. Медичного пункту на крабо-, рибо-, (крабо-рибо) консервному заводі, оселедцевої та інших плавбазах: 

а) завідуючий медичним пунктом - лікар-хірург - 1 посада;

б) лікар-терапевт - 1 посада;

в) лікар-стоматолог або зубний лікар - 1 посада;

г) фельдшер - 1 посада.

1.6.2. Медичного пункту на виробничому рефрижераторі і великому морозильному траулері:

а) лікар-хірург або лікар-терапевт - 1 посада;

б) фельдшер - 1 посада.

1.6.3. Медичного пункту на риболовецькому траулері з чисельністю екіпажу не менше 40 чоловік, який не переданий до великого морозильного траулера і здійснює самостійно вилов риби, - фельдшер - 1 посада.

1.7. Медичний персонал для кімнат матері і дитини на пристанях, у річних і морських портах

1.7.1. Посади медичного персоналу для кімнат матері і дитини на пристанях, у річних і морських портах установлюються за штатними нормативами:

Найменування
посади 

Кількість посад за наявності ліжок 

10 

11 - 14 

15 - 24 

25 - 34 

35 - 49 

50 і більше 

а) лікар-педіатр 

  

0,25 

0,5 

б) фельдшер 

в) медична сестра 

3 - 4 

г) молодша медична сестра 

1 - 2 


1.8. Медичний і педагогічний персонал для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню (крім працівників водного транспорту), прикріпленого до поліклініки

1.8.1. Посади медичного і педагогічного персоналу для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню (крім працівників водного транспорту), прикріпленого до поліклініки, встановлюються за штатними нормативами відповідних поліклінік (амбулаторій).

При цьому нормативи посад завідуючих структурними підрозділами і заступників головних лікарів, які можуть бути введені відповідно до розділу 1 цих штатних нормативів, не застосовуються, крім нормативу посад завідуючих стоматологічними відділеннями.

2. Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу поліклінік на водному транспорті, які є самостійними закладами

2.1. Посади медичного і педагогічного персоналу встановлюються згідно з пп. 1.1.1 - 1.1.7, 1.1.10, 1.2.1 - 1.2.16, 1.3.2 - 1.8 і додатково за такими нормативами.

2.1.1. Лікарський персонал:

а) посади лікарів-радіологів установлюються за наявності рентгено-терапевтичного апарату з розрахунку 1 посада на апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягів роботи;

б) посади завідуючого лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) вводиться в поліклініці, якій встановлено не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря;

в) посада завідуючого кабінетом медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється в поліклініці з числом посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, не менше 40;

г) посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється при числі лікарських посад, що встановлені закладу (включаючи посаду головного лікаря), не менше 40.

2.1.2. Середній медичний персонал:

а) посади медичних сестер для забезпечення роботи рентгено-терапевтичного апарату встановлюються відповідно до посад лікарів-радіологів;

б) посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється при числі посад медичних сестер з фізіотерапії і масажу не менше 4 замість однієї з них;

в) посада головної медичної сестри встановлюється в поліклініці з числом лікарських посад (включаючи посаду головного лікаря) не менше 30.

2.1.3. Молодший медичний персонал:

а) посада сестри-господині встановлюється в кожному закладі;

б) посади молодших медичних сестер для обслуговування рентгено-терапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади лікаря-радіолога.

2.1.4. Персонал ендоскопічних кабінетів, груп анестезіології та інтенсивної терапії, цитологічних лабораторій:

посади медичного персоналу ендоскопічних кабінетів, груп анестезіології та інтенсивної терапії, цитологічних лабораторій встановлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів (додаток 26).

2.1.5. Персонал централізованої стерилізаційної.

Посада старшої медичної сестри і посади молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягів роботи за рахунок загальної чисельності посад медичного персоналу, встановленої для поліклініки.

Примітки:

1. Чисельність працівників водного транспорту, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і мореплавних шкіл визначається за довідками адміністрацій відповідних підприємств, організацій і закладів.

Чисельність прикріпленого населення (крім працівників водного транспорту, студентів і учнів) визначається за погодженням з відповідним органом охорони здоров'я і вилучається при розрахунках посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших закладів (підрозділів), у тому числі відомчих, за винятком закладів системи СБУ, МВС і Міністерства оборони України.

Крім того, для інших поліклінік (амбулаторій) з чисельності населення вилучається 0,8 чисельності працівників водного транспорту, що проживають у населеному пункті, де розташована поліклініка на водному транспорті.

2. До посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, у залежності від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади лікарів: лаборантів, бактеріологів, рентгенологів, фізіотерапевтів, ендоскопістів, анестезіологів, суднових лікарів, педіатрів кімнат матері і дитини, статистиків, з лікувальної фізкультури, з функціональної діагностики та інших спеціалістів, указаних у порядку застосування штатних нормативів міських поліклінік.

V. Штатні нормативи медичного персоналу дорожніх, відділкових, вузлових і лінійних поліклінік та амбулаторій системи Укрзалізниці

Лікарський персонал

1. Посади лікарів установлюються з розрахунку на 10 000 працівників системи відповідного відомства:

Найменування посад 

Кількість посад на 10 тис. працівників, що проживають 

у населеному пункті, де
розташована поліклініка,
амбулаторія 

поза населеним пунктом,
де розташована
поліклініка, амбулаторія 

Лікар-терапевт дільничний
Лікар-терапевт дільничний
цехової лікарської дільниці 

9,5 

4,7 

Лікар-хірург, лікар ортопед-травматолог 

сумарно 0,6 

сумарно 0,2 

Лікар-уролог 

0,2 

0,1 

Лікар-отоларинголог 

0,5 

0,3 

Лікар-невропатолог 

0,5 

0,2 

Лікар-офтальмолог 

0,5 

0,2 

Лікар-ендокринолог 

0,2 

0,1 

Лікар-стоматолог, лікар-стоматолог-хірург 

сумарно 4,0 

сумарно 1,0 

Лікар акушер-гінеколог 

1,3 

0,3 

Лікар-дерматовенеролог 

0,3 

0,1 

Лікар-інфекціоніст 

0,2 

0,1 

Лікар фтизіатр 

0,2 

0,1 

Лікар-психіатр 

0,1 

Лікар-кардіолог і лікар-ревматолог 

сумарно 0,2 

сумарно 0,1 


2. Посади лікарів інших спеціальностей, завідуючих структурними підрозділами, завідуючого поліклінікою (на правах завідуючого відділенням), заступника головного лікаря лікарні з поліклінічного розділу роботи і заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюються відповідно до тимчасових штатних нормативів амбулаторно-поліклінічних закладів міст і селищ міського типу (робітничих, курортних і міських) з чисельністю населення до 25 тис. чоловік.

3. Посади лікарів для забезпечення консультацій і організаційно-методичної роботи встановлюються з розрахунку:

3 посади в дорожній поліклініці;

2 посади у відділковій поліклініці.

Середній медичний персонал

4. Посади дільничних медичних сестер, фельдшерів для виїздів установлюються відповідно до посад лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-терапевтів цехових лікарських дільниць.

5. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку:

а) 2 посади на посаду лікаря-хірурга, лікаря-ортопеда-травматолога;

б) 1 посада:

на кожну посаду лікаря: офтальмолога, отоларинголога, уролога, стоматолога-хірурга, терапевта підліткового, кардіолога, ревматолога, дерматовенеролога, інфекціоніста, психіатра;

на кожні 2 посади лікарів: терапевтів дільничних (крім терапевта цехової лікарської дільниці), невропатологів, ендокринологів, терапевтів з проведення медичних оглядів осіб, що працюють на харчових та інших підприємствах (установах);

на кожні 3 посади лікарів-стоматологів.

6. Посади медичних сестер або фельдшерів для надання допомоги учням середніх спеціальних навчальних закладів, професійно-технічних і технічних училищ і шкіл установлюються з розрахунку 1 посада на 800 учнів. При розрахунках цих посад вилучаються учні вказаних учбових закладів училищ і шкіл, у яких створений здоровпункт, а також учні, які не мають власних виробничих майстерень.

7. Посади акушерок установлюються відповідно до посад лікарів акушерів-гінекологів, включаючи посаду завідуючого консультацією, що повністю виконує навантаження лікаря акушера-гінеколога.

8. Посади середнього медичного персоналу зубопротезних відділень (кабінетів) установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів).

9. Посади медичних сестер фотарію для робітників виробництв і підприємств залізничного транспорту, що працюють на підземних роботах, установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну зміну роботи вказаних робітників, але не більше 1,5 посади.

10. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики і електрокардіографії встановлюється за наявності в поліклініці обладнаного кабінету.

11. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

12. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому. При розрахунках указаних посад враховуються посади лікарів, що ведуть амбулаторний прийом у штаті прикріплених амбулаторно-поліклінічних закладів, що не мають у своєму складі лабораторії і розташовані в одному населеному пункті.

13. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, включаючи посаду завідуючого рентгенівським відділенням (кабінетом).

За наявності в складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення) додатково встановлюється посада рентгенлаборанта.

14. Посада медичного реєстратора або медичної сестри рентгенівського архіву встановлюється за наявності в штаті поліклініки не менше 100 посад лікарів, що ведуть амбулаторний прийом.

15. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15000 умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

16. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті фізіотерапевтичного кабінету (відділення) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому і додатково 0,5 посади - за наявності в складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення).

17. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 посад лікарів амбулаторного прийому.

При розрахунках указаних посад враховуються посади лікарів, що ведуть амбулаторний прийом у штаті прикріплених амбулаторно-поліклінічних закладів, які не мають у своєму складі кабінету з лікувальної фізкультури і розташованих в одному населеному пункті.

У поліклініках, що мають у своєму складі травматолого-ортопедичний кабінет, додатково встановлюється 0,5 посади медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури.

18. Посади медичних статистиків установлюються за наявності в штаті поліклініки лікарських посад (усіх):

до 50 - 1 посада;

понад 50 - 2 посади.

У поліклініці, яка має у штаті посаду лікаря організаційно-методичного кабінету, додатково встановлюється 0,5 посади медичного статистика.

19. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому.

20. Посада старшої операційної сестри встановлюється за наявності в штаті поліклініки не менше 4 посад лікарів-хірургів і лікарів-ортопедів-травматологів.

Указана посада вводиться замість однієї посади медичної сестри хірургічного кабінету (відділення).

21. Посада старшої медичної сестри або старшої акушерки жіночої консультації встановлюється за наявності в її штаті не менше 5 посад лікарів - акушерів-гінекологів, включаючи посаду завідуючого консультацією.

22. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету (відділення) встановлюється за наявності в його штаті не менше 4 посад медичних сестер замість однієї з них.

23. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями.

24. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється за наявності в штаті поліклініки не менше 10 посад медичних реєстраторів.

25. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється за наявності в штаті поліклініки не менше 30 лікарських посад, включаючи посади зубних лікарів.

Молодший медичний персонал

26. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються відповідно до п. 1.3 "Молодший медичний персонал" тимчасових штатних нормативів медичного, педагогічного персоналу поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік.

Примітки.

1. Для надання амбулаторної допомоги прикріпленим до поліклініки (амбулаторії) за погодженням з місцевими органами охорони здоров'я (крім працівників системи Укрзалізниця і залізничного будівництва) контингентам населеного пункту додаткові посади встановлюються за штатними нормативами поліклінік і амбулаторій, в т. ч. для надання швидкої медичної допомоги системи Міністерства охорони здоров'я.

Додаткові посади враховуються у відповідних випадках при застосуванні штатних нормативів, наприклад при розрахунках посад завідуючих відділеннями, персоналу допоміжних структурних підрозділів (лабораторій і ін.).

2. Чисельність прикріплених до поліклініки (амбулаторії) контингентів визначається:

а) працівників системи Укрзалізниці - за даними адміністрації підприємства, організації і установи, що обгрунтовані звітами з праці.

Чисельність вказаних працівників, що проживають в населених пунктах, де розташована поліклініка (амбулаторія) системи Укрзалізниця, повинна вилучатися при розрахунках медичного персоналу амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів) системи Міністерства охорони здоров'я, розташованих у цьому населеному пункті;

б) прикріплених до поліклініки (амбулаторії) інших контингентів населення (членів сімей, інвалідів праці, війни і армії, дітей та інших прикріплених контингентів) за погодженням з відповідними органами охорони здоров'я. Ця чисельність повинна вилучатися при розрахунках медичного персоналу амбулаторно-поліклінічних закладів системи Міністерства охорони здоров'я, розташованих у цих населених пунктах.

3. Амбулаторно-поліклінічні заклади (відділення) системи Укрзалізниці можуть бути прикріплені до закладів системи охорони здоров'я з метою централізації рентгенівської, лабораторної і інших видів медичної допомоги. Прикріплення здійснюється органом охорони здоров'я за погодженням з відповідною лікарсько-санітарною службою залізниці.

4. Посади медичного персоналу з контролю за тими, хто займається фізкультурою і спортом, з анестезіології та інтенсивної терапії для роботи в стоматологічних відділеннях, для флюорографічного обстеження вводяться за штатними нормативами відповідних лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров'я.

5. Посада головного лікаря амбулаторії вводиться замість однієї лікарської посади. Посади зубних лікарів можуть уводитися замість посад лікарів-стоматологів усіх найменувань.

6. Чисельність посад медичного персоналу медичних пунктів при вокзалах, а також кімнат матері і дитини встановлюється Укрзалізницею в залежності від обсягів роботи і умов праці.

7. З метою організації консультативної допомоги в дорожніх і відділкових поліклініках Головна лікарсько-санітарна служба Укрзалізниці має право вводити додатково посади за рахунок інших поліклінік (амбулаторій) з розрахунку 2 лікарські посади на 10 000 працівників.

8. Посади логопедів для надання відповідної допомоги в складі лікувально-профілактичних закладів системи Укрзалізниці встановлюються в залежності від обсягів цієї роботи за погодженням з Головною лікувально-санітарною службою Укрзалізниці за нормативами, наведеними у додатках 29, 30.

9. Не допускається введення посад таких найменувань, які не передбачені штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів, а лікарів, крім того, номенклатурою лікарських посад.

10. Централізація окремих видів медичної допомоги (стоматологічної, включаючи протезування, лабораторної, рентгенівської, фізіотерапевтичної, з лікувальної фізкультури) може здійснюватися за погодженням з Головною лікувально-санітарною службою Укрзалізниці.

11. При розрахунках чисельності посад медичного персоналу допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів повинні враховуватися посади лікарів-стоматологів і зубних лікарів, які встановлені поліклініці (амбулаторії) за штатними нормативами і в тих випадках, коли вони фактично не можуть уводитися в її штат у зв'язку з централізацією стоматологічної служби.

У поліклініці (амбулаторії), де зосереджені посади лікарів-стоматологів і зубних лікарів, при визначенні числа посад медичного персоналу допоміжних лікувально-діагностичних підрозділів повинно враховуватися тільки те число посад лікарів-стоматологів і зубних лікарів, яке може бути введено в штати цієї поліклініки (амбулаторії), виходячи з чисельності населення, що обслуговується даною поліклінікою (амбулаторією).

При розрахунках числа посад медичних реєстраторів і статистиків ураховуються посади лікарів-стоматологів і зубних лікарів у тих поліклініках (амбулаторіях), де вони додатково введені.

12. До посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, залежно від числа яких розраховуються окремі посади медичного персоналу, не належать посади лікарів: лаборантів, бактеріологів, рентгенологів, фізіотерапевтів, ендоскопістів, анестезіологів, статистиків, швидкої медичної допомоги, з лікувальної фізкультури, функціональної діагностики, здоровпунктів, які обслуговують дошкільні заклади і школи всіх типів, міських і районних педіатрів.

VI. Штатні нормативи медичного персоналу фельдшерських здоровпунктів у складі поліклінік і амбулаторій системи Укрзалізниці

Найменування посад 

Кількість посад при чисельності працівників 

500 - 800
чоловік 

801 - 1500
чоловік 

1501 - 2000
чоловік 

Завідуючий здоровпунктом - фельдшер 

Середній медичний персонал (фельдшер, акушерка, медична сестра) 

0,5 - 1 

1,5 - 2 


Примітки:

1. У штаті здоровпунктів, які працюють у дві чи три зміни, додатково встановлюються посади середнього медичного персоналу:

при чисельності працівників у другу зміну не менше 300 - 1 посада;

при чисельності працівників у третю (нічну) зміну не менше 200 - 1 посада.

2. У штаті здоровпунктів депо для забезпечення роботи з передрейсових медичних оглядів додатково вводяться посади фельдшерів з розрахунку 1 посада на 250 машиністів та їх помічників.

Якщо загальна кількість посад фельдшерів та медичних сестер здоровпунктів при депо, яка визначається за даними штатними нормативами, не дозволяє мати цілодобово 1 посаду фельдшера чи медичної сестри в зміну, то до штату цього здоровпункту додатково вводиться потрібна кількість зазначених посад.

3. За даними штатними нормативами встановлюються штати здоровпунктів, які організовуються при:

а) промислових підприємствах, промивально-пропарювальних станціях та механізованих дистанціях навантажувально-розвантажувальних робіт з числом працівників не менше 500 на підприємстві, станції чи дистанції; поряд розташованих депо чи об'єктах капітального будівництва (ремонту), на яких працює не менше 500 чоловік;

б) вищих і середніх спеціальних учбових закладах з кількістю осіб, що навчаються, не менше 800 у кожному учбовому закладі;

в) у професійно-технічних і технічних училищах з кількістю осіб, що навчаються, не менше 500 у кожному училищі.

4. Уведення в штат фельдшерських здоровпунктів посад медичного персоналу понад дані штатні нормативи не допускається.

5. Два і більше здоровпункти на одному підприємстві можуть створюватись за погодженням з Головною лікувально-санітарною службою Укрзалізниці за умови надання кожним з них медичної допомоги не менше 1500 працівників.

6. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів установлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 29
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чол.

1. Штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу міських поліклінік, які входять до складу міських лікарень (медико-санітарних частин зі стаціонарами)

1.1. Лікарський персонал

1.1.1. Посади лікарів для забезпечення прийому населення у поліклініці, надання медичної допомоги вдома, роботи в медичних комісіях (в т. ч. при військкоматах) та іншої роботи з амбулаторно-поліклінічного обслуговування населення встановлюються з розрахунку:

Найменування посад 

Число посад на 10 тис. чол. дорослого
(15 років та старше) міського населення,
прикріпленого до поліклініки 

Лікар-терапевт дільничний 

5,0 

Лікар-кардіолог 

0,25 

Лікар-ревматолог 

0,15 

Лікар-хірург 

0,35 

Лікар-ортопед-травматолог 

0,35 

Лікар-уролог 

0,15 

Лікар-отоларинголог 

0,45 

Лікар-невропатолог 

0,45 

Лікар-офтальмолог 

0,5 

Лікар-ендокринолог 

0,2 

Лікар-інфекціоніст 

0,2 

Лікар-алерголог 

0,01 


1.1.2. Посади лікарів-стоматологів усіх спеціальностей та лікарів амбулаторного прийому населення приписних дільниць установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік і приписних дільниць поліклінік (амбулаторій) у складі центральних районних та районних лікарень.

