Оперативна інформація
За добу
Радіаційний фон
Погода
Всього подій:126
Пожеж:112
Врятовано осіб:21
Врятовано будівель:20
    Українська версія   |   English version       Мапа сайту


Текстовий документ
 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 серпня 2000 р. N 1323
                Київ

       Про розподіл державних централізованих
      капітальних вкладень і державних капітальних
       вкладень на реалізацію Чорнобильської
      будівельної програми, газифікацію сільських
      населених пунктів та переліки об'єктів, що
      фінансуються за їх рахунок у 2000 році, і
     пільгового довгострокового державного кредиту
     молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1588 ( 1588-2000-п ) від 26.10.2000 
      N 1654 ( 1654-2000-п ) від 08.11.2000
      N 1881 ( 1881-2000-п ) від 22.12.2000 )

   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови КМ
    N 1893 ( 1893-2000-п ) від 27.12.2000 
    N 1895 ( 1895-2000-п ) від 28.12.2000 )


   На виконання  Закону  України  "Про  Державний  бюджет
України на 2000 рік" ( 1458-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити розподіл державних централізованих капітальних
вкладень  і  державних  капітальних  вкладень  на реалізацію
Чорнобильської  будівельної  програми,  газифікацію  сільських
населених пунктів та переліки об'єктів, що фінансуються за їх
рахунок у 2000 році, і пільгового довгострокового державного
кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам згідно з
додатками 1 - 6.

   2. Міністерству  економіки  і  Міністерству  з  питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи довести показники додатків 1 - 6 до
відповідних міністерств, інших органів виконавчої влади, установ і
організацій - головних розпорядників коштів державного бюджету.

   Міністерствам, іншим органам виконавчої влади, установам і
організаціям - головним розпорядникам коштів державного бюджету
після одержання зазначених показників:

   терміново довести їх до відповідних підприємств, установ і
організацій;

   подати у  двотижневий  термін  Міністерству  економіки
бізнес-плани   до   об'єктів   виробничого   призначення
(фінансово-економічні обгрунтування до інвестиційних проектів);

   забезпечити залучення для фінансування будов (об'єктів) з
високим рівнем будівельної готовності коштів бюджетів усіх рівнів
та інших джерел, не заборонених законодавством;

   установити контроль за виконанням цих показників.

   3. Установити, що виділення коштів на фінансування державних
капітальних вкладень підприємствам, установам і  організаціям
недержавної  форми  власності,  що  здійснюють  будівництво
(реконструкцію)  будов  (об'єктів)  виробничого  призначення,
провадиться шляхом укладення ними в установленому законодавством
порядку кредитного договору або договору про передачу ними у
державну  власність  еквівалентних  передбаченим коштам акцій
(часток, паїв) у їх статутному фонді.

   4. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади забезпечити
починаючи з другого півріччя 2000 р. повернення позичальниками по
введених у дію будовах (об'єктах) бюджетних коштів, одержаних ними
у попередні роки на їх спорудження.

   5. Міністерству  фінансів  і  Міністерству економіки при
фінансуванні державних  централізованих  капітальних  вкладень
враховувати:

   запровадження Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями  тарифів  на  житлово-комунальні послуги, які
відшкодовують населенням повну їх вартість;

   рівень погашення заборгованості перед державним бюджетом з
податків, зборів (обов'язкових платежів);

   стан розрахунків за спожиті енергоносії.

   6. Головному управлінню Державного казначейства щомісяця до 5
числа наступного періоду інформувати Кабінет Міністрів України,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  про  стан фінансування
державних капітальних вкладень.

   7. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади щомісяця до
15 числа наступного періоду інформувати Міністерство економіки і
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи про стан
фінансування та освоєння державних капітальних  вкладень  по
об'єктах, які споруджуються з їх залученням.

   8. Державному комітетові статистики щокварталу до 25 числа
наступного  місяця  інформувати  Кабінет  Міністрів  України,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Міністерство з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи про хід виконання робіт, що
підлягають фінансуванню за рахунок державних капітальних вкладень.

   9. Міністерству економіки разом з іншими органами виконавчої
влади у процесі опрацювання проекту Бюджетної резолюції на 2001
рік підготувати пропозиції щодо визначення конкретних напрямів
використання державних капітальних вкладень.

   10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І.


   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО


                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2000 р. N 1323

              ПЕРЕРОЗПОДІЛ
     державних централізованих капітальних вкладень і
      державних капітальних вкладень на реалізацію
     Чорнобильської будівельної програми за рахунок
       коштів державного бюджету у 2000 році

                               (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
           |              |  Державні капітальні
           | Державні централізовані | вкладення на реалізацію
           |  капітальні вкладення  | Чорнобильської будівельної
           |              | програми за рахунок коштів
           |              |   державного бюджету
           |---------------------------+---------------------------
           |передба- | зміни: |остаточ-|передба- | зміни: |остаточ-
           |чено пос-| збіль- |ний   |чено пос-| збіль- |ний
           |тановою | шення |обсяг  |тановою | шення |обсяг
           |Кабінету | "+", |    |Кабінету | "+", |
           |Міністрів| змен- |    |Міністрів| змен- |
           |України | шення |    |України | шення |
           |від   | "-"  |    |від   | "-"  |
           |23 серпня|    |    |23 серпня|    |
           |2000 р. |    |    |2000 р. |    |
           |N 1323  |    |    |N 1323  |    |
------------------------------------------------------------------------------
Усього         336576       336576  41453        41453

у тому числі
проводиться
перерозподіл по
замовниках:

Мінпаливенерго      80300  -15334  64966

Мінагрополітики      5070   +700   5770

Державне управління   31261    +50  31311
справами

Конституційний Суд     500   +1500   2000
України

МОН            13400  +1000  14400

МОЗ            6000   -500   5500

Мінтранс          2300   +500   2800

МНС            2900  +3000   5900  22673   -350   22323

Мінфін           450   +669   1119

Мін'юст           300   +329   629

Рахункова палата      300   -150   150

СБУ            2800   +150   2950

Обласні, Київська та   103400  +9005  112405  17480   +350   17830
Севастопольська міські
держадміністрації
- усього

з них проводиться
перерозподіл

   по обласних:

Вінницька          800   +250   1050

Київська                       7000   +300   7300

Львівська         7800   +150   7950

Сумська          1100   +130   1230

Тернопільська       1300   +300   1600

Харківська         3200   +300   3500

Чернівецька        1300   +100   1400

Чернігівська        2300   +150   2450   670    +50    720

   по міських:

Київська         52500  +7500  60000

Севастопольська      1200   +125   1325

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1588
( 1588-2000-п ) від 26.10.2000, N 1654 ( 1654-2000-п ) від
08.11.2000, в редакції Постанови КМ N 1881 ( 1881-2000-п ) від
22.12.2000 )                    Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2000 N 1323

               ПЕРЕЛІК
   будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році за рахунок
     державних централізованих капітальних вкладень

                                         (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови |Рік   |Проектна|Частка |Буді-  |      2000 рік
(об'єкта)  та  її |початку |потуж- |держав- |вельна |-----------------------------------------
місцезнаходження,   |і закін-|ність  |ної   |готов- |вве- |передбачено |зміни:  |остаточний
одиниця виміру    |чення  |(залишок|влас-  |ність  |дення |капіталовкла-|збільшен-| обсяг
           |будів- |на   |ності у |пусково-|потуж-|день згідно з|ня    |капітало-
           |ництва |1 січня |майні  |го комп-|ності |постановою  |"+",   |вкладень
           |    |2000 р.)|забудов-|лексу на|   |Кабінету   |зменшення|
           |    |    |ника на |1 січня |   |Міністрів  | "-"   |
           |    |    |1 січня |2000 р.,|   |України від |     |
           |    |    |2000 р.,|від-  |   |23 серпня  |     |
           |    |    |відсот- |сотків |   |2000 р.   |     |
           |    |    |ків   |    |   |N 1323    |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього                                336576         336576
у   тому   числі
об'єкти, щодо яких
вносяться зміни:

Міністерства,  інші                         229607     -8086  221521
органи  виконавчої
влади - усього

   з них:

Мінпаливенерго                            80300    -15334   64966
Морський         1994 -       100         80000, з них   -47334   32666
нафтоперевалочний    2001                   державний
комплекс "Південний"                       кредит 60000
у районі м. Одеси та
з'єднувальний
нафтопровід НПК
"Південний" -
Західна Україна,
млн. тонн за рік           9        6,5
кілометрів             230        64   130


Проведення        2000        100                  +30000   30000
реабілітації
гідроелектростанцій
Дніпровського
каскаду

Шахта
"Самсонівська-Захід-   1965-        100                  +2000   2000
на", с. Самсонівка    2004
Краснодонського
району  Луганської
області,  вугілля,
тис. тонн             1500        90   500

Мінекономіки                             51860          51860
з них:
Держпромполітики                           43700          43700

Програма  розвитку
вітчизняного
сільськогосподарсь-
кого машинобудування
Переоснащення      2000                     12000     -22,6  11977,4
підприємств
сільськогосподарсь-
кого машинобудування,
освоєння виробництва
нової  техніки  та
передача її у лізинг

Брянківська                                     +22,6   22,6
бавовнопрядильна
фабрика,  Луганська
область - погашення
заборгованості  із
заробітної плати за
виконані роботи

Дніпропетровське     1994        100           1200*          1200
науково-виробниче    2005
об'єднання
"Електровозобудуван-
ня" - розширення та
реконструкція
(перший пусковий
комплекс),
магістральні
електровози, штук          25         5   10

ДАТ "Конструкторське   2000        100           2000*    -2000*
бюро "Дніпровське" і
ВАТ  "Дніпровський
машинобудівний завод",
м. Дніпропетровськ,
ВАТ    "Південний
радіозавод",
м. Жовті Води
Дніпропетровської
області сертифікація
та   роботи   з
реконструкції діючих
виробництв     з
виготовлення
обладнання
автоматичної
телефонної  станції
системи С-32


ДАТ "Конструкторське   1999-        100    70              +2000   2000
бюро "Дніпровське",   2000
м. Дніпропетровськ -
сертифікація
автоматичної
телефонної  станції
системи С-32

ДП    "Львівський   2000        100            300*           300
дослідний   завод
"Хвиля" - створення
вітчизняного
промислового
витратоміра лічильни-
ка газу

Тернопільський      2000-        100           1000*    -1000*
державний   завод   2004
"Сатурн"      -
реконструкція
діючого виробництва,
налагодження
серійного  випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування

Тернопільське      2000-        100                  +1000   1000
державне         2004
науково-технічне
підприємство
"Промінь" -
налагодження
серійного  випуску
професійних антен з
рефлекторами
діаметром від 2,4 до
12 метрів та антен
індивідуального
користування

ДП  "Чорноморський   1999        100    16       1500*          1500
суднобудівний      2001
завод", м. Миколаїв-
будівництво танкерів
на експорт

ДП  "Суднобудівний   1997        100  44-93       1900*          1900
завод  імені  61   2001
комунара", м. Мико-
лаїв -  будівництво
транспортних
рефрижераторних
суден на експорт

ВАТ  "Суднобудівний   1995         78    79       900*           900
завод    "Океан",   2001
м. Миколаїв -
будівництво балкерів
типу "Панамакс" на
експорт

Херсонський       1996        100  35-70       450*           450
суднобудівний завод-   2002
будівництво танкерів
на експорт

ВАТ  "Суднобудівний   2000         63    5       250*           250
завод  "Залив",
м. Керч - будівництво
корпусів  суден на
експорт

Херсонський       1994        100    47       150*           150
державний   завод   2001
"Палада" -
будівництво плавучих
доків на експорт

Херсонський       2000        100    52       100*           100
державний   завод
суднового обладнання
та суднової арматури
-    виготовлення
суднового обладнання
та  арматури  для
танкерів,
рефрижераторів і
балкерів

Дочірнє підприємство   1992         26    67       200*           200
"Севморверф"   ВАТ   2001
"Севастопольський
морський  завод" -
будівництво
плавучого крана на
експорт

НВП "Машпроект",     1986        100            250*           250
м. Миколаїв розши-    2001
рення і реконструкція
випробувального
комплексу              110            80
спорудження  першої
черги  стенду  для
випробування
ПГУ-160, МВт


Держбуд                                7760          7760

Завод трубопровідної   1996-                     100     -100
арматури, м. Ніко-    2001
поль - реконструкція
ливарного цеху, тис.
тонн лиття за рік          12        65

Завод трубопровідної   1996-             65              +100    100
арматури, м. Ніко-    2001
поль  -  погашення
заборгованості  за
фактично  виконані
роботи на 1 січня
2000 року

Мінагрополітики                            5070     +700   5770

Школа,          1990-        100                   +200    200
ВАТ -Вербівське",    2000
с. Вербівка
Балаклійського
району  Харківської
області, учнівських
місць                689        97   689

24-квартирний      1996-        100                   +300    300
житловий будинок,    2000
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів              1,348        21  1,348

Одноквартирні      1999-        100                   +200    200
житлові будинки,     2001
с. Чайкине
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів               0,51        18

Дитячий    садок,   1999-        100                        150
с. Чайкине        2000
Новгород-Сіверського
району Чернігівської
області, місць            50        60   50

Ратнівський       1992-        100            300     -300
молокозавод,       2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
-  продукція  для
дитячого харчування,
тонн за зміну             5        78

Ратнівський       1992-        100                   +300    300
молокозавод,       2001
смт Ратне Волинської
області (розширення)
- очисні  споруди,
об'єктів               1        78

Український аграрний   2000-        100                   +100    100
університет,       2001
с. Новосілки
Києво-Святошинського
району   Київської
області - підстанція
на 400 кВА, об'єктів         2

Їдальня, с. Чайкине   2000        100            150     -100    50
НовгородСіверського
району Чернігівської
області -
реконструкція, місць         30            30

Державне _ .управління
справами                               31261      +50   31311

Конституційний Суд                           500     +1500   2000
України

Адміністративний     1987-        100                  +1500   1500
будинок Суду на вул.   2001
Жилянській, 14,
м. Київ,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів               11,2        70

Мінкультури                              3400          3400
Пайова участь у будів-  2000                      800           300
ництві житла

МОН                                  13400     +1000   14400
Луганський        1988-        100                   +200    200
педагогічний       2000
університет,
м. Луганськ -           1,2        90   1,2
добудова навчального
корпусу, тис.  кв.
метрів


Харківський       1996-        100                   +500    500
національний       2002
університет  імені
В. Н. Карамзіна,
м. Харків -
невідкладні роботи з
реконструкції
головного  корпусу,
тис. кв. метрів           60        20

Професійно-технічне   1998-        100                   +300    300
училище  N 20,     2001
м. Хмельник
Вінницької області -
гуртожиток
(реконструкція),
загальна площа, тис.
кв. метрів             1,6        15

МОЗ                                  6000     -500   5500
Інститут         1998-        100            500     -500
ендокринології      2002
та обміну  речовин
(розширення),
м. Київ корпус
променевої терапії,
тис. кв. метрів          2,95        40

Мінпраці                                7106          7106
Харківський       1994-        100            1000     -500    500
обліково-економічний   2001
технікум-інтернат
імені Ф. Г. Ананчен-
ка, м.  Харків  -
гуртожиток, місць          320        27

Науково-дослідний    1994-        100            700     +500   1200
інститут з проблем   2001
соціального захисту
населення, м. Харків
- реконструкція
лабораторного
корпусу, тис.  кв.
метрів                3        57

Мінтранс                                2300     +500   2800
Будівництво танкерів   2000-        100                   +500    500
на Кілійському      2001
суднобудівному-
судноремонтному
заводі

МНС                                  2900     +3000   5900
Інститут         1998 -       100                   +500    500
ендокринології  та   2002
обміну    речовин
(розширення),
м. Київ-корпус
променевої терапії,
ти0. кв. метрів          2,95        40

Державне         1997 -       100    60        500     +2500   3000
спеціалізоване      2000
підприємство "Центр"
з  переробки  та
захоронення
техногенних відходів
"Техноцентр" -
комплекс виробництв
з   дезактивації,
транспортування,
переробки     та
захоронення
радіоактивних
відходів "Вектор"

Мінфін                                 450     +669   1119
з  них  Державне                                 +669    669
казначейство

Комп'ютеризація     2000        100                   +669    669
фінансових    та
фіскальних  органів
для    створення
внутрішньої
платіжної системи

Мін'юст                                 300     +329    629
Будинок суду,      1992-        100                   +200    200
м. Маріуполь       2001
Донецької  області,
загальна площа, тис.
кв. метрів             1,7        95

Будинок суду,      1993-        100                   +60    60
м. Тлумач
Івано-Франківської
області  -  2000
реконструкція,
загальна площа, тис.
кв. метрів            0,468        90  0,468

Будинок суду,  смт   1993-        100                   +42    42
Диканька Полтавської   2000
області,  загальна
площа,  тис.  кв.
метрів              0,371        95  0,371

Будинок суду,      1995-        100                   +27    27
м. Мукачеве       1996
Закарпатської
області - погашення
заборгованості  за
фактично  виконані
роботи на 1 січня
2000 року

Рахункова палата                            300     -150    150
Пайова  участь  у   2000                      300     -300
будівництві житла

Придбання        2000                            +150    150
обладнання, не
передбаченого
кошторисом

СБУ                                  2800     +150   2950
Пайова  участь  у   2000                            +150    150
будівництві житла

Обласні, Київська та                         103400     +9005  112405
Севастопольська
міські
держадміністрації -
усього   з   них
обласні:

Вінницька                                800     +250   1050
Районне                   100                   +250    250
територіальне
медичне об'єднання,
м. Ямпіль Вінницької
області-придбання
обладнання,не
передбаченого
кошторисом

Львівська                               7800     +150   7950
Водопостачання      1997        100            300     -300
курорту -        2002
м. Трускавець
(друга нитка водогону
від насосної станції
другого підйому до
майданчика напірних
резервуарів від
с. Доброгостів  до
с. Уличне
Дрогобицького
району), кілометрів         11        35

Каналізаційні очисні   1998-        100            200     -200
споруди, м. Труска-   2002
вець, тис. куб.
метрів за добу            35        30

Водопровідні очисні   2000-        100                   +500    500
споруди, м. Труска-   2002
вець - реконструкція,
тис. куб. метрів за
добу                 9         2

Шляховий перехід на   1988-        100                   +150    150
перетині    вул.   2001
Луганської та просп.
Червоної Калини,
м. Львів
протяжність, метрів       183,34        75

Сумська                                1100     +130   1230
Дільнична  лікарня,   2000-        100                   +130    130
с. Хоружівка       2001
Недригайлівського
району - котельня,
об'єктів               1

Тернопільська                             1300     +300   1600
45-квартирний      2000-        100                   +300    300
житловий  будинок,   2001
вул. 17 Вересня, 70,
для    відселення
мешканців  із зони
зсуву, м. Збараж

Харківська                               3200     +300   3500
Районна лікарня,     1988-        100                   +150    150
м. Богодухів,      2001

ліжок                240        90

Панютинська  школа,   1992-        100                   +150    150
м. Лозова реконструк-  2001
ція  з прибудовою,
учнівських місць          780        80

Чернівецька                              1300     +100   1400
Школа, с. Ванчиківці   1991-          100                +100    100
Новоселицького      2001
району,  учнівських
місць                366        66

Чернігівська                              2300     +150   2450
Школа N 2,       1999-        100                   +150    150
смт Козелець,      2001

учнівських місць          834        10

Київська міська                            52500     +7500   60000
Протизсувні  заходи   1999-        100
на  ділянці  від   2001                     1000     +4500   5500
стадіону "Динамо" до
оглядового
майданчика   біля
Маріїнського палацу

Каналізаційний      1998-        100            5000     +3000   8000
колектор   уздовж   2001
проспекту  40-річчя
Жовтня -
реконструкція

Севастопольська міська                         1200     +125   1325
Газопровід   через   2000-        100                   +125    125
Севастопольську     2004
бухту   "Північна
сторона "Центр"  -
протяжність,
кілометрів              13

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1588
( 1588-2000-п ) від 26.10.2000, N 1654 ( 1654-2000-п ) від
08.11.2000, в редакції Постанови КМ N 1881 ( 1881-2000-п ) від
22.12.2000 )                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2000 р. N 1323

               ПЕРЕЛІК
    будов (об'єктів) газопостачання сільських населених
     пунктів, що фінансуються у 2000 році за рахунок
         державних капітальних вкладень

