Оперативна інформація
За добу
Радіаційний фон
Погода
Всього подій:145
Пожеж:113
Врятовано осіб:4
Врятовано будівель:34
    Українська версія   |   English version       Мапа сайту

Текстовий документ
 
ПЕРЕЛІК
законодавчих та нормативно-правових актів які використовуються Департаментом цивільного захисту
   
Міжнародні конвенції
Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Женева) 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_154&p=1227531312448129
Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_911&p=1227531312448129
   
Закони України
Закон України від 3 лютого 1993 року № 2974-XII «Про Цивільну оборону України».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2974-12&p=1227531312448129
Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XII «Про державну таємницю».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3855-12&p=1227531312448129
Закон України від 14 грудня 1999 року № 1281-XIV «Про аварійно-рятувальні служби».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1281-14&p=1227531312448129
Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1550-14
Закон України від 8 червня 2000 року № 1809-ІІІ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1809-14&p=1227531312448129
Закон України від 18 січня 2001 року № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2245-14&p=1227531312448129
Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-III «Про питну воду та питне водопостачання».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2918-14&p=1227531312448129
Закон України від 24 червня 2004 року № 1859-IV «Про правові засади цивільного захисту». 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1859-15&p=1227531312448129
   
Укази Президента України
Указ Президента України від 26 березня 1999 року № 284/99 «Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=284%2F99
Указ Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80%2F2001&p=1227531312448129
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 року № 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=299-94-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1198-98-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=308-2001-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=956-2002-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 року № 361 «Про затвердження типових положень про Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, управління та відділи (сектори) з питань надзвичайних ситуацій».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=361-2008-%EF&p=1227531312448129 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 1156-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1156-2008-%F0&p=1227531312448129
Накази МНС України
Наказ МНС України від 03.11.2004 № 145 «Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.12.2004 за № 1581/10180). 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1581-04&p=1227531312448129
Наказ МНС України від 21.01.2008 № 42 «Про ведення в дію табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту».Інженерні заходи та укриття в захисних спорудах цивільної оборони Закони України
Закон України від 4 березня 1992 року № 2163-ХІІ «Про приватизацію державного майна».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2163-12&p=1227531312448129
Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2269-12&p=1227531312448129
Закон України від 3 лютого 2004 року № 1413-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1413-15&p=1227531312448129
    
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1369-96-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 567 «Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=567-99-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 160 «Про затвердження комплексної Програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=160-2002-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1256 «Про затвердження Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1256-2004-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2006 року № 130 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. № 1388» (Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=130-2006-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року № 901 «Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=901-2006-%EF
   
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2010 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1473-2008-%F0&p=1227531312448129
           
Декрети Кабінету Міністрів України
Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 26-92 
«Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=26-92&p=1227531312448129
Накази центральних органів виконавчої влади
Спільний наказ Фонду державного майна України та Мінекономіки від 19.05.1999 № 908/68 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0414-99&p=1227531312448129
Наказ МНС України від 25.01.2005 № 41 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення огляду-конкурсу захисних споруд цивільної оборони».   
Наказ МНС України від 08.08.2005 № 125 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони у мирний час».
Наказ МНС України від 09.10.2006 № 653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 02.11.2006 за № 1180/13054).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1180-06&p=1227531312448129
Наказ МНС України від 15.08.2007 № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 11.10.2007 за № 1162/14429). 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1162-07
Інша нормативна база
Строительные норми и правила СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в горнах выработках».
   
Державні будівельні норми ДБН 360-92 «Планування і забудова сільських населених пунктів».
  http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3051
ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».
  http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3158
ДБН Б.2.4-2-94 «Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень».
  http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3160
ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження генеральних планів міських населених пунктів».
  http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3157
ДБН В.1.1-3-97 «Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів».
  http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3171
ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони».
  http://www.stroyrec.com.ua/gost_view.php?id=3181
ДБН В.1.1-5-2000 «Будинки і споруди на підтоплюваних територіях та просідаючих ґрунтах».
   
ДБН А.3.1-9-2000 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання».
   
ДБН Б.1.1-4-2002 «Склад, зміст, порядок розробки, узгодження та затвердження містобудівного обґрунтування».
   
ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
   
ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».
   
ДБН В.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) в містобудівній документації».
   
ДБН Б.1.1-6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району».
   
ДБН Б.1.1-7:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради».
   