1.1.3. Посади лікарів амбулаторного прийому додатково до пп. 1.1.1 та 1.1.2 встановлюються:

а) лікарів-терапевтів цехових лікарських дільниць - з розрахунку 1 посада на 2000 працівників державних підприємств, які мають понад 1000 чоловік;

Указаний норматив може застосовуватись для промислових підприємств і будівельних організацій з меншою чисельністю працівників, якщо підприємство (організація) бере пайову участь у будівництві закладів охорони здоров'я;

б) лікарів інших спеціальностей - з розрахунку 0,25 посади сумарно на 1000 працівників підприємств і будівельних організацій, вказаних в п. 1.1.3 а);

в) лікарів-терапевтів підліткових - з розрахунку 1 посада на 2000 підлітків віком від 15 до 17 років включно. Кожна з указаних посад вводиться замість 0,9 посади лікаря-терапевта дільничного;

г) лікарів (терапевтів, невропатологів, офтальмологів та ін.) для залучення до медичних комісій при військкоматах у штаті однієї з поліклінік міста (міського адміністративного району) - з розрахунку 0,15 посади сумарно на 10000 дорослого населення міста (міського адміністративного району);

ґ) лікарів (терапевтів та ін.) для проведення медичних оглядів осіб, зайнятих на харчових підприємствах, підприємствах з санітарно-гігієнічного обслуговування населення, в лікувально-профілактичних закладах та ін., - у штаті однієї з міських поліклінік міста (міського адміністративного району), на яку покладено цю роботу, з розрахунку 1 посада сумарно на 5000 осіб, які підлягають обов'язковому медичному огляду.

Указані посади утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів.

1.1.4. Посади лікарів-ортопедів-травматологів для надання цілодобової амбулаторної травматологічної допомоги встановлюються в штаті однієї з міських поліклінік міста (міського адміністративного району) з населенням не менше 200 (в обласних - не менше 100) тисяч чоловік у залежності від обсягу цієї допомоги та розрахункових норм обслуговування, але не менше 1 цілодобового посту.

За рішенням органу охорони здоров'я посади лікарів-ортопедів-травматологів для надання цілодобової амбулаторної травматологічної допомоги можуть установлюватися в штаті однієї з міських поліклінік міст з населенням від 100 до 200 тис. чоловік, які не є обласними центрами, але не більше 1 цілодобового посту.

1.1.5. Посади лікарів (терапевтів, хірургів, ортопедів-травматологів та ін.) з медичної допомоги відпочивальникам у неорганізованому порядку в містах-курортах, розташованих на узбережжі Чорного та Азовського морів, установлюються в окремих міських поліклініках в залежності від обсягу роботи та розрахункових норм обслуговування. Ці посади вводяться на курортний сезон, але не більше як на 6 місяців на рік.

1.1.6. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, та додатково 0,25 посади за наявності алергологічного кабінету.

За наявності в складі поліклініки онкологічних, шкірно-венерологічних та протитуберкульозних диспансерних відділень (кабінетів) число посад лікарів-лаборантів у цих підрозділах визначається за штатними нормативами вказаних диспансерних відділень (кабінетів).

1.1.7. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

Якщо в складі поліклініки є онкологічні і протитуберкульозні диспансерні відділення (кабінети), визначення числа посад лікарів-рентгенологів у цих підрозділах проводиться за штатними нормативами вказаних диспансерних відділень (кабінетів). Для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою посади лікарів-рентгенологів установлюються за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок.

1.1.8. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені поліклініці:

від 15 до 40 - 0,5 посади;

від 40 до 60 - 1 посада;

понад 60 - 1 посада та додатково 0,5 посади на кожні 30 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом (понад 60).

1.1.9. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на 60 посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені поліклініці.

1.1.10. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені поліклініці:

від 20 до 60 - 0,5 посади;

понад 60 - 1 посада.

1.1.11. Посада лікаря-методиста встановлюється у штаті однієї з поліклінік міста з населенням 200 та більше тисяч чоловік.

1.1.12. Посади завідуючих відділеннями (кабінетами) вводяться в залежності від числа встановлених посад лікарів:

а) терапевтичним:

при числі посад лікарів-терапевтів усіх спеціальностей (включаючи лікарів-терапевтів підліткових за відсутності відповідного відділення) 6,5 - 9 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад понад 9 - понад ці посади.

У вказаному порядку розраховуються посади завідуючих терапевтичними відділеннями без обмеження числа цих посад;

б) терапевтичним (для надання допомоги підліткам) - 1 посада при числі посад лікарів-терапевтів підліткових не менше 3 - замість однієї з них, а за наявності в місті (міському адміністративному районі) двох та більше поліклінік - у штаті однієї з них, на яку покладено організаційно-методичне керівництво з надання медичної допомоги підліткам міста (району), - замість 0,5 посади лікаря;

в) хірургічним - 1 посада:

при числі посад лікарів-хірургів та лікарів-ортопедів-травматологів (за відсутності в закладі посади завідуючого травматолого-ортопедичним відділенням) 5 - 8 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 8 - понад ці посади;

г) травматолого-ортопедичним - 1 посада:

при числі посад лікарів-ортопедів-травматологів - 3,5 - 8 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 8 - понад ці посади;

ґ) отоларингологічним, офтальмологічним, неврологічним - 1 посада в кожному відділенні зазначеного профілю при числі посад лікарів відповідних спеціальностей не менше 3,5 - замість 0,5 посади лікаря;

д) стоматологічним:

при числі посад лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів-хірургів та лікарів-стоматологів-ортопедів (за відсутності посади завідуючого зубопротезним відділенням) 7 - 12 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 12 - понад ці посади.

У вказаному порядку розраховуються посади завідуючих стоматологічними відділеннями без обмеження числа цих посад;

е) зубопротезним (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів):

при числі посад лікарів-стоматологів-ортопедів 3,5 - 6 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 6 - понад ці посади.

Два зубопротезних відділення з установленням посад завідуючих у кожному з них можуть створюватись при числі посад лікарів-стоматологів-ортопедів понад 12;

є) слухопротезування - 1 посада в обласній поліклініці та містах з населенням 150 і більше тисяч чоловік при покладанні вищевказаних функцій на органи охорони здоров'я.

1.1.13. Посада завідуючого поліклінікою встановлюється у кожній поліклініці з числом лікарських посад до 20.

1.1.14. Посада заступника головного лікаря лікарні (медико-санітарної частини) з поліклінічного розділу роботи встановлюється за наявності в її складі поліклініки з числом установлених посад лікарів амбулаторного прийому понад 20 - замість посади завідуючого поліклінікою.

1.1.15. Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється при числі посад лікарів амбулаторного прийому у поліклініці не менше 25.

1.2. Середній медичний персонал

1.2.1. Посади дільничних медичних сестер установлюються з розрахунку:

1 посада на кожну посаду лікаря-терапевта дільничного;

1 посада на кожну посаду лікаря-терапевта цехового лікарської дільниці.

1.2.2. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку:

2 посади на кожну передбачену п. 1.1.1 посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога;

1 посада на кожну посаду лікаря: кардіолога, ревматолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога, алерголога, терапевта підліткового, інфекціоніста, ортопеда-травматолога (крім передбачених п. 1.1.1);

1 посада на кожні 2 посади лікарів: невропатологів, ендокринологів;

1 посада на кожні 2 посади лікарів, передбачених для проведення медичних оглядів осіб, які зайняті на харчових та інших підприємствах (закладах), і посвідчення водіїв (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів);

1 посада в зміну на цілодобовий травматологічний пункт за наявності обсягу роботи з накладання гіпсових пов'язок тощо.

1.2.3. Посади фельдшерів або медичних сестер з надання медичної допомоги учням середніх спеціальних учбових закладів, професійно-технічних, технічних та мореплавних училищ (шкіл) встановлюються з розрахунку 1 посада на 800 учнів денних відділень. При розрахунку цих посад виключаються учні учбових закладів, при яких організовано здоровпункт, а також які не мають власних виробничих майстерень.

1.2.4. Посади фельдшерів для обслуговування інвалідів, працівників спеціально призначених для цієї мети підприємств або які навчаються в учбових та учбово-виробничих комбінатах та училищах для вказаних осіб, установлюються з розрахунку 1 посада на кожне підприємство, яке не має свого здоровпункту, комбінат або училище з числом інвалідів, що працюють або навчаються, не менше 150.

1.2.5. Посади медичних сестер фотарію для робітників, зайнятих на підземних роботах, установлюються з розрахунку 0,5 посади на кожну зміну вказаних робітників, але не більше ніж 1,5 посади на фотарій.

1.2.6. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

1.2.7. Посади медичних сестер лікарських кабінетів, зубних та старших зубних техніків, завідуючого зуботехнічною лабораторією (завідуючого виробництвом) стоматологічних підрозділів, дільничних медичних та медичних сестер приписних дільниць установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік та приписних дільниць поліклінік (амбулаторій) у складі центральних районних та районних лікарень.

1.2.8. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

За наявності у складі поліклініки онкологічних, шкірно-венерологічних та протитуберкульозних диспансерних відділень (кабінетів) число посад лаборантів у цих підрозділах визначається за штатними нормативами вказаних підрозділів.

1.2.9. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 1.2.8, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

1.2.10. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які передбачені п. 1.1.7, та додатково 1 посада за наявності у складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення).

У поліклініках, які надають населенню цілодобову амбулаторну травматологічну допомогу, додаткові посади рентгенологів вводяться в кількості, потрібній для роботи в зміну, не забезпечену рентгенлаборантами, посади яких установлюються у вищевказаному порядку.

Для флюорографічного обстеження населення з профілактичною метою посади рентгенлаборантів встановлюються за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок.

1.2.11. Посади медичних сестер з фізіотерапії установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

1.2.12. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку 1 посада на 15 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, та додатково 0,5 посади за наявності в поліклініці травматолого-ортопедичного кабінету (відділення);

б) для забезпечення додаткової потреби відділення (кабінету) відновного лікування, організованого в поліклініці - за штатними нормативами, передбаченими для вказаних відділень (кабінетів).

Загальна чисельність посад медичних сестер з масажу, визначена згідно з п. 1.2.12 а) і цим пунктом, не може перевищувати їх кількість, визначену в залежності від обсягу роботи і діючих норм часу (навантаження з масажу).

1.2.13. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 50 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, і додатково 0,5 посади - за наявності в складі поліклініки травматолого-ортопедичного кабінету (відділення);

б) для забезпечення додаткової потреби відділення (кабінету) відновного лікування, організованого в поліклініці - за штатними нормативами вказаних відділень (кабінетів).

Чисельність цих посад, визначена згідно з п. 1.2.13 а) і цим пунктом, не може перевищувати їх кількості, визначеної з обсягом робіт і діючими нормами часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.

1.2.14. Посади акушерок оглядових кабінетів з виявлення пухлин і передпухлинних захворювань у жінок установлюються з розрахунку 1 посада на 30 тис. дорослого міського населення, але не менше 1 посади в зміну на поліклініку, яка надає допомогу дорослому населенню міста з чисельністю понад 30 тисяч чоловік.

1.2.15. Посади медичних статистиків установлюються в поліклініках з числом лікарських посад (усіх):

до 30 - 0,5 посади;

від 30 до 50 - 1 посада;

від 50 до 70 - 1,5 посади;

від 70 - 2 посади.

У поліклініці, яка має у штаті посаду лікаря-методиста згідно з п. 1.1.11, може додатково встановлюватись 0,5 посади медичного статистика.

1.2.16. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються за наявності обладнаного кабінету.

У поліклініках з числом лікарських посад менше 20 вводиться 0,5 посади медичної сестри цього кабінету.

1.2.17. Посади фельдшерів або медичних сестер з оптометрії встановлюються за погодженням з органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи, але не більше 1 посади з розрахунку на 200 тис. дорослого міського населення.

1.2.18. Посади медичних реєстраторів установлюються:

а) з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом;

б) одна посада на рентгенівський архів поліклініки з числом посад лікарів амбулаторного прийому не менше 100;

в) для флюорографічного обстеження з метою профілактики - за штатними нормативами медичного персоналу флюорографічних установок.

1.2.19. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється у штаті поліклініки з числом посад лікарів-хірургів і лікарів-ортопедів-травматологів не менше 4 замість 1 посади медичної сестри.

1.2.20. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які передбачені підпунктами 1.1.12 а), 1.1.12 в) - 1.1.12 д). У відділеннях, у яких посада завідуючого вводиться замість 0,5 або 1 посади лікаря, посада старшої медичної сестри встановлюється, відповідно, замість 0,5 і 1 посади медичної (дільничної медичної) сестри.

1.2.21. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється у поліклініці з числом посад медичних реєстраторів не менше 10.

1.2.22. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється у поліклініках з числом лікарських посад не менше 30.

1.3. Молодший медичний персонал

1.3.1. Посади сестер-господинь установлюються відповідно до посад завідуючих поліклініками, передбачених п. 1.1.13.

1.3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів, лабораторій, реєстратури тощо встановлюються з розрахунку одна посада на:

а) кожну посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, інфекціоніста;

б) кожні 2 посади: лікарів-алергологів, лікарів з лікувальної фізкультури;

в) кожні 3 посади лікарів інших спеціальностей, які ведуть амбулаторний прийом;

г) кожні 4 посади лікарів з проведення медичних оглядів осіб, зайнятих на харчових та інших підприємствах (закладах), і посвідчення водіїв (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів);

ґ) кожні 4 посади лікарів-лаборантів та лаборантів.

д) кожні 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а за наявності водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду медичної сестри, яка надає вказані процедури; 

е) кожну посаду операційної медичної сестри;

є) кожну посаду медичної сестри процедурного кабінету, але не більше 1 посади на кабінет у зміну;

ж) рентгенівський кабінет у зміну;

з) оглядовий кабінет. За наявності в штаті кабінету менше 1 посади акушерки відповідно вводиться неповна посада молодшої медичної сестри;

и) реєстратуру в зміну.

1.3.3. Посади молодших медичних сестер стоматологічних підрозділів установлюються за штатними нормативами стоматологічних поліклінік.

1.4. Персонал диспансерних та дитячих відділень (кабінетів), жіночих консультацій, відділень (кабінетів) профілактики, відновного лікування, з надання фоніатричної допомоги, сурдологопедичних, геріатричних, голкорефлексотерапевтичних, для лікування осіб, які страждають статевими розладами, лабораторій (кабінетів) контактної корекції зору, психотерапевтичних кабінетів

1.4.1. Посади медичного персоналу диспансерних та дитячих відділень (кабінетів), жіночих консультацій, відділень (кабінетів) профілактики, відновного лікування, з надання фоніатричної допомоги, сурдологопедичних, геріатричних, голкорефлексотерапії, лікування осіб, які страждають статевими розладами, лабораторій (кабінетів) контактної корекції зору, психотерапевтичних кабінетів установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

1.5. Медичний персонал лікарських здоровпунктів

1.5.1. Посади медичного персоналу лікарських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами:

Найменування посади 

Кількість посад при чисельності працівників (учнів) від 1200 чоловік 

Лікар здоровпункту 

Фельдшер, акушерка,
медична сестра 

1 (сумарно) 

Фельдшер або медична сестра 

1 посада при чисельності працівників у другу зміну:
на підприємствах гірничорудної та хімічної промисловості - не менше 300 (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності), на підприємствах інших галузей та транспорту - не менше 500 чоловік;
1 посада при чисельності робітників у третю зміну, відповідно, не менше 200 та 300 чоловік (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності);
1 посада при чисельності працівників у четверту зміну не менше 100 чоловік (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності).
Указаний норматив застосовується до чисельності працівників, які не обслуговуються фельдшерськими здоровпунктами. 


1.5.2. Штатні нормативи, передбачені п. 1.5.1, застосовуються при розрахунках штатів здоровпунктів:

а) при промислових підприємствах та об'єктах капітального будівництва з чисельністю працівників не менше 1200 на кожному з них або на декількох поряд розташованих об'єктах капітального будівництва, до яких не застосовуються нормативи лікарів цехових лікарських дільниць, і які розташовані на відстані понад 4 км від інших поліклінік, амбулаторій, лікарських здоровпунктів;

б) при підприємствах транспорту та зв'язку з чисельністю працівників понад 1200 на кожному, які не мають фельдшерського здоровпункту;

в) при вищих та середніх спеціальних учбових закладах, сільських професійно-технічних та технічних училищах з чисельністю учнів на денних факультетах (відділеннях) не менше 1200 чоловік - у кожному з них, які не мають фельдшерського здоровпункту.

Підприємства, організації і заклади, при яких створюються здоровпункти, повинні безкоштовно надавати і утримувати приміщення здоровпункту із забезпеченням опалення, освітлення, водопостачання, охорони, прибирання і ремонту.

1.6. Медичний персонал фельдшерських здоровпунктів

1.6.1. Посади медичного персоналу фельдшерських здоровпунктів установлюються за штатними нормативами:

Найменування
посади 

Кількість посад при чисельності працівників (учнів) 

500 - 800 чоловік 

801 - 1500 чоловік 

1501 - 2000 чоловік 

Завідуючий здоровпунктом - фельдшер або медична сестра  

Фельдшер, акушерка, медична сестра 

  

0,5 - 1 

1,5 - 2 

Фельдшер або медична сестра 

1 посада при чисельності працівників у другу зміну:
на підприємствах гірничорудної та хімічної промисловості не менше 300 (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності), на підприємствах інших галузей та транспорту - не менше 500 чоловік;
1 посада при чисельності працівників у третю зміну, відповідно, не менше 200 та 300 чоловік (для обслуговування підземних робіт - і при меншій чисельності);
1 посада при чисельності працівників у четверту зміну не менше 100 чоловік (при обслуговуванні підземних робіт - і при меншій чисельності). 


1.6.2. Штатні нормативи, передбачені п. 1.6.1, застосовуються при розрахунках штатів здоровпунктів при:

а) промислових підприємствах та підприємствах зв'язку з чисельністю працівників не менше 500 на кожному з них;

б) шахтах з чисельністю працівників менше 500 застосовуються нормативи, які передбачені для здоровпунктів, що обслуговують 500 - 800 чоловік;

в) об'єктах капітального будівництва з чисельністю працівників не менше 500 на кожному з них або на декількох поряд розташованих об'єктах;

г) вищих та середніх спеціальних учбових закладах з чисельністю учнів на денних факультетах (відділеннях) не менше 800 у кожному з них, які не мають лікарських здоровпунктів;

ґ) професійно-технічних, технічних, торгових, кулінарних, торгово-кулінарних і мореплавних училищах (школах) з числом учнів не менше 500 у кожному з них, які не мають лікарського здоровпункту.

При чисельності учнів у професійно-технічних та технічних училищах, які розташовані в сільській місцевості, менше 500 чоловік, можуть застосовуватися нормативи, передбачені для здоровпунктів, які обслуговують училища з кількістю 500 - 800 чоловік;

д) підприємствах транспорту, які не мають лікарських здоровпунктів, при чисельності працівників не менше 500 або водіїв не менше 300 чоловік на кожному з них. В останньому випадку застосовуються нормативи, передбачені для здоровпунктів, які обслуговують 500 - 800 працівників;

е) підприємствах, комбінатах та училищах з числом працівників (учнів) інвалідів не менше 500;

є) геологорозвідувальних, розвідувальних та дослідницьких партіях і експедиціях, які не мають лікарських здоровпунктів. При чисельності працівників експедиції (партії) менше 500 чоловік застосовуються нормативи, передбачені для здоровпунктів, які обслуговують 500 - 800 працівників.

1.6.3. Два і більше здоровпунктів при одному промисловому підприємстві із застосуванням нормативів, передбачених п. 1.6.1, можуть організовуватись за погодженням з органом охорони здоров'я при умові надання медичної допомоги кожним здоровпунктом не менше 1500 робітникам.