                                (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови (об'єкта) | Рік  |Прое- |Частка | Буді- |  2000 рік
  та її місцезнаходження,  |початку|ктна |держа- | вельна |---------------
    одиниця виміру    |і закі-|потуж-|вної  | готов- |вве- |перед-
               |нчення |ність |влас- | ність |ден- |бачено
               |будів- |(за- |ності у| пуско- |ня  |капіта-
               |ництва |лишок |майні | вого  |поту-|ловк-
               |    |на 1 |забудо-| комп- |жнос-|ладень
               |    |січня |вника | лексу |ті  |за
               |    |2000 |на 1  | на 1  |   |рахунок
               |    |року) |січня | січня |   |коштів
               |    |   |2000  | 2000  |   |держав-
               |    |   |року, | року, |   |ного
               |    |   |відсо- | відсо- |   |бюджету
               |    |   |тків  | тків  |   |
-------------------------------------------------------------------------------
  Усього                                20000

у тому числі:

Мінагрополітики                             20000

Будівництво газопроводів-                        2550
відводів

 з них:

Газопровід-відвід до      1997-      100           200
с. Винокурня Тульчинського   2000
району Вінницької області,
кілометрів                5,2       81  5,2

Газопровід-відвід високого   1992-      100           100
тиску до            2001
смт Степногірськ Запорізької
області,
кілометрів                20,8       15

Газопровід-відвід до с. Озерна 1992-      100           200
Білоцерківського району     2000
Київської області,
кілометрів                24,6       62  24,6

Газопровід-відвід до смт    1993-      100           200
Ширяєве та с.Вікторівка     2000
Ширяївського району Одеської
області,
кілометрів                25,3       75  25,3

Газопровід-відвід до с.     1993-      100           150
Оболонь Семенівського району  2001
Полтавської області,
кілометрів                24,6       35

Газопровід-відвід, смт Свеса - 1994-      100           150
м. Дружба - м. Середина-Буда  2000
Сумської області,
кілометрів                24,6       95  24,6

Газопровід-відвід до с.     1993-      100           150
Роздольне (Краса Херсонщини)  2000
Каховського району
Херсонської області,
кілометрів                10,2       77  10,2

Газопровід-відвід,       1993-      100           500
с. Лісоводи -          2000
с. Олександрівка -
смт Сатанів
Городоцького району
Хмельницької області,
кілометрів                 22       85   22

Газопровід-відвід до смт    1995-      100           900
Шрамківка Драбівського     2001
району Черкаської області,
кілометрів                14,5       45

Газифікація сільських                          17450
населених пунктів
з них:

Автономна Республіка Крим                         700

Газифікація, с. Углове     1993-      100            50
Бахчисарайського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                28,4       40  1,2

Газифікація, с. Ленінське    1993-      100            50
Красногвардійського району -  2000
газові мережі,
кілометрів                 21       53

Газифікація, с. Побєдине    1998-      100            50
Красногвардійського району -  2001
газові мережі,
кілометрів                7,7       28

Газифікація, с. Внукове     1997-      100           100
Чорноморського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                9,8       50  2,4

Автоматичні газонаповнювальні  1998-      100           400
компресорні станції в селах   2000
Добрушине Сакського району та
Петрівка, Красногвардійського
району,
об'єктів                  2       60   2

Газифікація, с. Ботанічне    1995-      100            50
Роздольненського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                20,5       58  3,5

   Області:

Вінницька                                 580

Газифікація, с. Сокиринці    1996-      100            30
Вінницького району,       2001
кілометрів                5,2       35

Газифікація, с. Кордишівка   1999-      100            50
Козятинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                6,3       26  3,5

Газифікація сіл Миколаївка,   1999-      100            50
Вівсяники Козятинського     2001
району - газові мережі,
кілометрів                 5       54   3

Газифікація, с. Самгородок   1997-      100            50
Козятинського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                3,5       70  3,5

Газифікація, с. Троща      1996-      100            50
Липовецького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                17,5       72   2

Газифікація, с. Очеретня    1994-      100            50
Погребищенського району -    2002
газові мережі,
кілометрів                8,6       24

Газифікація, с. Гопчиця     1994-      100            50
Погребищенського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                7,8       20   1

Газифікація, смт Кирнасівка  1999-      100            50
Тульчинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                10,2       43   2

Газифікація, с. Копистирин   1999-      100            80
Шаргородського району -     2003
газові мережі,
кілометрів                 34       24   2

Газифікація, с. Мурафа     1995-      100            40
Шаргородського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                3,9       71  3,9

Газифікація, с. Рахни Лісові  1999-      100            80
Шаргородського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                2,8       22   2

Волинська                                 120

Газопровід, смт Мар'янівка   2000       100            50
Горохівського району - газові
мережі,
кілометрів                1,5          1,5

Газопровід, с. Велика Глуша -  1999-      100            50
с. Ветли - с. Гірки       2001
Любешівського району,
кілометрів                7,8       10

Газифікація, с. Лаврів     1994-      100            20
Луцького району - газові    2001
мережі,
кілометрів                 9       70

Дніпропетровська                             870

Газифікація, с.         1999-      100            50
Новомилорадівка         2000
Криничанського району -
газові мережі,
кілометрів                5,7       34  5,7

Підвідний газопровід до с.   1996-      100           100
Богуслав Павлоградського    2000
району,
кілометрів                3,2       65  3,2

Газифікація, с. Бузівка     1999-      100            70
Магдалинівського району -    2002
газові мережі,
кілометрів                 20       18   2

Газифікація, смт Лихівка    1993-      100            80
П'ятихатського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                5,7       80  2,1

Газифікація, с. Сергієвка    1998-      100            50
Томаківського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 6       44   6

Газифікація, с. Василівка-на-  1993-      100            50
Дніпрі Синельниківського    2000
району - газові мережі
кілометрів                1,1       80  1,1

Газифікація, с. Богданівка   1998-      100           100
Павлоградського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                 2       20

Газифікація, с. Чернявщина   1996-      100           270
Юр'ївського району - газові   2000
мережі,
кілометрів                6,5       80  6,5

Газифікація, с. Лобойківка   1997-      100            70
Петриківського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                1,3       80  1,3

Підвідний газопровід до     1999-      100            30
с. Новостроївка Юр'ївського   2000
району,
кілометрів                6,2       80  6,2

Донецька                                 290

Газифікація, с. Многопілля   1991-      100            50
Амвросіївського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                18,3        5   2

Газифікація, с. Рибинське    1997-      100            50
Волноваського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                3,5        5

Газифікація, с. Республіка   1997-      100            50
Володарського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                25,8       12   2

Газифікація сіл Новобешеве,   1996-      100            50
Новоселівка Старобешівського  2002
району - газові мережі,
кілометрів                18,4       25  2,6

Газифікація, с-ще Красний    1999-      100            50
партизан (птахофабрика)     2000
Ясинуватського району -
газові мережі,
кілометрів                 3       64   3

Газифікація, с. Золотарівка   1999-      100            40
Шахтарського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 4       50   2

Житомирська                                600

Газифікація, с. Ставище     1998-      100            50
Брусилівського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                3,5       80  3,5

Газифікація, с. Химрич     1998-      100            30
Дзержинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 6        6   2

Газифікація сіл Кутище, Липне  -"-       100            50
Любарського району - газові
мережі,
кілометрів                3,7       57  1,7

Газифікація, с. Слобода-    2000-      100            30
Романівська Новоград-     2001
Волинського району -
газові мережі,
кілометрів                4,9       27

Газифікація, с. Заріччя     1998-      100            50
(сільрада) Овруцького району  2000
- газові мережі,
кілометрів                2,6       42  2,6

Газифікація, с. Кирдани     2000-      100            30
Овруцького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                16,7       35   4

Газифікація, с. Кодня      1999-      100            30
Житомирського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 2       70   2

Газифікація, с. Піщаниця    1998-      100            30
Овруцького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                10,8       64  6,2

Газифікація, с. Раківщина    1996-      100            30
Овруцького району - газові   2000
мережі,
кілометрів                4,2       71  4,2

Газифікація об'єктів      2000       100            30
соцкультпобуту, с. Слобода -
Шоломківська Овруцького
району,
об'єктів                  1           1

Підвідний газопровід до сіл   1999-      100            50
Антоновичі (перша черга),    2001
Левковичі Овруцького району,
кілометрів                 18       39

Газифікація, с. Осички     1998-      100            50
Радомишльського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                6,3           3

Газифікація, с. Мала Рача    1995-      100            50
Радомишльського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                 14       80   14

Газифікація сіл Забріддя,    1996-      100            30
Високе, Осники, Щеніїв     2001
Черняхівського району -
газові мережі,
кілометрів                6,2       69

Підвідний газопровід до с.   1999-      100            30
Вільшанка Чуднівського     2001
району,
кілометрів                3,6       28

Підвідний газопровід до     1999-      100            30
смт Червоноармійськ,      2001
кілометрів                9,1       22

Закарпатська                               150

Газифікація сіл Свобода,    1999-      100            50
Бадів, Данилівка        2001
Берегівського району -
газові мережі,
кілометрів                6,7       11

Газифікація сіл Дякове і    1999-      100            50
Фанчикове Виноградівського   2000
району - газові мережі,
кілометрів                4,2       57  4,2

Газифікація, с. Матієве     2000-      100            50
Виноградівського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                 7       11

Запорізька                                300

Газифікація, с. Новогупалівка  1998-      100            50
Вільнянського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 7       85   7

Газифікація, с. Північне    1999-      100            50
Мелітопольського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                10,5       12

Газифікація, смт Мирне     1999-      100           150
Мелітопольського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                6,3       57  6,3

Газифікація, с. Костянтинівка  1998-      100            50
Мелітопольського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                 8       80   4

Івано-Франківська                             440

Газифікація, с. Вікторів    1999-      100            50
Галицького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                10,5       44  1,9

Газифікація, с. Воскресинці   1999-      100            30
(сільрада) Коломийського    2002
району - газові мережі,
кілометрів                12,3       58  1,5

Газифікація, с. П'ядики     1999-      100            50
Коломийського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                3,3       48Газифікація, с. Заріччя     1999-      100            50
Надвірнянського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                7,8       15  0,9

Газифікація, с. Троїця     1998-      100            20
Снятинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                21,2        8

Газифікація сіл Хлібичин,    1999-      100            50
Борщів Снятинського району -  2001
газові мережі,
кілометрів                11,1       22  2,5

Газифікація, с. Пужники     1999-      100            20
Тлумацького району - газові   2002
мережі,
кілометрів                9,2        6

Газифікація, с. Потічок     1995-      100            30
Снятинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 5       17

Газифікація, с. Підвисоке    1995-      100            30
Снятинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,5       21

Газифікація, с. Олешів     1999-      100            50
Тлумацького району - газові   2000
мережі,
кілометрів                 17       78  1,7