Уточнить ???http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=5186
Радіаційний і хімічний захист
Закони України
Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4004-12
Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=39%2F95-%E2%F0
Закон України від 14 січня 1998 року № 15/98-ВР «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15%2F98-%E2%F0
Закон України від 6 квітня 2000 року № 1644-ІII «Про перевезення небезпечних вантажів». 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1644-14
Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2064-ІІІ «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2064-14&p=1227531312448129
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 року № 847 «Про створення Державного регістру Джерел іонізуючого випромінювання».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=847-97-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=391-98-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 379 «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=379-2001-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1567 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1567-2001-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1200-2002-%EF
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 58-р «Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=58-2002-%F0
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 813 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=813-2003-%EF
Накази МНС, спільні накази МНС та інших центральних органів виконавчої влади:
Спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях 
на промислових об’єктах і транспорті» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.04.2001 за № 326/3517).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0326-01&p=1227531312448129
Наказ МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 29.08.2002 за № 708/6996).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0708-02&p=1227531312448129
Наказ МНС України від 16.12.2002 № 330 «Про затвердження 
Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 04.03.2003 за № 179/7500).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0179-03&p=1227531312448129
Спільний наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС України від 17.05.2004 № 87/211 «Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.06.2004 за № 720/9319).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0720-04

Наказ МНС України від 03.02.2005 № 59 «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.02.2005 за № 222/10502).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0222-05&p=1227531312448129
Наказ МНС України від 21.12.2005 № 414 «Про затвердження Вимог до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій».
Наказ МНС України від 08.07.2009 № 463 «Про методичні рекомендації з організації проведення демеркуризації».
Наказ МНС України від 21.02.2007 № 85 «Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС».
   
Наказ МНС України від 15.10.2008 № 741 «Про затвердження Методичних рекомендацій «Порядок виконання нормативів радіаційного та хімічного захисту особовим складом органів управління та підрозділів МНС».
Накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97). 
  http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1039.2645.2&nobreak=1#
  http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2402
Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінювання» (НРБУ-97/Д-2000).
   
Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 «Про затвердження Правил безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 23.11.2000 за № 857/5078).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0857-00&p=1227531312448129
Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.05.2005 за № 552/10832).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0552-05&p=1227531312448129
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0552-05
Наказ Держатомрегулювання від 07.04.2005 № 38 «Про затвердження Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 22.04.2005 за № 431/10711).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0431-05&p=1227531312448129
Державні стандарти
  СНИП 2.01.57-85 «Приспособление объектов комунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта» (Для службового користування).
  
   
Здійснення заходів з евакуації населення
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1432 «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1432-2001-%EF
Накази МНС України
Наказ МНС України від 06.09.2004 № 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру».   
Наказ МНС України від 27.07.05 № 102 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у рази загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в особливий період».
   
Оперативна підготовки та антитерористична діяльність
Закони України
Закон України від 4 березня 1998 № 160/98-ВР «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».
  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=160%2F98-%D0%B2%D1%80
Закон України від 20 березня 2003 року № 638-ІV «Про боротьбу з тероризмом».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=638-15&p=1227531312448129
Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV «Про основи національної безпеки України».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=964-15&p=1227531312448129
Укази Президента
Указ Президента України від 11 грудня 1998 року № 1343/98 «Про Антитерористичний центр».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1343%2F98&p=1227531312448129
Указ Президента України від 14 квітня 1999 року № 379 «Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України (зміни від 14 липня 2000 року № 894, від 29 грудня 2001 року № 1249 та від 1 квітня 2002 року № 311).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=379%2F99
Указ Президента України від 27 жовтня 1999 року № 1402 «Про поширення чинності статті 2 Указу Президента України від 14 квітня 1999 року № 379 на військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ» (зміни від 31 травня 2000 року № 739).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1402%2F99
Указ Президента України від 26 липня 2001 року № 570 «Про порядок взаємодії з міжнародними антитерористичними організаціями».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=570%2F2001&p=1227531312448129
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 року № 566 «Про Міжвідомчу комісію з питань урегулювання кризових ситуацій в разі вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=566-94-%EF&p=1227531312448129
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1694 «Про затвердження Програми реалізації положень Варшавської конференції щодо спільної боротьби проти тероризму».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1694-2001-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 611-11 «Про затвердження Положення про оперативний штаб з управління антитерористичної операцією». 
   
Спільні накази центральних органів виконавчої влади
Наказ СБУ, МВС, МНС, УДО, Держкомкордону, Національної гвардії України від 31.08.1999 № 168дск/628дск/219дск/38дск/392дск/7/1-402 
«Щодо координаційних груп Антитерористичного центру при регіональних органах Служби безпеки України» (зміни – наказ СБУ, МВС, МНС, 
УДО, Держкомкордону, ДДПВП України від 01.06.2000 № 82дск/336дск/141дск/32дск/266дск/104дск).
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0629-99
Наказ МНС і СБУ від 16.09.2002 № 238/305 «Про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру».
   
Наказ МНС України від 02.09.2008 № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань».
   
   
Планування цивільного захисту і спеціальних заходів особливого періоду
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 774-10 (не для друку).   
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1056-22 (не для друку).
   
Накази МНС України
Наказ МНС України від 21.07.2008 № 542 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Указу Президента України»
      
Регіональна політика у сфері цивільного захисту
Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 174 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій». 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=174-98-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 175 «Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». 
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=175-98-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року № 140 «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140-99-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=415-2002-%EF&p=1227531312448129