Два та більше підземних здоровпунктів при одному підприємстві можуть організовуватись у вищезазначеному порядку на меншу чисельність працівників, але не менше 500 чоловік.

Підприємства, організації, заклади, при яких створюються здоровпункти, повинні безкоштовно надавати і утримувати приміщення здоровпункту із забезпеченням опалення, освітлення, водопостачання, охорони, прибирання і ремонту.

1.7. Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів

1.7.1. Посади медичного персоналу гельмінтологічних стаціонарів установлюються за штатними нормативами:

Найменування
посади 

Кількість посад за наявності в стаціонарі 

6 - 15 ліжок 

понад 15 ліжок 

Лікар-інфекціоніст 

Медична сестра 

1,5 

1,5 - 2 

Молодша медична сестра 


1.8. Персонал відділень невідкладної медичної допомоги

1.8.1. Посади медичного персоналу відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги встановлюються в штаті міської поліклініки (однієї з поліклінік адміністративного району міста з населенням не менше 25 тис. чол.) за штатними нормативами зазначених відділень (додаток 26).

1.9. Педагогічний персонал

1.9.1. Посади логопедів установлюються в одній з поліклінік міста (міського адміністративного району) з розрахунку 1 посада на 100 тис. дорослого населення за наявності обсягу роботи.

1.10. Персонал для оформлення медичної документації

1.10.1. Посади медичних реєстраторів (з виконанням машинописних робіт) та старшої медичної сестри з оформлення медичної документації із застосуванням звукозаписувальної апаратури встановлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

2. Штатні нормативи медичного та педагогічного персоналу міських поліклінік (медико-санітарних частин без стаціонарів), які є самостійними закладами

2.1. Посади медичного та педагогічного персоналу встановлюються згідно з пп. 1.1.1 - 1.1.12, 1.1.15, 1.2.1 - 1.2.22, 1.3.2 - 1.3.3, 1.4 - 1.10 і додатково за нормативами:

2.1.1. Лікарський персонал:

а) посади лікарів-радіологів установлюються за наявності рентгено-терапевтичного апарата з розрахунку 1 посада на апарат у зміну. Кількість змін роботи визначається органом охорони здоров'я в залежності від обсягу роботи.

б) посади завідуючих лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюються у поліклініці, якій введено не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих вводиться замість 1 посади лікаря;

в) посада завідуючого кабінетом медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється в поліклініці з числом посад лікарів не менше 40, які ведуть амбулаторний прийом;

г) посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться при числі лікарських посад не менше 40 (включаючи посаду головного лікаря).

2.1.2. Середній медичний персонал:

а) посади медичних сестер для забезпечення роботи рентгено-терапевтичного апарату встановлюються відповідно до посад лікарів-радіологів;

б) посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється при числі посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу не менше 4, замість однієї з них;

в) посада головної медичної сестри встановлюється в поліклініці з числом лікарських посад не менше 30 (включаючи посаду головного лікаря).

2.1.3. Молодший медичний персонал:

а) посада сестри-господині встановлюється у кожному закладі; 

б) посади молодших медичних сестер для обслуговування рентгено-терапевтичного кабінету встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади лікарів-радіологів.

2.2. Персонал ендоскопічних, рентгенорадіологічних відділень, груп анестезіології та інтенсивної терапії, централізованих бактеріологічних, біохімічних та цитологічних лабораторій 

2.2.1. Посади медичного персоналу ендоскопічних, рентгенорадіологічних відділень, груп анестезіології та інтенсивної терапії, централізованих бактеріологічних, біохімічних та цитологічних лабораторій встановлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

2.3. Персонал централізованих стерилізаційних

2.3.1. Посада старшої медичної сестри та посади молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу роботи за рахунок загальної чисельності посад медичного персоналу поліклінік.

3. Штатні нормативи медичного персоналу медико-санітарних частин, які надають медичну допомогу виключно працівникам промислових підприємств та будівельних організацій

3.1. Посади медичного персоналу встановлюються відповідно до пп. 1.1.3а) - 1.1.3б), 1.1.6 - 1.1.10, 1.1.12 - 1.1.15, 1.2.1 - 1.2.2, 1.2.5 - 1.2.13, 1.2.15 - 1.2.17,1.2.19 - 1.2.23, 1.3.1 - 1.3.3, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.10, а в медико-санітарних частинах, які не мають стаціонарів та є самостійними закладами, крім того - відповідно до пп. 2.1.1 - 2.1.5. При цьому посада головної медичної сестри та посада сестри-господині вводяться, відповідно, замість посад, які передбачені пп. 1.2.23 та 1.3.1. 

3.2. Посади лікарів амбулаторного прийому встановлюються додатково до пп. 1.1.3а) - 1.1.3б) в залежності від обсягу роботи та в межах чисельності вказаних посад, які передбачені для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги всім лікувально-профілактичним закладам (підрозділам) міста (міського адміністративного району) за діючими для них штатними нормативами. 

Вказані посади у відповідних випадках враховуються при розрахунку кількості посад середнього та молодшого медичного персоналу та персоналу допоміжних підрозділів (лабораторій та інших).

3.3. Посади медичного персоналу ендоскопічних відділень (кабінетів), кабінетів голкорефлексотерапії, групи анестезіології та інтенсивної терапії, централізованих бактеріологічних, біохімічних та цитологічних лабораторій, централізованої стерилізаційної встановлюються у порядку, передбаченому пп. 1.4, 2.1.4 і 2.1.5.

4. Штатні нормативи медичного персоналу міських поліклінік, що надають допомогу студентам денної форми навчання

4.1. Посади медичного та педагогічного персоналу встановлюються відповідно до пп. 1.1.1 (крім нормативу посад лікарів-кардіологів), 1.1.2, 1.1.6 - 1.1.10, 1.1.12 (крім п. 1.1.12є), 1.1.13 - 1.1.14, 1.2.2, 1.2.6 - 1.2.13, 1.2.15 - 1.2.17, 1.2.20 - 1.2.23, 1.3 - 1.7, 1.9 - 1.10. 

У поліклініках, які є самостійними закладами, крім того, встановлюються посади, передбачені пп. 2.1.1 - 2.1.5. При цьому посада головної медичної сестри та посада сестри-господині вводяться, відповідно, замість посад, які передбачені пп. 1.2.23 та 1.3.1. Нормативи посад, передбачених пп. 1.1.13 та 1.1.14, для цих закладів не застосовуються.

4.2. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

5. Штатні нормативи медичного персоналу госпрозрахункових міських поліклінік для проведення профілактичних оглядів.

5.1. Посади медичного персоналу, встановлюються відповідно до пп. 1.1.3г), 1.1.6 - 1.1.7, 1.2.2, 1.2.8 - 1.2.10, 1.2.16, 1.2.22, 1.2.23 (у поліклініці, яка входить до складу лікарні) або 2.1.2в) (у поліклініці. яка є самостійним закладом), 1.3.2г) - 1.3.2ґ), 1.3.2ж), 1.3.2и) та додатково - за нормативами: 

5.1.1. Лікарський персонал:

а) посада завідуючого поліклінікою, яка входить до складу міської лікарні, вводиться при числі лікарських посад не менше 30;

б) посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється у поліклініці, яка є самостійним закладом з числом лікарських посад не менше 60.

5.1.2. Середній медичний персонал:

а) посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

5.1.3. Молодший медичний персонал:

а) посада сестри-господині встановлюється відповідно до п. 5.1.1 а), а в поліклініці, яка є самостійним закладом, - відповідно до п. 2.1.3 а).

6. Штатні нормативи медичного персоналу міських консультативно-діагностичних поліклінік (у складі міських лікарень)

6.1. Лікарський персонал:

6.1.1. Посади лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, встановлюються в залежності від обсягу консультативної роботи в межах їх чисельності, встановленої за штатними нормативами для поліклінічного обслуговування населення усім лікувально-профілактичним закладам.

6.1.2. Посади лікарів: лаборантів, рентгенологів, з функціональної діагностики встановлюються за нормативами, які передбачені пп. 1.1.6 - 1.1.7, 1.1.10.

6.1.3. Посада завідуючого поліклінікою вводиться у штат поліклініки з числом лікарських посад не менше 30.

6.2. Середній медичний персонал:

6.2.1. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

6.2.2. Посади лаборантів, фельдшерів-лаборантів, рентгенлаборантів, медичних статистиків, медичних сестер кабінету функціональної діагностики, старшої медичної сестри реєстратури та поліклініки встановлюються відповідно до пп. 1.2.8 - 1.2.10, 1.2.16, 1.2.17, 1.2.22, 1.2.23.

6.2.3. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

6.3. Молодший медичний персонал:

6.3.1. Посада сестри-господині встановлюється відповідно до посади завідуючого поліклінікою.

6.3.2. Посади молодших медичних сестер установлюються відповідно до пп. 1.3.2 в), 1.3.2 г), 1.3.2 ж) та 1.3.2 и).

7. Штатні нормативи медичного персоналу структурних підрозділів міських поліклінік

1. Штатні нормативи медичного персоналу відділень профілактики міських поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік

1. Посада завідуючого відділенням профілактики - лікаря терапевта встановлюється у поліклініці, яка обслуговує 30 та більше тисяч чоловік дорослого населення, замість 0,5 посади лікаря.

2. У поліклініках, які обслуговують 30 та більше тисяч чоловік дорослого населення, додатково встановлюються:

2.1. 1 посада медичної сестри кабінету долікарського прийому в зміну та посада медичної сестри для диспансерного обслуговування населення.

2.2. 1 посада медичної сестри в зміну для збирання анамнезу.

2.3. 1 посада лаборанта в зміну в штаті лабораторії для забезпечення роботи з диспансеризації.

2.4. 1 посада рентгенлаборанта в штаті рентгенологічного відділення (кабінету) за наявності в експлуатації великокадрової флюорографічної установки.

2. Штатні нормативи медичного та педагогічного персоналу відділень (кабінетів) відновного лікування міських поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів: ортопедів-травматологів, кардіологів, невропатологів та терапевтів установлюються з розрахунку 1 посада (сумарно) на 50 тис. чоловік дорослого населення, прикріпленого для відновного лікування.

2. У штаті поліклініки, де організоване відділення відновного лікування з числом лікарських посад не менше 4, додатково встановлюються по 0,25 посади лікаря з функціональної діагностики та лікаря кабінету голкорефлексотерапії.

3. Посада завідуючого відділенням відновного лікування вводиться в залежності від числа лікарських посад, установлених у відділенні:

до 8 посад - замість 0,5 посади лікаря;

більше 8 посад лікарів - понад ці посади.

Середній медичний персонал

4. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів, передбачених п. 1 та п. 2.

5. У штаті поліклініки додатково встановлюються посади:

медичних сестер з масажу - з розрахунку 1 посада на 2 посади лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-кардіолога та лікаря-невропатолога відділення відновного лікування;

медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури - з розрахунку 1 посада на кожну посаду лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-кардіолога та лікаря-невропатолога відділення відновного лікування;

інструкторів з трудової терапії з розрахунку - 1 посада на 2 посади лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-кардіолога та лікаря-невропатолога відділення відновного лікування.

6. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

Молодший медичний персонал

7. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів, установлених за п. 1 цього розділу.

Педагогічний персонал

8. Посади логопедів установлюються в залежності від обсягу роботи з розрахунку 1 посада на 100 тис. дорослого населення.

Примітка. Посади психологів установлюються в залежності від обсягу роботи. 

3. Про штати кабінетів голкорефлексотерапії

Кабінети голкорефлексотерапії укомплектовуються в межах та за рахунок установлених закладу посад одною посадою лікаря-фізіотерапевта та одною посадою медичної сестри.

4. Про штати консультативних геріатричних кабінетів

Штати геріатричних кабінетів, що організовуються у складі поліклінік, установлюються в індивідуальному порядку за рахунок чисельності посад відповідного медичного персоналу, встановленої за діючими штатними нормативами всім амбулаторно-поліклінічним закладам (підрозділам), які розташовані в містах, де утворюються вказані кабінети.

5. Про штати кабінетів для лікування хворих зі статевими розладами

Кабінети для лікування хворих зі статевими розладами організовуються в поліклініках міст і великих промислових центрів з населенням 500 тис. і більше з розрахунку 1 посада лікаря і 1 посада медичної сестри на кожні 500 тис. міського населення в межах чисельності, встановленої за нормативами для всіх поліклінічних закладів міста.

6. Про штати кабінетів з надання фоніатричної допомоги населенню

Посади лікарів-отоларингологів, медичних сестер і молодших медичних сестер кабінетів з фоніатричної допомоги встановлюються в межах та за рахунок відповідних посад, установлених поліклінікам та лікарням за штатними нормативами. Посади логопедів у штати вказаних кабінетів вводяться понад штатні нормативи в залежності від обсягу роботи.

7. Про штати психотерапевтичних кабінетів

У поліклініках обласних і великих промислових центрів організовуються психотерапевтичні кабінети в межах та за рахунок штатної чисельності лікарів і середнього медичного персоналу, встановлених поліклініці за штатними нормативами: 1 посада лікаря-психіатра і 1 посада медичної сестри.

8. Про штати здоровпунктів при автопідприємствах

При автопідприємствах фельдшерські здоровпункти утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів.

9. Штатні нормативи медичного та іншого персоналу лабораторій контактної корекції зору (утримуються за рахунок спеціальних коштів)

1. Лікарський персонал:

1.1. Посада завідуючого лабораторією - лікаря-офтальмолога встановлюється в кожній лабораторії, якій за штатними нормативами встановлено не менше 2 посад лікарів-офтальмологів.

У лабораторіях, де встановлено до 4 посад лікарів-офтальмологів, посада завідуючого лабораторією вводиться замість 1 посади лікаря. При числі встановлених посад лікарів-офтальмологів від 4 до 10 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря.

1.2. Посади лікарів-офтальмологів установлюються з розрахунку 1 посада на 250 - 300 осіб, які забезпечуються контактними лінзами, що виготовляються в лабораторії. 

Вказаний розрахунок передбачає потребу проведення консультативної роботи та диспансерного догляду за особами, які забезпечуються контактними лінзами.

При виконанні лабораторією функції підбору готових лінз в її штаті додатково встановлюються посади лікарів-офтальмологів за штатними нормативами кабінетів контактної корекції зору.

2. Середній медичний персонал.

2.1. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого лабораторією. У лабораторіях, де встановлено до 4 посад медичних сестер, посада старшої медичної сестри вводиться замість 1 посади медичної сестри. При числі встановлених посад медичних сестер більше 4 - посада старшої медичної сестри вводиться замість 0,5 посади медичної сестри.

2.2. Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-офтальмологів, передбачених п. 1.2.

3. Молодший медичний персонал.

Посади молодших медичних сестер встановлюються в лабораторіях, яким за діючими штатними нормативами встановлено:

до 4 посад лікарів-офтальмологів - 1 посада;

понад 4 посад лікарів-офтальмологів - 2 посади.

4. Інженерно-технічний та інший персонал.

4.1. Посада провідного інженера встановлюється в лабораторії, яка виготовляє понад 400 контактних лінз на рік.

4.2. Посади інженерів установлюються при виготовленні в лабораторії на рік:

понад 1300 контактних лінз - 1 посада;

понад 2000 контактних лінз - 2 посади.

4.3. 0,5 - 1 посада художника ектопротезного кабінету встановлюється в залежності від обсягу роботи. 

4.4. Посада медичного оптика вводиться з розрахунку 1 посада на 450 - 500 контактних лінз на рік, що виготовляються в лабораторії. 

10. Штатні нормативи медичного персоналу кабінетів контактної корекції зору, які утримуються за рахунок спеціальних коштів

1. Лікарський персонал

Посади лікарів-офтальмологів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 - 450 осіб, яким забезпечується підбір контактних лінз. 

Вказаний розрахунок передбачає потребу проведення консультативної роботи та диспансерного догляду за особами, які забезпечуються контактними лінзами.

2. Середній медичний персонал

Посади медичних сестер установлюються відповідно до посад лікарів-офтальмологів, установлених відповідно до п. 1.

3. Молодший медичний персонал

Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікаря-офтальмолога.

11. Про штати сурдологопедичних кабінетів для дорослих

Штати медичного та іншого персоналу сурдологопедичних кабінетів для дорослих встановлюються у складі консультативних поліклінік республіканської, обласних лікарень за рішенням органу охорони здоров'я за штатними нормативами зазначених кабінетів у складі дитячих обласних (міських) лікарень.

12. Про штати лабораторій індивідуального очного протезування

Штати лабораторій індивідуального очного протезування затверджуються в індивідуальному порядку органом охорони здоров'я відповідно до діючого положення про них.

8. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу стоматологічних поліклінік, розташованих у містах з населенням понад 25 тис. чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-хірургів установлюються з розрахунку:

а) 4 посади сумарно на 10 тис. чоловік дорослого населення міста, де знаходиться поліклініка;

б) 2,5 посади сумарно на 10 тис. чоловік дорослого сільського населення;

в) 2,7 посади сумарно на 10 тис. чоловік дорослого населення інших населених пунктів.

2. Посади лікарів-стоматологів-ортопедів, що утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюються з розрахунку:

а) 1 посада на 10 тис. чоловік дорослого населення міста, де розташована поліклініка;

б) 0,7 посади на 10 тис. чоловік дорослого сільського населення;

в) 0,8 посади на 10 тис. чоловік дорослого населення інших населених пунктів.

3. Посади лікарів для забезпечення консультативної і організаційно-методичної роботи із стоматології встановлюються в штаті однієї із стоматологічних поліклінік обласного підпорядкування з розрахунку 0,2 посади сумарно на 100 тис. чоловік дорослого населення, прикріпленого до вказаної поліклініки за цими видами допомоги.

4. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. рентгенівських знімків на рік.

5. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються за рішенням органу охорони здоров'я з розрахунку 0,1 посади на 15 тис. чоловік дорослого прикріпленого населення.

6. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) стоматологічним:

1 посада на кожні 12 посад лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-хірургів, що встановлені поліклініці за діючими штатними нормативами, але не більше 3 посад на поліклініку;

б) зубопротезним (утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів):

1 посада на поліклініку, якій за діючими штатними нормативами встановлено не менше 4 посад лікарів-стоматологів-ортопедів.

7. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в штаті стоматологічної поліклініки, якій встановлено не менше 40 лікарських посад, враховуючи посаду головного лікаря.

Середній медичний персонал

8. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга;

2 посади лікарів-стоматологів;

3 посади лікарів-стоматологів-ортопедів. Ці посади утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів.

9. Посади зубних техніків зуботехнічної лабораторії, що утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, встановлюються в залежності від обсягів роботи з зубопротезування, що визначаються за діючими нормами часу на зуботехнічні роботи.

10. Посади рентгенлаборантів установлюються з розрахунку 1 посада в зміну.

11. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік за рішенням органів охорони здоров'я.

12. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів-стоматологів усіх спеціальностей.

При розрахунках штатів стоматологічних поліклінік обласного підпорядкування, в яких вводяться посади лікарів відповідно до п. 2 цих штатних нормативів, може додатково вводитись 1 посада медичного статистика.

13. Посади медичних реєстраторів встановлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів-стоматологів всіх спеціальностей.

14. Посада старшого зубного техніка зуботехнічної лабораторії, що утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюється на кожні 10 посад зубних техніків, але не менше 1 посади.

15. Посада завідуючого зуботехнічною лабораторією (завідуючого виробництвом), що утримується на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюється в кожній поліклініці.

При цьому в поліклініках, яким за діючими штатними нормативами встановлено менше 15 посад зубних техніків і старших зубних техніків, ця посада вводиться замість 1 посади старшого зубного техніка.

16. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється в поліклініках, яким за діючими штатними нормативами встановлено не менше 10 посад медичних реєстраторів, замість однієї з них.

17. Посада головної медичної сестри поліклініки встановлюється в поліклініках, зарахованих до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників закладів охорони здоров'я.

Молодший медичний персонал

18. Посада сестри-господині встановлюється в поліклініках, яким установлено не менше 20 лікарських посад.

19. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга;

3 посади лікарів-стоматологів;

3 посади лікарів-стоматологів-ортопедів. Ці посади утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів;

2 посади медичних сестер з фізіотерапії;

20 посад зубних техніків. Ці посади утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спеціальних коштів;

реєстратуру.

Примітки:

1. Розрахунок числа посад медичного персоналу дитячих стоматологічних відділень (кабінетів), лікарів-анестезіологів і медичних сестер-анестезисток здійснюється за штатними нормативами зазначених підрозділів.

2. При введенні в зуботехнічних лабораторіях поопераційного розподілу праці можуть вводитися посади полірувальників і ливарників у залежності від обсягів роботи, що визначаються за діючими нормами часу на зуботехнічні роботи.

3. Посади зубних лікарів можуть вводитись замість посад лікарів-стоматологів усіх спеціальностей.

4. При розрахунках посад в залежності від чисельності населення в розрахунок приймається його чисельність за даними органів статистики.

До числа дорослого населення, яке враховується при розрахунках штатів поліклініки за діючими штатними нормативами, належать особи віком 15 років і старші.

Чисельність прикріпленого до стоматологічної поліклініки населення для надання відповідних видів допомоги вилучається при розрахунку посад медичного персоналу за цими розділами роботи інших амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів).

5. Установлення посад медичного персоналу понад діючі штатні нормативи не допускається.

6. Штати медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за штатними нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 30
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу дитячих міських поліклінік (поліклінічних відділень) у містах з населенням понад 25 тисяч чоловік

1. Штатні нормативи медичного персоналу дитячих поліклінік, які входять до складу міських і дитячих міських лікарень, медико-санітарних частин зі стаціонарами

1.1. Лікарський персонал

1.1.1. Посади лікарів для забезпечення прийому дітей у поліклініці, надання їм медичної допомоги вдома, у дитячих дошкільних закладах і школах та іншої роботи з амбулаторно-поліклінічного обслуговування дітей встановлюються з розрахунку:

Найменування посад 

Кількість посад на 10 тис. дітей до 14 років включно (14 років 11 міс. 29 днів), що прикріплені до поліклініки 

Лікар-педіатр дільничний 

12,5 

Лікар-кардіоревматолог дитячий 

0,3 

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 

0,1
але не менше 1 посади на адміністративний район 

Лікар-хірург дитячий 

0,45 

Лікар-ортопед-травматолог дитячий 

0,5 

Лікар-уролог дитячий 

0,1 

Лікар-отоларинголог дитячий 

0,8 

Лікар-невролог дитячий 

1,0 

Лікар-офтальмолог дитячий 

0,7 

Лікар-ендокринолог дитячий 

0,4 

Лікар-алерголог дитячий 

0,2 

Лікар-імунолог дитячий 

0,25 

Лікар-інфекціоніст дитячий 

0,25 

Лікар гематолог дитячий 

0,1 

Лікар-нефролог дитячий 

0,1
але не менше 0,5 посади на адміністративний район 

Лікар-гастроентеролог дитячий 

0,1 


1.1.2. Посади лікарів пунктів (відділень) невідкладної допомоги встановлюються за штатними нормативами зазначених пунктів (відділень).

1.1.3. Посади лікарів-стоматологів усіх найменувань та лікарів амбулаторного прийому населення приписних дільниць установлюються за штатними нормативами дитячих стоматологічних поліклінік та приписних дільниць поліклінік (амбулаторій) у складі центральних районних і районних лікарень сільських районів (розділ II цього додатка та додаток 3).

1.1.4. Посади лікарів на доповнення до пп. 1.1.1 та 1.1.3 встановлюються для забезпечення роботи в дитячих установах і школах усіх типів (крім указаних установ, у штаті яких, як виняток, збережені лікарські посади) з розрахунку 1 посада:

а) лікаря-педіатра:

на 600 дітей дитячих садків (відповідних груп у дитячих яслах-садках);

на 2500 учнів шкіл;

б) лікаря-фтизіатра дитячого на 200 дітей в санаторних дитячих дошкільних закладах (групах);

в) лікаря-психіатра дитячого на 300 учнів спеціалізованих шкіл для розумово відсталих дітей;

г) лікаря-офтальмолога дитячого - в одній з поліклінік міста (міського адміністративного району) з чисельністю дитячого населення не менше 300 тисяч чоловік.

1.1.5. Посади лікарів-лаборантів установлюються залежно від кількості посад лікарів амбулаторного прийому, що встановлені в поліклініці згідно з пп. 1.1.1, 1.1.3 та 1.1.4 г):

від 10 до 20 - 0,5 посади;

понад 20 до 30 - 1,0 посада;

понад 30 до 40 - 1,5 посади;

понад 40 до 50 - 2,0 посади;

понад 50 - 2,0 посади

і додатково 0,5 посади на кожні 15 посад лікарів амбулаторного прийому (понад 50).

За наявності алергологічного кабінету додатково встановлюється 0,25 посади лікаря-лаборанта для виготовлення індивідуальних алергенів.

Штатні нормативи медичного персоналу клініко-діагностичних лабораторій встановлені з урахуванням забезпечення бактеріологічних, біохімічних, імунологічних та цитологічних досліджень.

1.1.6. Посади лікарів-рентгенологів установлюються в залежності від кількості посад лікарів амбулаторного прийому, встановлених відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.3 та 1.1.4г):

від 15 до 30 - 0,5 посади;

понад 30 до 50 - 1,0 посада;

понад 50 - 1,0 посада і додатково 0,5 посади на кожні 25 посад лікарів амбулаторного прийому (понад 50).

1.1.7. Посади лікарів-фізіотерапевтів встановлюються залежно від кількості посад лікарів амбулаторного прийому, встановлених відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 г):

від 10 до 20 - 0,5 посади;

понад 20 до 40 - 1,0 посада;

понад 40 - 1,0 посада і додатково 0,5 посади на кожні 20 посад лікарів амбулаторного прийому (понад 40).

1.1.8. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 0,5 посади на 50 посад лікарів амбулаторного прийому, встановлених відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.2 та 1.1.4, але не менше 1 посади на поліклініку, до якої прикріплено не менше 15 тисяч дітей.

1.1.9. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється у штаті однієї з поліклінік міста (одного або декількох міських адміністративних районів) з чисельністю не менше 25 тисяч дітей.

1.1.10. Посада лікаря з ультразвукової діагностики та ендоскопіста вводяться за наявності відповідного обладнання з розрахунку по 0,5 посади на 50 лікарів амбулаторного прийому в межах загальної чисельності лікарських посад, установлених для поліклініки.

1.1.11. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

а) педіатричним:

при кількості посад лікарів-педіатрів дільничних та лікарів-педіатрів 6,5 - 9 - замість 0,5 посади лікаря;

при кількості вказаних посад більше 9 - понад ці посади.

У зазначеному порядку розраховуються посади завідуючих педіатричними відділеннями без обмеження кількості цих посад;

б) хірургічним - 1 посада при кількості посад лікарів-хірургів та лікарів-ортопедів-травматологів не менше 5 - замість 0,5 посади лікаря;

в) стоматологічним:

при кількості посад лікарів-стоматологів усіх найменувань 7 - 12 - замість 0,5 посади лікаря;

при кількості вказаних посад більше 12 - понад ці посади.

У зазначеному порядку розраховуються посади завідуючих стоматологічними відділеннями без обмеження кількості цих посад;

г) отоларингологічним, офтальмологічним, неврологічним - 1 посада в кожному з відділень указаного профілю при кількості посад лікарів з відповідних спеціальностей не менше 3,5 - замість 0,5 посади лікаря.

1.1.12. Посада завідуючого поліклінікою встановлюється у кожній поліклініці з числом лікарських посад не менше 15. У лікарні (медико-санітарній частині), що має у своєму складі одну поліклініку, посада завідуючого поліклінікою вводиться незалежно від зазначених вище умов.

1.1.13. Посада заступника головного лікаря лікарні (медико-санітарної частини) з поліклінічної роботи вводиться при наявності понад 20 посад лікарів амбулаторного прийому (встановлених у пп. 1.1.1, 1.1.3 та 1.1.4 а) замість посади завідуючого поліклінікою.

1.1.14. Посада міського педіатра встановлюється у штаті однієї з поліклінік міста, що не має районного поділу.

1.1.15. Посада районного педіатра встановлюється у штаті однієї з поліклінік міського адміністративного району.

1.2. Середній медичний персонал

1.2.1. Посади медичних сестер дільничних установлюються з розрахунку 1,25 посади на кожну посаду лікаря-педіатра дільничного.

1.2.2. Для видачі листків з тимчасової непрацездатності вводиться 1 посада медичної сестри в зміну.

1.2.3. Посади середнього медичного персоналу пунктів (відділень) невідкладної допомоги вдома встановлюються за штатними нормативами зазначених пунктів (відділень).

1.2.4. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку:

2 посади на кожну посаду лікаря-ортопеда-травматолога;

1 посада на кожну посаду лікаря: хірурга, офтальмолога, отоларинголога, уролога, алерголога, імунолога, інфекціоніста, гінеколога;

1 посада на кожні 2 посади лікарів: неврологів, кардіоревматологів, ендокринологів, гастроентерологів, нефрологів, гематологів.

1.2.5. Посади медичних сестер лікарських кабінетів та зубних техніків стоматологічних підрозділів, медичних сестер дільничних і медичних сестер приписних дільниць установлюються в порядку і за штатними нормативами дитячих стоматологічних поліклінік та приписних дільниць поліклінік (амбулаторій) у складі центральних районних та районних лікарень сільських районів (розділ II цього додатка та додаток 3).

1.2.6. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на 8 посад лікарів амбулаторного прийому, встановлених відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.3, та 1.1.4 г).

1.2.7. Посади фельдшерів-лаборантів можуть бути встановлені в межах посад лаборантів, які передбачені п. 1.2.6 у співвідношенні з лаборантами 2:1.

1.2.8. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, які встановлені у п. 1.1.6.

1.2.9. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

1.2.10. Посади медичних сестер з масажу встановлюються у штаті фізіотерапевтичного відділення (кабінету):

а) з розрахунку - 1 посада на 20 посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.3 та 1.1.4г);

б) для забезпечення додаткової потреби дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку, які перебувають у спеціалізованих дитячих дошкільних установах, дитячих будинках та школах-інтернатах (групах) і потребують відновного лікування, посади медичних сестер з масажу вводяться в залежності від обсягу допомоги, яка надається цим дітям та діючих розрахункових норм навантаження.

Загальна чисельність посад медичних сестер з масажу, яка визначена відповідно до пп. 1.2.10а) і 1.2.10б) не може перевищувати кількості, що визначена в залежності від обсягу роботи і діючих норм і часу (навантаження) з масажу.

1.2.11. Посада медичної сестри кабінету функціональної діагностики встановлюється відповідно до посади лікаря з функціональної діагностики.

1.2.12. Посада медичної сестри з лікувальної фізкультури встановлюється:

а) з розрахунку - 1 посада на 25 посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлені відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.3 і 1.1.4 г).

б) для забезпечення додаткової потреби дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку, які перебувають у спеціалізованих дитячих дошкільних закладах, дитячих будинках і школах-інтернатах (групах) і мають потребу у відновному лікуванні, посади медичних сестер з лікувальної фізкультури вводяться у залежності від обсягу допомоги, яка надається дітям з церебральними паралічами (парезами), наслідками поліомієліту та іншими порушеннями опорно-рухового апарату і діючими розрахунковими нормами навантаження.

Чисельність цих посад, визначена згідно з п. 1.2.12 а) і цим пунктом, не може перевищувати кількості, визначеної в залежності від обсягу роботи та діючих норм часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.

1.2.13. Посади медичних статистиків установлюються в залежності від числа лікарських посад:

до 20 - 0,5 посади;

понад 20 до 40 (включно) - 1 посада;

понад 40 - 2 посади.

1.2.14. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються в залежності від числа посад лікарів амбулаторного прийому, встановлених пп. 1.1.1, 1.1.3 та 1.1.4 г):

до 20 (включно) - 1 посада;

понад 20 - 2 посади,

але не менше 1 посади в зміну.

1.2.15. Посади медичних сестер або фельдшерів для безпосереднього обслуговування дітей у школах та дитячих садках (крім указаних установ, у штаті яких, як виняток, зберігаються посади середнього медичного персоналу) встановлюються з розрахунку 1 посада на:

700 учнів шкіл;

100 дітей дитячих садків;

50 дітей санаторних дитячих садків;

300 учнів спеціальних шкіл для розумово відсталих дітей.

1.2.16. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів амбулаторного прийому, які встановлюються відповідно до пп. 1.1.1, 1.1.3 (за наявності стоматологічної допомоги) і п. 1.1.4 г), але не менше 1 реєстратора в зміну.

1.2.17. Посади медичних сестер кабінетів щеплень установлюються з розрахунку 1 посада на кожні 3000 дітей, які не відвідують шкіл, дитячих дошкільних закладів, але не менше 1 посади.

1.2.18. Посади медичних сестер кабінетів ультразвукової діагностики та ендоскопічного встановлюються відповідно до посад лікарів цих кабінетів.

1.2.19. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які передбачені п. 1.1.11.

У відділеннях, де посада завідуючого вводиться замість 0,5 або 1 посади лікаря, посада старшої медичної сестри встановлюється, відповідно, замість 0,5 і 1 посади медичної (медичної дільничної) сестри.

1.2.20. Посада старшої медичної сестри поліклініки встановлюється у поліклініках з числом лікарських посад не менше 15.

1.2.21. Для посилення профілактичної роботи серед здорових дітей вводиться:

1 посада медичної сестри в зміну - при обслуговуванні поліклінікою до 15 тис. дітей;

2 посади в зміну - при обслуговуванні понад 15 тис. дітей.

1.3. Молодший медичний персонал

1.3.1. Посади сестер-господинь установлюються відповідно до посад завідуючих поліклініками, передбачених п. 1.1.12.

1.3.2. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів, лабораторій, реєстратури та інші встановлюються з розрахунку 1 посада на:

а) кожну посаду лікаря: хірурга, ортопеда-травматолога, гінеколога;

б) кожні 2 посади лікарів: урологів, рентгенологів, алергологів, з ультразвукової діагностики та ендоскопістів, інфекціоністів, отоларингологів;

в) кожні 3 посади лікарів: педіатрів дільничних, офтальмологів, неврологів, ендокринологів, кардіоревматологів, гастроентерологів, нефрологів, імунологів, з функціональної діагностики;

г) кожні 4 посади лікарів-лаборантів і лаборантів;

ґ) кожні 3 посади медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету і додатково 1 посада при застосуванні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування; 

д) процедурний кабінет в зміну; 

е) кабінет щеплень в зміну - 0,5 посади; 

є) реєстратуру в зміну.

1.3.3. Посади молодших медичних сестер стоматологічних підрозділів установлюються за штатними нормативами дитячих стоматологічних поліклінік.

1.4. Персонал молочних кухонь і молочно-роздавальних пунктів

1.4.1. Посади медичного персоналу молочних кухонь установлюються за нормативами:

а) у молочних кухнях, які відпускають від 1,1 до 3,7 млн. порцій на рік (порцією вважається будь-яка продукція молочної кухні, що відпускається в окремій упаковці: упаковка сиру, 1 пляшка молока, суміші тощо):

Найменування посад 

Кількість посад в молочних кухнях з пропускною спроможністю на рік (млн. порцій) 

від 1,1
до 1,5 

від 1,5
до 1,8 

від 1,8
до 2,2 

від 2,2
до 2,6 

від 2,6
до 3,0 

від 3,0
до 3,7 

Завідуюча молочною кухнею - медична сестра 

Лікар-дієтолог 

0,5 

0,5 

0,5 

Старша медична сестра 

Дієтична медична сестра 

10 

Лаборант або фельдшер-лаборант 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Сестра-господиня 

Молодша медична сестра 

10 


б) у молочних кухнях, які відпускають понад 3,7 млн. порцій на рік - за нормативами, що передбачені п. 1.4.1 а) для молочних кухонь від 3 до 3,7 млн. порцій на рік. Крім того, додатково встановлюються посади:

лікаря-дієтолога - 0,5 посади;

медичної сестри з дієтичного харчування - з розрахунку 1 посада на кожні 370 тисяч порцій на рік (понад 3,7 млн.);

молодшої медичної сестри - з розрахунку 1 посада на кожні 370 тисяч порцій на рік (понад 3,7 млн.);

в) у молочних кухнях, які відпускають до 1,1 млн. порцій на рік:

завідуюча молочною кухнею - медична сестра - 1 посада при відпуску понад 700 тисяч порцій на рік.

медична сестра з дієтичного харчування - з розрахунку 1 посада на кожні 185 тисяч порцій на рік;

молодша медична сестра - 1 посада на кожні 185 тисяч порцій на рік, але не менше 1 посади при відпуску понад 75 тисяч порцій на рік.

1.4.2. Посади медичного персоналу молочно-роздавальних пунктів встановлюються за нормативами:

медична сестра - з розрахунку 1 посада на кожні 550 тисяч порцій на рік;

молодша медична сестра - 1 посада на понад 370 тисяч порцій на рік.

1.5. Персонал сурдологопедичних кабінетів

1.5.1. Посади медичного і педагогічного персоналу сурдологопедичних кабінетів установлюються за рішенням органів охорони здоров'я відповідно до штатних нормативів зазначених кабінетів дитячих обласних лікарень (додаток 4).

1.6. Педагогічний персонал

1.6.1. Посади логопедів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги встановлюються в залежності від обсягу роботи з розрахунку 1 посада на 20 тис. дітей і підлітків.

1.7. Персонал денних гельмінтологічних стаціонарів

Посади медичного персоналу денних гельмінтологічних стаціонарів дитячих поліклінік установлюються:

Найменування посад 

Кількість посад у стаціонарі з числом ліжок 

6 - 15 

понад 15 

Лікар-інфекціоніст дитячий 

Медична сестра 

1,5 

Молодша медична сестра 


Лікар-інфекціоніст, крім своєї роботи, веде 50 % при кількості ліжок понад 15 і 75 % при кількості ліжок до 15 хворих до встановленої норми лікаря.

2. Штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу дитячих міських поліклінік, що є самостійними закладами

2.1. Посади медичного і педагогічного персоналу встановлюються згідно з пп. 1.1.1 - 1.1.11, 1.1.14, 1.1.15, 1.2.1 - 1.2.19, 1.3.2 - 1.3.3, 1.4 - 1.7 і додатково за нормативами:

2.1.1. Лікарський персонал:

а) посади завідуючих лабораторією, рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням (кабінетом) установлюються у поліклініці, якій встановлено не менше 1 посади лікаря з відповідної спеціальності.

Кожна з посад завідуючих уводиться замість 1 посади лікаря;

б) посада завідуючого кабінетом медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється у поліклініці з числом посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом, не менше 40;

в) посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться за наявності не менше 40 посад лікарів, включаючи посаду головного лікаря.

2.1.2. Середній медичний персонал:

а) посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється при кількості встановлених відділенню (кабінету) посад медичних сестер з фізіотерапії та масажу не менше 4 замість однієї з них;

б) посада головної медичної сестри встановлюється у поліклініці з числом установлених лікарських посад не менше 30, включаючи посаду головного лікаря.