Газифікація, с. Нижнів     1999-      100            60
Тлумацького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                9,2       27

Київська                                 1670

Газифікація, с. Яблунівка    1998-      100            50
Білоцерківського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                 13       73   6

Газифікація сіл Киданівка,   1999-      100           100
Половецьке, Дмитренки,     2001
Москаленки, Лютарі
Богуславського району -
газові мережі,
кілометрів                10,8       12   4

Газифікація, с. Сошників    1996-      100            50
Бориспільського району -    2002
газові мережі,
кілометрів                 16        6

Газифікація, с. Рудня      1998-      100            50
Броварського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                2,6       91  2,6

Газифікація, с. Новосілки    1995-      100            50
Вишгородського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                 7       32   2

Газифікація, с. Вища Дубечня  1995-      100            50
Вишгородського району -     2002
газові мережі,
кілометрів                9,0       11

Газифікація, с. Жовтневе    1999-      100           100
Кагарлицького району - газові  2000
мережі,
кілометрів                6,7       98  6,7

Газифікація, с. Мирівка     1999-      100           100
Кагарлицького району - газові  2000
мережі,
кілометрів                5,3       80  5,3

Газифікація, с. Бобриця     1999-      100           100
(іподром) Києво-        2001
Святошинського району -
газові мережі,
кілометрів                11,1       18   2

Газифікація, с. Гатне      1998-      100            50
(сільрада) Києво-        2000
Святошинського району -
газові мережі,
кілометрів                2,6       45  2,6

Газифікація, с. Музичі Києво-  2000       100            80
Святошинського району -
газові мережі,
кілометрів                0,9          0,9

Газифікація, с. Мотижин     1998-      100           160
Макарівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                20,6       26   2

Газифікація, с. Ясногородка   1999-      100            70
Макарівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 11        9

Газифікація, с. Ємчиха     1999-      100            50
Миронівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                6,3       83  6,3

Газифікація, с. Кип'ячка    1998-      100            50
Миронівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                6,4       82  6,4

Газифікація, с. Зеленьки    1995-      100            50
Миронівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 4       85   4

Газифікація, с. Пії       1998-      100            40
Миронівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                22,1       54  2,1

Газифікація, с. Вікторівка   1998-      100            40
Миронівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                10,8       12

Газифікація, с. Витачів     1999-      100            30
Обухівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                20,5        9  1,1

Газифікація, с. Григорівка   1998-      100            50
(цукровий завод) Обухівського  2000
району - газові мережі,
кілометрів                1,8       11  1,8

Газифікація, с. Верем'я     1998-      100            30
Обухівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                10,1        6

Газифікація, с. Телешівка    1999-      100            50
Рокитнянського району -     2002
газові мережі,
кілометрів                27,8       14   1

Газифікація, с. Брилівка    1999-      100           100
Ставищенського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                16,2       93  16,2

Газифікація, с. Попружна    1999-      100            50
Ставищенського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                 15       19   5

Газифікація, с. Ставки     1999-      100            50
Фастівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,2       28  1,2

Газифікація, с. Червоне,    1999-      100            70
Фастівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 3       71   3

Кіровоградська                              1000

Газифікація, с. Костомарівка  1995-      100            50
Бобринецького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                17,2       75  10,5

Газифікація, смт Вільшанка -  1997-      100            50
газові мережі,         2001
кілометрів                 11       63

Газифікація сіл Антонівка,   1995-      100            50
Роздільне Долинського району  2000
- газові мережі,
кілометрів                6,8       48  6,8

Газифікація, с. Ганновка    1999-      100            50
Долинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                9,8       30  3,8

Газифікація, с. Диківка     1992-      100            50
Знам'янського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,1       76   2

Газифікація, с. Цибулеве    1996-      100            50
Знам'янського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                1,6       82  1,6

Газифікація, с. Оситняжка    1998-      100            50
Кіровоградського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                2,7       14  2,7

Газифікація, с. Федорівка    1998-      100            50
Кіровоградського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                 7       75   7

Газифікація, с. Грузьке     1999-      100            50
Кіровоградського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                 13       11   2

Газифікація, с. Живанівка    1999-      100            50
Компаніївського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                3,8        9

Газифікація, с. Лозуватка    1999-      100            50
Компаніївського району -    2003
газові мережі,
кілометрів                 21       10

Газифікація, с. Вершино-    1999-      100            50
Кам'янка Новгородківського   2002
району - газові мережі,
кілометрів                8,7       18   2

Газифікація, смт        1996-      100            50
Новоархангельськ - газові    2001
мережі,
кілометрів                20,4       51

Газифікація, с. Щасливе     1999-      100            50
Олександрійського району -   2000
газові мережі,
кілометрів                1,5       20  1,5

Газифікація, с. Олександрівка  1999-      100            50
Олександрійського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                6,9       52  3,2

Газифікація, с. Стара Осота   1999-      100            50
Олександрівського району -   2000
газові мережі,
кілометрів                1,9       35  1,9

Газифікація, с. Жовтневе     -"-       100            50
Устинівського району - газові
мережі,
кілометрів                3,6       48  3,6

Газифікація, с. Димитрове    1999-      100            50
Устинівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                9,5       15

Газифікація, с. Криничуватка  1999-      100            50
Устинівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,3       12

Газифікація, с. Докучаєве    1999-      100            50
Устинівського району -     2002
газові мережі,
кілометрів                9,6        8

Луганська                                 460

Газифікація, с. Бараниківка   1999-      100            50
Біловодського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                4,6       61

Газифікація, с. Зелеківка    1999-      100            50
Біловодського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                4,1       62

Газифікація, с. Вітрогон     -"-       100            30
(конезавод
N 63) Біловодського району -
газові мережі,
кілометрів                9,8        6  1,1

Газифікація, с. Новолимарівка  -"-       100            30
(конезавод N 61)
Біловодського району - газові
мережі,
кілометрів                3,8        9  0,8

Газифікація, с. Степове     1999-      100            30
(конезавод           2001
N 64) Біловодського району -
газові мережі,
кілометрів                8,7       18   2

Газифікація, с. Шуліківка    1999-      100            30
Біловодського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,7       12   1

Газифікація, смт Лозно-     1998-      100            30
Олександрівка          2001
Білокуракинського району -
газові мережі,
кілометрів                0,7       54

Газифікація, с. Тишківка    1998-      100            50
Марківського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                10,1       17  1,1

Газифікація, с. Калмиківка   1999-      100            30
Міловського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                1,1       52

Газифікація, с. Півнівка    1999-      100            30
Міловського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                7,2        9

Газифікація, с. Стрільцівка   -"-       100            50
(конезавод  N 60)
Міловського району - газові
мережі,
кілометрів                12,3        8  2,3

Газифікація, с. Петровеньки   1999-      100            50
Слов'яносербського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                13,2       27  3,6

Львівська                                 390

Газифікація, смт Підкамінь   1999-      100            50
Бродівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                 13       34  1,5

Газифікація, с. Черемхів    1998-      100            50
Жидачівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,3       88  3,5

Газифікація, с. Перемивки    1998-      100            30
Жовківського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 3       12   3

Газифікація, с. Пасіки-     1999-      100            50
Зубрицькі Пустомитівського   2001
району - газові мережі,
кілометрів                11,3       48  5,3

Газифікація, с. Кам'янопіль   1999-      100            50
Пустомитівського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                8,7       20

Газифікація, с. Стрільбище   1995-      100           100
Старосамбірського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                9,5       46   2

Газифікація, с. Нове Село    1997-      100            60
Жовківського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,6       36  3,6

Миколаївська                               1430

Газифікація, с. Анатолівка   1999-      100            50
Березанського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                4,9       30  4,9

Газифікація, с. Тузли      1999-      100            70
Березанського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                6,9       15

Газифікація сіл Обухівка,    1999-      100            50
Новомар'ївка Братського     2003
району - газові мережі,
кілометрів                38,1       30

Газифікація, с. Сергіївка    1999-      100            50
Братського району - газові   2002
мережі,
кілометрів                11,9       16

Газифікація, с. Бондарівка   1999-      100            30
Веселинівського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                3,7       29  1,2

Газифікація, с. Бузьке     1998-      100            50
Вознесенського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                 6       97   6

Газифікація, с-ще Коларівка   1993-      100            30
Жовтневого району - газові   2001
мережі,
кілометрів                4,3       27

Газифікація, с. Велідарівка   1999-      100            50
Єланецького району - газові   2000
мережі,
кілометрів                1,6       83  1,6

Газифікація, с. Мигія      1998-      100            50
Первомайського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                 3       32   3

Міжселищний газопровід від   2000-      100           1000
автоматичної газорозподільчої  2001
станції с-ще Рівне до с.
Парутине Очаківського району,
ЗАТ "Ольвія" - газопровід,
кілометрів                35,2

Одеська                                 1190

Газифікація, с. Зброжківка   1999-      100            50
Березівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                 11       16

Газифікація, с. Майори     1999-      100           100
Біляївського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                11,5       46  4,9

Газифікація сіл Білка і     1999-      100           100
Щорсове Іванівського району  2001
- газові мережі,
кілометрів                15,7       88  2,5

Газифікація, с. Павлівка    1999-      100            50
Іванівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 6       52

Газифікація, с. Ониськове    1998-      100            50
Комінтернівського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                3,7       92  3,7

Газифікація, с. Петрівка    1998-      100            30
(агротехнікум)         2001
Комінтернівського району -
газові мережі,
кілометрів                14,5       15   1

Газифікація, с. Фонтанка    1999-      100           100
Комінтернівського району -   2000
газові мережі,
кілометрів                 4       68   4

Газифікація сіл Троїцьке,    1999-      100           120
Новоселівка, Солтанівка     2001
Любашівського району - газові
мережі,
кілометрів                11,2       24

Газифікація, с. Надлиманське  1999-      100            80
Овідіопольського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                7,7       74  2,3

Газифікація сіл Йосипівка,    -"-       100           100
Петродолинське
Овідіопольського району -
газові мережі,
кілометрів                8,6       37  4,1

Газифікація, с. Бурдівка    1999-      100            50
Роздільнянського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                6,2       64   1

Газифікація, с. Єреміївка    1998-      100            50
Роздільнянського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                 15       86   3

Газифікація, смт Лиманське   1999-      100            50
Роздільнянського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                 1       95   1

Газифікація, смт Лиманське   1998-      100            90
Роздільнянського району, ВАТ  2002
імені Карла Маркса - газові
мережі,
кілометрів                18,4       22

Газифікація, с. Степанівка   1999-      100            50
Роздільнянського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                3,7       20

Газифікація, смт Тарутине -   1998-      100            50
газові мережі,         2000
кілометрів                0,7       11  0,7

Газифікація сіл Майорське,   1999-      100            70
Андрусова, Глибокояр      2001
Фрунзівського району - газові
мережі,
кілометрів                 12       15

Полтавська                                600

Газифікація, с. Семенівка    1997-      100            50
Великобагачанського району -  2001
газові мережі,
кілометрів                1,7       34  1,7

Газифікація, с. Бесідівщина   1996-      100            40
Гребінківського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                6,1       42   3

Газифікація, с. Оржиця     1998-      100            40
Гребінківського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                4,4       8,5

Газифікація, с. Олексіївка   1998-      100            50
Гребінківського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                2,9       39  2,9

Газифікація, с. Мар'янівка   1996-      100           100
Гребінківського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                11,7       90  11,7

Газифікація, с. Грицаївка    -"-       100            30
Кобеляцького району - газові
мережі,
кілометрів                4,6       11  1,5

Газифікація сіл Пісочки,    1998-      100            30
Хрулі Лохвицького району -   2001
газові мережі,
кілометрів                7,5        6  2,5

Газифікація, с. Липове     1998-      100            50
Глобинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                5,1       70  2,1

Газифікація, с. Зелений Кут   1999-      100            50
Миргородського району -     2002
газові мережі,
кілометрів                11,1       21

Газифікація, с. Ярмаки     1999-      100            50
Миргородського району      2000
(підсобне господарство
Державного управління
справами) - газові мережі,
кілометрів                5,8       30  5,8

Газифікація сіл Лукім'я,    1998-      100            50
Лазірки Оржицького району -   2001
газові мережі,
кілометрів                8,7       44  2,7

Газифікація, с. Вороньки    1999-      100            30
Чорнухинського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                0,9       12  0,9

Газифікація сіл Мелехи,     1995-      100            30
Городище Чорнухинського     2001
району - газові мережі,
кілометрів                10,9       20

Рівненська                                360

Газифікація, с. Красносілля   1998-      100            50
Гощанського району - газові   2000
мережі,
кілометрів                3,1       52  3,1

Газифікація, с. Дорогобуж    1998-      100            50
Гощанського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                4,6       11   1

Газифікація, с. Тараканів    1998-      100            50
Дубнівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                10,3       92  1,8

Газифікація сіл Бортниця,    1999-      100            50
Іванне Дубнівського району -  2001
газові мережі,
кілометрів                5,5       28  1,5

Газифікація, с. Гільча Друга  1999-      100            50
Здолбунівського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                1,4       15  1,4

Газифікація, с. Мізоч      1994-       90            50
Здолбунівського району     2000
(ВСАТ "Мізоцьке") - газові
мережі,
кілометрів                1,9       37  1,9

Газифікація, с. Посників    1999-      100            30
Млинівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                 2        8   2

Газифікація, с. Ситне      1996-      100            30
Радивилівського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                7,3       37

Сумська                                  410

Газифікація, с. Куянівка    1999-      100            40
Білопільського району      2000
(цукровий завод) - газові
мережі,
кілометрів                0,6       94  0,6

Газифікація, с. Макіївське   1999-      100            20
Липоводолинського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                5,1       68

Газифікація, с. Московське   1999-      100            50
Липоводолинського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                17,4       97  1,8

Газифікація, с. Новосеменівка  1998-      100            50
Липоводолинського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                3,4        6  1,6

Газифікація, с. Побиванка    1997-      100            50
Липоводолинського району -   2001
газові мережі,
кілометрів                 4       83  1,3

Газифікація, с. Яганівка     -"-       100            50
Липоводолинського району -
газові мережі,
кілометрів                4,7       80  1,6

Газифікація, с. Малі Бубни   1999-      100            50
Роменського району - газові   2000
мережі,
кілометрів                 5       20   5


Газифікація, с. Новосуханівка  1999-      100            50
Сумського району - газові    2000
мережі,
кілометрів                4,8       21  4,8

Газифікація, с. Лучка      -"-       100            50
Тростянецького району -
газові мережі,
кілометрів                2,3       55  2,3

Тернопільська                              1080

Газифікація, с. Пишківці    1999-      100            30
Бучацького району (Бучацький  2001
агротехнікум) - газові
мережі,
кілометрів                5,7       15

Газифікація, смт Золотий    1999-      100            50
Потік Бучацького району -    2002
газові мережі,
кілометрів                16,5        6

Газифікація, с. Яблунів     1999-      100            50
Гусятинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                6,3       24

Газифікація, с. Старий Збараж  1999-      100            50
Збаразького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                7,4       60  5,4

Газифікація, с. Іванчани    1997-      100            50
Збаразького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                8,2       73  2,2

Газифікація, с. Івашківці    1998-      100            50
Збаразького району - газові   2000
мережі,
кілометрів                3,3       55  3,3

Газифікація сіл Новики,     1998-      100            50
Чумалі, Опрілівці Збаразького  2001
району - газові мережі,
кілометрів                 19       37   2

Газифікація, с. Великі      -"-       100            30
Вікнини Збаразького району -
газові мережі,
кілометрів                 10       30

Газифікація, с. Гаї за Рудою  1999-      100            50
Зборівського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 2       75   2

Газифікація, с. Борсуки     1999-      100           100
Лановецького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                8,4       44  2,4

Газифікація, с. Колодіївка    -"-       100            50
Підволочиського району -
газові мережі,
кілометрів                5,2       12

Газифікація, с. Турівка     -"-       100            30
Підволочиського району -
газові мережі,
кілометрів                4,3       22

Газифікація сіл Вербів, Галич  1998-      100            50
Підгаєцького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                19,9       42   4

Газифікація, с. Сільце      -"-       100           100
Підгаєцького району (сільська
рада) - газові мережі,
кілометрів                 15       41

Газифікація, с. Гаї-      1999-      100            60
Шевченківські Тернопільського  2000
району - газові мережі,
кілометрів                 2       41   2

Газифікація, с. Бичківці    1997-      100            80
Чортківського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                13,1       87   7

Газифікація, с. Звиняч     1998-      100           150
Чортківського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                20,6       30   6

Газифікація, с. Пробіжна    1998-      100            50
Чортківського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                 10       30

Харківська                                400

Газифікація, с. Огульці     1999-      100            50
Валківського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 6       15

Газифікація, с-ще Перемога    -"-       100           100
Золочівського району - газові
мережі,
кілометрів                 6       10   2

Газифікація, с-ще Пролетар   1999-      100            50
Золочівського району - газові  2002
мережі,
кілометрів                12,5       40   2

Газифікація, с. Роздолля    1999-      100            50
Первомайського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                5,1        9   2

Газифікація, с. Огіївка     1998-      100            50
Сахновщинського району -    2002
газові мережі,
кілометрів                8,7       10

Газифікація, с. Кам'яна Яруга  1999-      100            50
Чугуївського району (сільська  2001
рада) - газові мережі,
кілометрів                5,1       49   2

Газифікація, с. Миропілля    1999-      100            50
Шевченківського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                 4       56   2

Херсонська                                300

Газифікація, с. Орлове     1998-      100            50
Високопільського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                5,2       40  5,2

Газифікація, с. Коробки     1996-
Каховського району       2000       100            50
(Каховський агротехнікум) -
газові мережі,
кілометрів                1,1       31  1,1

Газифікація, с. Любимівка    1998-      100            50
Каховського району - газові   2002
мережі,
кілометрів                 6       12

Газифікація, с. Роздольне    1997-      100           100
Каховського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                 12       24   2

Газифікація, с. Хрестівка    1998-      100            50
Чаплинського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 8        9

Хмельницька                                900

Газифікація, с. Адамівка    1997-      100            50
Віньковецького району -     2001
газові мережі,
кілометрів                13,7        6   2

Газифікація, с. Дашківці    1999-      100            40
Віньковецького району -     2001
газові мережі,
кілометрів                3,6       16   2

Газифікація, с. Ожигівці    1997-      100            50
Волочиського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                4,3       24  4,3

Газифікація, с. Завадинці    1999-      100            50
Городоцького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                6,3       13

Газифікація, с. Балин      1998-      100            60
Дунаєвецького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                12,4       11  1,5

Газифікація, с. Рахнівка    1999-      100            20
Дунаєвецького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                10,2        9

Газифікація, с. Чечельник    1998-      100            70
Дунаєвецького району -     2001
газові мережі,
кілометрів                19,1       14  6,2

Газифікація, с. Степок     1998-      100            50
Дунаєвецького району - газові  2000
мережі,
кілометрів                4,2       87  4,2

Газифікація, с. Вербка     1998-      100            60
Кам'янець-Подільського району  2001
- газові мережі,
кілометрів                12,7       79   3

Газифікація, с. Смотрич     1998-      100            50
Кам'янець-Подільського району  2000
- газові мережі,
кілометрів                 7       80   7

Газифікація, с. Устя      1997-      100            50
Кам'янець-Подільського району  2002
- газові мережі,
кілометрів                9,3       18

Газифікація, с. Довжок     1998-      100            50
Кам'янець-Подільського району  2001
- газові мережі,
кілометрів                22,3       11

Газифікація, с. Глибочок    1998-      100            50
Новоушицького району - газові  2002
мережі,
кілометрів                 14       17

Газифікація, с. Філянівка    1997-      100            30
Новоушицького району - газові  2002
мережі,
кілометрів                10,1       10

Газифікація, с. Новий Глібів  1996-      100            40
Новоушицького району - газові  2001
мережі,
кілометрів                3,5       56  3,5

Газифікація, с. Песець     1999-      100            40
Новоушицького району - газові  2003
мережі,
кілометрів                18,2       11

Газифікація, с. Жуків      1998-      100            40
Славутського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 5       15

Газифікація, с. Бахматівці   1998-      100            50
Хмельницького району - газові  2000
мережі,
кілометрів                2,7        7  2,7

Газифікація, с. Рідкодуби    1999-      100            50
Хмельницького району - газові  2000
мережі,
кілометрів                7,9        9

Черкаська                                1390

Газифікація, с. Валява     1998-      100            30
Городищенського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                1,8       13  1,8

Газифікація, с. В'язівок, КСП  1999-      100            70
"Покровське" Городищенського  2002
району - газові мережі,
кілометрів                13,2       24

Газифікація, с. Набоків     1998-      100            30
Городищенського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                3,5       12  3,5