2.1.3. Молодший медичний персонал

Посада сестри-господині встановлюється у кожній поліклініці.

2.1.4. Персонал централізованих стерилізаційних

Посада старшої медичної сестри і посади молодших медичних сестер центральної стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу роботи в межах загальної штатної чисельності посад, встановленої поліклініці.

3. Штатні нормативи медичного персоналу структурних підрозділів дитячих міських поліклінік

А. Медичний персонал дитячих міських поліклінік (відділень) для надання допомоги в спеціалізованих установах.

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-неврологів дитячих установлюються з розрахунку 1 посада на число дітей з ураженням центральної нервової системи з вадами розумового розвитку, які перебувають у спеціалізованих установах (групах):

на 100 дітей ясельних груп дитячих ясел та ясел-садків;

на 200 дітей у дитячих дошкільних закладах.

2. Посади лікарів-офтальмологів установлюються з розрахунку 1 посада на 200 дітей з вадами зору, яким потрібне відновне лікування і які перебувають у спеціалізованому дошкільному закладі (групі).

3. Посади лікарів-отоларингологів встановлюються з розрахунку 1 посада на число дітей з порушенням слуху і мови, які перебувають у спеціалізованих дошкільних установах (групах):

1 посада на 100 дітей ясельних груп ясел та ясел-садків;

на 200 дітей у дитячих дошкільних закладах.

4. У штаті поліклініки, що надає медичну допомогу дітям з ураженням центральної нервової системи, які перебувають у спеціалізованих дошкільних установах, може додатково встановлюватись 0,5 посади лікаря-фізіотерапевта за наявності в зазначених установах не менше 200 дітей.

5. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на чисельність дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням опорно-рухового апарату, які перебувають у спеціалізованих дошкільних установах (групах):

на 200 дітей у ясельних групах дитячих дошкільних закладів;

на 300 дітей у дитячих дошкільних закладах.

Середній медичний персонал

6. Посади медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 25 дітей з вадами зору, яким потрібне відновне лікування і які перебувають у спеціалізованих дитячих установах.

Б. Штатні нормативи медичного персоналу для відновного лікування дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, які знаходяться у спеціалізованих дитячих установах

Найменування посад 

Кількість посад 

1. Лікар-невролог дитячий 

з розрахунку 1 посада на:
200 дітей дошкільного віку з захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту і вадами розумового розвитку;
300 дітей шкільного віку із зазначеними захворюваннями  

2. Лікар-отоларинголог дитячий 

з розрахунку 1 посада на:
200 дітей дошкільного віку з порушеннями слуху;
300 дітей шкільного віку з порушеннями слуху 

3. Лікар-офтальмолог дитячий 

з розрахунку 1 посада на:
200 дітей дошкільного віку з вадами зору;
300 дітей шкільного віку з вадами зору. 

4. Лікар-ортопед-травматолог дитячий 

з розрахунку 1 посада на:
250 дітей дошкільного віку з захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту та іншими порушеннями опорно-рухового апарату;
350 дітей шкільного віку із зазначеними захворюваннями 

5. Лікар-фізіотерапевт 

0,5 посади за наявності не менше 200 дітей з захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту та порушеннями опорно-рухового апарату 

6. Лікар з лікувальної фізкультури 

з розрахунку 1 посада на:
300 дітей дошкільного віку з захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту та іншими порушеннями опорно-рухового апарату;
500 дітей шкільного віку із зазначеними захворюваннями 

7. Медична сестра  

з розрахунку 1 посада на:
25 дітей дошкільного віку з порушеннями зору;
150 дітей шкільного віку з порушеннями зору;
кожну посаду лікаря-ортопеда-травматолога, передбачену п. 4 

8. Медична сестра з масажу 

у залежності від обсягу допомоги, яка надається дітям із захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту та іншими порушеннями опорно-рухового апарату та діючих норм навантаження 

9. Медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури 

у залежності від обсягу допомоги, яка надається дітям із захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту та іншими порушеннями опорно-рухового апарату і діючих норм навантаження 


Примітки:

Для надання медичної допомоги дітям із захворюваннями на церебральні паралічі (парези), з наслідками поліомієліту і вадами розумового розвитку, які перебувають у спеціалізованих установах за рішенням органів охорони здоров'я можуть уводитись посади лікарів-психіатрів дитячих замість посад лікарів-неврологів дитячих.

У разі організації відділення (кабінетів) відновного лікування у дитячих міських поліклініках у містах з населенням понад 25 тис. чоловік уводяться посади лікарів і середнього медичного персоналу з розрахунку 0,2 посади лікарів і 0,4 посади середніх медичних працівників сумарно на 10 тис. дітей.

Посада завідуючого відділенням відновного лікування вводиться в залежності від числа посад лікарів, установлених відділенню:

до 8 посад - замість 0,5 посади лікаря;

понад 8 посад - понад посад лікарів.

Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно до посади завідуючого відділенням.

II. Штатні нормативи медичного персоналу дитячих стоматологічних поліклінік, які розташовані в містах з населенням понад 25 тисяч чоловік

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів-ортодонтів установлюються з розрахунку:

а) 0,5 посади сумарно на 1000 дітей, які проживають у місті, де розташована поліклініка;

б) 0,25 посади сумарно на 1000 дітей сільських населених пунктів;

в) 0,27 посади сумарно на 1000 дітей інших населених пунктів;

г) 0,5 посади на кабінет для лікування дітей, хворих на парадонтоз.

2. Посади лікарів із забезпечення консультативної та організаційно-методичної роботи зі стоматології встановлюються у штаті однієї з дитячих стоматологічних поліклінік обласного підпорядкування з розрахунку 0,2 посади сумарно на 100 тис. дітей, які прикріплені до зазначеної поліклініки з цих видів допомоги.

3. Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. рентгенівських знімків на рік.

4. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 0,1 посади на 15 тис. дітей.

5. Посада завідуючого стоматологічним відділенням установлюється на кожні 12 посад лікарів-стоматологів всіх найменувань, установлених поліклініці за штатними нормативами, але не більше 3 посад на установу.

6. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється за наявності не менше 40 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря.

Середній медичний персонал

7. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на:

1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга;

на 2 посади лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-ортодонтів.

8. Посада рентгенлаборанта встановлюється з розрахунку 1 посада на поліклініку в зміну.

9. Посади зубних техніків установлюються відповідно до посад лікарів-стоматологів-ортодонтів.

10. Посади медичних статистиків установлюються з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів-стоматологів усіх найменувань.

При розрахунку штатів стоматологічних поліклінік обласного підпорядкування, для яких вводяться посади лікарів відповідно до п. 2 цих штатних нормативів, може додатково встановлюватись 1 посада медичного статистика.

11. Посади медичних реєстраторів установлюються з розрахунку 1 посада на 10 посад лікарів-стоматологів усіх найменувань.

12. Посада старшої медичної сестри реєстратури встановлюється у поліклініках з числом посад медичних реєстраторів не менше 10 замість однієї з них.

13. Посада головної медичної сестри поліклініки встановлюється у поліклініці, зарахованій до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників.

14. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

Молодший медичний персонал

15. Посада сестри-господині встановлюється у поліклініці з числом лікарських посад не менше 20.

16. Посади молодших медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на:

1 посаду лікаря стоматолога-хірурга;

3 посади лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-ортодонтів;

2 посади медичних сестер з фізіотерапії;

реєстратуру.

Примітки:

1. Розрахунок числа посад лікарів-анестезіологів і медичних сестер-анестезісток здійснюється за штатними нормативами відділень (палат) анестезіології та інтенсивної терапії (додаток 26).

2. Посади зубних лікарів можуть уводитись у штатний розклад закладу замість посад лікарів-стоматологів.

3. При розрахунку посад у залежності від кількості дітей в розрахунок приймаються дані органів статистики.

До дитячого населення належать особи віком до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів). Чисельність дітей, прикріплених до стоматологічної поліклініки, вилучається при розрахунку посад медичного персоналу зі стоматологічної допомоги, яка надається іншими амбулаторно-поліклінічними закладами (підрозділами).

4. Установлення посад медичного персоналу понад ці штатні нормативи не дозволяється.

5. Штатні нормативи медичного та іншого персоналу денних стаціонарів та стаціонарів денного перебування встановлюються за нормативами відповідних структурних підрозділів лікувальних закладів, діагностичних та реабілітаційних центрів, наведеними у додатку 26.

 

  

Додаток 31
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного і фармацевтичного персоналу станцій та відділень швидкої медичної допомоги

I. Штатні нормативи медичного і фармацевтичного персоналу станцій швидкої медичної допомоги, що є самостійними закладами

Найменування посад 

Кількість посад 

1. Лікарський персонал 

1.1. 

Заступник головного лікаря з медичної роботи 

1 посада за наявності в штаті станції не менше 50 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря 

1.2. 

Завідуючий підстанцією - лікар швидкої медичної допомоги (на правах завідуючого відділенням) 

1 посада на підстанцію 

1.3. 

Старший лікар станції швидкої медичної допомоги 

1 цілодобовий пост на станціях, зарахованих до I - IV категорій та некатегорійних 

1.4. 

Лікар швидкої медичної допомоги 

1 цілодобовий пост на загально-профільну бригаду швидкої медичної допомоги та бригаду інтенсивної терапії 

1.5. 

Лікар-психіатр 

1 цілодобовий пост на одну виїзну психіатричну бригаду швидкої медичної допомоги 

1.6. 

Лікар-кардіолог, лікар-невропатолог 

1 цілодобовий пост на одну виїзну кардіологічну або неврологічну бригаду швидкої медичної допомоги 

2. Середній медичний персонал 

2.1. 

Головна медична сестра 

1 посада на станціях I - IV категорій та некатегорійних 

2.2. 

Старший фельдшер 

1 посада на станціях V категорії та підстанціях 

2.3. 

Фельдшер (медична сестра)-диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам 

1 цілодобовий пост на кожні 20 виїзних бригад станцій швидкої медичної допомоги, але не менше 1 цілодобового поста; 1 цілодобовий пост на підстанцію 

2.4. 

Фельдшер (медична сестра) 

1 посада на кожну посаду лікарів, установлених за пп. 1.4, 1.5, 1.6, 1 цілодобовий пост на фельдшерську бригаду для обслуговування сільського району 

2.5. 

Фельдшер (акушерка, фельдшер-акушерка) 

1 цілодобовий пост на акушерську бригаду швидкої медичної допомоги 

2.6. 

Медичний статистик 

на станціях III категорії вводиться 1 посада, на станціях I - II категорій - 1 - 2 посади, на станціях некатегорійних - 2 посади 

2.7. 

Медичний реєстратор 

на станціях III категорії вводиться 1 посада, на станціях I - II категорій і некатегорійних - 2 посади 

2.8. 

Дезінфектор 

1 посада на кожні 30 виїзних бригад швидкої медичної допомоги, але не менше 1 посади на станцію 

3. Молодший медичний персонал 

3.1. 

Молодша медична сестра 

встановлюється відповідно до посад:
лікарів, передбачених пп. 1.4 і 1.6, та фельдшерів, акушерок, медичних сестер, передбачених п. 2.5.;
1 - 2 посади на кожну посаду лікаря-психіатра, передбачену п. 1.5 

3.2. 

Сестра-господиня 

1 посада на станціях I - II категорій та некатегорійних 

4. Фармацевтичний персонал (уводиться, якщо станція не обслуговується госпрозрахунковою аптекою) 

4.1. 

Фармацевт 

1 посада на станціях III категорії, 1 - 2 посади на станціях I - II категорій та некатегорійних 


Примітка.

У залежності від кількості населення, що обслуговується, станції швидкої медичної допомоги поділяються на категорії:

V категорія - станції, що обслуговують до 50 тис. чол.;

IV категорія - станції, що обслуговують від 51 до 200 тис. чол.;

III категорія - станції, що обслуговують від 201 до 500 тис. чол.;

II категорія - станції, що обслуговують від 501 тис. до 1 млн. чол.;

I категорія - станції, що обслуговують від 1 до 2 млн. чол.

некатегорійна - станції, що обслуговують понад 2 млн. чол.

II. Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу відділень швидкої медичної допомоги в складі міських лікарень швидкої медичної допомоги і міських лікарень (поліклінік), розташованих у містах, селищах міського типу з населенням понад 25 тис. чоловік

Найменування посад 

Кількість посад 

1.1. Завідуючий відділенням - лікар швидкої медичної допомоги 

1 посада на відділення 

1.2. Посади лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу 

за нормативами, передбаченими пп. 1.2 - 1.6, 2.2 - 2.8, 3.1 - 3.2.
При цьому у відділеннях, які обслуговують до 50 тис. населення, встановлюються 2 - 3 посади фельдшерів або медичних сестер з прийому викликів і передачі їх виїзним бригадам, замість посад, передбачених п. 2.3 


Примітки:

1. Кількість виїзних бригад визначається з розрахунку 0,7 виїзних бригад на 10 тис. населення. Кількість спеціалізованих бригад визначається головним лікарем у залежності від умов та потреб у межах загальної кількості виїзних бригад.

2. У місті не може бути організовано більше однієї станції або відділення швидкої медичної допомоги. При цьому в населених пунктах з населенням до 35 тис. чол. самостійні станції організовуватись не можуть.

3. Штатні нормативи медичного персоналу відділень швидкої медичної допомоги, передбачені розділом II цього додатка, застосовуються при розрахунку числа посад зазначені відділення, організовані в складі центральних районних і районних лікарень.

 

  

Додаток 32
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного, адміністративно-управлінського та господарчо-обслуговувального персоналу будинків дитини

I. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-педіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на 25 дітей віком до 1 року та 1 посада на 40 дітей віком від 1 року і старших.

1.2. Посади лікарів установлюються з розрахунку:

1.2.1. Лікарів-неврологів дитячих:

1 посада - на 50 - 100 дітей;

2 посади на 101 і більше дітей.

1.2.2. Лікарів-психіатрів дитячих:

0,5 посади на 50 - 100 дітей;

1 посада на 101 і більше дітей.

1.2.3. Лікарів-отоларингологів дитячих:

0,5 посади понад 75 дітей.

1.2.4. Лікаря-ортопеда-травматолога дитячого в будинках дитини на 120 і більше дітей.

1.2.5. Лікарів-фізіотерапевтів:

0,5 посади - на 50 - 100 дітей;

1 посада понад 100 дітей.

Лікар-фізіотерапевт, крім своєї роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження лікаря.

1.2.6. Лікаря-рефлексотерапевта:

0,5 посади - на 100 і більше дітей.

1.2.7. Лікаря з лікувальної фізкультури

0,5 посади - на 50 - 100 дітей;

1 посада - на 101 і більше дітей.

Лікар з лікувальної фізкультури, крім своєї роботи, веде 50 % дітей до встановленої норми навантаження лікаря.

1.2.8. Лікаря з функціональної діагностики за наявності кабінету функціональної діагностики - 0,25 посади на 100 і більше дітей.

1.2.9. Чергових лікарів установлюються керівником закладу, виходячи з виробничої потреби, для цілодобового забезпечення лікарського догляду.

II. Середній медичний персонал

1.4. Посади медичних сестер (палатних) уводяться з розрахунку 1 цілодобовий пост на будинок дитини.

1.5. Посади медичних сестер ізолятора та карантинного відділення (до 6 ліжок) установлюються з розрахунку:

1 цілодобовий пост у кожному будинку дитини;

посади медсестер карантинного відділення на 7 і більше ліжок можуть уводитись додатково за потребою.

1.6. Для надання відповідної допомоги дітям установлюються посади медичних сестер з розрахунку:

1.6.1. З масажу - 1 посада на 5 тисяч навантажень на рік.

1.6.2. З лікувальної фізкультури:

0,5 посади - на 50 - 100 дітей;

1 посада - на 101 і більше дітей.

1.6.3. Медичних сестер з дієтичного харчування:

0,5 посади - на 50 - 99 дітей;

1 посада - на 100 і більше дітей.

1.6.4. Лаборанта:

0,5 посади - на 50 - 100 дітей;

1 посада - на 101 і більше дітей.

1.6.5. Кабінету гідротерапії - 1 посада в будинках дитини на 100 і більше дітей за наявності басейну.

1.6.6. З функціональної діагностики - 0,5 посади медичної сестри (за наявності кабінету функціональної діагностики).

1.6.7. Кабінету щеплень - 0,5 посади медичної сестри.

1.6.8. З фізіотерапії - 1 посада на 15 тисяч умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік у будинках дитини на 50 і більше дітей, але не менше 1 посади на будинок дитини.

1.6.9. Патронажної медичної сестри:

0,5 посади - на 50 - 100 дітей;

1 посада - на 101 і більше дітей.

1.7. Посада старшої медичної сестри вводиться в кожному будинку дитини.

1.8. У будинку дитини з числом місць до 100 вводиться 0,5 посади дезінфектора, понад 100 місць - 1 посада.

III. Педагогічний персонал

1.9. Посади вихователів установлюються:

Старший вихователь:

0,5 посади - в будинках дитини на 50 дітей;

1 посада - на 51 і більше дітей.

1.10. Логопед:

1 посада - на 15 дітей віком від 1 року і старших.

1.11. Посади вчителів-дефектологів (сурдопедагогів-реабілітаторів, тифлопедагогів) установлюються з розрахунку 1 посада на 10 дітей з порушенням слуху віком від 1 року.

1.12. Посади сурдопедагогів установлюються:

1 посада на будинок дитини за наявності понад 10 дітей з вадами слуху у віці 1 рік і старших.

1.13. Музичні керівники:

1 посада - на 50 - 100 дітей;

2 посади - на 101 і більше дітей всіх вікових груп.

1.14. 1 посада психолога з педагогічною освітою (вводиться за рішенням керівника закладу, виходячи з виробничої потреби та обсягів роботи).

Примітки:

1. На посадах вихователів повинні працювати особи, які мають вищу або середню спеціальну педагогічну освіту - дошкільне виховання.

2. На посадах учителів-логопедів та вчителів-дефектологів повинні працювати особи, які мають вищу педагогічну (дефектологічну) освіту та спеціалізацію з роботи з дітьми раннього віку.

IV. Штати персоналу, який є в групах

1.15. Штати працівників, які працюють у групах дітей I - V груп здоров'я віком до 1,5 року:

медичні сестри - 1 цілодобовий пост на 6 дітей;

няні - 1 цілодобовий пост на 12 дітей;

вихователі - 1 посада на 12 дітей віком від 6 місяців I - III груп здоров'я при змінній роботі з тривалістю зміни не більше 5 годин виховної роботи на 1 вихователя у зміну.

1.16. Штати співробітників, які працюють у групах дітей I - III груп здоров'я, старших 1,5 року:

медичні сестри - 1 цілодобовий пост на 12 дітей;

няні - 1 цілодобовий пост на 12 дітей;

вихователі - 1 посада на 12 дітей при 25-годинному тижні (5 годин виховної роботи на 1 вихователя у зміну).

1.17. Штати співробітників, які працюють у групах дітей IV - V груп здоров'я у віці понад 1,5 року:

медичні сестри - 1 цілодобовий пост на 6 дітей;

няні - 1 цілодобовий пост на 6 дітей.

При складанні графіків роботи педагогічного персоналу, який працює у групах, ураховуються години виховної роботи в той час, коли діти не сплять.