Газифікація, с. Хлистунівка   -"-       100            70
Городищенського району -
газові мережі,
кілометрів                4,8       48  4,8

Газифікація сіл Ксаверове,   2000       100            60
Петрики Городищенського
району - газові мережі,
кілометрів

Газифікація, с. Нехайки     1999-      100            50
Драбівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                3,2       12  3,2

Газифікація, смт Шрамківка   1999-      100           100
Драбівського району       2003
(цукрозавод) - газові мережі,
кілометрів                 27       16

Газифікація, с. Баштечки    2000       100            50
Жашківського району - газові
мережі,
кілометрів

Газифікація, с. Чапаєвка    1999-      100            50
Золотоніського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                8,2       90  8,2

Газифікація, с. Завадівка    1999-      100            50
Корсунь-Шевченківського     2001
району - газові мережі,
кілометрів                 11       10   6

Газифікація, с. Деренковець   1999-      100            40
Корсунь-Шевченківського     2001
району - газові мережі,
кілометрів                22,1       11   2

Газифікація, с. Селище     1999-      100            50
Корсунь-Шевченківського     2000
району - газові мережі,
кілометрів                2,4       71  2,4

Газифікація, с. Будище     1999-      100            50
Лисянського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                2,3       12

Газифікація, с. Петрівська   1999-      100            40
Гута Лисянського району -    2002
газові мережі,
кілометрів                9,6       18

Газифікація сіл Боярка,     2000-      100           100
Чаплинка Лисянського району -  2001
газові мережі,
кілометрів                 9       20

Газифікація, с. Дзензелівка   1998-      100            50
Маньківського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                10,7       37  3,4

Газифікація, с. Зюбриха     2000       100            50
Монастирищенського району -
газові мережі,
кілометрів                 1           1

Газифікація, с. Бузівка     1999-      100            50
Жашківского району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 4       83

Газифікація, с. Родниківка   1998-      100            50
(Уманська сільгоспакадемія)   2000
Уманського
району - газові мережі,
кілометрів                0,8       37  0,8

Газифікація, с. Старі Бабани  1998-      100           100
Уманського району - газові   2000
мережі,
кілометрів                 2       26   2

Газифікація, с. Веселий Хутір  1999-      100            50
Чорнобаївського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                 5       72   5

Газифікація сіл Крутьки,    1999-      100            50
Мельники Чорнобаївського    2000
району - газові мережі,
кілометрів                 3       45   3

Газифікація, с. Бакаєве     1999-      100            50
Чорнобаївського району -    2001
газові мережі,
кілометрів                9,6       52

Газифікація, с. Мар'янівка   1999-      100            50
Шполянського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                7,1       70  4,1

Газифікація, с. Матусів     1999-      100            50
Шполянського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                 9       37

Чернівецька                                450

Газифікація, с. Бузовиця    1999-      100            50
Кельменецького району -     2001
газові мережі,
кілометрів                 3       20

Газифікація, с. Оселівка    1998-      100            50
Кельменецького району -     2000
газові мережі,
кілометрів                2,5       90  2,5

Газифікація, с. Строїнці    1997-      100            50
Новоселицького району -     2000
газові мережі,
кілометрів                2,7       90  2,7

Газопровід від автоматичної   1992-      100            50
газорозподільної станції    2001
"Мамалига" до с. Подвірне
Новоселицького району,
кілометрів                17,7       86

Газифікація, с. Білоусівка   1997-      100            50
Сокирянського району - газові  2001
мережі,
кілометрів                3,2       28

Газифікація, с. Панка      1999-      100            50
Сторожинецького району -    2001
газові мережі,
кілометрів                2,6       27  1,5

Газифікація, с. Долиняни    1994-      100            50
Хотинського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                 8       80

Газифікація, с. Клішківці    1999-      100           100
Хотинського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                6,5       30   2

Чернігівська                               1370

Газифікація, с. Григорівка   1998-      100           200
Бахмацького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                16,9       40  6,9

Газифікація, с. Марківці    1998-      100            50
Бобровицього району - газові  2000
мережі,
кілометрів                8,4       71  8,4

Газифікація, с. Дібрівне    1999-      100            50
Городнянського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                3,8       64  3,8

Газифікація, с. Гмирянка    1999-      100            50
Ічнянського району - газові   2001
мережі,
кілометрів                8,9       26

Газифікація, с. Гужівка     -"-       100            50
Ічнянського району - газові
мережі,
кілометрів                1,3       17

Газифікація, с. Атюша      1998-      100            50
Коропського району - газові   2003
мережі,
кілометрів                34,5       11

Газифікація, смт Холми     1999-      100            50
Корюківського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                10,7       11

Газифікація, с. Вересоч     1993-      100            50
Куликівського району - газові  2000
мережі,
кілометрів                2,6       20  2,6

Газифікація, с. Перемога    1998-      100            50
Ніжинського району - газові   2000
мережі,
кілометрів                8,5       28  8,5

Газифікація сіл Перебудова,   1998-      100            70
Колісники Ніжинського району  2000
- газові мережі,
кілометрів                 8       65   8

Газифікація, с. Полюшкине    1999-      100           100
Новгород-Сіверського району -  2001
газові мережі,
кілометрів                4,5       20   2

Газифікація, с. Вороб'ївка   1999-      100           100
Новгород-Сіверського району -  2000
газові мережі,
кілометрів                7,5       13  7,5

Газифікація сіл Бучки,     1999-      100           200
Блистова, Чайкине, Кірова,   2001
Дігтярівка Новгород-
Сіверського району - газові
мережі,
кілометрів                 15       40   5

Газифікація, с. Коломійцівка  1998-      100            50
Носівського району - газові   2000
мережі,
кілометрів                 2       62   2

Газифікація, с. Козари     1999-      100            50
Носівського району - газові   2002
мережі,
кілометрів                8,7       15

Газифікація, с. Боршна     1999-      100            50
Прилуцького району - газові   2001
мережі,
кілометрів                 7       15

Газифікація сіл Брусилів,    1994-      100            50
Петрушин Чернігівського     2002
району - газові мережі,
кілометрів                17,2       34

Газифікація, м. Борзна -    1996-      100           100
газові мережі,         2001
кілометрів                4,2       65

___________________

   Примітка. У разі потреби зміни до переліку вносяться наказом
Мінекономіки за поданням Мінагрополітики.


                      Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2000 р. N 1323

               ПЕРЕЛІК
     будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році
      за рахунок державних капітальних вкладень на
     реалізацію Чорнобильської будівельної програми

                                      (тис. гривень)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови|Рік   |Проект- |Частка  |Будіве- |    2000 рік
(об'єкта) та її  |початку |на поту-|держав- |льна го-|------------------------------------
місцезнаходження, |і закін-|жність |ної вла- |товність|введен- |передба- |зміни |остаточ-
одиниця виміру   |чення  |(залишок|сності  |пусково-|ня поту-|чено ка- |збіль- |ний обсяг
          |будів- |на 1  |у майні |го комп-|жності |пітало- |шення |капітало-
          |ництва |січня  |забудов- |лексу на|    |вкладень | "+", |вкладень
          |    |2000 р.)|ника на |1 січня |    |згідно з |змен- |
          |    |    |1 січня |2000 р.,|    |постано- |шення |
          |    |    |2000 р., |відсот- |    |вою   | "-"  |
          |    |    |відсотків|ків   |    |Кабінету |    |
          |    |    |     |    |    |Міністрів|    |
          |    |    |     |    |    |України |    |
          |    |    |     |    |    |від 23  |    |
          |    |    |     |    |    |серпня  |    |
          |    |    |     |    |    |2000 р. |    |
          |    |    |     |    |    |N 1323  |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Усього                               41453       41453
  у  тому  числі
об'єкти, щодо яких
вносяться зміни:

Міністерства,  інші                        23973   -350  23623
органи  виконавчої
влади - усього
  з них МНС                            22673   -350  22323

Погашення                             13643   +436  14079
заборгованості  за
фактично  виконані
роботи на 1 січня
2000 року

Першочергові     1998-      100             2138   -786   1352
водоохоронні заходи 2001
в зоні  відчуження
Чорнобильської АЕС -
спорудження
правобережної
земляної   дамби,
кілометрів          5,6        40

Обласні, Київська та                        17480   +350  17830
Севастопольська
міські
держадміністрації -
усього

з них обласні:

Житомирська                             7660       7660

Школа,  с. Поліське 1998       100              300   +80   380
Коростенського    2000
району (перша черга),
учнівських місць       264        60    264

Школа, м. Овруч,   1995-      100              500   -92   408
(реконструкція    2000
з  добудовою
їдальні),
учнівських місць        50        90    50
посадкових місць       372

Котельня,
смт Народичі,     2000       100                  +12    12
реконструкція,
об'єктів            1              1

Київська                              7000   +300    7300

Газифікація,     1999-      100                  +100    100
с. Ємчиха       2000
Миронівського району
-  газові  мережі,
кілометрів          6,3        83    6,3

Житло для потерпілих 1991-      100             3000   +200    3200
внаслідок аварії на 2000
Чорнобильській АЕС,
квартир            85        80    85

Черкаська                               50         50

Дільнична  лікарня, 1996-      100              50   -50
с. Боярка Лисянсь-  2001
кого району,
об'єктів            1

Дезактивація     2000                          +50     50
території,
с. Тростянець
Канівського району

Чернігівська                             670   +50    720

Житловий будинок для 1999-      100                  +50     50
1999- вчителів,   2000
м. Семенівка,
загальна площа,
тис. кв. метрів       0,12        85   0,12

( Додаток в редакції Постанови КМ N 1881 ( 1881-2000-п ) від
22.12.2000 )

                      Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2000 р. N 1323

               ПЕРЕЛІК
     будов (об'єктів), що фінансуються у 2000 році за
   рахунок коштів, отриманих від погашення заборгованості
   із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
       наслідків Чорнобильської катастрофи та
      соціального захисту населення, на реалізацію
        Чорнобильської будівельної програми

                                (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови (об'єкта) | Рік  |Прое- |Частка | Буді- |  2000 рік
  та її місцезнаходження,  |початку|ктна |держа- | вельна |---------------
    одиниця виміру    |і закі-|потуж-|вної  | готов- |вве- |перед-
               |нчення |ність |влас- | ність |ден- |бачено
               |будів- |(за- |ності у| пуско- |ня  |капіта-
               |ництва |лишок |майні | вого  |поту-|ловк-
               |    |на 1 |забудо-| комп- |жнос-|ладень
               |    |січня |вника | лексу |ті  |за
               |    |2000 |на 1  | на 1  |   |рахунок
               |    |року) |січня | січня |   |коштів
               |    |   |2000  | 2000  |   |держав-
               |    |   |року, | року, |   |ного
               |    |   |відсо- | відсо- |   |бюджету
               |    |   |тків  | тків  |   |
-------------------------------------------------------------------------------
Усього                                 68000

у тому числі:

Міністерства, інші органи                       35124
виконавчої влади - усього

з них:

МВС                                   500

Пайова участь у будівництві  1991-       100           500
реабілітаційного центру,    2000
м. Київ,
ліжок                   63

МОЗ                                   2000

Український науково-дослідний 1992-       100          2000
інституту онкології та     2002
радіології, м. Київ -
реконструкція та розширення,
ліжок                   184       65

МНС                                  31474

Погашення заборгованості за                      18684
фактично виконані роботи на
1 січня 2000 року

Українське державне      1996-       100           250
об'єднання "Радон",      2002
м. Київ - сховища із
захоронення радіоактивних
відходів,
об'єктів                  1       60

Державне підприємство     1998-       100           200
"Білоцерківський завод     2000
"Еталон" Київської області
- реконструкція блоку "Б",
об'єктів                  1       85   1

Державне підприємство "Центр  1997-       100          4550
з переробки та захоронення   2000
техногенних відходів
"Техноцентр" в зоні
відчуження Чорнобильської
АЕС - комплекс виробництв з
дезактивації,
транспортування, переробки
та захоронення радіоактивних
відходів "Вектор",
об'єктів                  1       60   1

Протипожежні заходи в     1995-       100           440
лісах зони відчуження     2001
Чорнобильської АЕС

238-квартирний житловий    1995-       100    70      1207
будинок для ліквідаторів    2001
аварії на Чорнобильській
АЕС, які проживають у зоні
відчуження,
тис. кв. метрів             13,8          6,9

Режимна мережа моніторингу   1996-       100           493
у зоні відчуження       2000
Чорнобильської АЕС -
свердловин, штук              31       80   31

Збільшення пропускної     1993-       100           510
здатності р. Прип'ять у    2001
зоні відчуження
Чорнобильської АЕС,
кілометрів                1,5       75  0,3

Залізнична колія Вільча -   1995-       100          2100
Янів у зоні відчуження     2002
Чорнобильської АЕС,
кілометрів                16,1       80  1,5

Проектно-вишукувальні     1998-                   150
роботи на об'єктах у зоні   2000
відчуження Чорнобильської
АЕС

Житлові будинки, с. Старе   1999-       100           40
Баришівського району      2000
Київської області -
благоустрій,
об'єктів                  1       96   1

Газопровідні мережі, смт    1993-       100           150
Іванків Київської області -  2000
друга черга,
кілометрів                4,2       87  4,2

Школа з дитячим садком, с.   1992-       100           600
Шпилі Іванківського району   2000
Київської області,
учнівських місць             245       70  245
дитячих місць               50           50

Позаквартальні мережі до    1997-       100           400
житлового будинку по вул.   2000
Строкова, 5, м. Фастів
Київської області,
об'єктів                  1       71   1

Пайова участь у будівництві  1997-       100           600
реабілітаційно-оздоровчого   2000
комплексу Української
фінансової академії,
м. Ірпінь Київської області

Комплекс з переробки      1998-       100           500
сільгосппродукції, смт     2000
Вільча Харківської області,
об'єктів                  1       40   1

Газифікація сіл Журжинці та  1997-       100           600
Будище Лисянського району   2000
Черкаської області - газові
мережі,
кілометрів                 6       50   6

Національна академія наук                        1150

Інститут сорбції та проблем  1990-       100          1150
ендоекології, м. Київ,     2000
об'єктів                  1       82   1

Обласні державні                            32876
адміністрації - усього

з них:

Вінницька                                1190

Пайова участь у будівництві  1992-       100           240
центру радіаційного захисту  2000
населення,
м. Вінниця,
тис. кв. метрів              0,6       80  0,6

Молочно-товарна ферма,     1992-                   150
с. Нові Обіходи        2001
Немирівського району -
перший пусковий комплекс,
голів                   100       80

Газопровід, с. Рахни Лісові  1997-       100           200
Шаргородського району,     2000
кілометрів                5,2       75  5,2

Пайова участь у будівництві  1997-       100           600
газопроводу-відводу до с.   2000
Вербки Чечельницького
району

Волинська                                3340

Обласний центр радіаційного  1994-       100          2000
захисту населення, м. Луцьк  2000
- блок "Б",
об'єктів                  1       75   1

Фельдшерсько-акушерський    1995-       100           120
пункт, с. Стовбихва      2000
Камінь-Каширського району,
відвідувань на зміну            5       90   5

Підвідний газопровід до    1995-       100           120
школи та дитячого садка, с.  2000
Видерта Камінь-Каширського
району,
кілометрів                 2       85   2

Пайова участь у будівництві  1993-       100           500
газопроводу-відводу до     2000
Зарудчівського цегельного
заводу Любешівського району                40

Відновлення дороги з      1996-       100           75
асфальто-бетонним покриттям  2000
по вул. Парковій, смт
Маневичі,
кілометрів                1,2       75  1,2

Газопровід-відвід від смт   1995-       100           525
Голоби Ковельського району   2002
до смт Маневичі,
кілометрів                49,2       45

Житомирська                               8545

Центральна районна лікарня,  1994-       100          1100
смт Брусилів - перший     2000
пусковий комплекс,
ліжок                   135       70   20

Водогін, смт Брусилів -    1994-       100           60
третя черга,          2000
кілометрів                0,5       96  0,5

Фельдшерсько-акушерський    1991-       100           55
пункт, с. Осівці        2000
Брусилівського району,
об'єктів                  1       95   1

Фельдшерсько-акушерський    1991-       100           155
пункт, с. Пилипонка      2000
Брусилівського району,
об'єктів                  1       75   1

50-квартирний житловий     1997-       100           650
будинок, с. Зарічани      2000
Житомирського району,
об'єктів                  1       85   1

Школа, с. Поліське       1998-       100          1225
Коростенського району,     2001
учнівських місць             264       60

Житлові будинки, с.      1999-       100           60
Сухарівка Народицького     2000
району -
газифікація,
об'єктів                  60       80   60

Котельня, смт Лугини -     1998-       100           100
реконструкція з        2000
переведенням на газ,
об'єктів                  1       75   1

Хлібозавод, смт Народичі -   1997-       100           50
реконструкція,         2000
тонн за зміну               10       75   10

Школа, с. Новий Дорогинь    1999-       100           300
Народицького району,      2000
об'єктів,                  1           1

Житлові будинки для      1993-       100           50
пільгових категорій      2000
населення у с. Залісся
Народицького району -
газифікація,
об'єктів                  50       85   50

Школа, с. Броницька Гута    1993-       100           450
Новоград-Волинського      2001
району,
учнівських місць             198           50

Система господарсько-     1990-       100          1000
побутової каналізації, с.   2001
Гульськ Новоград-Волинського
району - перша черга,
кілометрів                7,2       65   3

Котельня, м. Овруч -      1996-       100           100
реконструкція з        2000
переведенням на природний
газ,
об'єктів                  1       75   1

Газифікація, м. Овруч -    1995-       100           50
газові мережі,         2002
кілометрів                 95       60   2

Житлові будинки для      1995-       100           50
пільгових категорій      2000
населення Овруцького району
- газифікація,
об'єктів                  50       75   50

Пайова участь у будівництві  1992-       100           300
поліклініки, м. Радомишль   2001

Школа, смт Олевськ - перший  1993-       100           600
пусковий комплекс,       2001
учнівських місць             866       65

Газові мережі по вул.     1998-       100           350
Жовтневій, м. Коростень,    2000
кілометрів                1,5       70  1,5

Котельні, м. Коростень -    1996-       100           120
реконструкція з        2000
переведенням на природний
газ,
об'єктів                  2       80   2

Житлові будинки садибного   1996-       100          1000
типу з благоустроєм для    2000
переселенців із другої зони
радіоактивного забруднення,
об'єктів                  25       70   25

Пайова участь у будівництві  1990-       100    80      720
46-квартирного житлового    2000
будинку по пров. Червоному,
м. Житомир

Київська                                8005

Придбання житла для      2000                   2900
потерпілих внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС,
об'єктів                  60           60

Обласний онкологічний     1999-       100          1500
диспансер, м. Київ - друга   2000
черга реконструкції,
гінекологічне відділення,
ліжок                   60       60   60

Підвідний газопровід до    1998-       100           50
с. Лук'янівка Баришівського  2000
району,
кілометрів                2,5       80  2,5

Житлові будинки, с.      1992-       100           70
Корніївка Баришівського    2000
району - благоустрій та
відновлення доріг,
об'єктів                  1       85   1

Житлові будинки, с. Селище   1992-       100           40
Баришівського району -     2000
відновлення доріг,
будівництво колодязів,
інженерних мереж,
благоустрій,
об'єктів                  1       78   1

Житлові будинки, с. Пасічна  1992-       100           40
Баришівського району -     2000
водопостачання та
благоустрій,
об'єктів                  1       85   1

Газифікація та дезактивація  1995-       100           55
сіл Йосипівка і Павлівка    2000
Білоцерківського району,
кілометрів                6,4       90  6,4

Підвідний газопровід до    1993-       100           100
с. Щербашинці         2001
Богуславського району,
кілометрів                 8       60   4

Школа, с. Данилівка      1992-       100           200
Васильківського району     2000
(друга черга) - благоустрій,
об'єктів                  1       75   1

Обласна психоневрологічна   1992-       100           740
лікарня,            2000
смт Глеваха Васильківського
району - лікувально-
діагностичний корпус,
відвідувань на зміну           300       85  300

Газифікація, с. Катюжанка   1995-       100           60
Вишгородського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                 8       75   8

Центральна районна лікарня,  1993-       100           490
смт Згурівка -         2000
реконструкція,
відвідувань на зміну           375       60  375

Санепідстанція, смт      1993-       100           70
Іванків,            2000
об'єктів                  1       90   1

Школа, с. Мусійки       1999-       100           100
Іванківського району,     2000
учнівських місць              50       50   50

Котельня, с. Мусійки      1999-       100           100
Іванківського району -     2000
переведення на газ,
об'єктів                  1       50   1

Газифікація, с. Воропаївка   1996-       100           50
Іванківського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                5,4       85  5,4