V. Молодший медичний персонал

1.18. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються:

1 цілодобовий пост няні ізолятора;

1 цілодобовий пост няні карантинного відділення;

1 посада няні у фізіотерапевтичному кабінеті;

1 посада няні у кабінеті гідротерапії;

молодші медичні сестри медичних кабінетів - 1 посада на 5 кабінетів;

сестра-господиня - 1 посада на будинок дитини;

дезінфектор* - 1 посада на будинок дитини.

VI. Персонал кухонь

1.19. Персонал працівників кухні встановлюється за штатними нормативами зазначених підрозділів.

VII. Адміністративно-управлінський та господарчо-обслуговувальний персонал

1. Посада головного лікаря вводиться у кожному закладі.

2. Посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться у будинках дитини на 100 і більше місць замість посади лікаря.

3. Посада заступника головного лікаря з економічних питань уводиться у будинку дитини на 160 і більше місць.

4. Посада головного бухгалтера вводиться у кожному закладі.

5. У будинку дитини на 100 і більше місць вводиться 0,5 посади юрисконсульта.

6. Посада завідуючого господарством уводиться у закладах з числом місць до 150 (включно).

7. Головний бухгалтер - 1 посада на будинок дитини.

8. Бухгалтер:

1 посада на будинок дитини до 100 ліжок;

2 посади на будинок дитини понад 100 ліжок.

9. У закладах з числом місць до 100 вводиться 0,5 посади діловода, понад 100 місць - додатково вводиться 0,5 посади секретаря-друкарки.

10. На кожний склад (продовольчий та матеріальний) вводиться по одній посаді комірника.

11. Посада кастелянки вводиться у кожному будинку дитини.

12. Посади машиністів з прання і ремонту спецодягу та білизни вводяться з розрахунку:

31 кг сухої білизни та спецодягу за зміну при ручному пранні;

100 - 120 кг сухої білизни та спецодягу за зміну при машинному пранні;

25 кг сухої фасонної білизни за зміну при ручному прасуванні;

45 кг сухої прямої білизни за зміну при ручному прасуванні;

80 - 100 кг сухої білизни та спецодягу за зміну при механічному прасуванні.

13. Посада завідуючого пральнею вводиться в закладах, яким установлено не менше 6 машиністів з прання та ремонту спецодягу та білизни.

14. Посада швачки вводиться з розрахунку 1 посада на 60 місць.

15. Посада інструктора з плавання вводиться за наявності басейну в закладах до 100 місць - 0,5 посади, понад 100 місць - 1 посада.

16. Посади прибиральників уводяться:

16.1. Території - з розрахунку 1 посада на 2700 кв. м.

16.2. Службових приміщень з розрахунку:

250 кв. м дерев'яної підлоги;

350 кв. м підлоги, вкритої керамічною плиткою;

425 кв. м підлоги, вкритої лінолеумом;

550 кв. м переходів і тунелів, що з'єднують споруди.

17. Посада електромонтера з обслуговування електрообладнання вводиться з розрахунку 1 посада на 750 освітлювальних точок (освітлювальною точкою є вимикач з приєднаними до нього електричними патронами, лампи розжарювання або лампи денного освітлення).

18. Посади сторожів (вартівників) уводяться з розрахунку:

1 посада в зміну в будинках дитини на 100 місць;

2 посади в зміну в будинках дитини понад 100 місць.

19. Посади водіїв уводяться з розрахунку 1 посада в зміну на автомобіль будь-якого типу.

20. Посада підсобного робітника вводиться у кожному будинку дитини.

21. Посади робітників з обслуговування і поточного ремонту споруд, будівель і обладнання вводяться керівником виходячи з виробничої потреби в межах затверджених асигнувань на заробітну плату (слюсар-сантехнік, покрівельник, столяр, маляр та інші).

22. Посада робітника зеленого господарства (садівника) вводиться за наявності обсягу робіт у межах затверджених асигнувань на заробітну плату.

  

  

Додаток 33
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи пологових будинків (акушерських відділень (палат) і відділень (палат) для новонароджених)

Лікарський персонал

1. Посади лікарів-акушерів-гінекологів установлюються з розрахунку:

1.1. Для забезпечення цілодобової роботи в стаціонарі 1 посада на 15 ліжок.

1.2. Для надання амбулаторної допомоги населенню, в тому числі для забезпечення диспансеризації, - 1 посада на 8 тис. населення, за наявності в складі населення більше 55 % жінок - 1 посада на 3300 жінок, старших 15 років.

1.3 Для надання амбулаторної допомоги дітям і підліткам уводиться посада лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку з розрахунку 0,5 посади на 10000 вказаного населення замість 0,5 посади лікаря-акушера-гінеколога амбулаторного прийому.

У стаціонарі для вказаних хворих організовуються ліжка з розрахунку 0,2 гінекологічних ліжка на 10000 дітей та підлітків у межах ліжкового фонду закладу (відділення).

При розрахунках посад лікарів у клінічних пологових будинках їх кількість скорочується на 0,5 посади за рахунок кожного асистента, який веде лікувальну роботу. При виконанні асистентами в установленому порядку систематичної консультативної роботи з розрахункової кількості посад лікарів за рахунок кожної посади асистента вилучається 0,25 посади лікаря.

1.4. Посади лікарів-педіатрів (неонатологів) установлюються з розрахунку 1 посада на:

1.4.1. 25 ліжок для здорових новонароджених дітей (у т. ч. при сумісному перебуванні матері і дитини).

1.4.2. 10 ліжок новонароджених дітей обсерваційного відділення (палати) та дітей від матерів, хворих на туберкульоз або на септичне післяпологове захворювання, коли новонароджені відокремлені від матерів.

1.4.3. 10 ліжок для недоношених новонароджених. У штатах пологових будинків (відділень), що мають понад 60 ліжок для новонароджених, для забезпечення цілодобового обслуговування їх лікарями-неонатологами додатково встановлюється до 4,5 посади лікарів-неонатологів, крім тих, що вказані в пп. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.

У пологових будинках з числом ліжок для новонароджених не менше 80 створюються відділення інтенсивної терапії новонароджених на 3 - 6 ліжок з розрахунку - 1 ліжко на 300 пологів. Посади лікарів-неонатологів установлюються: один цілодобовий пост на 6 ліжок.

1.5. Посади лікарів-терапевтів установлюються з розрахунку:

1.5.1. 1 посада - в стаціонарі на 250 ліжок і додатково 0,25 - 0,5 посади за наявності в пологовому будинку 40 і більше ліжок для госпіталізації вагітних з екстрагенітальною патологією.

1.5.2. 1 посада - в жіночій консультації на 60 тис. дорослого населення, яке проживає на території, що обслуговується.

1.6. Посади лікарів-фтизіатрів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок для вагітних жінок, роділь і породіль, хворих на туберкульоз.

1.7. Посади лікарів-стоматологів для надання амбулаторної допомоги встановлюються з розрахунку - 1 посада на 100 тис. дорослого населення, яке проживає на території, що обслуговується жіночою консультацією.

1.8. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку:

1 посада - на 300 ліжок стаціонару;

1 посада - в жіночій консультації за наявності 20 лікарських посад, установлених згідно з пп. 1.2, 1.5.2 та 1.7.

1.9. Посади лікарів-рентгенологів установлюються в пологових будинках за наявності 150 і більше ліжок та за наявності обладнання і апаратури з розрахунку 0,5 посади на 300 ліжок.

1.10. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються в пологових будинках за наявності 150 і більше ліжок з розрахунку 0,5 посади на 300 ліжок.

1.11. Посада лікаря з ультразвукової діагностики встановлюється в пологовому будинку на 100 і більше ліжок та в жіночій консультації, що обслуговує доросле жіноче населення 60 тис. чоловік і більше з розрахунку 0,5 посади на 200 ліжок, або 0,5 посади на 20 лікарів амбулаторного прийому за наявності відповідного обладнання.

1.12. Посади лікарів відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

1.13. Посади завідуючих відділеннями встановлюються:

Найменування відділень 

Мінімальна
кількість ліжок,
при якій
встановлюється
посада
завідуючого 

Примітки 

а) акушерське обсерваційне, патології вагітних 

25 

у відділенні до 40 ліжок
посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади
лікаря. Два відділення з
установленням посад завідуючих організовуються за
наявності не менше 90 ліжок відповідного профілю 

б) акушерське фізіологічне 

45 

встановлюється за наявності не менше 60 ліжок у пологовому будинку.
У відділенні до 80 ліжок посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря. Два відділення з установленням посад завідуючих організовуються за наявності не менше 120 ліжок відповідного профілю 

в) відділення для вагітних, роділь та породіль, хворих на туберкульоз 

30 

у відділеннях до 40 ліжок посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

г) гінекологічне 

40 

у відділеннях до 60 ліжок посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

ґ) пологове 

120 

у кількість ліжок, яка враховується для встановлення посади завідуючого, включаються усі акушерські ліжка: завідуючий виконує роботу лікаря відділення 

д) для новонароджених 

30 

у відділеннях до 30 ліжок посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

е) для новонароджених недоношених 

30 

у відділеннях до 30 ліжок посада завідуючого встановлюється замість 0,5 посади лікаря 

є) інтенсивної терапії новонароджених 

  


1.14. Посада завідуючого жіночою консультацією - лікаря-акушера-гінеколога (на правах завідуючого відділенням) установлюється при кількості посад лікарів-акушерів-гінекологів:

менше 3 - замість посади лікаря;

від 3 до 6 - замість 0,5 посади лікаря;

більше 6 - понад ці посади.

1.15. Посада завідуючого лабораторією - лікаря-лаборанта встановлюється, якщо пологовому будинку встановлюється не менше однієї посади лікаря-лаборанта - замість однієї з них.

1.16. Посада завідуючого відділенням (групою) анестезіології та інтенсивної терапії вводиться за штатними нормативами зазначених підрозділів.

1.17. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється замість посади завідуючого акушерським відділенням у пологовому будинку, якому встановлено не менше 30 лікарських посад, включаючи посаду головного лікаря. У вказаному відділенні посада завідуючого, визначена за п. 1.13, встановлюється понад посади лікарів, незалежно від кількості ліжок у відділенні.

Середній медичний персонал

1.18. Посади акушерок установлюються:

1.18.1. В оглядовому кабінеті пологового будинку на 60 - 80 ліжок - 2 посади, на 85 - 95 ліжок - 3, на 100 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

1.18.2. У пологовому відділенні (передпологовій і пологовій) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 60 акушерських фізіологічних ліжок і ліжок патології вагітності, але не менше 1 цілодобового поста.

1.18.3. В акушерському фізіологічному відділенні (палатах) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 35 ліжок.

1.18.4. У відділеннях (палатах) патології вагітності - 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

1.18.5. В акушерському обсерваційному відділенні (палатах) для обслуговування жінок в оглядовій, передпологовій, пологовій, післяпологовій палатах з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 ліжок, але не менше 1 цілодобового поста.

1.18.6. У відділеннях (палатах) для вагітних, роділь та породіль, хворих на туберкульоз, з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 акушерських ліжок, передбачених для цієї мети.

1.18.7. У пологових будинках на 120 і більше ліжок - 1 посада для індивідуального догляду за тяжкохворими в акушерських відділеннях.

1.18.8. В жіночих консультаціях - відповідно до числа посад лікарів-акушерів-гінекологів, визначених за п. 1.2.

1.19. Посади медичних сестер установлюються:

1.19.1. Для обслуговування новонароджених акушерського фізіологічного відділення (палат) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 15 ліжок для дітей вказаних відділень (палат).

1.19.2. Для обслуговування новонароджених дітей акушерського обсерваційного відділення (палати) в пологових будинках на 40 і більше ліжок - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 6 ліжок, але не менше 1 цілодобового поста.

1.19.3. Для обслуговування недоношених новонароджених дітей - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 4 ліжка.

1.19.4. Для обслуговування новонароджених дітей від матерів, хворих на туберкульоз (за наявності в пологовому будинку спеціального відділення (палати) для вказаних жінок), - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 6 ліжок для дітей зазначеного відділення (палати).

1.19.5. Для збирання грудного молока - 1 посада за наявності 80 післяпологових ліжок, більше 80 ліжок - 1 посада та додатково 0,5 посади на кожні 40 ліжок понад 80.

1.19.6. У гінекологічних відділеннях (палатах) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 ліжок, але не менше 1 цілодобового поста за наявності в пологовому будинку не менше 20 зазначених ліжок. Для забезпечення індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводиться одна посада медичної сестри в пологовому будинку з кількістю гінекологічних ліжок не менше 30.

1.19.7. Одна посада медичної сестри перев'язувальної за наявності в пологовому будинку не менше 20 ліжок для гінекологічних хворих, яким здійснюється хірургічне втручання (крім ліжок для штучного переривання вагітності).

1.19.8. Для штучного переривання вагітності - 1 посада в пологових будинках, які мають не менше 25 ліжок для зазначених жінок.

1.19.9. Посади операційних медичних сестер установлюються:

на 80 - 99 ліжок - 1 посада;

на 100 - 120 ліжок - 2 посади;

на 120 - 150 ліжок - 3 посади;

понад 150 ліжок - 1 цілодобовий пост за наявності в пологовому будинку 20 і більше ліжок для гінекологічних хворих, яким здійснюється оперативне втручання (крім штучного переривання вагітності).

1.20. Посади лаборантів установлюються з розрахунку:

1 посада - для обслуговування стаціонару на 60 ліжок;

1 цілодобовий пост - на 6 ліжок відділення інтенсивної терапії для новонароджених;

1 посада - для надання амбулаторної допомоги - на 10 посад лікарів, які встановлені згідно з пп. 1.2, 1.5, 1.7.

1.21. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватися в межах нормативу посад лаборантів, передбачених п. 1.20 у співвідношенні з лаборантами 2:1.

1.22. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

1.23. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік, які відпускаються жінкам і новонародженим у стаціонарі.

1.24. Посади медичних сестер з лікувальної фізкультури встановлюються в пологових будинках за наявності 120 і більше ліжок, з розрахунку - 1 посада на 500 ліжок.

1.25. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

1.26. Посади медичних статистиків установлюються за наявності 100 і більше ліжок з розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

1.27. Посади медичних реєстраторів установлюються:

у довідковому бюро - на 80 - 100 ліжок - 0,5 посади, понад 100 - 1 посада;

у жіночій консультації - 1 посада на 10 посад лікарів, які встановлені згідно з пп. 1.2, 1.5 і 1.7.

1.28. Посади дезінфекторів встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну роботи стаціонарної дезустановки.

1.29. Посади старших акушерок встановлюються:

а) в акушерських відділеннях усіх профілів - згідно з посадами завідуючих відповідними відділеннями;

б) у пологовому відділенні - 1 посада за наявності в пологовому будинку не менше 120 акушерських ліжок;

в) у жіночій консультації - 1 посада на консультацію, якій встановлено не менше 8 посад лікарів-акушерів-гінекологів.

1.30. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється за наявності не менше 3 посад операційних медичних сестер і медичних сестер перев'язувальних замість однієї з них.

1.31. Посади старших медичних сестер відділень стаціонару встановлюються відповідно до посад завідуючих гінекологічними відділеннями і відділеннями для новонароджених дітей (у т. ч. недоношених).

1.32. Посада головної медичної сестри встановлюється в пологових будинках на 50 і більше ліжок.

Молодший медичний персонал

1.33. Посади молодших медичних сестер або молодших медичних сестер для догляду за хворими встановлюються:

а) для обслуговування оглядової - 1 цілодобовий пост;

б) для обслуговування пологового відділення (передпологової, пологової та післяпологової палат акушерських відділень усіх профілів), відділення (палат) патології вагітності - 1 цілодобовий пост на кожний цілодобовий пост акушерок цих відділень (палат);

в) для обслуговування новонароджених акушерського фізіологічного відділення (палат) у пологових будинках - 1 цілодобовий пост на 40 ліжок;

г) для обслуговування новонароджених у пологових будинках акушерського обсерваційного відділення (палат) - 1 посада на 10 ліжок;

ґ) у відділеннях для недоношених новонароджених - 1 цілодобовий пост на 10 ліжок;

д) для обслуговування гінекологічного відділення (палат) - з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 ліжок.

1.34. Посади молодших медичних сестер установлюються:

а) в операційних і перев'язувальних - відповідно до посад медичних сестер зазначених кабінетів, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри;

б) для обслуговування кімнати для відвідувачів у пологових будинках на 80 - 150 ліжок - 1 посада, на 150 - 200 ліжок - 2 посади, понад 200 ліжок - 3 посади;

в) у жіночій консультації - з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів, установлених за пп. 1.2, 1.5, 1.7;

г) у лабораторії - 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів і лаборантів;

ґ) в рентгенівському кабінеті - відповідно до посад лікарів-рентгенологів, у фізіотерапевтичному кабінеті - 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а за наявності водо-, грязе-, озокерито-, парафінолікування - на кожну посаду медичної сестри, яка надає вказані процедури. 

1.35. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на кожне акушерське і гінекологічне відділення, а за наявності у відділенні понад 80 ліжок - 2 посади на відділення.

1.36. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на кожне акушерське і гінекологічне відділення, а за наявності у відділенні понад 100 ліжок - 2 посади на відділення.

1.37. Посади сестер-господинь установлюються:

а) в акушерських і гінекологічних відділеннях - за наявності у відділенні не менше 40 ліжок;

б) у жіночій консультації - за наявності в її штаті не менше 10 посад лікарів-акушерів-гінекологів.

1.38. Посади молодшого медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються у порядку і за штатними нормативами вказаних відділень.

Персонал централізованої стерилізаційної

1.39. Посади старшої медичної сестри і молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу робіт і в межах штатної чисельності медичного персоналу пологового будинку.

Персонал аптек
(уводиться, якщо пологовий будинок не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)

1.40. Посада завідуючого-провізора встановлюється в пологовому будинку на 100 і більше ліжок.

1.41. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються:

у пологовому будинку на 150 - 300 ліжок - 1 посада, понад 300 ліжок - 2 посади.

1.42. У пологових будинках на 200 і більше ліжок установлюється 0,5 посади провізора-аналітика.

1.43. Посада молодшої медичної сестри-мийниці встановлюється в кожному пологовому будинку на 100 і більше ліжок.

Персонал кухонь

1.44. Посади працівників кухонь установлюються за штатними нормативами вказаних підрозділів.

Штатні нормативи медичного персоналу акушерських відділень (палат) та відділень (палат) для новонароджених міських і спеціалізованих лікарень

1.45. Посади медичного персоналу акушерських відділень (палат), та відділень (палат) для новонароджених встановлюються відповідно до пп. 1.4, 1.6, 1.13 д), е), 1.18 - 1.19.5, 1.19.8, 1.29 б), 1.31, 1.33 а - ґ), 1.34 б), 1.35 - 1.37 а), а в спеціалізованих лікарнях, крім того, відповідно до пп. 1.1, 1.5.1, 1.13 а) - в), 1.29 а).

Посади лікарів-акушерів-гінекологів, завідуючих акушерськими відділеннями і старших акушерок у штаті міських та інших багатопрофільних лікарень установлюються за штатними нормативами цих закладів.

Штатні нормативи консультацій "Шлюб та сім'я"

1.46. Штати консультацій "Шлюб та сім'я" і центрів та кабінетів планування сім'ї встановлюються в межах чисельності відповідних посад за категоріями персоналу (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які введені в амбулаторно-поліклінічних закладах (відділеннях, підрозділах) і жіночих консультаціях. Посади завідуючих установлюються замість посад лікарів-акушерів-гінекологів.

Примітки:

1. Чисельність дорослого населення визначається за даними органів статистики і вилучається при розрахунку посад медичного персоналу з акушерсько-гінекологічної допомоги, яка надається іншими лікувальними закладами (відділеннями) в т. ч. відомчими, за винятком закладів системи СБУ, МВС і Міністерства оборони України.

До дорослого населення належать особи у віці 15 років і старші.

2. Лікарське обслуговування вагітних, роділь і породіль, новонароджених і хворих у вечірній і нічний час, у вихідні і святкові дні в стаціонарах пологових будинків забезпечується штатними лікарями в межах їх робочого часу за обліковий період.

3. Якщо за рішенням органу охорони здоров'я на пологовий будинок покладено надання організаційно-методичної, планової і екстреної медичної допомоги населенню області, то в його штат можуть уводитись додатково посади медичного персоналу в межах чисельності, визначеної для обласної лікарні.

4. Патологоанатомічне обслуговування пологових будинків (дослідження біопсійного матеріалу, розтинів) забезпечується патологоанатомічним бюро або патологоанатомічним відділенням одного з лікувальних закладів.

5. Штатний розклад закладу не визначає робочого місця медичного працівника. Це питання повинно вирішуватись у залежності від конкретних умов і доцільності надання медичної допомоги окремим групам за місцем роботи, освіти та ін. і відображатися в графіках роботи.

6. Укріплення окремих структурних підрозділів, уведення посад (крім лікарів-психіатрів, лікарів-невропатологів), не передбачених цими штатними нормативами (зубних лікарів замість посад лікарів-стоматологів, лікарів-бактеріологів замість лікарів-лаборантів і т. п.), може при потребі проводитись у межах установленої закладу чисельності.

При цьому не дозволяється введення посад, не передбачених цими штатними нормативами, а для лікарського персоналу, крім того, діючою номенклатурою лікарських посад. Не дозволяється також використання не за призначенням посад, що вводяться в залежності від обсягу роботи.

7. Порядок округлення при розрахунку кількості посад наведений у додатку 1.

  

  

Додаток 34
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу та працівників кухонь офтальмологічних лікарень

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-офтальмологів у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 25 ліжок.

1.2. Посади лікарів-офтальмологів для надання екстреної офтальмологічної допомоги у вечірній та нічний час, у вихідні та святкові дні встановлюються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням у залежності від обсягу роботи понад посади лікарів, які передбачені п. 1.1.

1.3. Посади лікарів-стоматологів для надання допомоги хворим у стаціонарі встановлюються з розрахунку 1 посада на 400 ліжок, лікарів-терапевтів та інших - з розрахунку 1 посада сумарно на 200 ліжок.

1.4. Посади лікарів-офтальмологів для надання амбулаторно-поліклінічної (у т. ч. консультативної) та екстреної допомоги населенню прикріпленої території встановлюються:

1.4.1. Для надання допомоги населенню міста, де розташована лікарня - за штатними нормативами посад лікарів-офтальмологів міських і дитячих міських поліклінік з населенням понад 25 тис. чол.

1.4.2. Для надання консультативної допомоги населенню області, республіки - з розрахунку 0,11 посади на 100 тис. дорослого і 0,16 посади на 100 тис. дитячого населення області, республіки (АР Крим), яке обслуговується лікарнею.

1.4.3. Для надання планової та екстреної консультативної та організаційно-методичної допомоги населенню області, Автономної Республіки Крим - в межах лікарських посад відповідно до підрозділів обласних та республіканських (АР Крим) лікарень.

1.5. Посади лікарів-анестезіологів установлюються за штатними нормативами відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії.

1.6. Посади лікарів-лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

200 ліжок:

20 посад лікарів-офтальмологів, установлених за пп. 1.4.1 - 1.4.2.

1.7. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання і апаратури з розрахунку 1 посада на:

400 ліжок:

15 посад лікарів-офтальмологів, установлених за пп. 1.4.1 - 1.4.2.

1.8. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на:

300 ліжок:

20 посад лікарів-офтальмологів, установлених по пп. 1.4.1 - 1.4.2.

1.9. Посади завідуючих відділеннями - лікарів-офтальмологів установлюються:

1.9.1. У стаціонарі - за наявності у відділенні не менше 45 ліжок (у дитячих відділеннях не менше 30 ліжок). У відділеннях з числом ліжок менше 60 посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря.

1.9.2. З амбулаторно-поліклінічного розділу роботи - 1 посада:

при числі посад лікарів-офтальмологів не менше 4 - замість 0,5 посади лікаря;

при числі вказаних посад більше 8 - понад ці посади.

1.10. Посада завідуючого відділенням анестезіології встановлюється за штатними нормативами зазначених підрозділів.

1.11. Посада завідуючого приймальним відділенням - лікаря-офтальмолога встановлюється в лікарнях на 250 і більше ліжок.

1.12. Посади завідуючих рентгенівським, фізіотерапевтичним відділенням, лабораторією встановлюються за наявності в лікарні не менше однієї посади лікаря відповідної спеціальності. Кожна з посад завідуючих уводиться замість однієї посади лікаря.

1.13. Посада завідуючого кабінетом обліку і медичної статистики - лікаря-статистика встановлюється в лікарні на 300 і більше ліжок.

1.14. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється у лікарні на 300 і більше ліжок.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на кількість ліжок:

  

Число ліжок 

при 3-ступеневій
системі обслуговування 

при 2-ступеневій
системі обслуговування 

Офтальмологічне 

30 

25 

Офтальмологічне дитяче 

25 

20 

Офтальмологічне дитяче (для дітей до 1 року) 

13 

10 


2.2. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжкохворими додатково вводяться:

2.2.1. При 3-ступеневій системі обслуговування 0,5 - 1 посада на відділення з числом ліжок понад 50 (у дитячому на 45 і більше ліжок).

2.2.2. При 2-ступеневій системі обслуговування 1 - 2 посади у відділеннях на 60 і більше ліжок.

2.3. Посади операційних медичних сестер встановлюються:

2.3.1. У стаціонарі:

з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

для надання екстреної допомоги - відповідно до посад лікарів-офтальмологів, які введені відповідно до п. 1.3.

2.3.2. У поліклініці - 1 посада при числі встановлених посад лікарів-офтальмологів не менше 10.

2.4. Посади медичних сестер перев'язувальної встановлюються з розрахунку 1 посада на перев'язувальну.

2.5. Посади дієтичних медичних сестер установлюються з розрахунку 1 посада на 200 ліжок.

2.6. Посади медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

150 - 250 ліжок - 1 - 2 посади; 

понад 250 ліжок - до 1 цілодобового поста.

2.7. Посади медичних сестер процедурного кабінету встановлюються:

2.7.1. У стаціонарі при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

2.7.2. За амбулаторно-поліклінічним розділом роботи - з розрахунку 1 посада на 20 посад лікарів-офтальмологів, які встановлені відповідно до пп. 1.4.1 - 1.4.2.

2.8. Посади медичних сестер лікарських кабінетів установлюються відповідно до посад лікарів-офтальмологів, які встановлені за пп. 1.4.1 - 1.4.2.

2.9. Посади середнього медичного персоналу відділень (груп) анестезіології та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами зазначених відділень (груп).

2.10. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

70 ліжок;

10 посад лікарів-офтальмологів, які встановлені відповідно до п. 1.4.

2.11. Посади фельдшерів-лаборантів можуть установлюватись у лікарнях у межах нормативу посад лаборантів, передбаченого п. 2.10, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

У лікарнях, яким установлені 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, у встановленому порядку відповідно може вводитись 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

2.12. Посади рентгенлаборантів установлюються:

2.12.1. Відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

2.12.2. При введенні посад лікарів-офтальмологів для надання екстреної допомоги за п. 1.2 - 1 посада в зміну, яка не забезпечена відповідно до пп. 2.12.1.

2.13. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних одиниць на рік.

2.14. Посади медичних статистиків установлюються в лікарні:

від 100 до 200 ліжок - 0,5 посади, 200 і більше ліжок - 1 посада.

2.15. Посади медичних реєстраторів установлюються:

2.15.1. У довідковому бюро - 1 посада в лікарнях на 200 і більше ліжок.

2.15.2. За амбулаторно-поліклінічним розділом роботи - з розрахунку 1 посада на 5 посад лікарів-офтальмологів, які встановлені відповідно до пп. 1.4.1 - 1.4.2.

2.16. Посади дезінфекторів з обслуговування функціонувальної дезустановки встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну роботи установки.

2.17. Посади старших медичних сестер відділень встановлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями - лікарів-офтальмологів.

У відділенні для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, в якому посада завідуючого вводиться замість 0,5 посади лікаря, посада старшої медичної сестри установлюється замість 0,5 посади медичної сестри.

2.18. Посада старшої операційної медичної сестри встановлюється в лікарні, якій встановлено не менше 3 посад операційних медичних сестер та медичних сестер перев'язувальних, - замість однієї з них.

2.19. Посада старшої медичної сестри фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюється у лікарні, якій встановлено не менше 4 посад медичних сестер з фізіотерапії, - замість однієї з них.

2.20. Посада головної медичної сестри встановлюється у лікарнях, зарахованих до I - IV груп за оплатою праці керівних працівників.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими - молодших медичних сестер (палатних) установлюються при 3-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок 

Офтальмологічне 

30 

Офтальмологічне дитяче 

25 

Офтальмологічне дитяче (для дітей до 1 року) 

13 


3.2. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць (палатних) установлюються при 2-ступеневій системі обслуговування хворих з розрахунку 1 цілодобовий пост на таке число ліжок:

Найменування відділень (палат) 

Число ліжок 

Офтальмологічне 

30 

Офтальмологічне дитяче 

30 

Офтальмологічне дитяче (для дітей до 1 року) 

20 


3.3. Посади молодших медичних сестер операційних та перев'язувальних установлюються відповідно до посад операційних медичних сестер та медичних сестер перев'язувальних, включаючи посаду старшої операційної медичної сестри.

3.4. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

3.5. Посади молодших медичних сестер-прибиральниць установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

3.6. Посади молодших медичних сестер-ванниць установлюються з розрахунку 1 посада на 80 ліжок.

3.7. Посади молодших медичних сестер приймального відділення встановлюються за наявності:

150 - 200 ліжок - 2 посади; 

понад 200 ліжок - 1 цілодобовий пост.

3.8. Посади молодших медичних сестер процедурного кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер вказаного кабінету.

3.9. Посади молодших медичних сестер лікарських кабінетів установлюються з розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-офтальмологів, які встановлені відповідно до пп. 1.4.1 - 1.4.2.

3.10. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів та лаборантів.

У штаті лабораторії, де проводиться середоваріння, додатково встановлюються посади молодших медичних сестер у залежності від обсягу роботи.

3.11. Посади молодших медичних сестер рентгенівського відділення (кабінету) встановлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів.

3.12. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії.

3.13. Посади молодших медичних сестер для перевезення та супроводження хворих до лікувально-діагностичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

3.14. Посади сестер-господинь установлюються:

3.14.1. У стаціонарі - відповідно до посад завідуючих офтальмологічними відділеннями.

3.14.2. За амбулаторно-поліклінічним розділом роботи - 1 посада при числі встановлених відповідно до п. 1.4 посад лікарів-офтальмологів не менше 10.

4. Персонал аптеки
(вводиться, якщо лікарня не обслуговується госпрозрахунковою аптекою)

4.1. Посада завідуючого-провізора встановлюється в лікарні на 200 і більше ліжок.

4.2. Посади провізорів-технологів або фармацевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок (понад 200).

4.3. 0,5 посади провізора-аналітика встановлюється у лікарні на 200 і більше ліжок.

4.4. Посади молодших медичних сестер-мийниць установлюються з розрахунку 0,4 посади на кожну посаду провізора-технолога і фармацевта.

5. Персонал кухонь

5.1. Посади службовців та професії робітників кухонь установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

6. Персонал для оформлення медичної документації

6.1. Посади медичного персоналу для оформлення медичної документації із застосуванням звукозаписувальної апаратури (магнітофонів, диктофонів) установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

7. Персонал централізованої стерилізаційної

7.1. Посада старшої медичної сестри та посади молодших медичних сестер централізованої стерилізаційної встановлюються в залежності від обсягу роботи за рахунок загальної чисельності посад медичного персоналу, які встановлені в лікарні.

Примітки:

1. Установлення посад медичного та фармацевтичного персоналу понад посади, встановлені за штатними нормативами, не дозволяється.

2. Чисельність населення, в залежності від якого розраховуються окремі посади медичного персоналу за цими штатними нормативами, визначається за даними органів ЦСУ. При цьому до дорослого населення належать особи у віці 15 років і старші, до дитячого - особи у віці до 14 років включно (14 років 11 місяців 29 днів).

Чисельність прикріпленого до лікарні контингенту для надання офтальмологічної допомоги виключається при розрахунку посад медичного персоналу з цього розділу роботи інших закладів охорони здоров'я (міських поліклінік для дорослих і дітей, республіканських (АР Крим), обласних лікарень), що відображається в довідках про планові показники для розрахунку штатів цих закладів.

3. Лікарське обслуговування хворих у вечірній та нічний час, загальні вихідні і святкові дні в стаціонарах лікарень повинно забезпечуватись лікарями, посади яких передбачені цими штатними нормативами, в межах робочого часу в обліковий період.

4. Порядок обслуговування хворих у вечірній та нічний час, у вихідні та святкові дні, округлення при розрахунку посад, укріплення структурних підрозділів, уведення окремих посад, проведення консультацій, призначення штатних нормативів, такі самі, як в обласній лікарні (додаток 1).

  

  

Додаток 35
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного і педагогічного персоналу, працівників кухонь дитячих спеціалізованих санаторіїв (крім туберкульозних)

1. Лікарський персонал

1. Посади лікарів відділень (палат) установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок 2:

Найменування відділень (палат) 

Найменування посад лікарів 

Кількість ліжок 

Гастроентерологічне 

лікар-гастроентеролог дитячий 

40 

Дерматологічне 

лікар-дерматовенеролог дитячий 

50 

Кардіоревматологічне 

лікар-кардіоревматолог дитячий 

50 

Нефрологічне 

лікар-нефролог дитячий 

50 

Неврологічне 

лікар-невролог дитячий 

40 

Педіатричне (для хворих на неспецифічний поліартрит) 

лікар-педіатр 

40 

Пульмонологічне 

лікар-пульмонолог дитячий 

50 

Психоневрологічне 

лікар-психіатр дитячий 

30 

Психоневрологічне (для хворих на ДЦП з порушенням психіки) 

лікар-невролог дитячий 

30 

Травматолого-ортопедичне 

лікар-ортопед-травматолог 

45 

Ендокринологічне 

лікар-ендокринолог дитячий 

40 

Відділення (палати) всіх найменувань для дітей до 3 років 

лікар визначається в залежності від профілю відділення 

30 


1.2. Посади лікарів окремих спеціальностей (понад передбачені п. 1) встановлюються з розрахунку 1 посада:

1.2.1. Лікаря-отоларинголога дитячого на 300 кардіоревматологічних, пульмонологічних, ендокринологічних і педіатричних (для хворих на неспецифічний поліатрит) ліжок.

1.2.2. Лікаря ортопеда-травматолога дитячого на 150 психоневрологічних (для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки) ліжок.

1.2.3. Лікаря-алерголога дитячого на 500 пульмонологічних і дерматологічних ліжок.

1.3. Посади лікарів-стоматологів установлюються з розрахунку 1 посада на 350 ліжок, але не менше 0,5 посади в санаторіях від 75 ліжок.

1.4. Посади лікарів-лаборантів встановлюються з розрахунку 1 посада на:

250 кардіоревматологічних, педіатричних (для хворих на неспецифічний поліартрит), нефрологічних, гастроентерологічних і ендокринологічних ліжок;

350 ліжок інших профілів.

1.5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності відповідного обладнання і апаратури з розрахунку 1 посада на 300 гастроентерологічних, пульмонологічних, травматолого-ортопедичних і педіатричних (для хворих на неспецифічний поліартрит) ліжок.

1.6. Посади лікарів з функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 1 посада на 500 кардіоревматологічних і пульмонологічних ліжок.

1.7. Посади лікарів-фізіотерапевтів установлюються з розрахунку 1 посада на 300 ліжок, але не менше 0,5 посади в санаторіях від 75 ліжок.

1.8. Посади лікарів з лікувальної фізкультури встановлюються з розрахунку 1 посада на:

200 психоневрологічних (для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки), ортопедо-травматологічних і педіатричних (для хворих на неспецифічний поліартрит) ліжок;

250 ліжок інших профілів.

1.9. Посади лікарів-дієтологів установлюються з розрахунку 1 посада на 400 гастроентерологічних, нефрологічних і ендокринологічних ліжок.

1.10. Посади лікарів з ультразвукової діагностики та ендоскопіста вводяться за наявності обладнаного кабінету за штатними нормативами зазначених підрозділів.

1.11. Посади завідуючих відділеннями встановлюються в кожному відділенні з числом ліжок не менше 100. Кожна з посад завідуючих уводиться замість 0,5 посади лікаря.

1.12. Посади завідуючих рентгенівським, фізіотерапевтичним відділеннями, лабораторією встановлюються, якщо за нормативами встановлюється не менше 1 посади лікаря відповідної спеціальності. Кожна з посад завідуючих уводиться замість 1 посади лікаря.

1.13. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в санаторіях на 300 і більше ліжок.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на:

15 ліжок для дітей до 3-х років;

30 ліжок для дітей віком 3 роки і старших.

2.2. Посади медичних сестер ізолятора встановлюються з розрахунку 1 посада на 100 ліжок. У санаторіях на 300 і більше ліжок установлюється 1 цілодобовий пост.

2.3. Посади медичних сестер лікарських кабінетів: отоларингологічного, ортопедичного (за наявності психоневрологічного відділення для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки) і алергологічного встановлюються відповідно до посад лікарів цих кабінетів, передбачених пп. 1.2.1 - 1.2.3.

2.4. Посади медичних сестер гіпсувального кабінету встановлюються за наявності обсягу роботи з розрахунку 1 посада на 125 психоневрологічних (для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки) і травматолого-ортопедичних ліжок.

2.5. Посади медичних сестер з дієтичного харчування установлюються в санаторіях:

до 80 ліжок - 0,5 посади;

на 80 - 300 ліжок - 1 посада;

понад 300 ліжок - 1 посада і додатково по 1 посаді на кожні 200 ліжок (понад 300).

2.6. Посади лаборантів установлюються з розрахунку 1 посада на:

100 кардіоревматологічних, гастроентерологічних, педіатричних (для хворих на неспецифічний поліартрит), нефрологічних, ендокринологічних ліжок;

150 ліжок інших профілів.

2.7. Посади фельдшерів-лаборантів установлюються у межах нормативу посад лаборантів, передбачених пунктом 2.6, у співвідношенні з лаборантами 2:1.

У санаторіях, яким передбачається 0,25; 0,5; 0,75 або 1 - 1,25 посади лаборанта, у встановленому порядку відповідно може вводитись 0,25; 0,5; 0,75 або 1 посада фельдшера-лаборанта.

2.8. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад лікарів-рентгенологів, передбачених п. 1.5.

2.9. Посади медичних сестер з фізіотерапії встановлюються з розрахунку 1 посада на 15 тис. умовних фізіотерапевтичних одиниць на рік.

2.10. Посади медичних сестер з масажу встановлюються в залежності від обсягу роботи і норм часу на відпуск масажних процедур.

2.11. Посади медичних сестер (інструкторів) з лікувальної фізкультури встановлюються в залежності від обсягу роботи і норм часу на проведення занять з лікувальної фізкультури.