Газифікація, с. Рокитна    1996-       100           30
Слобода Іванківського     2000
району - газові мережі,
кілометрів                1,3       90  1,3

Житлові будинки, смт Ржищів  -"-        100           50
Кагарлицького району -
водопостачання,
об'єктів                  1       80   1

Підвідний газопровід, с.    1994-       100           100
Борівка Макарівського     2001
району,
кілометрів                 15       50   2

Кільцювання газових мереж,   1996-       100           100
с. Новосілки - с. Яблунівка  2001
Макарівського району,
кілометрів                 6       60   3

Підвідний газопровід до с.   1993-       100           40
Рожів Макарівського району,  2001
кілометрів                4,2       60   2

Житлові будинки, с.      1992-       100           40
Борисівка Переяслав-      2000
Хмельницького району -
благоустрій,
об'єктів                  1       75   1

Будинки садибного типу, с.   1992-       100           50
Сомкова Долина Переяслав-   2000
Хмельницького району -
інженерні мережі,
благоустрій,
об'єктів                  1       65   1

Житлові будинки, с. Соснова  1992-       100           40
Переяслав-Хмельницького    2000
району - водозабезпечення,
об'єктів                  1       80   1

Школа та дитячий садок,    1995-       100           200
с. Володарка Поліського    2001
району,
учнівських місць,             138       85  138
дитячих місць               45

Каналізаційні очисні      1989-       100           50
споруди, м. Тараща,      2000
тис. куб. метрів за добу          3       85   3

Центральна районна лікарня,  1999-       100           80
м. Тараща - котельня,     2000
об'єктів                  1       80   1

Будинки садибного типу, м.   1993-       100           60
Тетіїв - водопостачання,    2000
тис. куб. метрів за добу         3,2       50  3,2

Газові мережі в селищі     1993-       100           40
переселенців, с. Скибинці   2001
Тетіївського району,
кілометрів                18,3       55  1,5

Дитяча лікарня, м. Біла    1993-       100           400
Церква - терапевтичний     2001
корпус,
ліжок                   120       55

Каналізація, смт Гостомель   1993-       100           80
Київської області,       2000
тис. куб. метрів за добу         0,13       65  0,13

Фельдшерсько-акушерський    1992-       100           80
пункт, с. Ничипорівка     2000
Яготинського району,
відвідувань за зміну            20       75   20

Кіровоградська                             1520

Магазин, с. Бутівське     1997-       100           150
Олександрійського району,   2000
тис. кв. метрів              0,1       75  0,1

Дитячий садок, с. Бутівське  1993-       100           600
Олександрійського району -   2000
реконструкція під
громадський центр,
об'єктів                  1       78   1

Консервний завод, с.      1992-       100           620
Несваткове           2000
Олександрівського району -
пусковий комплекс,
об'єктів                  1       85   1

Магазин, с. Голубієвичі    1993-       100           150
Компаніївського району,    2000
тис. кв. метрів              0,1       70  0,1

Полтавська                                700

Громадський будинок, с.    1997-       100           700
Нові Мартиновичі        2001
Пирятинського району,
об'єктів                  1       45

Рівненська                               4356

Школа, с. Заслуччя       1994-       100          1300
Дубровицького району,     2000
учнівських місць             190       60  190

Фельдшерсько-акушерський    1998-       100           250
пункт, с. Лісове        2000
Рокитнівського району,
відвідувань за зміну            40       72   40

Пайова участь у будівництві  1992-       100          1000
обласного онкологічного    2000
диспансеру, м. Рівне

Газифікація, с. Двірець    1992-       100           50
Сарненського району -     2000
газові мережі,
кілометрів                 8       86   8

Лікарня, смт Степань      1997-       100           50
Сарненського району -     2000
господарський блок,
об'єктів                  1       90   1

Газопровід від смт Рокитне   1995-       100           850
до м. Дубровиці - другий    2000
пусковий комплекс,
кілометрів                 25       63   25

Газифікація, смт Рокитне -   1996-       100           30
газові мережі,         2000
кілометрів                3,5       94  3,5

Газопровід-відвід до с.    1999-       100           826
Козак Корецького району та   2001
до санаторію "Корець",
кілометрів                 25

Сумська                                 720

Пайова участь у будівництві  1999-       100           200
газопроводу від АГРС у     2000
смт Дубов'язівці до с.                   20
Новомутин Конотопського
району

Школа, с. Великий Самбір    1993-       100           400
Конотопського району,     2000
учнівських місць             198       73  198

Школа - дитячий садок, с.   1996-       100           120
Бацмани Роменського району,  2000
дитячих місць               45       82   45

Тернопільська                              150

Газопровід до санаторію    1999-       100           150
"Барвінок" Зборівського    2000
району,
кілометрів                 10       75   10

Харківська                                300

Виробнича база з        1992-       100           300
обслуговування         2000
водопровідних та
каналізаційних мереж, смт
Вільча Вовчанського району
- перша черга,
об'єктів                  1       80   1

Хмельницька                               200

Обласний центр         1991-       100           200
реабілітаційного захисту    2001
населення, м. Городок,
ліжок                   120       50

Черкаська                                1150

Школа санаторію "Сосновий   1992-       100           800
бір", м. Черкаси,       2000
учнівських місць             150       75  150

Пайова участь у будівництві  1991-       100           200
дитячої обласної лікарні,   2000
м. Черкаси

Лікарня, с. Козацьке      1990-       100           150
Звенигородського району -   2000
перша черга,
ліжок                   30       70   10

Чернігівська                              2700

Центральна районна лікарня,  1994-       100           250
м. Чернігів - реконструкція  2000
відділення функціональної
діагностики, відвідувань за        200       80  200
зміну

Лікарня, смт Козелець -    1996-       100           50
педіатрично-акушерський    2001
корпус,
ліжок                   65       65

Реабілітаційно-        1998-       100           90
відновлювальний центр для   2000
дітей, смт Десна
Козелецького району,
ліжок                   10       87   10

Підвідний газопровід до    1995-       100           200
с. Євминка Козелецького    2001
району,
кілометрів                6,8       70  3,8

Підвідний газопровід до    1992-       100           50
с. Максим Козелецького     2000
району,
кілометрів                0,3       85  0,3

Газифікація, с. Рибинськ    1994-       100           98
Корюківського району -     2001
газові мережі,
кілометрів                4,2       65  3,5

Санаторій "Остріч"       1991-       100           672
Менського району -       2000
реконструкція спального
корпусу, артезіанська
свердловина та бювет
мінеральної води,
об'єктів                  3       65   3

Центральна районна лікарня   1999-       100           500
з поліклінікою, м.       2000
Семенівка - реконструкція,
відвідувань за зміну           250       25  250

Реабілітаційний центр,     1995-       100           210
м. Ічня,            2000
відвідувань за зміну            60       80   60

Водопровідні мережі, с.    1992-       100           120
Неданчичі Ріпкинського     2000
району,
кілометрів                 2       65   2

Підвідний газопровід до    1995-       100           100
с. Неданчичі Ріпкинського   2000
району,
кілометрів                 1       70   1

Санаторій "Десна", с.     1997-       100           200
Ладинка Чернігівського     2000
району - реконструкція
водогрязелікарні,
об'єктів                  1       75   1

Підвідний газопровід до с.   1995-       100           100
Пакуль Чернігівського     2000
району,
кілометрів                2,5       75  2,5

Газифікація, с. Дніпровське  1993-       100           60
Чернігівського району -    2000
газові мережі,
кілометрів                1,8       80  1,8
-----------------------------------------------------------------------------

                      Додаток 6
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2000 р. N 1323

              ПЕРЕРОЗПОДІЛ
     пільгового довгострокового державного кредиту
    для будівництва (реконструкції) у 2000 році житла
     молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам

                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
          | Загальна площа, | Пільговий довгостроковий
          | тис. кв. метрів | державний кредит молодим
          |         | сім'ям та одиноким
          |         | молодим громадянам
          |-----------------+---------------------------
          |передба- |остато-|передба- |зміни:|остаточний
          |чено   |чний  |чено   |збіль-|обсяг з
          |згідно з |обсяг |згідно з |шення |урахуван-
          |постано- |    |постано- |"+", |ням змін
          |вою   |    |вою   |змен- |
          |Кабінету |    |Кабінету |шення |
          |Міністрів|    |Міністрів|"-"  |
          |України |    |України |   |
          |від 23  |    |від 23  |   |
          |серпня  |    |серпня  |   |
          |2000 р. |    |2000 р. |   |
          |N 1323  |    |N 1323  |   |
------------------------------------------------------------------
Усього                  70000      70000

у тому числі:

Державний    фонд
сприяння молодіжному
житловому
будівництву               70000      70000

з них:
Обслуговування
кредиту                  4200       4200

Підтримка молодіжної
житлової політики -
усього         64,72  59,02  65800      65800
 у тому числі:
Автономна Республіка
Крим          3,32   1,94   3200  -1200  2000
 області:

Вінницька        2,77   2,84   2700   +300  3000

Волинська        0,44   0,40   400       400

Дніпропетровська    6,05   3,33   6000  -2300  3700

Донецька        2,92   1,86   2900   -800  2100

Житомирська       1,06   1,37   1000   +400  1400

Закарпатська      1,96   2,03   2200   +300  2500

Запорізька       1,29   0,71   1300   -500   800

Івано-Франківська    1,18   1,13   1200       1200

Київська        1,95       2000  -2000

Кіровоградська     1,59   1,90   1500   +400  1900

Луганська        1,01   0,88   1000       1000

Львівська        3,20   3,06   3800   +200  4000

Миколаївська      0,39   0,82   400   +500   900

Орська         1,51   1,50   1500   +100  1600

Полтавська       4,19   3,87   4000       4000

Рівненська       2,40   2,72   2500   +500  3000

            3,95   3,52   3800   -100  3700

Тернопільська      1,29   1,23   1200       1200

Харківська       2,41   2,56   2500   +500  3000

Херсонська       4,26   2,42   3800  -1500  2300

Хмельницька       0,60   0,56   500       500

Черкаська        3,05   1,89   3000  -1000  2000

Чернівецька       0,21   0,94   200   +800  1000

Чернігівська      2,06   2,47   2000   +600  2600

м. Київ         9,46       11000  -11000

м. Київ та Київська
область             12,61      +15500  15500

м. Севастополь     0,20   0,46   200   +300   500

( Додаток в редакції Постанови КМ N 1881 ( 1881-2000-п ) від
22.12.2000 )