2.12. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються в санаторіях на 200 і більше ліжок за наявності кардіоревматологічного або пульмонологічного відділень.

2.13. Посади медичних сестер кабінетів ультразвукової діагностики та ендоскопічного встановлюються за штатними нормативами зазначених підрозділів.

2.14. Посади медичних сестер для обслуговування аеросолярію або спеціально пристосованих для аеротерапії веранд і обладнаного пляжу встановлюються з розрахунку 1 посада на 250 ліжок.

2.15. Посади медичних статистиків установлюються в санаторіях:

на 100 - 250 ліжок - 0,5 посади;

понад 250 ліжок - 1 посада.

2.16. У санаторіях на 150 і більше ліжок установлюється 1 посада дезінфектора.

2.17. Посади старших медичних сестер відділень установлюються відповідно до посад завідуючих відділеннями, які вводяться за пп. 1.11.

Кожна з посад старших медичних сестер уводиться замість 0,5 посади медичної сестри (палатної).

2.18. Посада головної медичної сестри встановлюється в санаторіях, зарахованих до II - III груп за оплатою праці керівних працівників.

У санаторіях, зарахованих до IV - V груп за оплатою праці керівних працівників, уводиться посада старшої медичної сестри санаторію.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер (палатних) установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на:

25 ліжок для дітей до 3 років;

30 ліжок для дітей віком 3 роки і старших.

3.2. Посади молодших медичних сестер для транспортування і супроводження хворих в лікувально-діагностичні кабінети встановлюються з розрахунку 1 посада на 50 психоневрологічних (для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки), травматолого-ортопедичних ліжок.

3.3. Посади молодших медичних сестер ізолятора встановлюються відповідно до посад медичних сестер ізолятора, передбачених п. 2.2.

3.4. Посади молодших медичних сестер гіпсувального кабінету встановлюються відповідно до посад медичних сестер гіпсувального кабінету, введених п. 2.4, але не більше 1 посади.

3.5. Посади молодших медичних сестер лабораторії встановлюються з розрахунку 1 посада на кожні 4 посади лікарів-лаборантів, фельдшерів-лаборантів, лаборантів.

3.6. Посади молодших медичних сестер фізіотерапевтичного відділення (кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади медичних сестер з фізіотерапії, а при проведенні водо-, грязе-, торфо-, озокерито-, парафінолікування - на 1 посаду медичної сестри, що надає зазначені процедури. 

3.7. Посади молодших медичних сестер з обслуговування аеросолярію або спеціально обладнаного пляжу встановлюються відповідно до посад медичних сестер, установлених п. 2.14.

3.8. У кабінеті ультразвукової діагностики та ендоскопічному встановлюється 1 посада молодшої медичної сестри на обидва кабінети.

3.9. Посада сестри-господині встановлюється в кожному санаторії. У санаторіях на 200 і більше ліжок - 1 посада і додатково по 0,5 посади на кожні 100 ліжок (понад 200).

3.10. Посади молодших медичних сестер-буфетниць установлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

4. Педагогічний персонал

4.1. Посада завідуючого педагогічною частиною встановлюється у кожному санаторії для дітей дошкільного і шкільного віку: 0,5 посади - у санаторіях до 100 ліжок, 1 посада - у санаторіях на 100 і більше ліжок.

4.2. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада на:

15 психоневрологічних (в тому числі для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки), ортопедичних ліжок;

20 ліжок інших профілів.

При проведенні виховної роботи у дві зміни з дітьми дошкільного і шкільного віку, для навчання яких не введені посади вчителів, установлюються додатково посади вихователів з розрахунку 1 посада на 15,25 ліжка відповідно до профілів відділень, передбачених цим пунктом.

4.3. Посади музичних працівників та акомпаніаторів установлюються в санаторіях з розрахунку: 0,5 посади - у санаторіях до 100 ліжок, 1 посада - у санаторіях на 100 і більше ліжок.

4.4. Посади логопедів та психологів установлюються з розрахунку 1 посада на 100 психоневрологічних (у тому числі для хворих на дитячий церебральний параліч з порушенням психіки) ліжок.

4.5. Посада педагога-організатора встановлюється в санаторіях на 100 і більше ліжок.

4.6. У санаторіях до 100 ліжок посади вчителів не вводяться. Для навчання дітей залучаються вчителі на договірній основі. При цьому число учнів повинно бути не менше 10 і не більше 20.

4.7. Посада інструктора з праці встановлюється у санаторіях до 100 ліжок - 0,5 посади, у санаторіях на 100 і більше ліжок - 1 посада.

Персонал кухонь і їдалень

4.8. Посади працівників кухонь та їдалень установлюються за штатними нормативами відповідних підрозділів.

Примітка.

Для обслуговування хворих у вечірній та нічний час, округлення при розрахунку кількості посад, укріплення структурних підрозділів, проведення консультацій застосовується порядок, установлений для обласних лікарень (додаток 1).

  

  

Додаток 36
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного персоналу та працівників кухонь дитячих туберкульозних санаторіїв

I. Медичний персонал

Лікарський персонал

1. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється у санаторіях на 300 і більше ліжок.

2. Посада завідуючого відділенням установлюється у санаторіях у кожному відділенні, в якому є не менше 100 ліжок. У відділеннях до 100 ліжок може вводитись 0,5 посади завідуючого замість 0,5 посади лікаря.

3. Посади лікарів-фтизіатрів дитячих установлюються з розрахунку 1 посада:

а) на 30 ліжок у санаторіях для дітей з активними формами туберкульозу, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз та дітей-реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту;

б) на 50 ліжок у санаторіях для дітей зі згасаючими формами туберкульозу.

Примітка.

У разі потреби проведення для хворих дітей висококваліфікованих консультацій дозволяється запрошувати спеціалістів-консультантів з інших закладів. Оплата консультацій передбачається у фонді заробітної плати санаторію.

4. Посади лікарів-лаборантів установлюються:

а) у санаторіях для дітей з активними формами туберкульозу, дітей-реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту та хворих на кістково-суглобовий туберкульоз:

на 75 - 125 ліжок - 0,5 посади;

від 125 до 250 - 1 посада;

понад 250 - 1,5 посади;

б) у санаторіях для дітей зі згасаючими формами туберкульозу:

до 100 ліжок - 0,5 посади;

понад 100 ліжок - 1 посада.

5. Посади лікарів-рентгенологів установлюються за наявності обладнаного кабінету:

на 50 - 125 ліжок - 0,5 посади;

від 125 до 250 ліжок - 1 посада;

понад 250 ліжок - 1,5 посади.

6. Посада лікаря з лікувальної фізкультури встановлюється у санаторіях (для дітей шкільного та дошкільного віку):

а) для дітей з активними формами туберкульозу, для реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту та хворих на кістково-суглобовий туберкульоз:

до 75 ліжок - 0,5 посади;

75 і більше ліжок - 1 посада;

б) у санаторіях для дітей зі згасаючими формами туберкульозу:

до 125 ліжок - 0,5 посади;

від 125 і більше - 1 посада.

Лікар з лікувальної фізкультури, крім основної роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

7. Посада лікаря-фізіотерапевта встановлюється з розрахунку:

на 200 і більше ліжок - 1 посада.

Лікар-фізіотерапевт, крім основної роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

8. Посада лікаря з функціональної діагностики встановлюється за наявності кабінету (відділення) функціональної діагностики з розрахунку:

від 100 до 300 ліжок - 0,5 посади;

від 300 і більше ліжок - 1 посада.

Лікар з функціональної діагностики, крім своєї роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми лікаря.

9. Посада лікаря-стоматолога встановлюється у санаторіях:

на 75 - 150 ліжок - 0,5 посади;

понад 150 ліжок - 1 посада.

10. Посада лікаря-дієтолога встановлюється у санаторіях:

на 100 - 200 ліжок - 0,5 посади;

понад 200 ліжок - 1 посада.

11. У санаторіях на 250 ліжок для дітей, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, дозволяється встановлювати посаду лікаря - фтизіатра, а за наявності обладнаної операційної - посаду лікаря-хірурга.

12. Лікарське обслуговування хворих дітей у вечірній та нічний час (чергування лікарів) організовується у санаторіях залежно від потужності, структури та місцевих умов роботи кожного санаторію шляхом організації чергування штатних лікарів за графіком у межах установленої для них місячної норми робочого часу. Якщо обслуговування (чергування) в нічний час не може бути забезпечене штатними посадами лікарів санаторію, то у фонді заробітної плати передбачаються спеціальні асигнування на оплату чергування, які виконуються штатними лікарями поза встановленої для них місячної норми робочого часу за основною посадою.

Середній медичний персонал

1. Посада головної медичної сестри встановлюється у санаторіях, зарахованих до II - III груп за оплатою праці керівних працівників.

2. Один пост медичних сестер (палатних) установлюється з розрахунку обслуговування однією медичною сестрою (посадою) в санаторіях та відділеннях санаторіїв:

Санаторії  

Число ліжок 

удень 

уночі 

Для дітей з активними формами туберкульозу, реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз  

20 

60 

Для дітей зі згасаючими формами туберкульозу 

50 

100 

У санаторіях та відділеннях для дітей раннього віку (незалежно від профілю) 

15 

15 


Примітка. У санаторіях для дітей зі згасаючими формами туберкульозу на 50 та 75 ліжок для обслуговування дітей в нічний час установлюється один пост медичної сестри (крім санаторіїв для дітей раннього віку).

4. Посада медичної сестри ізолятора встановлюється у санаторіях на 75 і більше ліжок - 1 цілодобовий пост.

5. Посада медичної сестри (або фельдшера) з фізіотерапії встановлюється:

а) у санаторіях для дітей-реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту на 50 і більше ліжок - 1 посада;

б) у санаторіях для дітей зі згасаючими формами туберкульозу:

на 50 - 100 ліжок - 0,5 посади; 

від 100 до 200 ліжок - 1 посада;

на 200 і більше ліжок - 2 посади;

в) у санаторіях для дітей з активними формами туберкульозу та хворих на кістково-суглобовий туберкульоз:

на 75 - 100 ліжок - 0,5 посади; 

на 100 та більше ліжок - 1 посада.

6. Посада лаборанта встановлюється:

на 50 - 75 ліжок - 1 посада;

на 75 - 250 ліжок - 2 посади.

7. Посади рентгенлаборантів установлюються відповідно до кількості посад лікарів-рентгенологів.

8. Посада медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури встановлюється в санаторіях для дітей шкільного та дошкільного віку:

на 50 - 100 ліжок - 1 посада;

на 100 - 250 ліжок - 2 посади.

9. Посада фельдшера або медичної сестри гіпсувального кабінету встановлюється в санаторіях для хворих на кістково-суглобовий туберкульоз з розрахунку:

на 50 - 100 ліжок - 0,5 посади;

на 100 - 250 ліжок - 1 посада.

У цих санаторіях за наявності обладнаної операційної встановлюється 1 посада фельдшера або операційної медичної сестри.

10. Посада медичної сестри з масажу встановлюється в санаторіях для дітей-реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту та хворих на кістково-суглобовий туберкульоз з розрахунку 1 посада на 50 ліжок, у санаторіях зі згасаючими формами туберкульозу з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

11. Посади медичних сестер кабінету функціональної діагностики встановлюються відповідно до посад лікарів з функціональної діагностики.

12. Посада медичної сестри з дієтичного харчування встановлюється в санаторіях:

на 75 ліжок - 0,5 посади;

на 75 - 250 ліжок - 1 посада.

13. Посада медичної сестри ортопедичного кабінету в санаторіях для дітей, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, установлюється:

на 50 - 100 ліжок - 0,5 посади;

на 100 - 250 ліжок - 1 посада.

14. У санаторіях для дітей, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, установлюється посада фельдшера або медичної сестри перев'язувальної:

на 75 - 150 ліжок - 1 посада;

понад 150 ліжок - 2 посади.

15. Посада медичного статистика встановлюється у санаторіях, які мають:

100 - 150 ліжок - 0,5 посади;

понад 150 ліжок - 1 посада.

16. У санаторіях до 150 ліжок установлюється 0,5 посади дезінфектора, понад 150 ліжок - 1 посада.

17. У санаторіях, які мають два і більше спальних ізольованих корпуси, встановлена кількість медичних сестер (палатних) збільшується на 1 посаду сестри на кожний корпус, який має не менше 25 ліжок, крім санаторіїв та відділень для дітей раннього віку.

Молодший медичний персонал

1. Пост молодших медичних сестер (палатних) у санаторіях для дітей шкільного та дошкільного віку встановлюється з розрахунку обслуговування однією молодшою медичною сестрою (посадою) 20 - 25 ліжок удень та 50 - 60 ліжок уночі, а в санаторіях для дітей раннього віку - з розрахунку обслуговування однією молодшою медичною сестрою (посадою) 15 дітей удень та 30 дітей уночі.

У санаторіях, які мають два та більше спальних ізольованих один від одного корпусів, встановлена кількість молодших медичних сестер збільшується на 2 посади на кожний корпус, який має не менше 25 ліжок, крім санаторіїв для дітей раннього віку.

2. Посада молодшої медичної сестри ізолятора встановлюється в санаторіях відповідно до посад середнього медичного персоналу ізолятора.

3. Для обслуговування фізіотерапевтичного кабінету в санаторіях для дітей-реконвалесцентів після туберкульозного менінгіту, які мають 50 і більше ліжок, установлюється 1 посада молодшої медичної сестри.

4. Посада молодшої медичної сестри для обслуговування гіпсувального кабінету встановлюється у санаторіях для дітей, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз:

на 75 - 150 ліжок - 0,5 посади;

понад 150 - 250 ліжок - 1 посада.

За наявності озокерито-грязелікування додатково встановлюється посада молодшої медичної сестри в санаторіях:

на 50 - 100 ліжок - 1 посада;

на 100 та більше - 1,5 посади.

Для обслуговування лікувально-діагностичних кабінетів посади молодших медичних сестер уводяться по 0,5 посади на кожний кабінет.

5. Посада молодшої медичної сестри-буфетниці встановлюється:

а) у санаторіях для дітей з активними формами туберкульозу та хворих на кістково-суглобовий туберкульоз - з розрахунку 1 посада на 30 ліжок;

б) у всіх інших санаторіях - 1 посада на 50 ліжок.

6. У кістково-туберкульозних санаторіях установлюються посади молодших медичних сестер з транспортування, супроводження хворих з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

7. Посада сестри-господині встановлюється в санаторіях на 75 і більше ліжок. У санаторіях на 150 і більше ліжок, розташованих у двох та більше корпусах, дозволяється встановлювати 2 посади сестри-господині.

II. Педагогічний персонал

1. Посада завідуючого педагогічною частиною встановлюється в кожному санаторії.

2. Посади вихователів установлюються з розрахунку 1 посада:

а) у санаторіях, відділеннях, палатах для дітей, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, - на 15 ліжок;

б) у санаторіях, відділеннях, палатах для дітей з іншими захворюваннями на туберкульоз - на 25 ліжок.

При проведенні виховної роботи в дві зміни серед дітей дошкільного віку старших 3-х років та серед дітей шкільного віку, для навчання яких не введені посади вчителів, додатково встановлюються посади вихователів з розрахунку 1 посада на 15 та 25 ліжок відповідно до профілю санаторіїв, відділень, палат, передбачених цим пунктом.

3. Посади музичного керівника та акомпаніатора встановлюються в санаторіях з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

У санаторіях та відділеннях для дітей, хворих на кістково-суглобовий туберкульоз, вказані посади встановлюються тільки в санаторіях та відділеннях для дітей до 7 років.

4. Посада інструктора з праці встановлюється в санаторіях, відділеннях для дітей шкільного віку з розрахунку 1 посада на 100 ліжок.

5. Посада педагога-організатора встановлюється в санаторіях на 100 і більше ліжок.

6. Посади вчителів середньої школи встановлюються в залежності від кількості класів та навчального плану, затвердженого для шкіл кістково-туберкульозних та туберкульозних санаторіїв у встановленому порядку.

У класах середньої школи встановлюється не менше 10 і не більше 20 учнів.

Примітки:

1. Штати медичного та педагогічного персоналу дитячих відділень, які організовуються в санаторіях для дорослих, установлюються за штатними нормативами для дитячих санаторіїв.

2. Посада старшої медичної сестри дитячого відділення встановлюється при наявності у відділенні 25 та більше ліжок.

3. Якщо ізолятор розташований в окремому приміщенні, то вводиться 1 цілодобовий пост медичної сестри і молодшої медичної сестри.

III. Персонал кухонь

Посади службовців та працівників кухонь установлюються за штатними нормативами працівників указаних підрозділів.

  

  

Додаток 37
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 24 червня 1998 року N 172  


Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу, працівників їдалень і кухонь санаторіїв для дорослих

I. Медичний персонал

Лікарський персонал

1. Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється в санаторіях на 250 і більше ліжок.

2. Посада завідуючого відділенням санаторію встановлюється - 1 посада на кожні 150 ліжок.

Завідуючий відділенням, крім консультацій, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

3. Посади лікарів установлюються з розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

У санаторіях для хворих із захворюваннями на активні форми легеневого туберкульозу, туберкульозу нирок і сечовивідних шляхів посада лікаря встановлюється з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

4. Посада лікаря-дієтолога встановлюється з розрахунку 1 посада на 250 і більше ліжок у санаторіях для хворих із захворюваннями: а) органів кровообігу; б) органів травлення та обміну речовин; в) із захворюваннями нирок, а в санаторіях інших профілів - 1 посада на 350 і більше ліжок.

Лікар-дієтолог, крім основної роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

5. Посада лікаря з лікувальної фізкультури встановлюється з розрахунку 1 посада на 300 і більше ліжок у санаторіях для хворих із захворюваннями:

а) органів кровообігу; б) органів травлення; в) органів опори і руху; г) нервової системи; ґ) на кістковий туберкульоз, а в санаторіях інших профілів - 1 посада на 350 і більше ліжок.

Лікар з лікувальної фізкультури, крім основної роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

6. Посада лікаря-фізіотерапевта встановлюється з розрахунку 1 посада на 200 і більше ліжок у санаторіях для хворих із захворюваннями:

а) органів опори і руху;

б) нервової системи, а в санаторіях інших профілів - 1 посада на 350 і більше ліжок. Лікар-фізіотерапевт крім основної роботи, веде 50 % хворих до встановленої норми навантаження на лікаря.

7. Посада лікаря-отоларинголога встановлюється в санаторіях для хворих на активні форми легеневого туберкульозу, які мають отоларингологічні кабінети з розрахунку:

від 100 до 200 ліжок - 0,5 посади;

від 201 до 350 ліжок - 1 посада;

від 351 до 500 ліжок - 1,5 посади;

понад 500 ліжок - 2 посади.

Лікар-отоларинголог крім основної роботи, веде 20 хворих (за наявності 0,5 посади - 10 хворих).

8. Посада лікаря-рентгенолога встановлюється з розрахунку:

а) у санаторіях для хворих із захворюваннями органів травлення:

від 50 до 150 ліжок - 0,5 посади;

від 151 до 300 ліжок - 1 посада;

від 301 до 400 ліжок - 1,5 посади;

понад 400 ліжок - 2 посади;

б) у санаторіях для хворих із захворюваннями на активні форми легеневого та кісткового туберкульозу, із захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів та органів кровообігу:

від 50 до 150 ліжок - 0,5 посади;

від 151 до 300 ліжок - 1 посада;

від 301 до 500 ліжок - 1,5 посади;

від 501 і більше - 2 посади;

в) у санаторіях для хворих із захворюваннями органів дихання н